BIG Winter Ski New Zealand Tour 7D5N on 20-26 Jun24 (SQ) กรุ๊ปเดียวเท่านั้น

ทัวร์นิวซีแลนด์ Winter Snow New Zealand Tour (เกาะใต้) 7DN5N (SQ)

ราคาเริ่มต้น 146,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: logo-footer-singaporeairlines

นำท่านเดินทางสู่ลานสกีโคโรเน็ต พีค เป็นลานสกีที่ใกล้เมืองควีนส์ทาวน์และเป็นที่นิยมอย่างมากจากนักสกีจากทั่วโลกและจะเปิดให้เล่นได้จากกลางเดือนมิถุนายนไปจนถึงกลางเดือนกันยายนของทุกปี เป็นลานสกีที่สวยงามมากที่ท่านสามารถมองเห็นวิวอันสวยงามที่ท่านจะเห็นวิวเทือกเขาต่างๆ ที่รายล้อมและปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งในฤดูหนาว ให้ท่านได้อิสระในการเล่น Snowboarding หรือจะฝึกเล่นสกีหรือจะเล่นหิมะตามอัธยาศัย

วันที่เดินทาง

20 มิ.ย. 67 – 26 มิ.ย. 67

ทัวร์นิวซีแลนด์
วันแรก (20 มิ.ย.67) กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ –ไคร้สต์เชิร์ท
12.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
15.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยเที่ยวบินที่ SQ709
18.55 น. เดินทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เผื่อเปลี่ยนเครื่องต่อไปยังประเทศนิวซีแลนด์
19.50 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ SQ297

วันที่สอง (21 มิ.ย.67) ไคร้สท์เชิร์ท – เที่ยวชมเมือง
09.30 น. เดินทางถึง เมืองไคร้สท์เชิร์ท ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นำท่านเดินทางสู่ The Riverside Market ซึ่งอยู่ใจกลาง CBD ของเมืองไครสต์เชิร์ช ที่เต็มไปด้วยร้านอาหาร ของกินกรุบกริบ คาเฟ่ และร้านขายของชำที่เจ้าของฟาร์มเค้านำมาขายเองในตลาดแห่ง
หลังจากนั้นนำท่านเดินเล่นกินลม ชมเมืองไคร้สต์เชิร์ช (Christchurch) กัน ซึ่งถ้าเราเดินมานิดหน่อยจาก Riverside Market เราจะเจอกับถนนช้อปปิ้งกลางเมือง ที่เราสามารถมาเดินเล่นชิลๆได้ จากถนนช้อปปิ้ง เดินมายังฝั่งตรงข้ามนิดหน่อย เราจะเจอ Bridge of Remembrance หรือ สะพานแห่งความทรงจำ ที่ทางนิวซีแลนด์ได้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงชาวนิวซีแลนด์ที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 1 รวมถึงชาวนิวซีแลนด์ที่ได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญของโลกเรานั่นเอง จากนั้นนำท่าน ชมแม่น้ำเอวอน (Avon River) ที่ถือเป็นแม่น้ำสายหลักของเมืองไคร้สต์เชิร์ช (Christchurch) ด้วยความที่มันไหลผ่านย่านกลางเมือง CBD เค้าด้วย ตรงนั้นเลยมีพื้นที่สาธารณะให้คนในเมืองเค้าได้มาพักผ่อน และทำกิจกรรมต่างๆ โดยจัดเป็นลานพลาซ่าริมแม่น้ำเอวอนสวยๆ

