ทัวร์อเมริกา

ทัวร์อเมริกาตะวันตก 8 วัน 4 คืน (BR)

ราคาเริ่มต้น 73,300 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: USA-BR-135 Tag:
สายการบิน: eva-air-logo

ทัวร์อเมริกาตะวันตก
ซานฟรานซิสโก –มอนเทอเรย์-โซลแวง-ซานต้าบาร์บาร่า-ลอสแองเจลิส
เที่ยวอเมริกาอย่างแตกต่าง…. สัมผัสบรรยากาศเมืองริมทะเล
ที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดของอเมริกาในเส้นแปซิฟิกโคสต์
ซานฟรานซิสโก –ชมสวน Japanese Garden Tea-
ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก
Fisherman’s Wharf-Pier 39 –สะพานโกลเด้นเกท
Walt Disney Family Museum เที่ยวเมืองชาวแดนิชแห่งเดียวในอเมริกาที่โซลแวง
เมืองซานต้าบาร์บาร่า-ลอสแองเจลิส และสนุกกับโรงถ่ายยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ (BR)

วันที่เดินทาง

22-29 ต.ค. 62, 04-11 ธ.ค. 62, 24-31 ธ.ค. 62

ทัวร์อเมริกาตะวันตก
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
22.40 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินอีวีเอแอร์ แถว R ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
(กรุณามาให้ตรงเวลาเนื่องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)

วันที่สอง สุวรรณภูมิ-ไทเป-ซานฟรานซิสโก-ยอดเขาทวินพีค-สะพานโกลเด้นท์เกท-ล่องเรือชมอ่าว-Fisherman’s Wharf-Pier 39 สวน Japanese Garden Tea อันโด่งดัง- The Walt Disney Family Museum-
ซานฟรานซิสโก

