KOR-YP-J007

ทัวร์เกาหลี มหัศจรรย์ KOREA 5D3N (YP)

ราคาเริ่มต้น 35,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

คังวอนโด • อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน • วัดชินฮึงซา

เทศกาลดอกทิวลิป สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ • คอสเมติค • สมุนไพรโสม • ถนนฮงแด           

เทศกาลดอกซากุระ โซลแกรนด์พาร์ค • โซลทาวเวอร์ • สมุนไพรโสม • พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุกฮันบก • ดิวตี้ฟรี • ย่านเมียงดง

สมุนไพรฮ็อกเกนามู • หมู่บ้านโบราณอึนพยอง • คาเฟ่ 1 IN 1 CUP • ฮุนไดพรีเมี่ยมเอ้าทเลท • ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน

วันที่เดินทาง

12 เม.ย. 66 – 16 เม.ย. 66

ทัวร์เกาหลี

วันที่แรก  กรุงเทพฯ • สนามบินกรุงเทพ

19.30 น.              พร้อมกันที่ Meeting Point (Group Tour Zone) สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 10 โดยหัวหน้าทัวร์นำคณะไปยังเคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินแอร์พรีเมียร์ และมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

22.45 น.              ออกเดินทางสู่ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดย เที่ยวบินที่ YP5624 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

วันที่สอง                  สนามบินอินชอน • คังวอนโด • อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน • วัดชินฮึงซา

05.50 น.              เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (บริการอาหารเช้า เมนู คิมบับ และนมกล้วย)

นำทุกท่านเดินทางสู่ จังหวัดคังวอนโด เมืองรองยอดนิยมของเกาหลีใต้ ถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวไม่น้อย คังวอนโดมีภูมิทัศน์ที่ถูกล้อมรอบด้วยเทือกเขาแทแบ็ก  มีภูมิอากาศหนาวเย็นที่สุดในเกาหลีใต้ ทำให้คังวอนโดโดดเด่นในฐานะดินแดนแห่งหิมะและการเล่นสกีรวมถึงมีอุทยานแห่งชาติ อนุสรณ์สถานทางธรรมชาติที่น่าจดจำหลายแห่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

กลางวัน                   ä บริการอาหารกลางวัน เมนู บูเดจิเก

จากนั้น                นำท่านเดินทางต่อไปยัง อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ภูเขาที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “สวิตเซอร์แลนด์แดนเกาหลี” ภายในอุทยานมีพื้นขนาดใหญ่มาก  หากต้องการสัมผัสภูเขาซอรัคซานอย่างใกล้ชิด และสามารถนั่งกระเช้าขึ้นไปชมความสวยงามของภูเขาได้ (ไม่รวมค่ากระเช้าราคาประมาณ 10,000 วอน) ด้านบนอุทยานท่านจะได้ชมทิวเขาหินแกรนิต ซึ่งประกอบไปด้วย โอซอรัค เนซอรัค และนัมซอรัค เทือกเขาแนวนอก แนวใน และแนวใต้ นอกจากนี้อุทยานแห่งนี้ยังมีอีกชื่อเรียกก็คือ “อุทยานสี่ฤดู” เพราะมีธรรมชาติที่สวยงามมากในทุกฤดูสามารถมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ด้านในอุทยานซอรัคซานยังมีที่วัดสวยๆ ซ่อนตัวอยู่ด้านในอุทยาน วัดชินฮึงซา เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างในสมัยอาณาจักรชิลล่า มีอายุกว่า 1,000 ปี เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่ มีความสูงกว่า 14.6 เมตร น้ำหนักกว่า 108 ตัน ก่อนจะขึ้นไปชมวิวบนยอดเขานักท่องเที่ยวจึงนิยมแวะมาสักการะที่วัดแห่งนี้ หากลองสังเกตดีๆ บริเวณวัดมักจะมีก้อนหินเล็กๆ วางเรียงก่อกันจำนวนมาก ในอดีตคนเกาหลีมีความเชื่อว่า ไม่ว่าจะเป็นภูเขา แม่น้ำ หรือต้นไม้ มักจะมีเทพเจ้าปกปักษ์รักษาอยู่ ดังนั้นจึงเริ่มมีการก่อหินนั้นเพื่อเป็นการขอพรต่อเทพเจ้า ปัจจุบันธรรมเนียมเหล่านี้ก็ยังมีให้เห็นตามภูเขาหรือวัด เพื่อขอพรเล็กๆ น้อยๆ เป็นกิมมิคน่ารักๆ ของชาวเกาหลีนั่นเอง

 

เย็น                          ä บริการอาหารเย็น เมนู ชาบู ชาบู

จากนั้น                    พักที่ I PARK CONDOMINIUM / HYUNDAI SOO RESORT หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

