โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 081-839-0999

Line ID : @planetholiday

เที่ยวตุรกี

 • ราคาเริ่มต้นที่ 28,888 ฿
  รหัส : TUR-W5-G122
  วันที่เดินทาง

  พฤษภาคม 67 – ธันวาคม 67

  นำท่านชม สุเหร่าสีน้ำเงิน (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN AHMET MOSQUE ถือเป็นสุเหร่าที่มีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะได้รวบรวมเอาองค์ประกอบจากวิหารเซนต์โซเฟียผนวกกับสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือว่าเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในตุรเคีย สามารถจุคนได้เรือนแสน ใช้เวลาในกา...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 30,999 ฿
  รหัส : TUR-T5-G109
  วันที่เดินทาง

  มิถุนายน 67 – กรกฏาคม 67

  จุดเด่นทัวร์ ครั้งหนึ่งในชีวิต Must Go! อย่าเสียเที่ยว... ต้องไปชมม้าไม้ เมืองทรอย พักโรงแรม 4-5 ดาว 7 คืน (พิเศษพัก...คัปปาโดเกีย 2 คืน) บินสู่ตุรเคีย เครื่องลำใหญ่ โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย (ซื้อ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 30,999 ฿
  รหัส : TUR-OV-G133
  วันที่เดินทาง

  กันยายน 67 – ตุลาคม 67

  นำท่านชม  สุเหร่าสีน้ำเงิน (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN  AHMET MOSQUE ถือเป็นสุเหร่าที่มีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบแซนไทน์ เพราะได้รวบรวมเอาองค์ประกอบจากวิหารเซนต์โซเฟียผนวกกับสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือว่าเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในตุรเคีย สามารถจุคนได้เรือนแสน ใช้เวลาใน...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 30,999 ฿
  รหัส : TUR-T5-G110
  วันที่เดินทาง

  พฤษภาคม 67 – มิถุนายน 67

    จุดเด่นทัวร์ ครั้งหนึ่งในชีวิต Must Go! อย่าเสียเที่ยว... ต้องไปชมม้าไม้ เมืองทรอย พักโรงแรม 4-5 ดาว 7 คืน (พิเศษพัก...คัปปาโดเกีย 2 คืน) บินสู่ตุรเคีย เครื่องลำใหญ่ โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโด...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 33,999 ฿
  รหัส : TUR-W5-G113
  วันที่เดินทาง

  พฤษภาคม 67 – กันยายน 67

  นำท่านเดินทางสู่ นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) เป็นสถานที่ที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภัยชาวโรมัน ที่ต้องการทำลายร้างพวกนับถือศาสนาคริสต์ เป็นเมืองใต้ดินที่มีขนาดใหญ่ มีถึง 10 ชั้น แต่ละชั้นมีความกว้างและสูงขนาดเท่าเรายืนได้ ทำเป็นห้องๆ มีทั้งห้องครัว ห้องหมักไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถงสำหรับใช้ประชุม มีบ่...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 36,900 ฿
  รหัส : TUR-EK-G130
  วันที่เดินทาง

  มิถุนายน 67 – พฤศจิกายน 67

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล Pamukkale (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชั่วโมง) เป็นน้ำตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ำใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นที่มีแร่หินปูน (แคลเซียมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อท้นขึ้...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 37,900 ฿
  รหัส : TUR-EK-G132
  วันที่เดินทาง

  กันยายน 67 – พฤศจิกายน 67

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษตั้งแต่ก่อนคริสตกาล โดยตั้งอยู่บริเวณ ช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งแยกระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย ทำให้เมืองอิสตันบูลเป็นเมืองสำคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ทั้ง 2 ทวีป...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 38,888 ฿
  รหัส : TUR-TK-G124
  วันที่เดินทาง

  กันยายน 67 – ธันวาคม 67

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (KONYA) ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติร์ก ค.ศ. 1077-1118 อาณาจักรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรเคีย หรือที่ยุคนั้นเรียกอนาโตเลีย เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศ คนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา มีการปลูกฝิ่นและผลไม้อร่อย เมืองนี้มีประวัติที่เก่าแก่มาก เป็นที่ตั้งของสุสานเมฟลานา ผู...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 39,888 ฿
  รหัส : TUR-EK-G129
  วันที่เดินทาง

  กันยายน 67 – พฤศจิกายน 67

  เยือนดินแดน 2 ทวีป ดินแดนในฝันของนักเดินทาง ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม                          ชมเมืองอิสตันบลู สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย เพลิดเพลินไปกับดินแดนแห่งเทพนิยายคัปปาโดเกีย                                 ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย  ม้าไม้...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 39,999 ฿
  รหัส : TUR-TK-G118
  วันที่เดินทาง

  กันยายน 67 – พฤศจิกายน 67

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (CANAKKALE) ปัจจุบันเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เดิมมีชื่อว่า โบกาซี่ (BOGAZI) หรือ เฮลเลสปอนต์ (HELLESPONT) มีความยาว 65 กิโลเมตร ส่วนที่แคบที่สุดกว้าง 1.3 กิโลเมตร เนื่องจากตั้งอยู่บนจุดแคบที่สุดของช่องแคบดาร์ดาแนลส์ ใกล้กับ แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝั่งขอ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 40,995 ฿
  รหัส : TUR-TG-G127
  วันที่เดินทาง

  26 ก.ค. 67 – 3 ส.ค. 67, 21 มิ.ย. 67 – 29 มิ.ย. 67, 19 ก.ค. 67 – 27 ก.ค. 67

  ขอนำท่านท่องเที่ยวประเทศตุรเคียดินแดนแห่ง 2 ทวีปอย่างเอเชียและยุโรป เป็นหนึ่งในประเทศที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามอันหลากหลายพร้อมให้ท่านไปเยือนได้แก่ อิสตันบูล เมืองที่ตั้งอยู่ริมช่องแคบบอสฟอรัสและเป็นเมืองที่มีความสำคัญลำดับต้นๆของตุรเคีย ชานัคคาเล่ เมือง...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 41,900 ฿
  รหัส : TUR-TK-G121
  วันที่เดินทาง

  10 มิ.ย. 67 – 17 มิ.ย. 67, 5 ก.ค. 67 – 12 ก.ค. 67, 13 ก.ย. 67 – 20 ก.ย. 67, 4 ต.ค. 67 – 11 ต.ค. 67

  ความพิเศษของทริปตุรกี 8 วัน 6 คืน • บินตรง โดย สายการบิน Turkish Airlines // เที่ยวแบบเต็มอิ่ม 8 วัน 6 คืน • บินจากกรุงเทwฯ เช้า ถึงตุรกีช่วงเย็น • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ( มาตรฐานตุรกี ) • โรงแรมสไตล์ถ้ำที่คัปปาโดเกีย 1 คืน // พักค้างคืนที่อิสตัลบูล 2 คืน • เที่ยวเมืองไฮไลท์ เมืองทรอย - ปามุคคาเ...
  คลิ๊กโปรแกรม