โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 081-839-0999

Line ID : @planetholiday

เที่ยวสิงคโปร์

 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,700 ฿
  รหัส : SIN-CRUISE-S002
  วันที่เดินทาง

  ก.ค. 65 – เม.ย. 66

  Day Destination ETA (Local) ETD (Local) WED Singapore - 21.00 THU Melaka (Port Dickson) 10.00 20.00 FRI Singapore 10.00 - ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,800 ฿
  รหัส : SIN-CRUISE-S011
  วันที่เดินทาง

  ก.ค. 65 – เม.ย. 66

  สิงคโปร์-กัวลาลัมเปอร์-สิงคโปร์   3 วัน 2 คืน <Cruise Only> ออกเดินทางทุกวันพุธ โปรแกรมรวม เรือสำราญ กิจกรรมและอาหารทุกมื้อบนเรือ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,977 ฿
  รหัส : SIN-TR-S029
  วันที่เดินทาง

  มี.ค. 66 – มิ.ย. 66

  วันที่      โปรแกรมทัวร์     1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี - การ์เด้นบายเดอะเบย์ (ไม่รวมตั๋ว) - ชมโชว์การแสดง แสง สี ดนตรี ซุปเปอร์ทรีโกรฟ - เมอร์ไลออน 2 ฟรีเดย์ อิสระท่องเที่ยว ** แนะนำยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์  - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – สิงคโปร์ฟลายเอ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,977 ฿
  รหัส : SIN-TR-K016
  วันที่เดินทาง

  มิ.ย. 65 – ม.ค. 66

  วันที่ โปรแกรมทัวร์ อาหาร โรงแรม เช้า เที่ยง เย็น 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี – วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งโชคลาภ -    การ์เด้นบายเดอะเบย์ – สะพานHelix – มาริน่าเบย์แซนด์ – ย่านคลาร์กคีย์ - ล่องเรือBumboat Ibis hotel Bencoolen หรือเทียบเท่า 2...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 10,900 ฿
  รหัส : SIN-CRUISE-S010
  วันที่เดินทาง

  ก.ค. 65 – เม.ย. 66

  (สิงคโปร์-น่านน้ำสากล-สิงคโปร์) 3 วัน 2 คืน <Cruise Only> ออกเดินทางทุกวันศุกร์ โปรแกรมรวม เรือสำราญ กิจกรรมและอาหารทุกมื้อบนเรือ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 10,977 ฿
  รหัส : SIN-TR-S021
  วันที่เดินทาง

  พ.ย. 65 – มี.ค. 66

  วันที่1          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี - การ์เด้นบายเดอะเบย์ – สะพานเฮลิกซ์ –  มาริน่าเบย์แซนด์ จุดชมวิวแซนด์สกายพาร์ค – เมอร์ไลออน ย่านบันเทิงคลาร์กคีย์ ล่องเรือ Bumboat วันที่2        อิสระช้อปปิ้ง ไกด์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวการเดินทาง (หากต้องการซื้อยูนิเวอร์ซัล สตูดิ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 10,977 ฿
  รหัส : SIN-TR-S130
  วันที่เดินทาง

  มี.ค. 66 – มิ.ย. 66

  วันที่       โปรแกรมทัวร์     1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี  - น้ำพุแห่งโชคลาภ - เมอร์ไลออน -  การ์เด้นบายเดอะเบย์ (ไม่รวมตั๋ว) มารีน่าเบย์แซนด์ จุดชมวิวสกายพาร์ค (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - ชมโชว์การแสดงม่านน้ำ แสง สี เสียง 2 ฟรีเดย์ อิสระท่องเที่ยว **...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,900 ฿
  รหัส : SIN-CRUISE-S009
  วันที่เดินทาง

  ก.ค. 65 – เม.ย. 66

  สิงคโปร์-กัวลาลัมเปอร์-ปีนัง-สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน <Cruise Only> ออกเดินทางทุกวันอาทิตย์ โปรแกรมรวม เรือสำราญ กิจกรรมและอาหารทุกมื้อบนเรือ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,900 ฿
  รหัส : SIN-CRUISE-K017
  วันที่เดินทาง

  ก.ค. 65 – เม.ย. 66

  Day Destination ETA (Local) ETD (Local) SUN Singapore - 18.00 MON Melaka (Port Dickson) 7.00 17.00 TUE Penang 7.00 17.00 WED Singapore 14.00 - ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,999 ฿
  รหัส : SIN-VZ-S027
  วันที่เดินทาง

  13 ม.ค. 66 – 15 ม.ค. 66, 17 ก.พ. 66 – 19 ก.พ. 66, 24 ก.พ. 66 – 26 ก.พ. 66, 10 มี.ค. 66 – 12 มี.ค. 66, 03 ก.พ. 66 – 05 ก.พ. 66, 20 ม.ค. 66 – 22 ม.ค. 66, 04 มี.ค. 66 – 06 มี.ค. 66

  น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง  มารีน่า เบย์ แซนด์  การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์  โชว์ Wonder Full Light & Water Spectacular เมอร์ไลอ้อน  วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว  น้ำตกจีเวล ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,999 ฿
  รหัส : SIN-VZ-K005
  วันที่เดินทาง

  ตุลาคม 65 – มีนาคม 66

  บินด้วยสายการบินเวียตเจ็ท (VZ) : ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK) VZ620 BKK(สุวรรณภูมิ) – SIN(ชางกี) 09.45 – 13.10 VZ621 SIN(ชางกี) – BKK(สุวรรณภูมิ) 14.10 – 15.30 **รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก....
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,999 ฿
  รหัส : SIN-VZ-K006
  วันที่เดินทาง

  มิ.ย. 65 – มี.ค. 66

  เดินทางโดยสายการบิน THAI VIETJET AIR (VZ) เข้าชม GARDEN BY THE BAY พิเศษ!!นำท่านขึ้นชมวิวบนทางเดินลอยฟ้า Super tree แวะให้ท่านได้เก็บภาพ “คังคุไบ” สไตล์ ย่าน Street Art Kampong Glam Street และ Little India นำท่านขอพรเสริมศิริมงคล ณ วัดแขก Sri Krishnan/ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัด Kwan Im Thong Hoo...
  คลิ๊กโปรแกรม