KUS111111-EK East Coast USA New York 11D7N-สั้น (1)

ทัวร์อเมริกา New York 11D7N (EK)

ราคาเริ่มต้น 159,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซีราคิวส์ (Syracuse) เป็นเมืองในเขตฟิงเกอร์เลกส์ของนิวยอร์กตอนกลางมีกีฬาระดับวิทยาลัย เพลิดเพลินได้ทั้งวันกับกิจกรรมกลางแจ้ง ช้อปปิ้ง และสถานที่ทางวัฒนธรรมในใจกลางรัฐนิวยอร์ก

วันที่เดินทาง

12 เม.ย. 67 – 22 เม.ย. 67

ทัวร์อเมริกา

1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
23.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
2 สนามบินนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี-นิวยอร์ก-ตึกเอ็มไพร์สเตท-ย่านไทม์สแควร์
03.30 น. ออกเดินทางสู่ คณะออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี (JFK) มหานครนิวยอร์ก โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) เที่ยวบินที่ EK371 (03.30-06.50) // EK201 (08.30-14.25) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 21 ชั่วโมง 55 นาที (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
14.25 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี (JFK) มหานครนิวยอร์ก (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 11 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
**บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล**

นำท่านเดินทางสู่ มหานครนิวยอร์ก (New York) ที่มีชื่อเล่นว่า Big Apple เมืองใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา และที่เจริญที่สุดในโลก นำคณะขึ้นชมวิวทิวทัศน์บน ตึกเอ็มไพร์สเตท (Empire State Building) หนึ่งในอาคารระฟ้าที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก ตั้งอยู่บนเกาะแมนฮัตตัน ในรัฐนิวยอร์ก ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอเมริกัน วิลเลียม เฟรดเดอริค แลมบ์ ก่อสร้างโดยบริษัท สตาร์เร็ตต์ บราเธอร์ แอนด์ เอเกน จำกัด เริ่มลงมือก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1929 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1931 มีความสูงทั้งสิ้น 102 ชั้น มีหน้าต่างทั้งสิ้น 6,514 บาน ตึกสูงจากพื้นดิน 381 เมตร (1,250 ฟุต) ตกแต่งด้วยศิลปะแบบอาร์ตเดคโค (Art Deco) ที่นิยมในสมัยนั้น ในปัจจุบันได้มีการทุ่มเงินกว่า 550 ล้านเหรียญเพื่อทำให้ตึกแห่งนี้เป็นตึกประหยัดพลังงาน โดยสามารถลดการใช้พลังงานได้ลดลงถึง 38% เอ็มไพร์สเตทยังคงรักษาตำแหน่งตึกประหยัดพลังงานที่สูงที่สุดในโลกอยู่ในเวลานี้ และมีนักท่องเที่ยวมาเยือนกว่า 3.8 ล้านคนต่อปี เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์ก แบบ 360 องศา
จากนั้นให้ท่านได้อิสระ ย่านไทม์สแควร์ (Time Square) ย่านการค้าในกลางนคร ที่ประชันป้ายโฆษณานับร้อยป้าย หรือ ย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ (Broadway Avenues) ต้นกำเนิด

ของละครบรอดเวย์ศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับหรือเลือกช้อปปิ้งบน ถนนเลขที่ 5 (Fifth Avenue) ที่ได้ชื่อว่าเป็นถนนช้อปปิ้งที่แพงที่สุดของโลก “The most expensive street in the world”
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหาร
พักที่ DoubleTree by Hilton Hotel Newark Airport หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
(**โรงแรมที่นำเสนอเป็นการนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่พักทางบริษัทจะทำการแจ้ง 3 – 5 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากโรงแรมมีจำนวนจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองใกล้เคียงแทน**)

3 ซีราคิวส์-ทะเลสาบโอนันดากา
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซีราคิวส์ (Syracuse) เป็นเมืองในเขตฟิงเกอร์เลกส์ของนิวยอร์กตอนกลางมีกีฬาระดับวิทยาลัย เพลิดเพลินได้ทั้งวันกับกิจกรรมกลางแจ้ง ช้อปปิ้ง และสถานที่ทางวัฒนธรรมในใจกลางรัฐนิวยอร์ก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินเล่นรอบๆ ทะเลสาบโอนันดากา (Onondaga Lake) เป็นทะเลสาบใน Central New York ทางตะวันตกเฉียงเหนือและติดกับ Syracuse, New York ปลายด้านตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลสาบและชายฝั่งด้านตะวันตกเฉียงใต้ติดกับพื้นที่อุตสาหกรรมและทางด่วน ชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือและปลายด้านตะวันตกเฉียงเหนือมีสวนสาธารณะและพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hotel Embassy Suites By Hilton Syracuse Destiny หรือเทียบเท่า
(**โรงแรมที่นำเสนอเป็นการนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่พักทางบริษัทจะทำการแจ้ง 3 – 5 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากโรงแรมมีจำนวนจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองใกล้เคียงแทน**)

