AUS-TR-S001

ทัวร์ออสเตรเลีย ฟินมาก ออสเตรเลีย ซิดนีย์ 6D3N (TR)

ราคาเริ่มต้น 49,777 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: SCOOT

วันที่1               ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี

วันที่2              ท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิธ ออสเตรเลีย – หาดบอนได – ย่านเดอะร็อคส์ – สะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์ – โอเปร่าเฮ้าส์ – ท่าเรือเซอร์คูลาร์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์

วันที่3              หุบเขาสีน้ำเงิน – ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า – สัมผัสประสบการณ์นั่งรถรางที่ชันที่สุดในโลก – ย่านดาร์ลิ่งฮาร์เบอร์

วันที่4              พอร์ตสตีเฟ่น – นั่งรถ4WDตะลุยเนินทราย – อ่าวเนลสัน – ล่องเรือชมโลมา – ย่านไชน่าทาวน์

วันที่5              ตลาดปลาซิดนีย์ – ช้อปปิ้งเอาท์เล็ต – ซิดนีย์ทาวเวอร์ – ศาลาว่าการนครซิดนีย์ – มหาวิหารเซนต์แมรี่ – ช้อปปิ้งควีนวิคตอเรียบิลดิ้ง – ท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิธ –  ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี

วันที่6              ท่าอากาศยาสุวรรณภูมิ

วันที่เดินทาง

01 ธ.ค. 65 – 06 ธ.ค. 65, 20 ต.ค. 65 – 25 ต.ค. 65, 24 พ.ย. 65 – 29 พ.ย. 65, 08 ธ.ค. 65 – 13 ธ.ค. 65, 22 ธ.ค. 65 – 27 ธ.ค. 65, 29 ธ.ค. 65 – 03 ม.ค. 66

ทัวร์ออสเตรเลีย

 

Day 1               ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี

14.00น.           คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 สายการบิน Scoot โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ

17.35น.             บินลัดฟ้าสู่ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี โดยสายการบิน Scoot โดยเที่ยวบินที่ TR 611

21.00น.           เดินทางถึง ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี (เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง)

 

Day 2               ท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิธ ออสเตรเลีย – หาดบอนได – ย่านเดอะร็อคส์ – สะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์ – โอเปร่าเฮ้าส์ – ท่าเรือเซอร์คูลาร์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์

01.30 น.           ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิธ ออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ TR 002

11.25 น.           เดินทางถึงท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิธ ออสเตรเลีย (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 3 ชม.)

นำท่านชม หาดบอนไดบีช (BONDI BEACH) เป็นหาดทรายสีทองที่หนุ่มสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อนท่ามกลาง สายลม แสงแดด เสียงคลื่นกระทบฝั่ง และกลิ่นอายอันสดชื่นของทะเล

เมื่อมาเยือนซิดนีย์แล้ว สถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดคือ ย่านเดอะร็อคส์ หรือที่มักรู้จักกันในนามของย่านอุตสาหกรรมเก่า ซึ่งตั้งอยู่บนถนน จอร์จ ทางด้านทิศตะวันตกของเซอร์คูลาร์คีย์ ย่านนี้เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจะได้ดื่มด่ำไปกับร่องรอยทางประวัติศาสตร์ในยุคอาณานิคมของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งไม่เพียงแต่อาคารเก่าแก่ เพราะที่เดอะร็อคส์ยังมีทั้งพิพิธภัณฑ์ ภัตตาคาร ร้านอาหาร คาเฟ่มากกว่า 50 แห่ง รวมถึงผับที่เก่าแก่ที่สุดในซิดนีย์อีกด้วย

จากนั้นผ่าน สะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ สัญลักษณ์หนึ่งของมหานครซิดนีย์ ตั้งอยู่กลางเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นสะพานระนาบเดี่ยว ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมองเห็นวิวของเมืองซิดนีย์ได้อย่างสวยงามที่สุด

