QQCRGEN-MS003_1040 (1)

Mediterranean cruise (7 Nights) 4 ประเทศ (Cuise Only)

ราคาเริ่มต้น 31,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

** เดือน พฤศจิกายน , ธันว่าคม 2566 วันที่สองของการเดินทาง เปลี่ยนเส้นทางจากเมือง Naples เป็นเมือง Civitavecchia (Rome), Italy / วันที่สามของการเดินทาง เปลี่ยนเส้นทางจากเมือง Messina เป็นเมือง Palermo, Italy

** เวลาเดินเรือสีแดงหมายถึงเวลามาถึง และ ออกจากท่าเรือในเดือน พฤศจิกายน , ธันว่าคม 2566  ถ้ามีเวลาเดียวแสดงว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเวลาเข้าออกท่าเรือใช้เวลาเดียวกัน

วันที่เดินทาง

มิถุนายน 66 – ธันวาคม 66

วันที่ 1 เจนัว ประทศ อิตาลี

11.00 น. ได้เวลาเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Msc World Europa ท่าเรือเมืองเจนัว Ponte dei Mille
ห่างจาก ท่าอากาศยาน คริสโตโฟโรโคลอมโบ ประมาณ 10 กม
ที่อยู่: Ponte Dei Mille, 1, 16126 Genova GE, อิตาล เครียมเอกสารลงทะเบียนที่ท่าเรือ พาสปอร์ต บัตร
เครดิต ดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น MSC for Me ไว้ในมือถือและเปิดใช้งานและลงทะเบียน
เรือสำราญ MSC WORLD EUROPA เป็นเรือสำราญสุดหรูลำใหม่ล่าสุดของ MSC ของอิตาลี พึ่งเปิดตัวปี
2022 มีรูปร่างที่สวยงามออกแบบได้ทันสมัยมากๆ ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลก ระวางขับน้ำ
205,700 ตัน เรือสำราญลำนี้มีทั้งหมด 21 ชั้น โดยมีห้องพักทั้งหมดรวม 2,626 ห้อง ซึ่งจะรองรับผู้เข้าพัก
ได้ 6,762 คน และพื้นที่ส่วนกลางกว่า 40,000 ตารางเมตร โดยยังมีร้านอาหารและห้องรับรองถึง 33 แห่ง
รวมถึง กิจกรรมมากมายบนเรือ ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำ โรงภาพยนตร์ สถานบันเทิง ให้ผู้เข้าพักได้ใช้บริการ
ตลอด ที่พักอยู่บนเรือแห่งนี้ หลังจากผ่านขึ้นเรือสำราญ และซ้อมระบบการรักษาความ ปลอดภัยของเรือ
สำราญเรียบร้อยแล้ว สำหรวจห้องพักของท่านตามอัธยาสัย
เจนัวเป็นเมืองหลวงของแคว้นลิกูเรียและเป็นเมืองใหญ่อันดับหกของอิตาลี เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดใน
อิตาลีและเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ของยุโรปบนทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ในปี 2006 ยูเนสโกได้ระบุส่วนหนึ่งของ
เมืองเก่าของเจนัวในรายการมรดกโลก

16.00 น. เรือสำราญ Msc World Europa ออกจากเมือง เจนัว ล่องสู่เมือง เมเปิลส์ ประเทศ อิตาลี่

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายบนเรือสำราญ ชมโชว์ระดับบรอดเวย์ อลังการด้วยระบบ แสง สี เสียง ชั้นเยี่ยม ให้ท่านได้เพลิดเพลิน ที่โรงละคร ชั้น 6,7 หลังจากนั้น ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย กับกิจกรรมบนเรือสำรา

วันที่ 2 เนเปิลส์ ประทศ อิตาลี

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ เรือสำราญ Msc World Europa มีห้องอาหาร
หลากหลายห้องหลากหลายสไตล์ให้ท่านได้เลือกรับประทาน ท่านสามารถดูกิจกรรมต่างๆบนเรือได้ใน
แอปพลิเคชั่น Msc for me
เนเปิลส์ เป็นอีกหนึ่งในเเหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เมืองที่มีมนต์เสน่ห์ที่น่ามาท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง ธรรมชาติ
ที่งดงามเเละอาคารสถาปัตยกรรม สถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก ที่ได้รับการขึ้น ทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย
13.00 น. เรือเทียบท่า เมือง เนเปิลส์ ประเทศ อิตาลี่