01.45 น. ออกจากกรุงเทพฯ สู่ไทเป โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที่ยวบินที่ BR206
06.35 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป ให้ท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง
10.15 น. เดินทางสู่นครซานฟรานซิสโก โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที่ยวบินที่ BR008
+++++++++ เครื่องบินทำการบินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล +++++++++
06.30 น. ถึงนครซานฟรานซิสโก (ในวันเดียวกัน) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองซานฟรานซิสโก นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ เป็นเมืองสำคัญของรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นผู้นำทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้าและวัฒนธรรม ตั้งอยู่ระหว่างอ่าวซานฟรานซิสโกและชายฝั่งแปซิฟิคถือเป็นเมืองที่น่าไปเยืยนมากที่สุดอีกเมืองหนึ่งของอเมริกา ด้วยธรรมชาติอันงดงาม ทั้งภูมิประเทศแบบหุบเขาและทัศนียภาพริมอ่าว สภาพอากาศที่ไม่ร้อนและหนาวจนเกินไป อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอันถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อย่างสะพานโกลเด้นท์เกทด้วย นำท่านขึ้นยอดเขาทวินพีค (Twin Peaks) เพื่อให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันงดงามของเมืองซานฟรานซิสโก ชมสะพานโกลเด้นท์เกท (Golden Gate Bridge) สัญลักษณ์ของเมืองซานฟรานซิสโก สะพานแขวนที่ทาสีแดงสด เพื่อป้องกันไม่ไห้เหล็กซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของสะพานเกิดสนิมเนื่องจากเกลือของลมทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิก สะพานแห่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมของโลกยุคปัจจุบัน ตั้งอยู่ในเมืองซานฟรานซิสโก เป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งของโลก คือมีระยะทาง 2.7 กิโลเมตร สูง 223.5 เมตร มีโครงสร้างแข็งแรงที่ทอดข้ามอ่าวทางตอนเหนือของเมืองซานฟรานซิสโก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ (Fisherman’s Wharf) ในสมัยก่อนฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ เป็นเพียงท่าเรือที่ชาวประมงใช้เป็นที่ซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าพวกสัตว์ทะเลที่จับมาได้ในแต่ละวันเท่านั้นเอง แต่ปัจจุบันนี้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อ โดยเฉพาะตรงบริเวณท่าเรือ 39 หรือ Pier 39 ท่าเรือสัญลักษณ์ของเมืองซานฟรานซิสโก ซึ่งจะเต็มไปด้วยร้านขายของ ร้านอาหารขึ้นชื่อและมีการแสดงต่างๆ รวมถึงม้าหมุน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่ดึงความสนใจให้กับผู้ที่มาเยือนท่าเรือแห่งนี้นอกจากร้านค้าและร้านอาหารจำนวนมากตรงบริเวณท่าเรือ 39 ที่นี่ยังมีจุดที่น่าสนใจอีกอย่างคือ สิงโตทะเล ที่มานอนอาบแดดกันนับร้อยตัวในช่วงฤดูหนาว นำท่านล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก ผ่านชมเกาะอัลคาทรัส (Alcatraz) เกาะที่อดีตเคยเป็นที่คุมขังนักโทษอเมริกาและชมสะพานแขวนโกลเด้นเกท ผลงานวิศวกรรมอันล้ำเลิศปลายยุคปฎิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดย นาย โยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ และให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชมสวนญี่ปุ่น Japanese Garden Tea สวนสวยท่ามกลางธรรมชาติที่ตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นที่มีความงดงามอย่างมาก ถือเป็นสวนญี่ปุ่นที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกาตั้งอยู่ภายใน Golden Gate Park พรั่งพร้อมไปด้วยดอกไม้และต้นไม้และสมุนไพรหลากหลายชนิด รวมทั้งทะเลสาบ, น้ำตกและสายน้ำ ซึ่งภายในสวนยังมีอาคารไม้สไตล์ญี่ปุ่นจัดเป็น Tea House ซึ่งบริการชาและเครื่องดื่ม รวมถึงของว่างต่างๆ ไว้บริการในราคาไม่แพง ท่านสามารถนั่งพักผ่อนคลายอริยาบถหรือจะลองชิมชาญี่ปุ่นท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชม The Walt Disney Family Museum เป็นมิวเซียมที่สมบูรณ์ที่สุดของผู้ให้กำเนิดมิกกี้เม้าส์ และสตูดิโอระดับโลกอย่างวอลท์ดิสนีย์ โดยรวบรวมประวัติ ผลงาน แบบร่างเเรกของตัวการ์ตูนต่างๆที่ไม่น่าจะหาดูได้จากที่ไหน รวมถึงรวบรวมเเละเล่าเรื่องราวไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตของชายผู้มีนามว่า Walt Disney
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม ซานฟรานซิสโก-ถนนลอมบาร์ด-อลาโม่สแควร์-กิลรอยพรีเมี่ยมเอ้าท์เลท-มอนเทอเรย์
