ทัวร์อเมริกา

ทัวร์อเมริกาตะวันตก 7 วัน 4 คืน (BR)

ราคาเริ่มต้น 62,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: USA-BR-136 Tag:
สายการบิน: eva-air-logo

ทัวร์อเมริกาตะวันตก
ลอสแองเจลิส นครแห่งโลกมายาที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากมาเยือน โรงถ่ายยูนิเวอรแซล สัมผัสกับฉากใหญ่โตมโหฬาร ที่ใช้ในการถ่ายทำจริงของภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่องต่างๆ เช่น คิงคอง จอวส์ ฯลฯ
บาร์สโตร์ ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายในราคาขายส่งที่ BARSTOW FACTORY OUTLET
ลาสเวกัส สถานที่ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการ การพนันให้ท่านเสี่ยงโชคในสถานคาสิโน หรือช้อปปิ้ง และเป็นเมืองที่มีผู้คนไปเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกาด้วยเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก
ออนตาริโอมิลล์ ช้อปปิ้งกับเอาท์เล็ตขนาดใหญ่ พร้อมแหล่งรวมสินค้าและแหล่งบันเทิงมากมา

วันที่เดินทาง

23-29 ต.ค. 62, 12-17 พ.ย. 62, 21-27 ก.ย. 62

ทัวร์อเมริกาตะวันตก
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
12.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินอีวีเอแอร์ แถว R ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
(กรุณามาให้ตรงเวลาเนื่องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
15.10 น. ออกจากกรุงเทพฯ สู่ไทเป โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที่ยวบินที่ BR202
20.00 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป ให้ท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง
23.55 น. เดินทางสู่นครลอสแองเจลิส โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที่ยวบินที่ BR016
+++++++++ เครื่องบินทำการบินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล +++++++++
20.55 น. ถึงนครลอสแองเจลิส (ในวันเดียวกัน) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นำท่านเข้าพักที่โรงแรม Hartford Hotel หรือระดับเทียบเท่า