ท่านสามารถลงจากเรือไปท่องเทียวในเมืองด้วยตัวเอง หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งกับทางเรือ Msc World
Europa สามารถสอบถามรายละเอียดราคา Package ทัวร์เสริมได้บนเรือสำราญ
18.00 น. เชิญรับประทานอาการค่ำ ณ ห้องอาหาร บนเรือสำราญ หล้งจากนั้นเชิญท่านชมโชว์ตระการตา
ที่โรงละครบนเรือ ที่โรงละคร ชั้น 6,7หรือ ร่วมกิจกรรม หรือ ชมดนตรีสดได้ที่เลาจน์และบาร์ต่างๆ ได้ทั้วเรือ
ตามอัธยาศัย

20.00 น. เรือสำราญ Msc World Europa ออกจากเมือง เนเปิลส์ ล่องสู่เมือง เมสซินา ประเทศอิตาลี่

วันที่ 3 เมสซินา ประทศ อิตาลี

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ เรือสำราญ Msc World Europa มีห้องอาหาร
หลากหลายห้องหลากหลายสไตล์ให้ท่านได้เลือกรับประทาน ท่านสามารถดูกิจกรรมต่างๆบนเรือได้ใน
แอปพลิเคชั่น Msc for me
เมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 บนเกาะซิซิลี อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิตาลี่ และใหญ่เป็นอันดับ 13 ของอิตาลี
ชมวิวทะเลบนเกาะที่สวยงาม ร้านค้าท้องถิ่นที่ตั้งอยู่บนเขาที่มีทิวทัศน์สวยงาม ร้านอาหารทะเล ค่าเฟ่

09.00 น. เรือเทียบท่า เมือง เมซืนา ประเทศ อิตาลี

ท่านสามารถลงจากเรือไปท่องเทียวในเมืองด้วยตัวเอง หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งกับทางเรือ Msc World
Europa สามารถสอบถามรายละเอียดราคา Package ทัวร์เสริมได้บนเรือสำราญ
18.00 เชิญรับประทานอาการค่ำ ณ ห้องอาหาร บนเรือสำราญ หล้งจากนั้นเชิญท่านชมโชว์ตระการตา
ที่โรงละครบนเรือ ที่โรงละคร ชั้น 6,7 หรือ ร่วมกิจกรรม หรือ ชมดนตรีสดได้ที่เลาจน์และบาร์ต่างๆ ได้ทั้ว
เรือตามอัธยาศัย

19.00 น. เรือสำราญ Msc World Europa ออกจากเมือง เมซืนา ล่องสู่เมือง วัลเลตต้า ประเทศ มอลตา
วันที่ 4 วัลเลตต้า ประทศ มอลต้า

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ เรือสำราญ Msc World Europa มีห้องอาหาร
หลากหลายห้องหลากหลายสไตล์ให้ท่านได้เลือกรับประทาน ท่านสามารถดูกิจกรรมต่างๆบนเรือได้ใน
แอปพลิเคชั่น Msc for me
วัลเลตตา เป็นเมืองหลวงของประเทศมอลตา อยู่ทางใต้ของประเทศ อิตาลี่ มีชื่อเสียงในเรื่องของการ
ท่องเที่ยว สถาปัตยกรรม วัฒนธรรมต่างๆ ด้วยประวัติศาตร์อันยาวนานของเมืองจึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
โลกจากยูเนสโก ที่วัลเลตตามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย คุณจะพบกับอาคารเก่าแก่ทุกหัวมุมถนน ร้านค้า
เล็กๆ คาเฟ่ น่ารักๆ ถนนสายหลักเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์ชั้นนำมากมาย

08.00 น. เรือเทียบท่า เมือง วัลเลตต้า ประเทศ มอลตา

ท่านสามารถลงจากเรือไปท่องเทียวในเมืองด้วยตัวเอง หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งกับทางเรือ Msc World
Europa สามารถสอบถามรายละเอียดราคา Package ทัวร์เสริมได้บนเรือสำราญ
17.00 น. เชิญรับประทานอาการค่ำ ณ ห้องอาหาร บนเรือสำราญ หล้งจากนั้นเชิญท่านชมโชว์ตระการตา
ที่โรงละครบนเรือ ที่โรงละคร ชั้น 6,7 หรือ ร่วมกิจกรรม หรือ ชมดนตรีสดได้ที่เลาจน์และบาร์ต่างๆ ได้ทั้ว
เรือตามอัธยาศัย

17.00 น. เรือสำราญ Msc World Europa ออกจากเมือง วัลเลตต้า
วันที่ 5 ล่องน่านน้ำสากลตลอดทั้งวัน