** (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) **

วันที่สาม                  เทศกาลดอกทิวลิป สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ • คอสเมติค • สมุนไพรโสม • ถนนฮงแด            

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านผจญภัยใน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม จัดได้ว่าเป็น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนิยมของโลก มีงานเทศกาลต่างๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดทั้งปี เช่น Tulip Festival, Rose Festival, Summer Splash, Halloween Festival และ Romantic Illumination ที่จะเปิดไฟสว่างไสวในตอนกลางคืน เอเวอร์แลนด์เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่แบ่งออกเป็นโซนถึง 5 โซน ดังนี้
• โซนที่ 1 – Global Fair หลังจากผ่านประตูเข้ามาสู่สวนสนุก พบกับการผสมผสานกันอย่างลงตัวของสถาปัตยกรรมแห่งโลกตะวันออกและตะวันตก ที่ผสมผสานเข้ากันได้อย่างลงตัวอย่างเมโสโปเตเมีย เรอเนสซองส์ ไปจนถึงแบบโมเดิร์น เต็มไปด้วยร้านของที่ระลึก และร้านอาหารมากมาย มีมุมถ่ายรูปสวยๆ ต้นไม้แฟนตาซี (Magic Tree) ที่จะเปลี่ยนธีมไปตามฤดูกาล ต้นไม้ขนาดใหญ่มีความสูงถึง 13 เมตร ทำหน้าที่คอยต้อนรับเหล่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาในสวนสนุก
• โซนที่ 2 – Zootopia ท่องโลก Safari World ที่เต็มไปด้วยสัตว์นานาชนิดกว่า 200 สายพันธุ์ และตื่นเต้นไปกับการนั่งรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกในโซน Lost Valley ชมฝูงสัตว์อย่างใกล้ชิด
• โซนที่ 3 – European Adventure ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามตามแบบยุโรป สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมคือ คฤหาสน์ลึกลับ ซึ่งจะได้สนุกไปกับการยิงผี และ รถไฟเหาะ T-Express เป็นรถไฟเหาะรางไม้ที่สูงที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังมีสวนดอกไม้สี่ฤดู Secret Garden โดยมวลหมู่พฤกษาจะถูกเนรมิตขึ้นมาอย่างสวยงามในทุกฤดูกาล
• โซนที่ 4 – Magic Land ดินแดนเมจิกแฟนตาซี ตกแต่งสวยงามราวกับเมืองในฝัน
• โซนที่ 5 – American Adventure พาย้อนยุคกลับไปยังสมัยโคลัมบัส เตรียมวอร์มเสียงไปกรี๊ดกับเครื่องเล่นมากมาย อาทิ Columbus Adventures, Rolling X-Train, Double Rock Spin, Hurricane เป็นต้น

กลางวัน  คูปองรับประทานอาหารเย็น @ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
เดินชมดอกทิวลิปหลากสีสันต้อนรับความสดใสแห่งฤดูกาลของดอกไม้กับ “Everland Tulip Festival” ที่สวนสี่ฤดู Four Season ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนเมษายนของทุกปี ดอกทิวลิปจำนวนมากมายกำลังออกดอกบานสะพรั่งอวดสีสัน และเติมความสดใสให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมไปทั่วทั้งสวน ** หมายเหตุ: การบานของดอกทิวลิปจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี **

นำท่านเลือกซื้อเครื่องสำอาง คอสเมติคเอาท์เลท ศูนย์รวมเครื่องสำอางเกาหลีหลากหลายแบรนด์ หรือจะเป็นแบรนด์ JSM ของทางตัวร้านเองก็มีให้เลือกมากมาย อาทิ แสตมป์เซลล์ โบท็อกซ์ ครีมน้ำแตก ครีมหอยทาก และสินค้าอื่นๆ มีให้เลือกมากมาย และนำชม ศูนย์สมุนไพรโสม ราชาแห่งมวลสมุนไพร ช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาว ชาวเกาหลีนำมาใช้รักษา และดูแลสุขภาพเป็นเวลานานกว่า 2,000 ปี
ช้อปปิ้งมันส์ๆ กันต่อที่ ย่านฮงแด แหล่งรวมวัยรุ่นจากทั่วทุกสารทิศในกรุงโซลที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยฮงอิก เรียกได้ว่าเป็นย่านที่คึกคักตั้งแต่กลางวันไปจนถึงกลางคืน ถ้าพูดถึงเรื่องอาหารการกิน คาเฟ่ หรือร้านอาหารก็เลือกหาได้ไม่ยาก ที่นี่มีร้านอาหารที่ขายอาหารทำเองมากมายในราคาที่ไม่แพงจนเกินไป และยังมีตัวเลือกอาหารหลากหลายประเภท ในยามค่ำจะพบกลุ่มนักดนตรี และบรรดานักเต้นเบรกแดนซ์ มาโชว์ฝีมือวาดลวดลายอยู่เต็มถนน คลับและบาร์บนถนนสายนี้จะเปิดในตอนดึก และบางที่ก็เปิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์