นำท่านเดินทางสู่ Christchurch Botanic Gardens หรือ สวนพฤกษศาสตร์ไคร้สต์เชิร์ช นั้นตั้งอยู่ใจกลางเมืองเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนที่นี่ โดยสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ เริ่มต้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1863 เมื่อต้นโอ๊กอังกฤษ ถูกปลูกขึ้นเพื่อระลึกถึงการเสกสมรสของ เจ้าชายอัลเบิร์ต (Prince Albert) และ เจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งเดนมาร์ก (Princess Alexandra of Denmark) และถูกขยายอาณาจักรจนตอนนี้มีพื้นที่กว่า 210,000 ตารางเมตรเลยแหละ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเป็ดย่าง
ให้ท่านอิสระเดินแวะชิม,ถ่ายรูป หรือตามรอยร้านดัง Unknown Chapter Coffee Roasters ที่ถือเป็นร้านอันดับหนึ่งในการจัดอันดับ The Best Coffee & Tea in Christchurch จากเว็บ Tripadvisor โดยเค้าเป็นร้าน Specialty Coffee ที่ทำกาแฟตั้งแต่การคั่วเมล็ดเอง จนถึงเสิร์ฟกาแฟดีๆ ถึงมือเรา โดยเมล็ดการแฟที่เค้าคัดเลือกมาใช้ในร้านนั้นก็มีหลากหลาย ซึ่งเราสามารถเลือกกินได้ตามความชอบเลย นอกจากกาแฟที่เด็ดแล้ว ร้านนี้เค้ายังเสิร์ฟทั้ง Brunch ด้วย ใครที่ตื่นเช้ามา แล้วอยากหาอะไรอร่อยๆ ทาน ลองมากินข้าวเช้าที่นี่ก็เป็นไอเดียที่ดีเหมือนกัน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบตะวันตก ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม CROWNE PLAZA HOTEL (ระดับ 4ดาว) หรือเทียบเท่า

วันที่สาม (22มิ.ย.67) ไคร้สท์เชิร์ท – ทะเลสาบเทคาโป – ควีนส์ทาวน์ – สกายไลน์ชมเมือง
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้นเดินทางต่อไปชมทะเลสาบที่มีชื่อเสียงของประเทศนิวซีแลนด์ ทะเลสาบเทคาโป เพราะความสวยงามแบบที่สุดของที่สุดบนพื้นที่กว้างใหญ่ประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 700 เมตร น้ำในทะสาบยังคงสีเทอร์ควอยซ์ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนกว่าตอนไหน ๆ ก็เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบสะท้อนกับผิวน้ำ สารละลายและแร่ธาตุต่าง ๆ ที่น้ำชะลงมาระหว่างทางที่ไหลลงมาจากยอดเขานั่นเองที่สร้างโทนสีฟ้าสวย ๆ ให้กับทะเลสาบแห่งนี้ ในอีกมุมหนึ่งของทะเลสาบเทคาโปได้รับการยกย่องให้เป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในนิวซีแลนด์
นำท่านชม อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ “Sheepdog memorial” โดยการลงขันของกลุ่มผู้ประกอบกิจการท้องถิ่นและเกษตรกรในพื้นที่ มีภรรยาชาวไร่ผู้หนึ่งออกแบบปั้นแล้วส่งไปหล่อขึ้นรูปด้วยทองเหลืองที่อังกฤษ ก่อนจะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 7 มีนาคม 1968 เพราะทุกคนซาบซึ้งใจดีว่าพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลที่ได้กลายมาเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของชาวบ้านถึงทุกวันนี้ก็มีเจ้าคอลลี่เหล่านี้นี่เองที่ช่วยบุกเบิกที่ทำกินมาเกือบ 50 ปีแล้ว บริเวณเดียวกันนั้น ท่านจะได้ชม โบสถ์ของคนเลี้ยงแกะแสนดี “Church of the good Shepherd” เป็นโบสถ์หลังเล็กและเล็กที่สุดในนิวซีแลนด์ มองแวบแรกคล้ายกระท่อมริมทะเลสาบเทคาโป มุมที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวหลังเดียวไม่ได้ทำให้โบสถ์หลังนี้เหงาเลย เพราะตลอดทั้งวันจะมีนักท่องเที่ยวขับรถแวะเวียนเข้ามาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกไม่ได้ขาด ตัวโบสถ์สร้างด้วยก้อนอิฐที่นำมาก่อรวมกันจนกลายเป็นตัวอาคารโบสถ์หลังย่อม และยังคงเปิดใช้เพื่อทำพิธีทางศาสนาเหมือนเช่นที่ผ่านมาหลายปี จากภายในโบสถ์เมื่อมองผ่านหน้าออกมาภายนอกจะเห็นวิวสวย ๆ ของทะเลสาบที่น่าประทับใจมาก