สำหรับกรุ๊ปที่เดินทางวันที่ 12-17 พ.ย. 2562
09.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินอีวีเอแอร์ แถว R ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
(กรุณามาให้ตรงเวลาเนื่องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
12.10 น. ออกจากกรุงเทพฯ สู่ไทเป โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที่ยวบินที่ BR212
16.45 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป ให้ท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง
19.20 น. เดินทางสู่นครลอสแองเจลิส โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที่ยวบินที่ BR015
+++++++++ เครื่องบินทำการบินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล +++++++++
14.50 น. ถึงนครลอสแองเจลิส (ในวันเดียวกัน) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นำท่านเข้าพักที่โรงแรม Hartford Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สอง ลอส แองเจลิส – บาร์สโตว์ – ลาสเวกัส
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินไปยัง เมืองบาร์สโตว์ เมืองเล็กๆ แต่เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุด Barstow Factory Outlet ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาขายส่งหลากหลายตรงจากโรงงานเชิญเลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิเช่น Coach, ลีวายส์, โปโล, ผ้าปูที่นอน, เครื่องนอน, เครื่องครัว, ของเด็กเล่น, รองเท้ากีฬา, รองเท้าหนังทิมเบอร์แลนด์, เนคไท, แว่นตาเรย์แบนด์, กระเป๋า Samsonite ที่ราคาถูกกว่าเมืองไทยถึง 50%
(ไม่มีบริการอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของคณะ)
บ่าย นำท่านผ่านภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและทะเลทรายอันกว้างใหญ่ของรัฐเนวาด้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลก ให้ฉายาว่า “เมืองแห่งบาป” (Sin City) ลาสเวกัสเป็นสถาณที่ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนันเป็นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการและขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลก จะหาได้ค่อนข้างยากที่จะมีบ่อนการพนัน และโรงแรมมารวมตัวกันอย่างแน่นหนาในบริเวณใกล้เคียงกันเหมือนกับเมืองลาสเวกัส
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าพักโรงแรม Circus Circus Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม ลาสเวกัส-ให้ท่านอิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์แกรนด์แคนยอน+SKY WALK
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย ท่านอาจจะเลือกเสี่ยงโชคในสถานคาสิโนหรือ ช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์ไปชมแกรนด์แคนยอนเวสต์ริม และสกายวอล์ค (Sky Walk) ซึ่งเป็นปฎิมากรรมอันมหึมามหาศาลที่ธรรมชาติ สร้างขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 2,000 ล้านปี เป็นหุบเขาที่มีความยาวถึง 446 กม. จุดที่กว้าง ที่สุด 29 กม. และลึกเกือบ 2 กม. จึงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ 1 ใน 10 ของโลก (กรุณาติดต่อแจ้งความประสงค์ต่อบริษัททัวร์ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง เพราะต้องทำการจองล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายต่อท่าน 5,500 บาท โดยต้องมีผู้ร่วมคณะเดินทางจำนวนไม่ต่ำกว่า 15 ท่าน ราคาดังกล่าวรวมอาหารกลางวันให้ท่านเรียบร้อยแล้ว) หรือให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ศูนย์การค้าภายในเมือง หรือเสี่ยงโชคตามอัธยาศัย และในยามค่ำคืนท่านสามารถ ท่องราตรีเมืองลาสเวกัส โดยการเดินเล่นที่ถนน The Strip หรือ จะเสี่ยงโชคกับเกมส์พนันต่างๆ ในสถานคาสิโน หรือพบกับการแสดงโชว์ของโรงแรมต่างๆ ซึ่งแต่ละโรงแรม ก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ คอนเซ็ปท์ของโรงแรม อาทิเช่น ชมโชว์โจรสลัด โชว์ภูเขาไฟระเบิด โชว์น้ำพุที่สวยงามตระการตา ( ท่านสามารถซื้อรายการโชว์พิเศษ Jubilee Show กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ )
อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำตามอัธาศัย
นำท่านเข้าพักโรงแรม Circus Circus Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่ ลาสเวกัส-ลอสแองเจลิส
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางออกจากเมืองลาสเวกัส นำท่านเดินทางข้ามรัฐเนวาด้าเข้าสู่รัฐแคลิฟอร์เนีย ไปยัง นครลอสแองเจลิส โดยผ่านออนตาริโอ มิลล์ ให้ท่านมีเวลาเลือกซื้อสินค้าจากช้อปปิ้งมอลล์ที่มีขนาดใหญ่กว้างขวางอีกแห่งหนึ่งเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมายที่ลดราคาถูกกว่าเมืองไทย พร้อมพักผ่อนกับร้านค้า ร้านอาหาร เกมส์รูม
(ไม่มีบริการอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของคณะ)
บ่าย นำท่านถ่ายภาพกับป้าย Hollywood ซึ่งเห็นได้จากภาพยนตร์หลายๆ เรื่อง ด้วยป้ายแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของดินแดนแห่งนี้ ตั้งอย่างโดดเด่นอยู่บนเนินเขามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1923 เขียนด้วยตัวอักษรว่า“HOLLYWOOD” มีสีขาว สูงถึง 14 เมตร เป็นจุดยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่ต้องมาถ่ายภาพกับป้ายแห่งนี้ จากนั้นนำท่านสู่ ย่านถนนฮอลลีวู้ด ที่เบเวอร์รี่ฮิลล์ ถนนที่รวมร้านช้อปปิ้งหรูหรา ชมรอยฝ่ามือและฝ่าเท้าของดาราดังฮอลลีวู้ด Hollywood Walk of Fame ให้ท่านได้ถ่ายรูปสัญลักษณ์ของดาราที่ท่านชื่นชอบ ณ “ไชนีส เธียร์เตอร์” โรงภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของฮอลลีวู้ด
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าพักโรงแรม Hartford Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่หก ลอสแองเจลิส- ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านสู่โรงถ่ายยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ในเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ท่านจะได้ชมเบื้องหลังเทคนิคและขั้นตอนของการถ่ายทำภาพยนตร์อย่างละเอียด สัมผัสกับฉากใหญ่โตมโหฬารที่ใช้ในการถ่ายทำจริงของภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่องต่างๆ เช่น คิงคอง จอวส์ ฯลฯ ชมอาคารบ้านเรือนที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังจากฮอลลีวู้ดตื่นเต้นและสนุกสนานผจญภัยเครื่องเล่นทันสมัย Back to the Future, Jurassic Park, Terminator เป็นต้น (เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย)
บ่าย ให้ท่านเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นพร้อมเลือกซื้อสินค้าจากโลกภาพยนตร์ต่อ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่นครลอสแองเจลิส
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

สำหรับกรุ๊ปที่เดินทางวันที่ 12-17 พ.ย. 2562
23.30 น. เหิรฟ้าจากลอสแองเจลิส สู่สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป โดยสายการบินอีวีเอแอร์
เที่ยวบินที่ BR015

วันที่เจ็ด ลอสแองเจลิส-ไทเป
00.30 น. เหิรฟ้าจากลอสแองเจลิส สู่สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป โดยสายการบินอีวีเอแอร์
เที่ยวบินที่ BR015
****** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล ******

วันที่แปด ไทเป – กรุงเทพฯ
06.05 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ เมืองไทเป ให้ท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง
08.50 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที่ยวบินที่ BR067
11.50 น. บินถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..
ทัวร์อเมริกาตะวันตก