เช้าวันนี้พักผ่อนบนเรือสำราญ Msc World Europa กันอย่างเต็มที่ หรือจะออกกำลังกาย ที่ห้องฟิตเนส เล่น
กีฬาต่างๆที่สปอร์ตคลับ และกิจกรรมสนุกสนานอีกมากมายบนเรือสำราญ
รับประทานอาหาร เช้า กลางวัน เย็น หรือ ระหว่างมื้อ ที่ห้องอาหาร Maindining 3 ห้อง Bubbles
Restaurang , Esagono/Hexagon Restauran , La Foglia Restaurang, Les Dunes Restaurang,
บุฟเฟต์นานาชาตืที่ห้องอาหาร La Brasserie Buffet , Mercato Buffet และ Pizza&Burger
ดื่มดำเครื่องดื่มและกับดนตรีสด โชว์ต่างๆ ที่ โรงละคร ,บาร์เครื่องดื่ม , เลานจ์ และกิจกรรมต่างๆบนเรือ
ที่มีอยู่ทั่วเรือสำราญ

วันที่ 6 บาร์เซโลน่า ประเทศ สเปน

บาร์เซโลน่า เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งด้าน สถาปัตยกรรม อาหาร มีชื่อสัยงด้านกีฬา
เป็นเมืองหลวงของแคว้นหนึ่งในสเปนทีชื่อว่า คาตาโลเนีย การเดินทางมาเยี่ยมชมเมืองบาเซโลน่า
ประเทศสเปนเป็นที่นิยมอย่างมากในทุกวันนี้ เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของยุโรป ที่มีความเป็น
เอกลักษณ์ด้วยการผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมของชาวแคตาลันิยันและโรมัน

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ เรือสำราญ Msc World Europa มีห้องอาหาร
หลากหลายห้องหลากหลายสไตล์ให้ท่านได้เลือกรับประทาน ท่านสามารถดูกิจกรรมต่างๆบนเรือได้ใน
แอปพลิเคชั่น Msc for me
09.00 น. เรือเทียบท่า เมือง บาร์เซโลน่า ประเทศ สเปน
ท่านสามารถลงจากเรือไปท่องเทียวในเมืองด้วยตัวเอง หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งกับทางเรือ Msc World
Europa สามารถสอบถามรายละเอียดราคา Package ทัวร์เสริมได้บนเรือสำราญ
18.00 เรือ MSC WORLD EUROPA ออกจากท่าเรือ บาร์เซโลนา มุ่งสู่เมือง มาร์กเซย ประเทศ ฝรั่งเศส
เชิญรับประทานอาการค่ำ ณ ห้องอาหาร บนเรือสำราญ หล้งจากนั้นเชิญท่านชมโชว์ตระการตา
ที่โรงละครบนเรือ ที่โรงละคร ชั้น 6,7 หรือ ร่วมกิจกรรม หรือ ชมดนตรีสดได้ที่เลาจน์และบาร์ต่างๆ ได้ทั้ว
เรือตามอัธยาศัย

วันที่ 7 มาร์กเซย ประทศ ฝรั่งเศส

07.00 น. เรือจอดเทียบท่า มาร์กเซย ประทศ ฝรั่งเศส
มาร์กเซย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศฝรั่งเศส มีประวัตืศาสตร์ที่ยาวนาน
กว่า 600 ปีก่อนคริสตกาล อดีตเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
สำคัญของนักเดินทาง อีกทั้งยังเต็มไปด้วยคาเฟ่ ร้านอาหาร โรงแรมระดับ 5 ดาว รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยว
สำคัญ ๆ ของเมืองอยู่หลายแห่งที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว
ท่านสามารถลงจากเรือไปท่องเทียวในเมืองด้วยตัวเอง หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งกับทางเรือ Msc World
Europa สามารถสอบถามรายละเอียดราคา Package ทัวร์เสริมได้บนเรือสำราญ

18.00 เรือ MSC WORLD EUROPA ออกจากท่าเรือ มาร์กเซย สู่เมือง เจนัว ประเทศ อิตาลี
เชิญรับประทานอาการค่ำ ณ ห้องอาหาร บนเรือสำราญ หล้งจากนั้นเชิญท่านชมโชว์ตระการตา
ที่โรงละครบนเรือ ที่โรงละคร ชั้น 6,7 หรือ ร่วมกิจกรรม หรือ ชมดนตรีสดได้ที่เลาจน์และบาร์ต่างๆ ได้ทั้ว
เรือตามอัธยาศัย
วันที่ 8 เจนัว ประทศ อิตาลี

08.00 เรือสำราญ MSC WORLD EUROPA จอดเทียบท่าที่เมือง เจนัว ประเทศ อิตาลี่
เช็คเอาท์ออกจากเรือสำราญ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ลงจากเรือ
**เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ**