ทัวร์อเมริกาตะวันตก ลอสแองเจลิส ลาสเวกัส ซานฟรานซิสโก 10 วัน 6 คืน (QR)

ทัวร์อเมริกาตะวันตก ลอสแองเจลิส ลาสเวกัส ซานฟรานซิสโก 10 วัน 6 คืน (QR)

ราคาเริ่มต้น 125,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: USA-BR-003 Tag:
สายการบิน: QR

ลอสแองเจลิส – ชมย่าน Hollywood Boulevard – เมือง Santa Monica
ช้อปปิ้ง Beverly Hills – ลาสเวกัส – ช้อปปิ้ง Las Vegas Premium Outlet
ช้อปปิ้ง Walmart ซานฟรานซิสโก – ยอดเขา Twin Peaks ชม Alamo Square
สะพาน Golden Gate – Pier 39 – Fisherman’s Wharf – Lombard Street
ช้อปปิ้งย่าน Union Square

วันที่เดินทาง

29 พ.ค.-07 มิ.ย. 64, 5-14 มิ.ย. 64, 12-21 มิ.ย. 64, 19-28 มิ.ย. 64, 3-12 ก.ค. 64, 10-19 ก.ค. 64, 17-26 ก.ค. 64

วันที่หนึ่งของการเดินทาง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
23.50 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสารที่นั่งก่อนขึ้นเครื่อง
วันที่สองของการเดินทาง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ลอสแองเจลิส
พาคณะฉีดวัคซีนโควิด Johnson & Johnson ( D)
03.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR837/QR739 ( แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ )
14.00 น. เดินทางถึง เมืองลอสแองเจลิส ลอสแองเจลิส หรือที่รู้จักในชื่อ แอลเอ เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ในสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลาง ทางด้าน เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง ลอสแองเจลิสตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
**พาลูกค้าไปฉีดวัคซีนโควิด Johnson & Johnson**
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พักในลอสเองเจลิส
วันที่สามของการเดินทาง ลาสเวกัส – ช้อปปิ้ง Premium Outlet – Hollywood Boulevard ชม Hollywood
Walk of Fame – Chinese Theater ( B/L/D)
พาคณะ ช้อปปิ้งที่ Las Vegas Premium Outlet
หลังจากนั้น เดินทางสู่ย่าน Hollywood Boulevard ชม Hollywood Walk of Fame

ที่พัก พักที่ลาสเวกัส

วันที่สี่ของการเดินทาง เมือง Santa Monica – ช้อปปิ้ง Beverly Hills – เมืองลาสเวกัส ( B/L/D)
นำท่านท่องเที่ยวชมเมืองลอสแองเจลิส และ เมืองแซนตามอนิกา ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของลอสแองเจลิส หลังจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่าน เบเวอร์ลี ฮิลส์ คือย่านที่พักสุดหรู มีบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเขตลอสแอนเจลิส หรูหรา และมักเป็นที่ที่ดารา นักร้อง หรือคนดังในแวดวงฮอลลีวูด มาสร้างบ้านหรือซื้อบ้านที่ี่นี่ โดยบ้านแต่ละหลังใน เบเวอร์ลี ฮิลส์ นั้นมีความสวยงาม ทันสมัย ได้เวลาอันสมควร์พาทุกท่านเดินทางสู่เมืองลาสเวกัส เมืองแห่งสีสันความสนุกแห่งนี้จรัสแสงอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์ในดินแดนแห่งทะเลทรายในยามกลางวันและเฉิดฉายด้วยแสงไฟนีออนในยามค่ำคืน คาสิโนเปิดให้บริการอย่างไม่เคยหลับใหลและชีวิตแห่งแสงสียามค่ำคืนครึกครื้นอย่างไม่รู้จบ
ที่พัก พักที่ลาสเวกัส
วันที่ห้าของการเดินทาง ลาสเวกัส – GRAND CANYON SKYWALK ( B/L/D)
นำท่านเดินทางสู่ GRAND CANYON WEST RIM ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก นำท่านเดินบน Skywalk ชมแกรนด์แคนยอน 2 จุด คือ Guono Point และ Eagle Point
นำท่านเดินทางกลับสู่ลาสเวกัส ชมแสงสีของเมืองและถ่ายรูป

