WCNT240088

ทัวร์อังกฤษ England-Scotland-Wales 9D 6N (QR)

ราคาเริ่มต้น 109,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: QR

นำท่านออกเดินทางลงใต้สู่ เมืองวินเดอร์เมียร์ เมืองที่ตั้งอยู่ในเขตทะเลสาบแสนสวยหรือ เลค ดิสทริก Lake District เป็นเมืองบ้านเกิดของปีเตอร์ แรบบิท ตัวการ์ตูนที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ ให้เวลาท่านเดินเล่นชมเมืองเล็กๆน่ารักที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ ชื่นชมกับบรรยากาศของธรรมชาติที่ร่มรื่นและอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม ชมความงามของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ ชมบ้านเรือนที่อยู่ริมฝั่งทะเลสาบและบนเกาะแก่งต่างๆ ท่านจะเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์ นำท่านเดินทางสู่เมืองเพรสตัน

วันที่เดินทาง

5 ตุลาคม 67 – 13 ตุลาคม 67

ทัวร์อังกฤษ

วันเสาร์ ที่ 05 ต.ค. 67(1) กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – โดฮา
17.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ แถว T ใช้ประตูทางเข้า 8-9 เจ้าหน้าที่บรัษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับ พร้อมจัดเตรียมเรื่องเอกสารการเดินทาง
20.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยเที่ยวบินที่ QR835
23.00 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน ให้ท่านเดินเล่นพักผ่อนช้อปปิ้งในสนามบินที่มีร้านค้าปลอดภาษีมากมาย
วันอาทิตย์ ที่ 06 ต.ค. 67 (2) โดฮา – เอดินเบอระ (สก๊อตแลนด์) – คาล์ตัน ฮิลล์
เข้าชมปราสาทเอดินเบอระ – ชมเมือง – นิวคาสเซิล
01.00 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเอดิเบอระ ประเทศสก๊อตแลนด์ โดยเที่ยวบิน QR031
06.30 น. เดินทางถึงสนามบินเอดินเบอระ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง-วีซ่าและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่กรุงเอดินเบอระ เอดินเบรอะ (Edinburgh) นครหลวงแสนสวยแห่ง สก็อตแลนด์ นำท่านชมเมืองเอดินเบอระ เมืองหลวงและศูนย์กลางวัฒนธรรมของสก็อตแลนด์ตั้งแต่ศตวรรษที่ 15
ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “ATHENS OF THE NORTH” เป็นที่ตั้งของรัฐสภาแห่งใหม่ของสก็อตแลนด์ (เพิ่งแยกมาจากรัฐสภาของสหราชอาณาจักร) ตั้งอยู่บนถนนสายหลักของเอดินเบอระคือรอยัลไมล์ (ROYAL MILE) ซึ่งสร้างตามแนวสันเขาเชื่อมโยงพื้นที่ประวัติศาสตร์ระหว่างปราสาทเอดินเบอระและพระราชวัง เข้าชมภายในปราสาทเอดินเบอระ (EDINBURGH CASTLE) บนเนินเขาอันงามสง่า ซึ่งเริ่มสร้างขึ้นในราวช่วงศตวรรษที่ 11-16 ภายในปราสาทเป็นพิพิธภัณฑ์และที่เก็บสมบัติล้ำค่ามากมาย อาทิ มงกุฎ พระแสงดาบ และคธาแห่งสก็อตแลนด์ และที่สำคัญปราสาทเอดินเบอระแห่งนี้เป็นปราสาทที่ใช้เป็นสถานที่เปิดตัวของหนังสือเรื่องแฮรี่ พอตเตอร์ เนื่องจากมีลักษณะใกล้เคียงฉากเมืองแม่มดในท้องเรื่องอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ คาล์ตัน ฮิลล์ (Calton Hill) ที่เป็นที่ตั้งของเสาคอลั่ม โรมันอันใหญ่ยักษ์ ที่ถือเป็น The National Monument ของสก็อตแลนด์ พื้นที่ตรงนี้สมัยโบราณใช้เป็นที่ประหารนักโทษ ต่อมาก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆ เป็นโรงหนังบ้าง บ้านของข้าราชการบ้าง จากนั้นผ่านชมรัฐสภาสก็อตแลนด์ ผ่านชมร้าน The Elephant House เป็นร้านนั่งชิลๆ เมนูเบาๆ อาหารราคาไม่แพง ที่ J.K. Rowling มานั่งแต่งหนังสือแฮร์รี่ พอตเตอร์ภาคแรก
เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินเล่นชมเมืองบน ถนนปริ้นซ์ Prince Street ที่มีร้านค้ามากมายเปรียบได้กับถนน อ็อกซ์ฟอร์ดในลอนดอน และชมบรรยากาศของตัวเมืองเก่าที่ตั้งอยู่บนเนินเขาฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากๆของเมืองเอดินเบิร์ก / นำท่านออกเดินทางสู่เมืองนิวคาสเซิล
ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่: LEONARDO HOTEL NEWCASTLE / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันจันทร์ ที่ 07 ต.ค. 67(3) นิวคาสเซิล – ยอร์ก – ชมเมือง – ชมทะเลสาบวินเดอร์เมีย/เพรสตัน
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองยอร์ก (York) ตัวเมืองยอร์กยังคงมีกำแพงเมืองโบราณล้อมรอบค่อนข้างสมบูรณ์ ตั้งอยู่ในเขตนอร์ธ ยอร์กเชอร์ มีแม่น้ำอูสและแม่น้ำฟอสส์ไหลผ่านเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมีบทบาทมาเกือบตลอด 2,000 ปี ที่ก่อตั้งมาโดยช่วงแรกก่อตั้งเป็นเมืองป้อมปราการเอบอราคุม โดยชาวโรมัน และได้รับเลือกให้เป็นเมืองหลวงของบริทาเนียน้อย (Britannia Inferior) ชาวแองเกิลส์เข้ามาตั้งถิ่นฐานยอร์กก็ได้รับชื่อใหม่เป็น “Eoferwic” ของราชอาณาจักรนอร์ทธัมเบรีย จนเมื่อชาวไวกิ้งเข้ายึดเมืองในปี ค.ศ. 866 ก็เปลี่ยนชื่อเมืองเป็นจอร์วิกของราชอาณาจักรจอร์วิก (Jórvík) ที่มีอาณาบริเวณครอบคลุมทางบริเวณตอนเหนือของอังกฤษเกือบทั้งหมด จนกระทั่งราว ค.ศ.1000 เมืองจึงมารู้จักกันในชื่อ “ยอร์ก” ในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 14 พระเจ้าริชาร์ดที่ 2 มีพระราชประสงค์ที่จะตั้งยอร์คเป็นเมืองหลวงของอังกฤษแต่ก่อนที่จะสำเร็จพระองค์ก็ทรงถูกถอดจากการเป็นพระมหากษัตริย์เสียก่อน นำท่านเดินชมเมืองยอร์ก เมืองเก่าแสนสวยที่ท่านจะต้องหลงรัก ท่านสามารถเดินบนกำแพงเมือง ที่โอบล้อม เมือง ซึ่งสภาพยังคงสมบูรณ์มาก เก็บภาพมหาวิหารยอร์ค (York Minster) มหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอังกฤษ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานกว่า 250 ปี นำท่านเดินเข้าสู่ย่านเก่าแก่ที่ชื่อว่ายอร์กแชมเบิล (York Shamble) เป็นถนนการค้าย่านที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ลักษณะเป็นตรอกเล็กๆ มีร้านค้าของที่ระลึกอยู่สองฝั่ง ร้านค้าแถบนี้สร้างขึ้นโดยใช้ไม้เป็นโครงสร้างเมื่อก่อนแถวนี้จะเป็นที่ขายเนื้อสัตว์ จะเห็นตะขอที่ไว้เกี่ยวเนื้อสัตว์ห้อยอยู่หน้าบ้าน และที่เห็นว่าบริเวณชั้น 2 ของร้านจะยื่นออกมามากกว่าชั้นล่าง The Little Shamble แห่งนี้มีชื่อเสียงมากขึ้น เพราะว่าเป็นแรงบันดาลใจในการสร้าง ตรอกไดแอกอน (Diagon Alley) ในเรื่อง Harry Potter อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย
เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านออกเดินทางลงใต้สู่ เมืองวินเดอร์เมียร์ เมืองที่ตั้งอยู่ในเขตทะเลสาบแสนสวยหรือ เลค ดิสทริก Lake District เป็นเมืองบ้านเกิดของปีเตอร์ แรบบิท ตัวการ์ตูนที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ ให้เวลาท่านเดินเล่นชมเมืองเล็กๆน่ารักที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ ชื่นชมกับบรรยากาศของธรรมชาติที่ร่มรื่นและอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม ชมความงามของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ ชมบ้านเรือนที่อยู่ริมฝั่งทะเลสาบและบนเกาะแก่งต่างๆ ท่านจะเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์ นำท่านเดินทางสู่เมืองเพรสตัน
ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่: The Ro Hotel / Holiday Inn Preston / หรือระดับใกล้เคียง

วันอังคาร ที่ 08 ต.ค. 67(4) เพรสตัน – แมนเชสเตอร์ – เข้าชมสนามแมนยูไนเต็ด
ลิเวอร์พูล – ชมเมือง
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ ประมาณ 1 ชั่วโมง เมืองหลวงทางตอนเหนือของอังกฤษ อดีตเมืองท่าที่สำคัญและเป็นเมืองทีมี 2 สโมสรฟุตบอลที่ชาวไทยชื่นชอบ อย่างแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ ซิตี้ นำท่านเข้าชมภายบริเวณภายในของสนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด OLD TRAFFORD STADIUM แห่งทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เจ้าของสมญานาม “ปิศาจแดง” ก่อสร้างในปี 1909 และเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 1910 ปัจจุบันมีที่นั่งจุผู้ชมได้ถึง 76,212 คน ให้เวลาท่านเลือกซื้อสินค้าในร้านเมกกะสโตร์ของสโมสร
*** หากในวันดังกล่าวมีการแข่งขันหรือรอบเข้าชมภายในสนามเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าชมสนามแอนฟิลด์(ลิเวอร์พูล) แทน ***
เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองลิเวอร์พูล” ถิ่นกำเนิดวงดนตรีสี่ เต่าทอง และเมืองท่าแห่งการท่องเที่ยวที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ
โดยเฉพาะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 เมืองลิเวอร์พูลนั้นถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของการติดต่อค้าขายกับแคริบเบียน, ไอร์แลนด์ และ แผ่นดินใหญ่ยุโรป จึงส่งผลให้เมืองลิเวอร์พูลเป็นเมืองสำคัญที่สุดเมืองหนึ่งของอังกฤษ ปัจจุบันเมืองลิเวอร์พูลได้กลายเป็นที่ ดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งในปี ค.ศ. 2007 เมืองลิเวอร์พูลได้มีการฉลองครบรอบ 800 ปี ที่ก่อตั้งมาและในปี ค.ศ. 2008 ลิเวอร์พูลก็ได้รับตำแหน่งเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปพร้อมกับเมืองสตราวันเจอร์ ในนอร์เวย์อีกด้วย นำท่านเดินทางไปถ่ายรูปด้านนอก Anfield ส นามของสโมสรดังลิเวอร์พูล เจ้าของคำขวัญ YOU WILL NEVER WALK ALONE มีเวลาเก็บภาพรอบๆตัวเมืองลิเวอร์พูล อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่: Hotel Indigo Liverpool / เทียบเท่าระดับใกล้เคียง

