ZGMAN-2402SQ

ทัวร์อังกฤษ สหราชอาณาจักร (แมนเชสเตอร์-ลอนดอน) 8วัน 5คืน (SQ)

ราคาเริ่มต้น 89,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

วันที่เดินทาง

19 ก.ย. 67 – 26 ก.ย. 67, 17 ต.ค. 67 – 24 ต.ค. 67

ทัวร์อังกฤษ 
Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินสิงคโปร์ชางงี (พฤ. 19 ก.ย. / 17 ต.ค.)

18.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน
21.15 ออกเดินทางสู่ สนามบินสิงคโปร์ชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ719
(บริการอาหารและเครื่องดื่ม)
Day2 สนามบินสิงคโปร์ชางงี – สนามบินแมนเชสเตอร์ – เมืองแมนเชสเตอร์ – สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด – วิหารแมนเชสเตอร์ – ศาลาว่าการเมืองแมนเชสเตอร์ – เมืองลิเวอร์พูล – สนามฟุตบอล แอนฟิลด์ – เดอะ ทรี เกรซ – ย่านอัลเบิร์ต ด็อกค์ (ศ. 20 ก.ย./18 ต.ค.)
00.35 เดินทางถึง สนามบินสิงคโปร์ชางงี ประเทศสิงคโปร์ และรอต่อเครื่อง
02.25 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินแมนเชสเตอร์ เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ52 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม) ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 13 ชั่วโมง
09.10 เดินทางถึง สนามบินแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน
นำท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ จัดเป็นเมืองใหญ่และมีประชากรมากอันดับสองรองจากลอนดอน เมืองนี้เจริญรุ่งเรืองจากการผลิตสิ่งทอในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรม ทำให้แมนเชสเตอร์เป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก
นำท่านสู่ สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด (Old Trafford Stadium) ของสโมสรแมนยูฯ ที่จัดว่าร่ำรวยที่สุดในโลก เป็นสนามที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศอังกฤษ นอกจากนั้นยังเป็น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที่ยูฟ่ารับรองเป็นสนาม 5 ดาว ที่รวบรวมประวัติความเป็นมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสโมสร

นำท่านชม วิหารแมนเชสเตอร์ (Manchester Cathedral) สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1215 โดยบารอนโรเบิร์ต เกรสเล็ต เจ้าของคฤหาสน์แมนเชสเตอร์ สั่งให้สร้างขึ้นมาข้างกับที่พักของเขา เพื่อใช้เป็นโบสถ์ประจำเขตศาสนาของเมืองแมนเชสเตอร์ ก่อนที่จะผ่านวันเวลาและได้รับความเสียหายในสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้มีการบูรณะขึ้นใหม่
นำท่านชม ศาลาว่าการเมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester Town Hall) เป็นศาลาว่าการของเมืองที่สำคัญ มีทั้งอาคารสำนักงานและห้องจัดเลี้ยง โดดเด่นด้วยหอระฆังความสูง 285 ฟุต และมีจิตรกรรมฝาผนังของฟอร์ด แมดด็อกซ์ บราวน์ เป็นชุดภาพเขียน 12 ภาพ ซึ่งว่ากันว่าอ้างอิงจากภาพในอุดมคติของเมืองแมนเชสเตอร์สมัยวิคตอเรีย ศาลาว่าการนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองและมองเห็นจัตุรัสอัลเบิร์ต