4 ล่องเรือเมด ออฟ เดอะ มิสต์ (Maid of the Mist) ชมน้ำตกไนแองการ่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติไนแองการ่า (Niagara Falls State Park) ที่ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสิ่งหนึ่งของโลก และเป็นสถานที่ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคู่บ่าวสาวชาวอเมริกัน น้ำตกไนแองการ่าเกิดจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากทะเลสาบทั้ง 5 และเป็นพรมแดนระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศแคนาดา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่าน ล่องเรือเมด ออฟ เดอะ มิสต์ (Maid of the Mist) ทวนกระแสน้ำเข้าสู่สายน้ำอันเชี่ยวกรากที่หลั่งไหลโถมเทมาจากเบื้องสูงสุดที่จะตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจ สัมผัสประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ในการชม น้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิดจริงๆ ท่านจะได้พบกับความยิ่งใหญ่ของน้ำตกที่มีบริเวณน้ำมากมายมหาศาลก่อให้เกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหว สัมผัสถึงละอองไอน้ำที่สร้างความสดชื่นไปทั่วบริเวณอย่างใกล้ชิดที่สุด
(หมายเหตุ :ในช่วงฤดูหนาวของทุกปีการล่องเรือ Niagara Cruise อาจจะปิดให้บริการเนื่องจากสภาพอากาศยังคงหนาวน้ำตกจะแข็งตัวไม่สามารถล่องเรือได้/จะได้ล่องหรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พัก Holiday Inn Niagara Falls หรือเทียบเท่า
(**โรงแรมที่นำเสนอเป็นการนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่พักทางบริษัทจะทำการแจ้ง 3 – 5 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากโรงแรมมีจำนวนจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองใกล้เคียงแทน**)

5 โรงงานช็อคโกแลต-กรุงวอชิงตัน ดีซี
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดีซี (Washington Dc) เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเมืองหนึ่งที่ได้รับการออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามเป็นระเบียบ และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานรัฐบาลที่สำคัญๆ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านแวะชม โรงงานช็อคโกแลต แสนอร่อยที่มีชื่อเสียงดังไปทั่วโลก ที่มีเครื่องจักรเก่าแก่ที่ใช้ในการผลิตช็อคโกแลต HERSHEY’S โรงงานนี้ ได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาโดย MR.MILTON S.HERSHEY ในปีค.ศ.1876 โดยมีลูกอมคาราเมลรสนมที่มีชื่อเสียงโดงดังว่า “HERSHEY’S CRYTAL A” ที่มาพร้อมกับประโยคเด็ดที่ว่า “MELT IN YOUR MOUTH” มีเวลาให้ท่านได้ซื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พัก Holiday Bethesda Marriott หรือเทียบเท่า
(**โรงแรมที่นำเสนอเป็นการนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่พักทางบริษัทจะทำการแจ้ง 3 – 5 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากโรงแรมมีจำนวนจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองใกล้เคียงแทน**)
6 พิพิธภัณฑ์ยานยนต์อากาศยาน-ทำเนียบขาว-อนุสาวรีย์วอชิงตัน-อนุสรณ์สถานอับราฮัม
ลินคอล์น-อนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเวียดนาม-อนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเกาหลี-
เมืองแอตแลนติก ซิตี้
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดีซี (Washington Dc) ชมกรุงวอชิงตัน ดีซี เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเมืองหนึ่งที่ได้รับการออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามเป็นระเบียบ และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานรัฐบาลที่สำคัญๆ
นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ยานยนต์อากาศยาน (National Air And Space Museum) ชมเครื่องบินหลายยุคหลายสมัย รวมทั้ง KITTY HAWK FLYER เครื่องบินลำแรกของโลกของพี่น้องตระกูลไรน์ ยานอวกาศ อพอลโล 11 จรวดลำแรกที่โคจรไปกลับโลก-ดวงจันทร์
แวะถ่ายรูปกับ ทำเนียบขาว (The White House) ที่พำนักของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์วอชิงตัน (Washington Monument) ที่มีลักษณะเป็นแท่งโอบิลิสก์ สูง 169 เมตร สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐฯ นำท่านชม อนุสรณ์สถานอับราฮัม ลินคอล์น (Lincoln Memorial) ใจกลางกรุงวอชิงตัน ดีซี สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่ระลึกถึงอดีตประธานาธิบดี ลินคอล์น ตั้งอยู่ในบริเวณสวนสาธารณะอันใหญ่โตภายในตัวเมือง ชม อนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเวียดนาม (Vietnam Veteran Memorial) ที่บนกำแพงสีดำ มีรายชื่อของชาวอเมริกันที่เสียชีวิตในสงครามเวียดนามกว่า 58,000 คน นำท่านชม อนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเกาหลี (Korean War Veterans Memorial) เป็นรูปแกะสลักที่เป็นรูปทหาร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอตแลนติก ซิตี้ (Atlantic City) ดินแดนแห่งคาสิโนที่ขึ้นชื่อที่สุดด้านฝั่งตะวันออก (ลาสเวกัสตะวันออก) ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลก ต่างใฝ่ฝันที่จะมาเสี่ยงโชค ณ เมืองนี้ อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการเสี่ยงโชคที่คาสิโน หรือ อิสระเที่ยวชมเลือกซื้อสินค้า ณ ถนนบอร์ดวอค ซึ่งเป็นถนนสายเก่าแก่ของเมืองแอตแลนติก ซิตี้ สร้างขึ้นในปี 1870 ในอดีตมีความกว้างเพียง 12 ฟุต แต่ปัจจุบันมีความกว้างถึง 40 ฟุต และมีความยาวถึง 4.5 ไมล์ ซึ่งตลอดสายเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย รวมไปถึงร้านค้า ซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกก็ตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้
เป็นของฝากของที่ระลึก
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พัก Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
(**โรงแรมที่นำเสนอเป็นการนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่พักทางบริษัทจะทำการแจ้ง 3 – 5 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากโรงแรมมีจำนวนจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองใกล้เคียงแทน**)