วันพุธ ที่ 09 ต.ค. 67 (5) ลิเวอร์พูล – เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์
หมู่บ้านไบบูรี – ฟาร์มปลาเทราท์ – คาร์ดิฟ/บริสทอล
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์” Bourton On The Water หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่รู้จักกันในนามของ “เวนิส แห่งคอตสวอล์ด” เมืองที่โด่งดังที่สุดในเขตคอตสโวลด์ Cotswold ดูเงียบสงบมี ลําธารสายเล็ก ๆ (แม่น้ำวินด์รัช) ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอดข้ามน้ำเป็นช่วง ๆ กับต้นวิลโลว์ที่แกว่งกิ่งก้านใบอยู่ริมน้ำ เมืองนี้มีร้านอาหารและโรงแรม รวมทั้งร้านค้าให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศอันรื่นรมย์ นำท่านชมความสวยงามภายในหมู่บ้านแห่งนี้ พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “หมู่บ้านไบบุรี” เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ในแคว้น Gloucestershire เขต Cotswolds (คอทส์โวลส์ ) จัดว่าเป็น The Most beautiful village in England ให้ท่านได้เดินเล่นชม บ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ นั่นคือกระท่อมหินโบราณ ที่เรียงรายกันยาวไปเป็นแถว มีชื่อว่า Arlington Row ซึ่งกระท่อมเหล่านี้เคยเป็ นที่พักของคนที่ทำอาชีพทอขนแกะในสมัยศตวรรษที่ 17ชม โบสถ์อันเก่าแก่ อีกทั้งยังมีถนนสวย ๆ ที่รายล้อมด้วยดอกไม้สีสดใสริมสองข้างทาง นำท่านออกเดินทางสู่เมืองคาร์ดิฟ ชมตัวเมืองคาร์ดีฟ เมืองหลวงของประเทศเวลส์ และยังเป็นเมืองท่าสำคัญริมทะเลไอริช อดีตเป็นเมืองที่ส่งออกถ่านหินมากที่สุดเมืองหนึ่งของสหราชอาณาจักร ผ่านชมศาลาว่าการเมือง (City Hall) แวะเก็บภาพปราสาทคาร์ดิฟ (Cardiff Castle)เป็นที่ระลึก(ภายนอก)
ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่: Leonardo Hotel Cardiff / หรือระดับใกล้เคียง
วันพฤหัสฯ ที่ 10 ต.ค. 67 (6) คาร์ดิฟฟ์ –บาธ – เข้าชมสโตนเฮนจ์
ช้อปปิ้งบิสเตอร์ เอาท์เล็ท – ลอนดอน
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองบาธ “Bath” / นำท่านเดินเล่นชมเมืองบาธ ดินแดนแห่งอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่บนเกาะอังกฤษ สร้างเป็นเมืองเมื่อกว่า 2,000 ปีมาแล้ว เก็บภาพโรมันบาธ(Roman Bath ชมภายนอก) โบราณสถาน ที่ชาวโรมันมาสร้างไว้เป็นสถานที่อาบน้ำแร่ เมื่อ 2,000 ปีมาที่แล้ว โดยอาศัยน้ำจากบ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่จะมีน้ำไหลออกมาอย่าง
ต่อเนื่องถึงวันละประมาณ 1,250,000 ลิตร และมีความร้อนถึง 46 องศาเซลเซียส มีเวลาให้ท่านเดินเล่นเก็บภาพความสวยงามของเมืองเก่าหรือเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยได้เวลาสมควรนำท่านผ่านบริเวณทุ่งราบ
ซอลส์บรี “Salisbury Plain” เป็นที่ตั้งของ สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) (รวมค่าเข้าชมบริเวณภายใน) วงหินปริศนาแห่งเกาะอังกฤษ นับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่า สร้างขึ้นราว 2,000 ปีก่อนคริสตกาล /
เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นออกเดินทางสู่ ศูนย์การค้าบิสเตอร์ เอาท์เล็ท (Bicester Village Outlet) / เป็นเอาท์เล็ทที่ใหญ่และมีสินค้าหลากหลายที่สุด มีเวลาให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม อาทิเช่น Burberry, Calvin Klien, D&G, DKNY, Bally, Mulberry, Paul Smith, POLO ฯลฯ *** อิสระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ***ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่มหานครลอนดอน
พักที่: Hilton London Wembley Hotels / หรือระดับใกล้เคียง