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล (Liverpool) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เมืองถิ่นกำเนิดวงเดอะบีทเทิล (The Beatles) ความรุ่งเรืองของลิเวอร์พูล มาจากการเป็นเมืองท่าในคริสต์ศตวรรษที่ 18 การติดต่อค้าขาย ยิ่งทำให้เศรษฐกิจเติบโตมากยิ่งขึ้น เมืองลิเวอร์พูล ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดย ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 2004
นำท่านสู่ สนามฟุตบอล แอนฟิลด์ (Anfield Stadium) สนามเหย้าของทีมสโมสรลิเวอร์พูล ยอดทีมแห่งถิ่นเมอร์ซี่ไซด์ พร้อมเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกจากทีมหงส์แดง
นำท่านชม มหาวิหารแห่งมืองลิเวอร์พูล (Liverpool Cathedral) ที่นี่เป็นโบสถ์เก่าแก่ อายุกว่า 100 ปี ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอังกฤษ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลกอีกด้วย ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 74 ปี ภายในมีกระจกสีสวยงาม รวมถึงภาพวาด และประติมากรรมโดยศิลปินในศตวรรษที่ 20 และ 21 ที่ทรงคุณค่า
นำท่านชม เดอะ ทรี เกรซ (The Three Graces) อาคารเก่าแก่ 3 หลัง สัญลักษณ์ของเมืองลิเวอร์พูล ซ้ายมือสุดคือ ที่ทำการของการท่าเรือลิเวอร์พูล (Port of Liverpool Building) อาคารกลาง คือ อาคารของบริษัทเดินเรือคูนาร์ด (Cunard Building) ส่วนขวามือสุดคือ อาคารสำนักงาน สร้างด้วยคอนกรีตแบบหลายชั้นอาคารแรกที่สร้างในประเทศอังกฤษ Royal Liver Building หนึ่งในอาคารที่เคยได้ชื่อว่า เป็นอาคารที่สูงที่สุดในยุโรป
นำท่านชม ย่านอัลเบิร์ต ด็อกค์ (Albert Dock) หรือ ท่าเรืออัลเบิร์ต ด็อกค์ (Albert Dock Port) เป็นชื่อของย่านตึกอิฐแดงเก่าแก่สวยงาม อาคารเหล่านี้เป็นอาคารเก่าแก่ที่ก่อสร้างด้วยอิฐปูนแห่งแรกๆ ในประเทศอังกฤษ โดยเปิดใช้งานโดยเจ้าชายอัลเบิร์ต ในปี ค.ศ. 1846 เพื่อใช้เป็นท่าเรือและโกดังขนถ่ายสินค้า หลังจากที่ปิดทำการจากการเป็นท่าเรือได้รับการปรับปรุงใหม่จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเมืองลิเวอร์พูล
** สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด และสนามฟุตบอลแอนฟิลด์ รายการทัวร์ไม่รวมการเข้าชมสถานที่ และค่าบัตรเข้าชมภายในสนามฟุตบอล และส่วนของพิพิธภัณฑ์ (หากผู้เดินทางประสงค์เข้าชมสถานที่ดังกล่าว โปรดแจ้ง หนท. เพื่อนัดหนายจุดนัดพบต่อไป โดยการจองและชำระเงินค่าเข้า ถือเป็นสิทธิ์ของผู้เดินทาง บริษัททัวร์เพียงให้คำแนะนำและแจ้งวันเดินทางเท่านั้น)**

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
ที่พัก Ibis Liverpool Centre Albert Dock, Liverpool ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า *หากที่พักเมืองดังกล่าวเต็มทุกห้องพัก ทางเราขอเสนอโรงแรมในระดับเดี่ยวกันโดยรอบเมืองดังกล่าวเป็นการทดแทน โดยทางบริษัทคำนึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ*

Day3 เมืองลิเวอร์พูล – เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอนเอวอน – บ้านของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ โบสถ์โฮลี่ – เมืองคาร์ดิฟฟ์ – ปราสาทคาร์ดิฟฟ์ (ส. 21 ก.ย./19 ต.ค.)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน (Stratford Upon Avon) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นเมืองสำคัญด้านวรรณกรรมของประเทศอังกฤษ (England) ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอน เป็นบ้านเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare)
นำท่านชม บ้านของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (Nash’s House / William Shakespeare House) สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต นำท่านชม โบสถ์โฮลี่ (Holy Trinity Church) โบสถ์เก่าแก่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเอวอนอันเงียบสงบและสถานที่ในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกวีเอกผู้นี้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ดิฟฟ์ (Cardiff) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศเวลส์ (Wales) คำว่า ราชรัฐเวลส์ ยังคงเป็นที่นิยมใช้ และถึงแม้ว่าเจ้าชายแห่งเวลส์จะไม่มีบทบาททางการเมืองตั้งแต่ปี ค.ศ. มาที่เมืองคาร์ดิฟฟ์ ในปี พ.ศ. 2498
นำท่านผ่านชม ศาลาว่าการเมืองคาร์ดิฟฟ์ (Cardiff City Hall) และ สวนสาธารณะคาร์ดิฟฟ์ (Park of Cardiff), อาคารที่ทำการของรัฐบาล (Government Officer Building)
นำท่านชม ปราสาทคาร์ดิฟฟ์ (Cardiff Castle) ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ปราสาทคาร์ดิฟฟ์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เคยเป็นป้อมปราการของโรมัน ภายหลังได้มีตระกูลขุนนางและผู้มั่งคั่งอีกหลากหลายตระกูลเข้ามาครอบครอง ปี ค.ศ. 1090 ยุ่งรุ่งเรื่องที่สุดของคาร์ดิฟฟ์ ได้มีการฟื้นฟู บูรณะ ต่อเติมและตกแต่งอาคารให้สวยงามใหญ่โตโอฬาร (อาคารทั้งสองแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่โดยมีค่าใช้จ่ายมากมายระหว่างปี ค.ศ. 1865 ถึงปี ค.ศ. 1920) ไฮไลท์ ได้แก่ State Apartments, หอนาฬิกา, โบสถ์ และห้องจัดเลี้ยงอันงดงาม รายการทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่ 12 ปอนด์; เด็ก (5-16), 9 ปอนด์; ครอบครัว 36 ปอนด์