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านชมถนนลอมบาร์ด Lombard Street หรือที่คนไทยนิยมเรียกกันว่าถนนลำบาก ตั้งอยู่ในย่าน Russian Hill เป็นถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในโลก สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2465 เพื่อเชื่อมถนนไฮด์กับถนนลิเวนเวิร์ทโดยไต่ลงมาตามเนินชัน 40 องศา ซิกแซก 8 โค้งหักศอกแบบวันเวย์ขาลง ระหว่างทางคดเคี้ยวนี้ตกแต่งต้นไม้และดอกไม้สวยงามและมีบันไดคนเดินทั้งสองข้างทาง จากนั้นนำท่านสู่อัลลาโม่สแควร์ Alamo Square เพื่อชมและถ่ายรูปภายนอกกับสถาปัตยกรรมแบบโดมโค้งสไตล์วิคตอเรียผสมผสานกับวัฒนธรรมแบบอเมริกาที่รู้จักกันในนาม Painted Ladies หนึ่งในสถานที่ยอดฮิตที่ฮอลลีวู้ด นิยมมาถ่ายทำภาพยนตร์ และเป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกัน นิยมมาถ่าย Pre Wedding กันมากที่สุด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่กิลรอยพรีเมี่ยมเอ้าท์เลท (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ Gilroy Premium Outlet ที่มีสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์ดัง อาทิเช่น Adidas, Nike, Puma, Aldo, Asics, Banana Republic, Boss, Calvin Klein, Clarks, Coach, Cole Haan, Columbia, Converse, DKNY, Ecco, Gap, Guess, Samsonite ที่ราคาถูกกว่าเมืองไทยถึง 50% ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองมอนเทอเรย์ Monterey เมืองชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวที่สวยงามและได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นเมืองที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศชิลล์ๆริมฝั่งทะเลของรัฐแคลิฟอร์เนีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่ มอนเทอเรย์-คันเนรี โรว์ – Lovers Point Park-โซลแวง
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านชมเมืองมอนเทอเรย์ เมืองที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และชื่อเสียงในเรื่องความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของชีวิตทางทะเล ซึ่งได้แก่ สิงโตทะเล , นากทะเล , สาหร่ายทะเล, ปลาโลมา และสัตว์ทะเลอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมงดั้งเดิม รวมไปถึงอุตสาหกรรมโรงงานปลากระป๋องที่มีชื่อเสียง แต่เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงทำให้โรงงานปิดตัวลงไป
นำท่านชมย่านคันเนรีโรว์ Cannery Row ย่านริมน้ำที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตปลาซาร์ดีนกระป๋อง ซึ่งถูกทำให้เป็นที่รู้จักโดยนักเขียนอเมริกันชื่อ จอห์น สไตน์เบค จากนวนิยายภาษาอังกฤษ เรื่อง คันเนรี โรว์ ซึ่งถูกตีพิมพ์ในปี 1945 และถูกถ่ายทำเป็นภาพยตร์ในปี 1982
จากนั้นชมฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ ท่าเทียบเรือชาวประมงที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ ในปี 1960 เป็นตลาดขายส่งปลา ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งเรียงรายไปด้วยร้านอาหารทะเล ร้านขายของที่ระลึก, ร้านเครื่องประดับ, หอศิลป์, ห้างสรรพสินค้า เป็นต้นจากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับจุดชมวิว Lovers Point Park จุดชมวิวและสวนสาธารณะริมหน้าผาเล็กๆที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งใน Pacific Grove และเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาอาบแดด พายเรือคายัค ขี่จักรยานหรือปิกนิกริมชายหาดกันเป็นอย่างมาก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโซลแวง Solvang เมืองที่ได้ชื่อว่า Danish Town ที่อยู่ทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย เมืองเล็กๆ แห่งนี้เป็นที่ตั้งรกรากของชาวเดนมาร์ก-อเมริกัน ที่ย้ายมาปักหลักตั้งแต่ปี 1911 ทำให้ได้รับวัฒนธรรมของชาวแดนิช อาคารบ้านเรือนต่างๆ ตกแต่งด้วยสีสันสดใส มีทั้งร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านไอติม เป็นต้น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านชมเมืองโซลแวง ชม Old Admission Santa Ines ก่อตั้งโดยนักบุญฟรานซิส เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1804 และเป็น 1 ใน 21 โบสถ์ที่ถูกสร้างขึ้นตามชายฝั่งทะเลแปซิฟิกอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นำท่านชมและถ่ายรูปกับจัตุรัสทิโวลีและกังหันลมอันเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกความเป็นชุมชนของชาวดัชช์ ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศน่ารักของเมืองโซลแวงตามอัธยาศัยหรือจะเดินเล่นช้อปปิ้งเลือกซื้อของที่ระลึกน่ารักๆ ฝากคนทางบ้าน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า โซลแวง- ซานต้าบาร์บาร่า-ลอสแองเจลิส
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองชายฝั่งทะเลแปซิฟิกที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดที่เมืองซานต้าบาร์บาร่า เมืองที่ถูกขนานนามว่า “ริเวียร่าแห่งอเมริกา” ด้วยอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่ของเมืองนี้มุงหลังคาสีส้มแดงและตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลที่ล้อมรอบด้วยภูเขาอันสวยงามสุดบรรยาย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
จากนั้นนำท่านสู่สะพานท่าเรือ Stearns Wharf สะพานไม้ที่ที่ทอดยาวเข้าไปในทะเล โดยด้านหน้าจะมีรูปปั้นปลาโลมาตั้งตะหง่านเป็นสัญลักษณ์ ล้อมรอบไปด้วยชายหาดสีทองส่องแสงระยิบระยับของทะเลแปซิฟิก ใกล้ๆกันจะเป็นท่าจอดเรือยอร์ช ร้านอาหาร นำท่านชม Santa Barbara Courthouse ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมือง สร้างเสร็จเมื่อปี 1929 ออกแบบโดยสถาปนิก Charles Willard Moore ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Spanish Colonial Revival ซึ่งประกอบด้วยอาคารหลักทั้งหมด 4 หลัง ภายในมีส่วนที่น่าสนใจหลายอย่าง อาทิ The Mural Room, The Law Library, Sunken Garden ภายในตกแต่งด้วยกระเบื้องและหินสีลวดลายสวยงามตระการตา และในบริเวณเดียวกันนี้ยังมีหอนาฬิกา El Mirador Clock Tower จุดชมวิวประจำเมืองที่มีความสูงถึง 26 เมตร ซึ่งสามารถเห็นวิวมุมสูงของเมืองซานต้าบาร์บาร่าได้ 360 องศา ก่อนนำท่านสู่ถนน State Street ถนนที่เป็นศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้งของ
แบรนด์เนมและห้างชื่อดัง รวมถึงร้านค้าร้านอาหารเก๋ๆ มากมาย อิสระให้ท่านเดินเล่นพักผ่อนหรืออิสระ
ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
(เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าหรืออิสระท่องเที่ยวอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย)
บ่าย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่นครลอสแองเจลิส นครแห่งโลกมายาที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากมาเยือน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่หก ลอสแองเจลิส-ซานต้าโมนิก้า-The Getty Villa-ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ-ลอสแองเจลิส
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ซานต้าโมนิก้า ตั้งอยู่ทางตะวันตกของลอสแองเจลิส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นเมืองท่าและมีชายหาดที่มีชื่อเสียงเมืองหนึ่งของรัฐแคลิฟอร์เนียให้ท่านอิสระกับการเที่ยวชมบรรยากาศ California Beach ที่ซานตาโมนิก้า ท่านสามารถเดินเล่นชมท่าเรือ Santa Monica Pier ที่จัดแต่งสไตล์ Old-Fashioned Amusement Park และถนนสาม Third Street ที่มีสินค้าแบรนด์ดัง ร้านอาหารแบบชาวอเมริกันให้ท่านได้ เดินเล่นชมบรรยากาศท้องถิ่นอย่างจุใจ จากนั้นนำท่านชม The Getty Villa หรือที่เรียกกันว่า J.Paul Getty Museum at the Getty Villa in Malibu ที่จำลองเอา Villa DeiPapiri ซึ่งเป็นบ้านของคหบดีสมัยโรมันมาไว้ที่นี่ ว่ากันว่าบ้านที่จำลองมานี้มีอยู่จริงและอยู่คนละฟากกับภูเขาไฟวิสุเวียสกับปอมเปอีในเมืองเนเปิ้ลประเทศอิตาลี ซึ่งการที่วิลล่านี้สามารถสร้างขึ้นมาได้นั้นเกิดจากการรวบรวมผังบ้านต่างๆ ของเมืองในสมัยโรมันแล้วมาเรียบเรียงใหม่ โดยสร้างขึ้นมาให้เหมือนจริงที่สุด ซึ่งสถานที่ตั้งของ Getty Villa นี้ อยู่บนเนินสูงมองลงมาเป็นทะเลเหมือนที่เนเปิ้ลเช่นกัน
จากนั้นนำท่านสู่โรงถ่ายยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ในเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ท่านจะได้ชมเบื้องหลังเทคนิคและขั้นตอนของการถ่ายทำภาพยนตร์อย่างละเอียด สัมผัสกับฉากใหญ่โตมโหฬารที่ใช้ในการถ่ายทำจริงของภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่องต่างๆ เช่น คิงคอง จอวส์ ฯลฯ ชมอาคารบ้านเรือนที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังจากฮอลลีวู้ดตื่นเต้นและสนุกสนานผจญภัยเครื่องเล่นทันสมัย Back to the Future, Jurassic Park, Terminator เป็นต้น (เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย)
บ่าย ให้ท่านเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นพร้อมเลือกซื้อสินค้าจากโลกภาพยนตร์ต่อ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่นครลอสแองเจลิส
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
23.05 น. เหิรฟ้าจากลอสแองเจลิส สู่สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที่ยวบินที่ BR011
*** (เดินทาง 22-29 ต.ค. 2562 เวลาบินเปลี่ยนเป็น 00.05-05.40) ***

วันที่เจ็ด ลอสแองเจลิส-ไทเป
****** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล ******

วันที่แปด ไทเป-กรุงเทพฯ
05.40 น. เดินทางถึงไทเป เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
07.35 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที่ยวบินที่ BR211
*** (เดินทาง 04-11 ธ.ค. 2562 ไฟลท์และเวลาบินเปลี่ยนเป็น BR201 09.40-12.35) ***

12.35 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..
ทัวร์อเมริกาตะวันตก