664343_0

ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU HUISTEN BOSCH UMINANOKAMICHI 6D4N (TG)

ราคาเริ่มต้น 63,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: tg

นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวหมู่เกาะ FUNAKOSHI OBSERVATORY จุดชมวิว และมุมถ่ายรูปห้ามพลาดของซาเซโบะ เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นหมู่เกาะ KUJUKUSHIMA หรือหมู่เกาะ 99 เกาะได้แบบสุดลูกหูลูกตา ซึ่งจริงๆ แล้วจากจุดชมวิวสามารถมองเห็นเกาะเล็กเกาะน้อยรวมกันกว่า 200 เกาะเลยทีเดียว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าบนเกาะ AWASHIMA SHRINE เป็นศาลเจ้าที่คนนิยมไปลอดเสาโทริอิ เพื่อขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ตัวศาลเจ้าอยู่บนเกาะเล็กๆ ที่ยื่นออกไปในทะเล เราสามารถลัดเลาะไปตามทางเดินชมความสวยงามของธรรมชาติสองข้างทาง

วันที่เดินทาง

7 พ.ค. 67 – 12 พ.ค. 67

ทัวร์ญี่ปุ่น
นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทคาระซึ (KARATSU CASTLE) ปราสาทที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองซากะ สร้างครั้งแรกขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1602 สมัยเอโดะโดย TERASAWA HIROTAKA ไดเมียวผู้ปกครองเมืองคาระซึ เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการทางราชการและการทหาร ต่อมาถูกทำลายลงในสมัยยุคฟื้นฟูเมจิ หลังจากนั้นสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1966 โดยยึดตามแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมเดิมทั้งหมด ปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับอ่าวคาระซึ ดังนั้นชั้นบนสุดของปราสาท สามารถมองเห็นวิวทะเลและเมืองได้อย่างชัดเจน ภายในปราสาทมีทั้งหมด 5 ชั้น มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติของปราสาท ข้าวของต่าง ๆ ในอดีต และงานศิลปะต่าง ๆ
นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวหมู่เกาะ FUNAKOSHI OBSERVATORY จุดชมวิว และมุมถ่ายรูปห้ามพลาดของซาเซโบะ เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นหมู่เกาะ KUJUKUSHIMA หรือหมู่เกาะ 99 เกาะได้แบบสุดลูกหูลูกตา ซึ่งจริงๆ แล้วจากจุดชมวิวสามารถมองเห็นเกาะเล็กเกาะน้อยรวมกันกว่า 200 เกาะเลยทีเดียว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าบนเกาะ AWASHIMA SHRINE เป็นศาลเจ้าที่คนนิยมไปลอดเสาโทริอิ เพื่อขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ตัวศาลเจ้าอยู่บนเกาะเล็กๆ ที่ยื่นออกไปในทะเล เราสามารถลัดเลาะไปตามทางเดินชมความสวยงามของธรรมชาติสองข้างทาง
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เฮาส์เทนบอช (HUIS TEN BOSCH) สวนสนุกขนาดมหึมา ที่ตั้งอยู่ใกล้เมืองซาเซโบจังหวัดนางาซากิ เรียกได้ว่าเป็นการเปิดมิติใหม่ของสวนสนุกในญี่ปุ่น ได้บรรยากาศประหนึ่งอยู่ประเทศฮอลแลนด์ เนื่องจากมีการออกแบบตึกอาคารรวมไปถึงดึงเอาไฮไลท์เด็ดๆ มารวมกันภายในสวนสนุกแห่งนี้ ไม่ว่าจะสถาปัตยกรรมแบบเมืองแถบยุโรป โดยเฉพาะแบบประเทศฮอลแลนด์อย่าง คลอง ท่าน้ำ สวน บ้านเรือน อาคารและกังหันลม นอกจากจะมีสวนสนุกเป็นตัวชูโรงแล้ว ยังจะมีโรงแรม ร้านอาหารหลายแห่ง ทั้งภายในสวนสนุก และข้างๆสวนสนุก สวนสนุกแห่งนี้ยังมีโรงแรมขนาดใหญ่ และก่อสร้างสไตล์ยุโรปให้บริการหลายแห่ง ทั้งยังมีการประดับตกแต่งให้สวยงามแตกต่างกันออกไปตามฤดูกาล อย่างฤดูใบไม้ผลิจะมีเทศกาลดอกทิวลิป ว่ากันว่ามีดอกไม้มากถึง 3 แสนดอก และต้นไม้อีกกว่า 4 แสนต้น
เฮาส์เทนบอช (HUIS TEN BOSCH)สวนสนุกขนาดมหึมา ที่ตั้งอยู่ใกล้เมืองซาเซโบจังหวัดนางาซากิ เรียกได้ว่าเป็นการเปิดมิติใหม่ของสวนสนุกในญี่ปุ่น ได้บรรยากาศประหนึ่งอยู่ประเทศฮอลแลนด์ เนื่องจากมีการออกแบบตึกอาคารรวมไปถึงดึงเอาไฮไลท์เด็ดๆ มารวมกันภายในสวนสนุกแห่งนี้ ไม่ว่าจะสถาปัตยกรรมแบบเมืองแถบยุโรป โดยเฉพาะแบบประเทศฮอลแลนด์อย่าง คลอง ท่าน้ำ สวน บ้านเรือน อาคารและกังหันลม นอกจากจะมีสวนสนุกเป็นตัวชูโรงแล้ว ยังจะมีโรงแรม ร้านอาหารหลายแห่ง ทั้งภายในสวนสนุก และข้างๆสวนสนุก สวนสนุกแห่งนี้ยังมีโรงแรมขนาดใหญ่ และก่อสร้างสไตล์ยุโรปให้บริการหลายแห่ง ทั้งยังมีการประดับตกแต่งให้สวยงามแตกต่างกันออกไปตามฤดูกาล อย่างฤดูใบไม้ผลิจะมีเทศกาลดอกทิวลิป ว่ากันว่ามีดอกไม้มากถึง 3 แสนดอก และต้นไม้อีกกว่า 4 แสนต้น และงานดอกไม้ไฟช่วงหน้าร้อนนั้น ก็บอกเลยว่าสวยงามไม่แพ้ที่ไหนๆ