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
ที่พัก Mercure Cardiff North Hotel, Cardiff ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า *หากที่พักเมืองดังกล่าวเต็มทุกห้องพัก ทางเราขอเสนอโรงแรมในระดับเดี่ยวกันโดยรอบเมืองดังกล่าวเป็นการทดแทน โดยทางบริษัทคำนึ่งผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ*

Day4 เมืองบาธ – มหาวิหารบาธ – โรงอาบน้ำโรมันโบราณ – เสาหินสโตนเฮ้นจ์ – หมู่บ้านไบบูลรี่ – Bicester Village Outlet – เมืองออกซ์ฟอร์ด (อา. 22 ก.ย. / 20 ต.ค.)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (Bath) (เดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นำท่านชม มหาวิหารบาธ (Bath Abbey) และบริเวณด้านหน้าของ โรงอาบน้ำโรมันโบราณ (Roman Baths) ถือเป็นโรงอาบน้ำโรมันขนาดใหญ่ในสมัยโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์และดูแลเป็นอย่างดี ภายในแบ่งออกหลักๆ 4 โซน ซึ่งแหล่งน้ำแร่แห่งนี้ถูกค้นพบตั้งแต่สมัยชาวโรมันบุกเข้ามายึดเกาะอังกฤษ เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของทางตะวันตกอีกด้วย ** ยังไม่รวมค่าบัตรเข้าชมท่านละ ประมาณ 20.5 ปอนด์ ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร และ จำเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจำกัดจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละวันได้ **
นำท่านเข้าชม ในรั้วอาณาเขตที่ตั้งของ อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางทุ่งราบกว้างใหญ่ ตัวอนุสรณ์สถานประกอบด้วยแท่งหินขนาดยักษ์ 112 ก้อน ตั้งเรียงกันเป็นวงกลมซ้อนกัน 3 วง นักโบราณคดีเชื่อว่ากลุ่มกองหินนี้ถูกสร้างขึ้นจากที่ไหนสักแห่งเมื่อประมาณ 3,000 – 2,000 ปีก่อนคริสตกาล แท่งหินที่มีน้ำหนักกว่า 30 ตัน ดังนั้นจึงสันนิษฐานว่าผู้สร้างต้องทำการชักลากแท่งหินยักษ์ทั้งหมดมาจากที่อื่น ซึ่งคาดว่าน่าจะมาจาก “ทุ่งมาร์ลโบโร” ที่อยู่ไกลออกไป 40 กิโลเมตร ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1986

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
.
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไบบูลรี่ (Bibury Village) (เดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ในแคว้นกลอสเตอร์เชอร์ จัดว่าเป็น หมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศอังกฤษ (The Most Beautiful Village in England) เป็นหมู่บ้านน่ารัก มีลักษณะบ้านที่เป็นกระท่อมเก่าแก่ เรียกว่าเป็นแบบฉบับบ้านของประเทศอังกฤษโดยแท้ สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 17-18 มีแม่น้ำสายเล็กๆชื่อว่าแม่น้ำโคล์น (Coln River) ซึ่งมีน้ำใสไหลผ่านหมู่บ้าน โดยบ้านแต่ละหลังจะตกแต่งหน้าบ้านด้วยสวนดอกไม้แบบอังกฤษตามฤดูกาล

นำท่านเดินทางสู่ Bicester Village Outlet (เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอังกฤษ ภายในมีร้านค้าแบรนด์เนมต่างๆ หลากหลายแบรนด์ดังให้ท่านได้เลือกสรร อาทิ Balenciaga, Valentino, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองออกซ์ฟอร์ด (Oxford) (การเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่เป็นที่รู้จักกันในนามเมืองแห่งมหาวิทยาลัยของอังกฤษ ชื่อเมืองตั้งตามมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)
ที่พัก Holiday Inn Express, Oxford ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า *หากที่พักเมืองดังกล่าวเต็มทุกห้องพัก ทางเราขอเสนอโรงแรมในระดับเดี่ยวกันโดยรอบเมืองดังกล่าวเป็นการทดแทน โดยทางบริษัทคำนึ่งผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ*

Day5 มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด – วิทยาลัยไครสต์เชิร์ช – มหาวิหารไครสต์เชิร์ช – เมืองลอนดอน – พระราชวังบักกิงแฮม – พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – จัตุรัสทราฟัลก้าร์ (จ. 23 ก.ย. / 21 ต.ค.)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)

นําท่านเดินทางสู่ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (Oxford University) เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ในการเรียนการสอน โดยเปิดสอนมานานนับ 900 ปี นําท่านชม วิทยาลัยไครสต์เชิร์ช (Christ Church College) หรือ ไครสต์เชิร์ชคอลเลจ (Christ Church College) วิทยาลัยที่ใหญ่และงามสง่าที่สุดของเมืองอ็อกซ์ฟอร์ด มีชื่อเรียกกันง่ายๆว่า เดอะเฮ้าส์ (The House) ก่อตั้งในปี 1525 โดยพระคาร์ดินัลวูลซีย์
นำท่านชม มหาวิหารไครสต์เชิร์ช (Christ Church Cathedral) เป็นอาคารที่สร้างด้วยหินสีทองและเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามน่าประทับใจที่สุดของประเทศอังกฤษ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าเฮนรี่ที่ 8

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (10) พิเศษเมนูร้านดัง Berger & Lobster

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลอนดอน (London) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที)
นำท่านชม พระราชวังบักกิงแฮม (Buckingham Palace) เดิมชื่อ คฤหาสน์บักกิงแฮม (Buckingham House) เป็นพระราชวังที่เป็นที่ประทับเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษ เป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับการเลี้ยงรับรองของรัฐและยังเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวสำคัญที่หนึ่งของเมือง พระราชวังบักกิงแฮมกลายมาเป็นพระราชฐานที่ประทับอย่างเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียขึ้นครองราชย์เมื่อปี ค.ศ. 1837 นำท่านชม พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ (Westminster Palace) หรือ ตึกรัฐสภาเวสต์มินสเตอร์ (Houses of Parliament) เป็นสถานที่ที่สภาสองสภาของรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร (สภาขุนนางและสภาสามัญชน) ใช้ประชุม พระราชวังตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของแม่น้ำเทมส์ในนครเวสต์มินสเตอร์ของเมืองลอนดอน พระราชวังเวสต์มินสเตอร์สร้างในปี ค.ศ. 1016 มีห้องทั้งหมดด้วยกันประมาณ 1,100 ห้อง ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1987 และยังเป็นที่ตั้งของ หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben / Elizabeth Tower) อันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษ ตีบอกเวลาทุกหนึ่งชั่วโมง เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสทราฟัลก้าร์ (Trafalgar Square) จัตุรัสกลางเมืองที่รายล้อมไปด้วยอาคารราชการสำคัญของเมืองลอนดอน

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (11)
ที่พัก Holiday Inn Express Chingford, London ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า *หากที่พักเมืองดังกล่าวเต็มทุกห้องพัก ทางเราขอเสนอโรงแรมในระดับเดี่ยวกันโดยรอบเมืองดังกล่าวเป็นการทดแทน โดยทางบริษัทคำนึ่งผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ*