วันศุกร์ ที่ 11 ต.ค. 67 (7) ลอนดอน – ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ – หอคอยลอนดอน
ชมเมือง – ถ่ายภาพหอนาฬิกาบิ๊กเบน – ช้อปปิ้งย่านอ๊อกซ์ฟอร์ด
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะล่องเรือแม่น้ำเทมส์สัมผัสบรรยากาศของวิวทิวทัศน์อันโรแมนติก ของมหานครลอนดอน ซึ่งแม่น้ำเทมส์สายนี้เป็นแม่น้ำใหญ่ที่ไหลในอังกฤษตอนใต้ และเป็นที่รู้จักมากที่สุดเพราะแม่น้ำไหลผ่านใจกลางกรุงลอนดอนนอกจากนี้ แม่น้ำยังไหลผ่านเมืองอื่นๆ ด้วย เช่น เมืองอ็อกซ์ฟอร์ด รีดดิ้ง และ วินด์เซอร์ ฯลฯ นำท่านเข้าชมทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน (เข้าชมด้านใน) เป็นสถานที่ที่เคยเป็นพระราชวัง แม้ในภายหลังจะเปลี่ยนมา
เป็นคุกหลวง ที่จองจำบุคคลสำคัญของอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นพระมเหสี แอนน์ โบลีน เซอร์โทมัส มอร์ ฯลฯ ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจมากแห่งหนึ่งของประเทศ ชมห้องจิลเวอรี่ที่เก็บรักษาเพชรและมงกุฎประจำราชวงศ์ของอังกฤษ จากนั้นชมมหานครลอนดอน นำท่านเก็บภาพคู่กับชมรัฐสภาของอังกฤษ ริมแม่น้ำเทมส์ จัตุรัสรัฐสภา มหาวิหารเวสทมินส์เตอร์ (Westminster Abbey) รวมถึงหอนาฬิกาบิ๊กเบนสัญลักษณ์ของกรุงลอนดอน ผ่านชมถนนดาวน์นิงที่ตั้งของบ้านพักนายก รัฐมนตรีอังกฤษ, จตุรัสทราฟัลการ์ อนุสรณ์ของนายพลลอร์ด เนลสัน และชัยชนะของอังกฤษเหนือทัพของนโปเลียน ณ แหลมทราฟัลการ์, มหาวิหารเซนต์พอลส์ ธนาคารชาติของ อังกฤษ กองบัญชาการตำรวจสก๊อตแลนด์ยาร์ด ถ่ายภาพสะพานทาวเวอร์ บริดจ์ ที่โด่งดัง ผ่านชมพระราชวังบักกิ้งแฮม ที่ใช้ว่าราชการของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 และพระราชวงศ์ชั้นสูง
เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร Four Seasons Restaurant เมนูเป็ดย่างรสเลิศและกุ้งมังกร (เด็ดที่สุดในร้าน)
จากนั้นอิสระทุกท่านในย่านการค้า ถนนออกซ์ฟอร์ด และรีเจนท์ ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ทั้งสินค้าแบรนด์เนม และสินค้าที่ระลึก มากมาย หรือท่านอาจเลือก เข้าชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง มาดามทุสโซ่(ค่าเข้าประมาณ 1,500 บาท) โรงถ่ายภาพยนตร์วอร์เนอร์ (Harry Potter ค่าเข้าประมาณ 5,000 บาท กรุณาจองตั๋วจากเมืองไทยเพราะรอบเข้าชมอาจเต็มได้) เข้าชมพิพิธภัณฑ์บริติช (ไม่เสียค่าเข้าชม) ได้ตามอัธยาศัย ท่านจะเพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบ ลอนดอนเนอร์อย่างแท้จริง / ได้เวลาสมควรประมาณ 19.00 นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่: Hilton London Wembley Hotels / หรือระดับใกล้เคียง
วันเสาร์ ที่ 12 ต.ค. 67 (8) ลอนดอน – ขึ้นกระเช้าลอนดอน อาย – ช้อปปิ้งย่านไนท์บริดจ์
แฮร์รอด – สนามบินฮีธโธรว์ – โดฮา
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านขึ้นนั่งชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ หรือ ลอนดอน อาย(London Eye) ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ชมทัศนียภาพของมหานครลอน บนความสูงถึง 135 เมตร ในแต่ล่ะวันสามารถบริการนักท่องเที่ยวได้ ถึง 10,000 คน และถ้าอากาศดีก็สามารถมองไกลได้ ถึง 40 กิโลเมตร แต่ก่อนที่ทุกท่านจะเข้าสู่ตัวแคปซูล นั้น ชมภาพยนตร์ 4 มิติ เรื่องราวเกี่ยวกับ เด็กหญิงตัวน้อยที่มาเที่ยวลอนดอนกับคุณพ่อและเธอได้จินตนาการว่าอยากจะเห็นมหานครลอนดอนจาก มุมเบื้องสูง ซึ่งท่านก็จะได้ซึมซับกับภาพเหตุการณ์ของเธออย่างน่าตื่นเต้นและเร้าใจจากนั้นชมย่านการค้า ในย่านไนท์บริด อันเป็นที่ตั้งของ “ห้างแฮร์รอด” ที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ และเป็นบริเวณที่มีห้าง สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ MARK & SPENCER, NEXT, BURBERRY ฯลฯ ในบริเวณนี้เต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนม และสินค้าพื้นเมืองที่มีชือเสียง รวมถึงร้าน ชา กาแฟ น่ารักๆ มากมาย ท่านจะเพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบ ลอนดอนเนอร์อย่างแท้จริง
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ TERMINAL 3 ให้ท่านได้ผ่านขั้นตอนการเช็คบัตรโดยสารแถมท้ายด้วยการช้อปปิ้งในอาคารผู้โดยสารขาออกที่มีร้านค้ามากมาย
16.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ แวะต่อเครื่องที่โดฮา(กาต้าร์) โดยเที่ยวบินที่ QR008
วัน อาทิตย์ ที่ 13 ต.ค. 67 (9) สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
00.45 น. เดินทางดึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ นำท่านต่อเครื่อง
01.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR838
12.45 น. เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ด้วยความสุข สนุกสนานและประทับใจ
ทัวร์อังกฤษ