กลางวัน รับประทานอาหาร แบบญี่ปุ่น ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางผ่านเมืองโอมาราม่าและ เดินทางผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเล็กบนที่ราบสูง ผ่านเมือง ครอมเวลล์ เมืองแห่งสวนผลไม้ ให้ท่านได้แวะซื้อผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์
แล้วเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ เมืองที่ตั้งอยู่ในวงล้อมของเทือกเขาขนาดใหญ่และอยู่ริมทะเลสาบวาคาตีปู( ในภาษาเมารีหมายถึง อสุรกาย )วิวที่สุดประทับใจอีกอย่างหนึ่งของเมืองนี้คือ ทะเลสาบวาคาทีปูที่มีน้ำใจแจ๋ว ที่สะท้อนความงามของท้องฟ้าสีคราม เมืองควีนทาวน์เป็นอีกหนึ่งเมืองที่ไม่ได้มีแค่บรรยากาศโรแมนติกแต่ยังมีกิจกรรมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการเดินช๊อปปิ้งในเมืองเนื่องจากเป็นเมืองเดียวที่ร้านค้าเปิดบริการถึง3ทุ่มทุกวัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูหอยเป๋าฮื้อทะเลใต้
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL QUEENSTOWN HOTEL (ระดับ 4ดาว)
หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า (23 มิ.ย.67) ควีนส์ทาวน์ – ลานสกีโคโคเน็ต พีค– ควีนส์ทาวน์ (นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขา+เล่นลูจ 3 รอบ พร้อมทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
นำท่านเดินทางสู่ลานสกีโคโรเน็ต พีค เป็นลานสกีที่ใกล้เมืองควีนส์ทาวน์และเป็นที่นิยมอย่างมากจากนักสกีจากทั่วโลกและจะเปิดให้เล่นได้จากกลางเดือนมิถุนายนไปจนถึงกลางเดือนกันยายนของทุกปี เป็นลานสกีที่สวยงามมากที่ท่านสามารถมองเห็นวิวอันสวยงามที่ท่านจะเห็นวิวเทือกเขาต่างๆ ที่รายล้อมและปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งในฤดูหนาว ให้ท่านได้อิสระในการเล่น Snowboarding หรือจะฝึกเล่นสกีหรือจะเล่นหิมะตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย (เพื่อไม่รบกวนเวลาของท่าน)