ที่พัก พักที่ลาสเวกัส
วันที่หกของการเดินทาง ลาสเวกัส – ช้อปปิ้ง Walmart/Costco – เมือง Fresno ( B/L/D)
นำท่านเดินทางสู่เมือง Fresno (ใช้เวลา 6 ชั่วโมง) ตามที่ได้สมญานามว่าเป็นสนามเด็กเล่นที่เล่นได้ทั้งปีของแคลิฟอร์เนีย เมืองเฟรสโนเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม จุดหมายสำหรับผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวกลางแจ้งระหว่างทางแวะช้อปปิ้งที่ Walmart/Costco
.

ที่พัก พักที่ Fresno
วันที่เจ็ดของการเดินทาง ซานฟรานซิสโก – ยอดเขา Twin Peak – สะพาน Golden Gate ( B/L/D)
นำท่านเดินทางสู่เมืองซานฟรานซิสโก ชมเมือง ขึ้นยอดเขา Twin Peaks เป็นเนินเขาที่โดดเด่นสองแห่งโดยมีความสูง ประมาณ 925 ฟุต และชม Alamo Square เป็นย่านที่อยู่อาศัยและสวนสาธารณะในซานฟรานซิสโก นำท่านชมสะพาน Golden Gate สิ่งมหัศจรรย์ทางวิศวกรรม ของโลกยุคปัจจุบัน เคยเป็นสะพานแขวนที่มีระยะทางยาว 2.7 กิโลเมตร สูง 223.5 เมตร ทอดข้ามอ่าวทางตอนเหนือ ของเมืองท่าซานฟรานซิสโกสู่เมืองมาริน

ที่พัก พักที่ซานฟรานซิสโก
วันที่แปดของการเดินทาง ซานฟรานซิสโก – Pier 39 – Fisherman’s Wharf – Lombard Street
ช้อปปิ้งย่าน Union Square ( B/L)
ช่วงเช้าให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ช่วงบ่ายนำท่านสู่ Pier 39 เป็นศูนย์การค้าและแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่สร้างขึ้นบนท่าเรือในซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่ Pier 39 มีร้านค้าร้านอาหาร อาร์เคดวิดีโอการแสดงตามถนน Aquarium of the Bay เครื่องเล่น 3 มิติเสมือนจริงจากนั้นนำท่านสู่ ย่าน Fisherman’s Wharf ตั้งอยู่บนพื้นที่ติดทะเลทางตอนเหนือ เป็นย่านท่องเที่ยวที่คึกคักที่สุดย่านหนึ่งของเมือง แทบทุกมุมถนนมีร้านขายของที่ระลึก แผงขายปูและซุปครีมหอยลายในถ้วยขนมปังซาวโดว์ นอกจากนี้ ทัศนียภาพอ่าว สะพานโกลเด้นเกต และเกาะอัลคาทราซที่สวยเหมือนในโปสการ์ดก็ยังมองเห็นได้จากทุกมุมเมือง นอกจากนี้ยังมีฝูงสิงโตทะเลให้ดูและเรือโบราณใหhชมอีกด้วย
จากนั้นพาชมถนนลอมบาร์ด(Lombard Street) เชื่อมระหว่าง ถนนไฮด์ (Hyde) กับ ถนนลีเวนเวิร์ท (Leavenworth) ใน เมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ขึ้นชื่อว่าเป็น ถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในโลก ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1922 ด้วยเส้นทางลาดชันเอียง 40 องศาประกอบด้วย 8 โค้งหักศอก ปูพื้นด้วยอิฐแดงมีความยาวทั้งสิ้น 400 เมตร รถทุกคันถูกจำกัดความเร็วที่ 8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นหลังจากนั้นให้ทุกท่านสนุกกับการช้อปปิ้งย่าน Union Square

ได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางสู่สนามบินซานฟรานซิสโก เพื่อเดินทางกลับ ประเทศไทย
16.00 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR738 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์)
**ผ่านเส้นแบ่งเขตเวลา**
วันที่เก้าของการเดินทาง โดฮา (ประเทศกาตาร์) – เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
20.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ QR830
วันที่สิบของการเดินทาง ประเทศไทย
07.05 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
@@@**********************************@@@
กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