เย็น  บริการอาหารเย็น เมนู พอร์คคาลบิ
จากนั้น พักที่ BENIKEA PREMIER HOTEL BERNOUI / L’ART HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
** (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) **

วันที่สี่ เทศกาลดอกซากุระ โซลแกรนด์พาร์ค • โซลทาวเวอร์ • สมุนไพรโสม • พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุกฮันบก • ดิวตี้ฟรี • ย่านเมียงดง

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น ชมความงามของดอกซากุระ โซลแกรนด์ พาร์ค สวนสาธารณะขนาดใหญ่ทางตอนใต้ของกรุงโซลที่มีจุดชมดอกซากระที่สวยงามไม่แพ้ที่ใด ช่วงที่จัดงานเทศกาลสามารถเพลิดเพลินไปกับการแสดงคอนเสิร์ตกลางแจ้ง และชมดอกซากุระเลียบทะเลสาบของสวนสาธารณะไปพร้อมๆ กัน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ และโซนถ่ายภาพสุดโรแมนติก ภายในเต็มไปด้วยสถานที่ และกิจกรรมมากมายที่สามารถเพลิดเพลินได้ตลอดทั้งวัน หมายเหตุ : เทศกาลดอกซากุระ โซลแกรนด์พาร์ค เป็นโปรแกรมที่พาไปในช่วงดอกซากุระบานเท่านั้น หากดอกซากุระไม่บานหรือหมดช่วงเทศกาล บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ทดแทนโปรแกรม “พระราชวังชางด็อกกุง”

ชมวิวมุมกว้างแบบพาโนราม่าบนยอดเขานัมซาน โซลทาวเวอร์ จุดเด่นอันสวยงามของกรุงโซลที่มองเห็นได้จากที่ไกลๆ โดยเฉพาะในยามค่ำคืน หอคอยแห่งนี้จะเปิดไฟ LED หลากสีสัน ซึ่งสีไฟเหล่านี้ยังบ่งบอกถึงสภาพอากาศในแต่ละวันอีกด้วย พลาดไม่ได้! กิจกรรมยอดนิยมสำหรับบรรดาคู่รักที่หนีไม่พ้นการคล้องใจไว้ที่กุญแจ Love Key Ceremony เป็นจุดที่ให้คู่รักมาเขียนข้อความ และชื่อของคู่ตัวเองลงบนแม่กุญแจหลากสี กิมมิคน่ารักๆ ที่ทำให้หอคอยแห่งนี้ กลายเป็นสถานที่เดตสุดฮิตอีกแห่งหนึ่งในเกาหลี (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ และกิจกรรมคล้องกุญแจ)

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน เมนู บูลโกกิ
จากนั้น ชมขั้นตอนการทำสาหร่ายเกาหลี พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ต้นกำเนิดของการผลิตสาหร่าย พร้อมทั้งลิ้มลองรสชาติสาหร่ายของเกาหลีแบบดั้งเดิม ซึ่งสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากได้ และ เรียนรู้การทำคิมบับ ข้าวห่อสาหร่ายเกาหลี เมนูเบสิคสุดๆ เป็น Street Food ที่นิยมมากของเกาหลี พิเศษ !! ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” และเก็บภาพเป็นที่ระลึก และช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี พบกับแบรนด์เนมชั้นนำระดับโลก และสถานที่สำหรับการช้อปปิ้งที่มีการบริการแบบครบวงจร แหล่งรวมสินค้าแบรนด์หรูทั้งน้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา มีหลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกซื้อมากมาย
เอาใจขาช้อปทั้งหลายพาตะลุย ย่านเมียงดง แหล่งช้อปปิ้งอันดับต้นๆ ที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี สวรรค์ของสาวนักช้อป สามารถเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาประเภทได้ตามใจชอบ อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง และอื่นๆ อีกมากมาย รวมเอาไว้แทบทุกแบรนด์ที่มีอยู่ในเกาหลี ราคาของสินค้าจะเท่ากัน ต่างกันที่ของแถมว่าร้านไหนให้เยอะกว่ากันเท่านั้น

นอกจากการมาช้อปปิ้งแล้ว เสน่ห์อีกอย่างของที่นี่คือ STREET FOOD สองข้างทางเต็มไปด้วยรถเข็นที่ขายของกินจำพวก เครันปัง เค้กไข่สไตล์เกาหลีแสนอร่อย ล็อบสเตอร์ย่างชีส กุ้งตัวใหญ่สดรสหวาน ย่างบนเตาร้อนๆ โรยหน้าด้วยชีสแบบเข้มข้น หอยเชลล์อบชีส หอยไซส์ใหญ่ย่างเนยโรยทับด้วยชีส ครัวซองค์ปลา ขนมอบเนื้อนุ่มคล้ายแพนเค้กรูปปลามีหลากหลายไส้ให้เลือก ต็อกบกกิ แป้งราดซอสสีแดงรสจัด โอเด้ง แผ่นแป้งพับเสียบไม้รสชาติคล้ายลูกชิ้นปลา โฮต็อก ขนมแป้งแพนเค้กหนานุ่มสอดไส้น้ำตาลหรือน้ำผึ้ง ออมุก ลูกชิ้นปลาบดเสียบไม้ ทวิกิม เมนูผัก และอาหารทะเลชุบแป้งทอด มันหวาน หรือของทอดต่างๆ ล้วนมีให้ลองชิมได้รสชาติแบบคนเกาหลีแท้ๆ

ค่ำ  อิสระอาหารเย็น เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
จากนั้น พักที่ BENIKEA PREMIER HOTEL BERNOUI / L’ART HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
** (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) **

วันที่ห้า สมุนไพรฮ็อกเกนามู • หมู่บ้านโบราณอึนพยอง • คาเฟ่ 1 IN 1 CUP • ฮุนไดพรีเมี่ยมเอ้าทเลท • ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน • สนามบินอินชอน • กรุงเทพฯ

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น นำชม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู เป็นสมุนไพรที่ช่วยบำรุงตับ ล้างตับ ทำให้ตับแข็งแรง สามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย แม้ว่าไม่ได้เป็นโรคอะไรเลย ทุกส่วนของฮ็อกเก็ตนามู กิ่ง ก้าน ใบ เป็นสมุนไพรได้หมด แต่ส่วนที่ดีที่สุดคือเมล็ดแก่ช่วยถอนพิษสุราได้อย่างยอดเยี่ยม
เที่ยวชม หมู่บ้านโบราณอึนพยอง หมู่บ้านโบราณเกาหลีที่ผู้คนไม่พลุกพล่านเท่ากับหมู่บ้านฮันอกใจกลางเมืองชื่อดัง ย้อนกลับไปยุคอดีตของดินแดนโสมกับหมู่บ้านที่ได้กลิ่นอายความเก่าแก่แบบสุดๆ ต่างจากหมู่บ้านโบราณในโซลตรงที่ หมู่บ้านแห่งนี้ถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ ขุนเขา และความเงียบสงบ ภายในหมู่บ้านเต็มไปด้วยสิ่งปลูกสร้างสไตล์บ้านฮันอก ร้านอาหาร ร้านชา และร้านกาแฟ ซึ่งสายคาเฟ่มาถึงแล้วต้องไม่พลาดที่จะมาเชคอิน คาเฟ่ 1 IN 1 CUP ที่โด่งดังในหมู่คนเกาหลี มีทั้งหมด 5 ชั้น ซึ่งวิวของแต่ชั้นก็ดีไม่น้อยหน้ากัน ที่นี่เคยถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำซีรี่ย์เกาหลีเรื่อง Touch Your Heart เมนูในร้านก็เหมือนกับร้านกาแฟทั่วไป หรือจะเลือกซื้อเป็น “ขนมต็อก” ขนมพื้นเมืองของคนเกาหลี สั่งมาเป็นเซ็ทคู่กับน้ำชาพร้อมกับนั่งชมวิวสุดฟิน

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน เมนู จิมทัค
จากนั้น อิสระช้อปปิ้งที่ ฮุนไดพรีเมี่ยมเอ้าทเลท ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี ขาช้อปปิ้งต้องห้ามพลาด ที่นี่ถือเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังและแบรนด์ของเกาหลีราคาไม่แรงมากกว่า 230 ร้าน อาทิ TOMMY HILFIGER, UNDER URMOUR, ADIDAS, NIKE, ABC MART, TUMI, COACH, BOTTEGA VENETA, LACOSTE, DKNY เป็นต้น
แวะซื้อของฝาก ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน มีขนมเกาหลีหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็นมาม่าเผ็ดเกาหลี สาหร่าย นมกล้วย เยลลี่ยาคูลท์ ขนมธัญพีช บิสกิต เวเฟอร์เอ็กซ์ไฟว์ เรียลบราวนี่ และ เปเปโร่ เป็นต้น
ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน
17.10 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย เที่ยวบินที่ YP5623 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)
21.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

ทัวร์เกาหลี