หมายเหตุ : ไม่รวมทัวร์นอกรายการสำหรับการเช่าสกี หรือ อุปการณ์การเล่นหิมะต่างๆ ที่ลานสกี กรุณาสอบถามราคาที่หัวหน้าทัวร์
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองควีนส์ทาวน์
นำท่านขึ้นกระเช้า กอนโดล่าขึ้นสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค เพื่อพบกับการชมวิวควีนส์ทาวน์แบบพาโนราม่า มองเห็น ยอดเขาโคโรเน็ต พีค และ เดอะ รีมาร์คคะเบิล เรียงไล่ระดับกันเป็นแนว กระเช้ากอนโดล่าหนึ่งกระเช้านั่งกันได้ 4 คน และก็มีความปลอดภัยสูง เครื่องทุ่นแรงที่แสนจะมีเสน่ห์ชิ้นนี้เป็นแม่เหล็กที่มีพลังมหาศาลในการดึงดูดนักท่องเที่ยวมาสัมผัสความสูงและความสวยงามที่มีรอให้ชมตลอดทั้งปี และให้ท่านได้เล่นลูจ (Luge) คนละ 3 รอบ ซึ่งเป็นรถเลื่อนที่อาศัยความลาดชันของไหลเขาลงสู่ด้านล่างพร้อมให้ท่านได้ตี่นเต้นบนความสูงของยอดเขาพร้อมทัศนียภาพที่งดงาม เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งเด็กและผู้ใหญ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาบ๊อบส์พีค พร้อมชมวิวอันสวยงาม
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL QUEENSTOWN HOTEL (ระดับ 4ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ (24 มิ.ย.67) ควีนส์ทาวน์ – แอร์โรทาวน์ – ไร่ไวน์ (OPTONAL TOUR : JET BOAT, BUNGY JUMP) แซลมอนฟาร์ม– ทะเลสาบเทคาโป
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ให้ท่านอิสระเพื่อที่จะทำกิจกรรมที่สนุกซื้อทัวร์นอกรายการคือการนั่งเรือเร็วเจ็ทโบทและการกระโดดบันจี้จัมพ์ ประเทศนิวซีแลนด์เรียกได้ว่าหากไม่ทำกิจกรรมเหล่านี้เหมือนไม่ได้มาถึงนิวซีแลนด์ กิจกรรมหนึ่งที่เมื่อมาถึงนิวซีแลนด์จะพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงคือ การนั่งเรือเจ๊ทโบท (JET BOAT) เรือเร็วที่จะกระชากความตื่นเต้นของลูกค้าตลอดเวลาที่นั่งอยู่บนเรือลำดังกล่าวซึ่งจะพบตื่นเต้นตั้งแต่เดินทางไป เป็นกิจกรรมที่มีชื่อเสียงอย่างยิ่งของนิวซีแลนด์ท่านจะได้สัมผัสกับความเร็วหวาดเสียวสุดตื่นเต้นที่จะทำให้ลืมหายใจไปชั่วขณะหนึ่ง เรือลำนี้จะพาท่านแล่นไปตามเกาะแก่งในลำธานอันคดเคี้ยวหลายโค้ง บางจุดแฉลบผ่านโขดหิน บางจุดกระแทกผ่านผิวน้ำ และเมื่อถึงGame over เรือก็จะสะบัดโค้งด้วยแรงเหวี่ยงมหาศาลหมุน 360 องศา ที่จะทำให้หัวใจของท่านเต้นรัว แต่รับรองว่าท่านจะกลับไปพร้อมความสนุกสนานไม่รู้ลืม หรือท่านไหนที่ชอบความสูงและหวาดเสียวของแนะนำท่านได้พบกับกิจกรรมสุดท้าทายการ กระโดดบันจี้จัมพ์ (BUNGY JUMP)เรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของคนนิวซีแลนด์เป็นกีฬาอย่างหนึ่งที่แสดงความเป็นลูกผู้ชายออกมา โดยจะมีการกระโดจากที่สูงตั้งแต่ 35 – 134 เมตร ซึ่งในปัจจุบันจะมีการใช้แถบยางลาเท็กซ์เหนียวผูกติดไว้กับตัวของนักกระโดด หรือไม่ก็ผูกติดเอาไว้ที่ข้อเท้าแล้วให้กระโดดลงไปไม่ว่าจะเป็นกระโดดจากสะพานหรือจากหน้าผา ถือเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้เมื่อเดินทางมาถึงนิวซีแลนด์ บันจี้จั้มที่สะพานคาวารัวนี้เป็นจุดกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกที่เปิดทำการให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสประสบการณ์อันหน้าตื่นเต้นโดยAJ HACKETT เป็นผู้เปิดกิจการนี้เป็นคนแรกในปี1988 ประวัติของการกระโดบันจี้จัมพ์นั้นย้อนกลับไปได้หลายสิบปี แต่ถ้าเป้นการกระโดดบันจี้จัมพ์แบบที่มีบริการ คือทำเป็นการค้าจริงๆ จังๆ ครั้งแรก ก็คือที่ควีนส์ทาวน์ในนิวซีแลนด์นี่เอง ปัจจุบันควีนส์ทาวน์จึงกลายเป็นเมืองหลวงของการกระโดดบันจี้จัมพ์ (กิจกรรมอยู่นอกรายการทัวร์คือการนั่งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ต และการกระโดดบันจี้พ์ หากสนใจสามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์)