จากนั้นนำท่านชม สวนมิฟุเนะยะมะ (MIFUNEYAMA RAKUEN)ตั้งอยู่ ณ ภูเขา มิฟุเนะ (MT. MIFUNE) ในเมืองทาเคโอะ (TAKEO) จังหวัดซากะ(SAGA) เกาะคิวชู หรือที่ชาวญี่ปุ่นให้สมยานามว่า “เขาเรือจีน” (MT. KARAFUNE) อันเนื่องมาจากรูปทรงของผาหินที่สูงเด่นขึ้นมาจากผืนที่ราบของภูเขาลูกนี้นี่เอง พื้นที่ทั้งหมดของสวน มิฟุเนะยะมะ นั้นคือส่วนแผ่ขยายที่ต่อเนื่อมาจากด้านตะวันตกของตีนเขาภูเขา มิฟุเนะ ซึ่งครอบคลุมอาณาเขตกว้างกว่า 150,000 ตารางเมตร (เทียบเท่าโตเกียวโดม 10 หลัง) สร้างโดย นาเบะชิมะ ชิเงโยชิ (SHIGEYOSHI NABESHIMA) ผู้ปกครองแคว้น ทาเคโอะ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองปีที่ 28 ของการก่อตั้งแคว้น และเป็นที่ท่องเที่ยวพักตากอากาศแห่งแรก โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพวาดพู่กันจีนของคาโนะจิตรกรชื่อดังแห่งเมืองเกียวโตนำท่านเดินทางสู่ เมืองยานากาว่า เป็นเมืองที่ชาวญี่ปุ่นรู้จักกันดีในฐานะของเมืองแห่งปราสาท เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใจกลางปราสาทในอดีตและยังคงหลงเหลือสถาปัตยกรรมเก่าแก่ เช่น กำแพงหินหรือคูน้ำรอบเมือง และเป็นบ้านเกิดของนักกวีอย่าง “คิตะฮาระ ฮาคุชู” นอกจากนี้มีกิจกรรมขึ้นชื่ออย่างการล่องเรือไปตามแม่น้ำลำธาร คูคลองทั่วทุกมุมเมือง ให้ท่านได้ลองสัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือแม่น้ำยานากาว่า ท่านจะได้เห็นบรรยากาศของเมืองยานากาว่าในแบบต่างๆตามแต่ละฤดูกาล เช่น ในฤดูใบไม้ผลิก็จะได้ชมดอกไม้หลากสีสัน ในฤดูร้อนก็จะได้ชมทัศนียภาพยามค่ำคืน ในฤดูใบไม้ร่วงก็จะได้ชมใบไม้แดงและในฤดูหนาวก็จะได้เพลิดเพลินกับการล่องเรือโคทัตสึ ท่านสามารถซื้อเครื่องดื่มและอาหารระหว่างล่องเรือได้จากร้านค้าลอยน้ำ และให้ท่านเพลิดเพลินกับทัศนียภาพเมืองรอบปราสาทที่อุดมไปด้วยธรรมชาติ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หุบเขาทะคะจิโฮะ (TAKACHIHO GORGE)ทางตอนเหนือในจังหวัดมิยะซะกิ (MIYAZAKI) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเสริมดวงชะตายอดนิยมในหมู่สาวๆ หน้าผาชันสูงเฉลี่ย 80 เมตร (บางช่วงสูงมากถึง 100 เมตร) ทอดตัวเป็นแนวยาวถึง 7 กิโลเมตรจนกลายเป็นหุบเขาที่งดงามประทับใจ เพียงแค่ได้เดินไปตามทางเดินชมวิวแล้วชื่นชมกับทัศนียภาพรอบๆ ก็จะรู้สึกราวกับได้รับการชำระล้างจิตใจให้ใสสะอาดจากการได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่อันทรงพลังของธรรมชาติ
นำท่านเข้าสู่ หมู่บ้านยุฟุอิน เป็นต้นแบบของหมู่บ้าน OTOP ของประเทศญี่ปุ่น และเมืองนี้มีชื่อเสียง อีกอย่างในเรื่องของน้ำพุร้อน ภายในเมืองมีทะเลสาบ LAKE KINRIN ทะเลสาบแห่งนี้ที่เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่งดงามอีกแห่งหนึ่งของหมู่บ้านยูฟูอิน อีกทั้งยังมีร้านค้าขายของพื้นเมือง ผักและผลไม้สด ของที่ระลึก HANDMADE น่ารักๆ มากมายและยังมีขนมขึ้นชื่ออย่าง “โคร็อกเกะ” (มันชุบเกล็ดขนมปังทอด)จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบปปุให้ท่านได้ใส่ชุดยูกาตะ เดินเล่นรอบเมืองเบปปุ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำพุร้อน (JIGOKU MEGURI) หรือ บ่อน้ำพุร้อนขุมนรกทั้งแปด เป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เกิดขึ้น ภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปด้วยแร่ธาตุที่เข้มข้น เช่น กำมะถัน แร่เหล็ก โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็นต้น และร้อนเกินกว่าจะลงไปอาบได้ แล้วบ่อทั้ง 8 บ่อ ก็ตั้งชื่อให้น่ากลัวตามลักษณะภายนอกที่เห็นกัน

จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมเมืองเบปปุ ภูเขาสึรุมิ (TSURUMI – DAKE) ภูเขาสูง 1,375 เมตรที่สามารถเข้าถึงได้โดยกระเช้าลอยฟ้าเบปปุ (BEPPU ROPEWAY) ซึ่งจะพานักท่องเที่ยวไต่ระดับทางลาดชันเกือบ 800 เมตรขึ้นไปยังสวนสาธารณะขนาดเล็กใกล้กับยอดเขา และเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจากมุมสูงจากนั้น

จากนั้นนำท่านชม กันดั้มพาร์คเมืองฟุกุโอกะ (GUNDAM PARK AND STATUE)สาวกกันดั้มต้องถูกใจสิ่งนี้ เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของคนรักกันดั้มที่มาแล้วเพลินจนลืมเวลากันไปเลย โดยจะอยู่ภายในศูนย์การค้า MITSUI SHOPPING PARK LALAPORT FUKUOKA ซึ่งที่นี่เค้าจะแบ่งออกเป็น 3 โซนด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น GUNDAM SIDE-F ที่จัดเต็มกันดั้มรุ่นต่าง ๆ แม้กระทั่งรุ่นลิมิเต็ดหายากไว้ให้ช้อปให้แบบจุก ๆ ตามมาด้วย VS PARK WITH G พื้นที่ที่เต็มไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับกันดั้มเน้น ๆ รวมทั้งยังมี NAMCO บริเวณที่เต็มไปด้วยตู้อาร์เคดพร้อมทั้งตู้เกมส์สุดพิเศษที่มีเฉพาะที่นี่ที่เดียว แล้วยังมีไฮไลท์เด็ดเป็นหุ่นกันดั้มยักษ์ตัวใหม่ล่าสุดสูงถึง 24.8 เมตรไว้ให้รัวรูปกัน
สวนริมทะเลอุมิโนะนาคามิจิ (Uminonakamichi Seaside Park) แหล่งพักผ่อนหย่อนใจกลางเมืองฟุกุโอกะ บริเวณริมอ่าวฮากาตะ (Hakata Bay) แบ่งออกเป็นโซนต่างๆ ได้แก่ สวนดอกไม้ สนามเด็กเล่น สนามกีฬา สวนน้ำ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ภายในสวนมีบรรยากาศที่ร่มรื่น รายล้อมไปด้วยต้นไม้ และดอกไม้นานาชนิด
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ย่านเทนจิน ย่านธุรกิจและย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเกาะคิวชู ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านเสื้อผ้าบูติก และร้านค้ามากมายที่อยู่ใต้ดิน “เทนจิน” แหล่งดาวน์ทาวน์หมายเลขหนึ่งของเกาะคิวชู อิสระกับการเลือกซื้อและเลือกชมสินค้ามากมายกับห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ร้านเครื่องสำอาง เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า สินค้าแฮนด์เมด โดยเฉพาะในวันเสาร์ อาทิตย์จะเป็นแหล่งรวมวัยรุ่นของเกาะคิวชูที่มาหาความสุขและความสนุกกับเพื่อนและคนรู้ใจ

ทัวร์ญี่ปุ่น