7 Philadelphia Premium Outlets-ฟิลาเดลเฟีย-ระฆังแห่งอิสรภาพ-อินดีเพนเด้นซ์ ฮอลล์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ Philadelphia Premium Outlets ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเอาท์เลทที่ดีที่สุดในอเมริกา ตั้งอยู่บนเนื้อที่ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยร้านค้าแบรนด์เนมกว่า 100 ร้านค้า นำเสนอสินค้าในราคาที่ชวนให้เลือกสรรมากมายหลากหลายแบรนด์ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นหรือจะเลือกนั่งจิบชา กาแฟ ที่มาจำหน่ายหลากหลายจุดในเอาท์เลทแห่งนี้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) มลรัฐเพนซิลวาเนียซึ่งเป็นเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา โดยประกาศแยกเอกราชในปี ค.ศ. 1776 คำประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอร์สัน ชม ระฆังแห่งอิสรภาพ หรือ ลิเบอร์ตี้ เบลล์ จัดเป็นระฆังที่มีความหมายต่อประวัติศาสตร์ชาติอเมริกัน เพราะเป็นระฆังใบที่ส่งเสียงก้องกังวานหลังประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นตรงต่อจักรภพอังกฤษ ในปี 1776 ชม อินดีเพนเด้นซ์ฮอลล์ สถานที่ประกาศอิสรภาพ ตั้งอยู่ในสวนที่เมืองฟิลาเดลเฟีย ซึ่งได้ประกาศเอกราชไว้ในปี ค.ศ. 1776 คำประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอร์สัน แถลงว่า อาณานิคมอเมริกา 13 แห่ง ขอแยกตัวจากอังกฤษ
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Embassy Suites by Hilton Philadelphia Airport หรือเทียบเท่า
(**โรงแรมที่นำเสนอเป็นการนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่พักทางบริษัทจะทำการแจ้ง 3 – 5 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากโรงแรมมีจำนวนจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองใกล้เคียงแทน**)
8 สะพานบรูคลิน-เกาะลิเบอร์ตี้-อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านชม สะพานบรูคลิน (Brooklyn Bridge) ซึ่งเป็นสะพานแขวนที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีความยาว 1,825 เมตร ทอดข้ามแม่น้ำอีสต์ เชื่อมระหว่างนิวยอร์ก ซิตี้ เกาะแมนฮัตตัน และย่าน
บรูคลิน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านลงเรือเฟอร์รี่เพื่อชมรอบ เกาะลิเบอร์ตี้ (Liberty Island) ชม อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) ชมความสง่าของเทพีเสรีภาพสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกันที่แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิ และเสรีภาพเท่าเทียมกันเทพีเสรีภาพนี้ ประเทศฝรั่งเศสได้มอบให้เป็นของขวัญเนื่องในโอกาสที่อเมริกาก่อตั้งประเทศครบรอบ 100 ปี
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหาร
พักที่ DoubleTree by Hilton Hotel Newark Airport หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
(**โรงแรมที่นำเสนอเป็นการนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่พักทางบริษัทจะทำการแจ้ง 3 – 5 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากโรงแรมมีจำนวนจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองใกล้เคียงแทน**)
9 ชมนครนิวยอร์ก-Woodbury Common Premium Outlets-สนามบินจอห์น เอฟ เคนเนดี
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเที่ยวชม มหานครนิวยอร์ก (New York) นำท่านผ่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ตึกสหประชาชาติ หอสมุดประชาชน โบสถ์เซนต์แพททริค ย่านไชน่าทาวน์ เซ็นทรัลปาร์ค (Central Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปอดของชาวนิวยอร์ก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองวู๊ดบูรี่ (Woodbury) เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ Woodbury Common Premium Outlets ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย โดยมีร้านค้ามากกว่า 220 ร้านค้า อาทิ เช่น 7 For All Mankind, A|X Armani Exchange, Adidas, Balenciaga ฯลฯ
เย็น อิสระอาหารมื้อเย็น
ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี (JFK)
23.00 น. ออกเดินทางจาก มหานครนิวยอร์ก กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการเอมิเรตส์แอร์ไลน์(EK) เที่ยวบิน EK202 (23.00-19.45) / EK374 (22.30-07.35) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 21 ชั่วโมง 35 นาที (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
10 ดูไบ-กรุงเทพ
*** บินข้ามเส้นแบ่งเขตสากล***
11 กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)
07.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์อเมริกา