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองแอร์โร่ทาวน์ เมืองเล็ก ๆ ที่น่ารักทำให้หลายๆ คนตกหลุมรักเพราะมีสีสันที่สดใสมีเสน่ห์และการรักษาสภาพของร้านค้าต่าง ๆ รวมทั้งบรรยากาศให้เหมือนยุคขุดทองให้มากที่สุด นักท่องเที่ยวจะได้มาย้อนประวัติศาสตร์กับเมืองเล็ก ๆ นี้ ที่นี้เคยร่ำรวยมาก่อนเพราะมีการค้นพบสายแร่ทองคำที่แม่น้ำ Arrow ในปี ค.ศ. 1862 เป็นเหตุให้นักขุดทองทั่วโลก มุ่งหน้ามาตื่นทองกันที่นี่ เมื่อมีคนมาอาศัยอยู่ก็เริ่มมีเมือง มีโบสถ์ บ้านช่องและร้านค้าก็ผุดขึ้นมา จน
เราได้เห็นร่องรอยของอดีตที่ผ่านมาจวบจนทุกวันนี้ และมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่ามีนักขุดทองจากต่างแดนมามากมาย อาทิ ชุมชนชาวจีนที่มาตื่นทองไกลถึงนิวซีแลนด์ด้วย นอกจากนี้ท่านจะได้เพลิดเพลิน กับการเดินย้อนอดีตบนถนนสายหลักของเมืองคือ Buckingham Street ที่มีร้านขายทองหน้าตาย้อนยุค The Gold Shop ร้านขายขนมแสนหวาน The Remarkable Sweet Shop ที่ทุกคนต้องเข้าไปเยี่ยมเยือน

นำท่านเดินทางสู่ไร่ไวน์ชื่อดัง GIBBSTON WINERY ประเทศนิวซีแลนด์นั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีชื่อเสียงในการผลิตไวน์โลกใหม่อันดับต้นๆ เดินทางสู่อีกหนึ่งไร่ไวน์ชื่อดังที่อยู่ใกล้เมืองควีนส์ทาว์น GIBBSTON WINERY ไวน์ที่มีชื่อเสียงของนิวซีแลนด์ที่ไม่ควรพลาดในการซื้อมีหลายชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็น SAUVIGNONBLANC, CHARDONNAY , PINOT NOIR เป็นต้น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบ ตะวันตก ณ ภัตตาคารในไร่ไวน์
นำท่านเดินทางสูเมืองทไวเซิลให้ท่านได้ชมฟาร์มแซลมอนทไวเซลแซลม่อนฟาร์ม พร้อมชิมปลาแซลมอลสดๆ ฟาร์มปลาแซลมอนที่มีทัศนีภาพงดงาม ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองทไวเซลนอกจากจะเป็นฟาร์มแซลมอนขนาดใหญ่แล้วยังมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแซลมอนจำหน่ายอีกด้วยเมื่อมาถึงนิวซีแลนด์ปลาแซลมอนเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ห้ามพลาด จากนั้นเดิทางสูทะเลสาบเทคาโป
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม PEPPER BLUE WATER HOTEL (ระดับ 4ดาว)หรือเทียบเท่า
หลังจากนั้นนำท่าน ทำกิจกรรมชมทัวร์ดูดาว ในวันที่ฟ้าเปิดท่านจะได้เห็นทางช้างเผือก และกลุ่มดาวต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มดาว Southern Cross ซึ่งเป็นกลุ่มดาวที่เห็นได้เฉพาะในซีกโลกใต้เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีกล้องดูดาวให้ท่านได้สัมผัสกับดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลจากโลก อย่างดาวพฤหัสและวงแหวนของดาวเสาร์ได้อีกด้วย ในวันที่ท้องฟ้าและแสงจันทร์เป็นใจท่านอาจมองเห็นความงดงามของแสงใต้ แสงใต้นี้เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรียกว่า ออโรรา ซึ่งเกิดจากอนุภาคพลังงานสู่ (ที่เกิดจากปรากฏการณ์บนดวงอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นจุดดับบนดวงอาทิตย์ หรือ โซลาแฟลร์- การประทุอย่างรุนแรงบนดวงอาทิตย์) เคลื่อนที่มากระทบกับสนามแม่เหล็กโลกในบริเวณชั้นบรรยากาศโลก โดยส่วนใหญ่แสงออโรราเกิดที่ความสูงประมาณ 100 ถึง 200 กิโลเมตร บริเวณพื้นที่ขั้วโลกและขั้วแม่เหล็กโลก โดยเป็นแสงสวยงามเหมือนกับละอองสีที่พลิ้วบนแผ่นฟ้าในยามค่ำคืน
(การทำทัวร์ดูดาวนั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ) (ข้อควรระวัง ห้ามใช้อุปกรณ์ที่เป็นแสงสีขาวทุกชนิด ห้ามเปิดหน้าจอโทรศัพท์ และ ห้ามถ่ายรูปโดยใช้แฟลช)
หมายเหตุ : สำหรับทัวร์ดูดาว ทางช้างเผือก และ แสงใต้ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น สภาพภูมิอากาศ ชั้นบรรยากาศ สภาพท้องฟ้า ซึ่งอยู่นอกเหนือที่ทางบริษัทฯทัวร์จะสามารถการันตีได้เนื่องจากแสงใต้มีโอกาศที่จะพบเห็นยาก และสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตสำหรับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป (ทัวร์ดูดาว เป็นทัวร์นอกรายการที่บริษัทฯ จัดเสริมให้ ในกรณีที่ท่านใดไม่สนใจ หรือไม่สามารถดูดาวได้ จะไม่มีการคืนเงินในส่วนนี้)