                          SYDNEY OPERA HOUSE ภาพความงามของสิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่ ที่มีหลังคาเป็นรูปเรือซ้อนเล่นลม ทรงคล้ายๆ หอยเชลล์ เอกลักษณ์โดดเด่นสวยงาม ตั้งตระหง่านเป็นสง่าอยู่ที่ปลายแหลมของผืนดินที่ยื่นออกไปในทะเลเล็กน้อย โดยมีน้ำทะเลล้อมรอบอยู่ถึง 3ด้าน เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลีย

นำท่านสู่ ท่าเรือเซอร์คูลาร์ เป็นศูนย์กลางการเดินทางด้วยเรือของซิดนีย์ รวมถึงยังเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟ Circular Quay Station และยังเป็นจุดเปลี่ยนรถประจำทางที่จอแจที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ นำท่านนั่งเรือชมทัศนียภาพ รอบๆ อ่าวซิดนีย์พร้อมจิบชา กาแฟ กับขนมหวานสุดน่ารัก ตบท้ายด้วย sparkling wine ในบรรยากาศยามบ่ายของการชมโอเปร่าเฮาร์สอย่างใกล้ชิด

ค่ำ                       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พัก                      Ibis Sydney World Square หรือเทียบเท่า

 

Day 3                หุบเขาสีน้ำเงิน – ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า – สัมผัสประสบการณ์นั่งรถรางที่ชันที่สุดในโลก – ย่านดาร์ลิ่งฮาร์เบอร์

เช้า                      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาสีน้ำเงิน เจ้าของฉายาแกรนด์แคนยอนแห่งออสเตรเลีย หุบเขาสีน้ำเงินที่เกิดทัศนียภาพอันงดงามหุบเขาแห่งนี้มีภูมิทัศน์คล้ายคลึงกับแกรนด์แคนยอนที่อเมริกา เพียงแต่ประกายสีน้ำเงินครอบคลุมหุบเหว เกิดจากน้ำมันจากต้นยูคาลิปตัส ปกคลุมพื้นดินและกระทบกับแสงสว่างทำให้เกิดประกายสีน้ำเงินดังกล่าว ให้ท่านได้ชื่นชมและสัมผัสทิวทัศน์สวยงามบนผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่

จากนั้นขึ้น กระเช้าลอยฟ้า เพื่อชมความงดงามของทิวทัศน์เบื้องล่างจากมุมที่แตกต่างพร้อมชมวิวทิวทัศน์บน Echo Point

เที่ยง                    บริการอาหารกลางวัน เมนูบาร์บีคิว

จากนั้นนำท่านสู่ สถานีรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) เพื่อนั่ง รถรางที่ชันที่สุดในโลก ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อน วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันถึง 52 องศา

จากนั้นเดินทางไปยัง ดาร์ลิ่งฮาร์เบอร์ (Darling Harbour) เป็นแลนด์มาร์คของซิดนีย์เลยก็ว่าได้ ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เพราะย่านนี้มีครบทั้งร้านอาหาร คาเฟ่ โรงภาพยนตร์ หรือว่าร้านรวงต่างๆ ที่เอาไว้สำหรับช้อปปิ้ง

ค่ำ                         เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งอิสระรับประทานนอาหาร แนะนำอาหารซีฟู้ดย่านดาร์ลิ่งฮาร์เบอร์

พัก                       Ibis Sydney World Square หรือเทียบเท่า

 

Day 4                 พอร์ตสตีเฟ่น – นั่งรถ4WDตะลุยเนินทราย – อ่าวเนลสัน – ล่องเรือชมโลมา – ย่านไชน่าทาวน์

เช้า                      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ พอร์ตสตีเฟ่น (PORT SREPHEN) บนเนื้อที่ 2,500 เฮคเตอร์  สัมผัสประสบการณ์อันตื่นเต้นกับการนั่งรถ 4 WD ผจญภัยตะลุยเนินทราย สนุกสนานกับกับการเล่นกระดานเลื่อนบนเนินทราย (SANDUNE BOARD) ให้ท่านเดินเล่นและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบนชายหาด PORT STEPHENS WHITE BEACH ให้ท่านสนุกสนานกับการหาหอย PIPPIS ซึ่งเป็นหอยที่มีในออสเตรเลียเท่านั้น