Day6 เมืองลอนดอน – อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน (อ. 24 ก.ย. / 22 ต.ค.)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12)
อิสระท่องเที่ยวหรือพักผ่อนที่เมืองลอนดอนตามอัธยาศัยแบบเต็มวัน (ไม่มีบริการรถโค้ช) หัวหน้าทัวร์แนะนำวิธีการเดินทางเบื้องต้น ทั้งนี้ท่านควรเตรียมความพร้อมวางแผนการเดินทางล่วงหน้าก่อนถึงวันเดินทาง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน
แนะนำการเดินทาง
– ทดลองใช้ระบบขนส่งสาธารณะของชาวเมืองลอนดอน โดยรถไฟใต้ดินหรือทูป (Tube) เที่ยวชมเมืองและวิถีชีวิตของชาวลอนดอนเนอร์ (Londoner) ** ค่าบัตรโดยสารเริ่มต้น 15 ปอนด์ หรือคำนวณเงินไทยประมาณ 675 บาท (ชนิด One Day Pass) ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร **
– ทดลองนั่งรถเมล์ 2 ชั้น หรือลอนดอนแท็กซี่ เพื่อเที่ยวชมเมืองและวิถีชีวิตของชาวลอนดอนเนอร์ (Londoner) ** ค่าบัตรโดยสาร เริ่มต้น ประมาณ 15 ปอนด์ หรือ คำนวณเป็นเงินไทย ประมาณ 675 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทของแพ็คเกจ **
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (โปรดตรวจสอบวันอิสระกับบริษัททัวร์ทุกครั้งก่อนทำการจองสถานที่ท่องเที่ยว)
– ขึ้นชมความสวยงามของเมืองลอนดอนบน ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย (London Eye) หรือที่รู้จักในชื่อของ
มิลเลเนียม วีล (Millennium Wheel) เป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร ท่านจำเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจำกัดจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละวันได้ ราคาค่าเข้าชมและรายละเอียดการจองที่ https://www.londoneye.com/tickets-and-prices/
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ (Natural History Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมหลักฐานและชิ้นส่วนสำคัญทางประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ไปจนถึงยุคปัจจุบัน พื้นที่ของพิพิธภัณฑ์กว้างขวาง มีการจัดแสดงในหลายๆโซน แต่ละโซนจะมีความโดดเด่นและความน่าสนใจที่แตกต่างกันออกไป ไฮไลท์ของที่นี่คือโซนไดโนเสาร์ ที่จำลองกระดูกไดโนเสาร์ขนาดใหญ่มาไว้ในห้องโถง ยิ่งใหญ่และอลังการมากๆ รวมไปถึงโซนที่เป็นสัตว์ พิพิธภัณฑ์นี้เข้าฟรี **หากท่านต้องการจองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจำกัดจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละวันได้ ราคาค่าเข้าชม และ รายละเอียดการจอง https://www.nhm.ac.uk/visit.html
– โรงถ่ายภาพยนตร์ แฮร์รี่ พอตเตอร์ (Warner Bros Studio Tour London : The Making of Harry Potter) แห่งค่าย Warner Bros ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองลอนดอน Warner Bros จะซื้อที่นี่และตั้งโรงถ่ายภาพยนตร์แฮร์รี่ พอตเตอร์มานานกว่าสิบปี และสุดท้ายที่นี่ก็กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งสาวกเหล่าพ่อมดแม่มดน้อยไม่ควรพลาด ด้วย Warner Bros ยังคงเก็บรักษาหลายๆ ฉากที่โดดเด่นจากภาพยนตร์ รวมถึงของประกอบฉาก กระทั่งเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย เพื่อให้แฟนๆ แฮร์รี่ พอตเตอร์ได้เข้ามาสัมผัสกับความมหัศจรรย์ และเก็บภาพความประทับใจลงในบันทึกความทรงจำไปตลอดกาล ท่านจำเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจำกัดจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละวันได้ ราคาค่าเข้าชม และ รายละเอียดการจองที่ https://www.wbstudiotour.co.uk/tickets/
– สวนลอยฟ้าลอนดอน (Sky Garden) จุดชมวิวในมุมสูงที่สวยไม่แพ้ London Eye ตั้งอยู่ที่ชั้น 35 ในตึก Walkie Talkie เป็นตึกที่สูงเป็นอันดับที่ 5 ในลอนดอน สวนสาธารณะลอยฟ้าที่เข้าชมฟรี แต่จะต้องจองล่วงหน้า แนะนำให้จองก่อนเข้าไปล่วงหน้า 7 วันทางเว็บไซต์ ด้านบนชั้น 35 – 37 จะมีทั้งบาร์ ร้านอาหาร ทานข้าวไปชมวิวไป สามารถเดินออกไปที่ระเบียง Francis Golding Terrace เพื่อชมวิวด้านนอกได้อีกด้วย มองเห็นวิวแบบ 360 องศา วิวแม่น้ำเทมส์, London Eye, หอนาฬิกาบิ๊กเบน เข้ามาในโซนที่เป็นสวน Sky Garden แค่มองเข้ามายังรู้สึกสบายตา พอเดินเข้ามาเท่านั้นแหละสดชื่นกว่าเดิม รอบล้อมไปด้วยต้นไม้สีเขียว ดอกไม้นานาชนิดๆ มองไปด้านบนก็จะเป็นโดมกระจก ภายในสวนยังมีที่ให้นั่งพักผ่อนชมธรรมชาติในโดมกระจกนี้อีกด้วย ท่านจำเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจำกัดจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละวันได้ ราคาค่าเข้าชม และ รายละเอียดการจองที่ https://skygarden.london/booking/
-Leadenhall Market เป็นตลาดเก่าแก่ของลอนดอน ที่อยู่มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 มีหลังคาปกคลุม เป็นตลาดที่คึกคัก มีความสวยงาม อากาศถ่ายเทโปร่งสบาย ถ่ายรูปออกมาสวยมากๆ มีความหรูหราเกินกว่าคำว่าตลาด เป็นจุดที่เหมาะสำหรับการช้อปปิ้ง ดื่มและรับประทานอาหาร เพราะด้านในตลาดมีทั้ง ร้านค้า ร้านดอกไม้ ร้านอาหาร บาร์ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกจากจะโด่งดังจากความสวยงามและมีของให้จับจ่ายแล้ว ตลาดนี้ยังเคยถูกนำมาเป็นสถานที่ถ่ายทำฉากในภาพยนตร์ Harry Potter ตอน แฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์ และเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางการแข่งขับวิ่งมาราธอนของกีฬาโอลิมปิกในปี 2012 อีกด้วย

– ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่ ถนนออกซ์ฟอร์ด (Oxford Street) ที่มีห้างสรรพสินค้าใหญ่มากมายอย่าง Mark & Spencer, Primark, Selfridges, Next, Zara ฯลฯ หรือ ย่านไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge) ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง ห้างฮาร์วีย์ นิโคล (Harvey Nicole) และ ห้างแฮร์รอดส์ (Harrods) ที่ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก รวมทั้งกระเป๋าแฮร์รอดส์ที่นิยมกันทั่วโลก

** อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว **
ที่พัก Holiday Inn Express Chingford, London ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า *หากที่พักเมืองดังกล่าวเต็มทุกห้องพัก ทางเราขอเสนอโรงแรมในระดับเดี่ยวกันโดยรอบเมืองดังกล่าวเป็นการทดแทน โดยทางบริษัทคำนึ่งผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ*
Day7 เมืองลอนดอน – ปราสาทวินด์เซอร์ – สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ – สนามบินชางงีสิงคโปร์ (พ. 25 ก.ย. / 23 ต.ค.)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (13)
นำท่านเข้าชม ปราสาทวินด์เซอร์ (Windsor Castle) เป็นพระราชวังที่โด่งดังของอังกฤษสถาปัตยกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของกษัตริย์แต่ละสมัย ซึ่งถือเป็นพระราชวังที่สร้างเป็นปราสาทใหญ่ที่สุดในอังกฤษอีกด้วย ตั้งแต่สมัยพระเจ้าวิลเลียมในศตวรรษที่ 11 อีกทั้งยังเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 ที่ทรงเสด็จมาประทับบ้างเป็นครั้งคราว ที่นี่ล้วนเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจ ทั้ง State Apartments ที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงามด้วยผลงานศิลปะอันทรงคุณค่า ซึ่งเป็นของสะสมของเหล่าราชวงศ์ รวมถึงความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบกอธิคในโบสถ์ St George เป็นที่ฝังพระศพของกษัตริย์แห่งอังกฤษหลายพระองค์ และประหลาดใจไปกับ Queen Mary’s Dolls House บ้านตุ๊กตาแสนสวยและมีชื่อเสียงที่สุดในโลกที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1920 โดยช่างฝีมือชั้นนำในสมัยนั้น

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารจีน (14)
พิเศษเมนูเป็ดย่าง ร้านดังในลอนดอน

18.30 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที)
20.50 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสิงคโปร์ชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ319
(บริการอาหารและเครื่องดื่ม) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 13 ชั่วโมง
Day8 สนามบินสิงคโปร์ชางงี – สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย (พฤ. 26 ก.ย. / 24 ต.ค.)
16.55 เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์
18.30 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ720 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม)
20.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ

ทัวร์อังกฤษ