วันที่หก (25 มิ.ย.67) ทะเลสาบเทคาโป –ทะเลสาบพูคากิและทัวร์นอกรายการ OPTIONAL TOUR –
เมืองแอชเบอร์ตัน – ไคร้สต์เชิร์ช
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
หากท่านอยากเห็นถึงความอลังการของเทือกเขาเลือกซื้อทัวร์หรือกิจกรรมการนั่งเฮลิคอปเตอร์สู่ธารน้ำแข็งทัสมานที่ท่านได้สัมผัสความงามของธารน้ำแข็งด้วยตัวท่านเอง (การนั่งเฮลิคอปเตอร์สู่ธารน้ำแข็งทัสมาน เป็นทัวร์นอกรายการมีให้เลือกหลายโปรแกรม สำหรับท่านที่สนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)
จากนั้นเดินทางสู่เมืองแอชเบอร์ตัน เมืองเล็กๆที่เป็นฟาร์มสัตว์มากมาย ฟาร์แกะ ฟาร์มวัวและฟาร์มกวาง ให้ท่านได้ช้อปปิ้นสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝากที่ร้านฟาร์เมอร์คอร์เนอร์ สินค้าประเภทเครื่องสำอาง เสื้อขนแกะ ผลิตภ้ตณ์จากฟาร์ม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองไครสต์เชิร์ช เมืองที่ได้รับสมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” เนื่องจากสถาปัตยกรรมตึกต่างๆในเมืองนี้คล้ายคลึงกับอังกฤษเป็นเมืองที่มีความทันสมัยและความสะดวกสบายครบครันแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความสวยงามของธรรมชาติไว้อย่างไม่มีที่ติเป็นอีก1ใน10เมืองที่ได้รับการโหวตจากนิตยสาร Lonely Planet ว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่แห่งหนึ่งของโลให้ทุกท่านได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมา มรดกทางธรรมชาติ และความงามทางวัฒนธรรมของนิวซีแลนด์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบไทย ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนูกุ้งมังกรท่านละ 1 คน เสริฟพร้อมน้ำจิ้มซีฟู๊ด
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SUDIMA AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด (26 มิ.ย.67) ไคร้สต์เชิร์ช – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง
เดินทางสู่ สนามบินเมืองไครสต์เชิร์ช
10.50 น. ออกเดินสู่ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ298
17.40 น. เดินทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ รอเปลี่ยนเครื่อง
18.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิฯ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SQ720
20.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ….. โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์นิวซีแลนด์