นำท่านเดินทางสู่ อ่าวเนลสัน เพื่อ ล่องเรือชมปลาโลมา

เที่ยง                    บริการอาหารกลางวัน บุฟเฟต์บนเรือ

นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ย่านไชน่าทาวน์ เป็นแหล่งรวมร้านอาหารจีนและอาหารเอเชียนานาชนิด ท่านสามารถหากินได้ทุกอย่าง ที่นี่ มีอาหารภัตตาคารระดับอาหารฮ่องเต้ ร้านขายเสื้อผ้า ตลาดสดขายผักผลไม้ และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ร้านสินค้าปลอดภาษี สินค้าที่ทำในฮ่องกงหรือจีนในราคาย่อมเยาว์

ค่ำ                         เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งอิสระรับประทานนอาหาร ย่านไชน่าทาวน์

พัก                       Ibis Sydney World Square หรือเทียบเท่า

 

Day 5                  ตลาดปลาซิดนีย์ – ช้อปปิ้งเอาท์เล็ต – ซิดนีย์ทาวเวอร์ – ศาลาว่าการนครซิดนีย์ – มหาวิหารเซนต์แมรี่ – ช้อปปิ้งควีนวิคตอเรียบิลดิ้ง – ท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิธ –  ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี

เช้า                       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ ตลาดปลาซิดนีย์ เป็นตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกใต้ และใหญ่เป็นอันดับสามของโลกในแง่ของความหลากหลายของอาหารทะเล โดยในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวตลาดปลาแห่งนี้เป็นจำนวนมากกว่า 3 ล้านคน แต่ละวันจะมีอาหารทะเลเกือบ 2,700 ชนิด ปริมาณกว่า 55 ตัน ถูกลำเลียงเข้ามายังที่นี่เพื่อให้ผู้ซื้อกว่า 160 รายทำการประมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์

นำท่านอิสระ ช้อปปิ้งเอาท์เล็ต

                              ซิดนีย์ทาวเวอร์ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่เที่ยวซิดนีย์ชื่อดัง ความน่าสนใจของที่เที่ยวแห่งนี้ก็คือ การที่มีความสูงมากกว่าซิดนีย์ฮาร์เบอร์บริดจ์มากถึงสองเท่าด้วยกัน หากขึ้นไปยังด้านบน คุณก็จะได้ชมวิวสวยๆ ของเมืองซิดนีย์แบบ 360 องศาของจริง (อิสระถ่ายภาพด้านนอก)

                               ศาลาว่าการนครซิดนีย์ (Sydney Town Hall) เป็นอาคารหินทรายที่ตั้งอยู่ใจกลางนครซิดนีย์มีความโดดเด่นด้วยหอนาฬิกาที่งดงามและสามารถมองเห็นได้จากระยะไกล นอกจากศาลาว่าการแห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่สำคัญทางการเมืองการปกครองของนครซิดนีย์แล้ว ที่นี่แล้วยังเป็นสถานที่พบปะยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งเนื่องจากตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟสถานีใหญ่ และแวดล้อมด้วยศูนย์การค้าและแหล่งช้อปปิ้งหลากหลายของเมืองซิดนีย์

                               มหาวิหารเซนต์แมรี่ (St. Mary’s Cathedral) เป็นมหาวิหารที่สูงที่สุดในออสเตรเลีย มีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์คือส่วนยอดตรงทางเข้าของโบสถ์สองมุมที่สูงเสียดขึ้นไปบนท้องฟ้า สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้ง ควีนวิกตอเรียบิลดิ้ง (Queen Victoria Building) สถานที่เที่ยวเก่าแก่ มีอายุมากกว่า 100 ปี ซึ่งบริเวณควีนตอเรียบิลดิ้งจะมีช้อปปิ้งเซนเตอร์ประมาณ 4 ชั้นลอย และมีอีก 2 ชั้นใต้ดิน

นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิธ ออสเตรเลีย

20.45 น.                ออกเดินทางจากซิดนีย์ สู่ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี โดย สายการบิน Scoot เที่ยวบินที่  TR 013

 

Day 6                   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

03.10 น.               เดินทางถึงสู่ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี (เพื่อทำการเปลี่ยนเครื่อง)

08.20 น.              ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน Scoot เที่ยวบินที่  TR 624

09.50 น.              เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง

 

ทัวร์ออสเตรเลีย