japan

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โอซาก้า ชีวิตดี้ดี ปี 2 5 วัน 3 คืน (XJ)

ราคาเริ่มต้น 14,777 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: JAP-XJ-853 Tag:
สายการบิน: download

ทัวร์ญี่ปุ่น
นำท่านเดินทางสู่ Wakayama Kuroshio Fish Market เป็นตลาดปลาแห่งใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็น แหล่งจำหน่าย อาหารทะเลสดจากอ่าว Wakaura ที่เป็นที่ตั้งของตลาดปลาแห่งนี้นั่นเอง ความพิเศษของตลาดปลาแห่งนี้คือ การ
โชว์แล่ปลาทูน่าโดยเชฟชาวญี่ปุ่น ซึ่งจะมีการจัดโชว์นี้ขึ้นทุกวัน วันละ 3 ครั้ง คือ 11.00, 12.30, 15.00 น. ซึ่งเราสามารถชมฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่เยนเดียว และเมื่อจบโชว์จะได้ลองชิมเนื้อปลาทูน่าแบบสด ๆ อีกด้วยนะ ถ้าชิมแล้วติดใจก็สามารถซื้อกลับได้ด้วยจ้า บอกเลยว่าราคาถูกจนต้องสะพรึง ใครที่อยากซื้อแล้วกินเลยก็ทำได้ เพราะเค้ามีการจัดโต๊ะและ เก้าอี้ไว้พร้อมให้เรานั่งรับประทาน อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวได้เดินเลือกซื้อของที่อยากกิน แล้วมาเลือกที่นั่งกันได้ตามสบายเลย

วันที่เดินทาง

26-30 ก.ค. 62, 3-7 ส.ค. 62, 28 ก.ย.-02 ต.ค. 62, 14-18 ส.ค. 62, 21-25 ส.ค. 62, 28 ส.ค.-01 ก.ย. 62, 4-8 ก.ย. 62, 11-15 ก.ย. 62, 18-22 ก.ย. 62, 25-29 ก.ย. 62, 31 ก.ค.-04 ส.ค. 62, 27 ก.ย.-01 ต.ค. 62, 12-16 ก.ค. 62, 25-29 ก.ค. 62, 07-11 ส.ค. 62

ทัวร์ญี่ปุ่น
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 3 ประตู 3 สายการบิน AIR ASIA X
เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง
วันที่สอง สนามบินคันไซ โอซาก้า – รถไฟแมว – ตลาดปลา วาคายาม่า –ย่านชินไชบาชิ (B /อิสระ /อิสระ)
00.55 น. นำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ612
08.40 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซาก้า (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ รับกระเป๋าเรียบร้อยและทำภารกิจส่วนตัว
บริการข้าวปั้น (มื้อที่ 1) เพื่อสะดวกในการเดินทาง
นำท่านแวะถ่ายภาพสถานี รถไฟทะมะ (Tama Densha) ที่นี่มีรถไฟลายแมวสามสีอยู่ขบวนหนึ่ง มีชื่อเฉพาะว่า ทามะเด็น (Tama-den) ย่อมาจาก Tama Densha หรือรถไฟเจ้าทามะ สถานีคิชิน่ารักมากครับ สังเกตดูดีๆ มันเป็นรูปแมว ให้เวลาถ่ายรูปบนสถานี ไม่รวมค่านั่งรถไฟแมว

เที่ยง อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่ Wakayama Kuroshio Fish Market เป็นตลาดปลาแห่งใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็น แหล่งจำหน่าย อาหารทะเลสดจากอ่าว Wakaura ที่เป็นที่ตั้งของตลาดปลาแห่งนี้นั่นเอง ความพิเศษของตลาดปลาแห่งนี้คือ การโชว์แล่ปลาทูน่าโดยเชฟชาวญี่ปุ่น ซึ่งจะมีการจัดโชว์นี้ขึ้นทุกวัน วันละ 3 ครั้ง คือ 11.00, 12.30, 15.00 น. ซึ่งเราสามารถชมฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่เยนเดียว และเมื่อจบโชว์จะได้ลองชิมเนื้อปลาทูน่าแบบสด ๆ อีกด้วยนะ ถ้าชิมแล้วติดใจก็สามารถซื้อกลับได้ด้วยจ้า บอกเลยว่าราคาถูกจนต้องสะพรึง ใครที่อยากซื้อแล้วกินเลยก็ทำได้ เพราะเค้ามีการจัดโต๊ะและ เก้าอี้ไว้พร้อมให้เรานั่งรับประทาน อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวได้เดินเลือกซื้อของที่อยากกิน แล้วมาเลือกที่นั่งกันได้ตามสบายเลย
จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งย่านชินไชบาชิ มีทั้งร้านค้าเก่าแก่ และทันสมัยปะปนกัน มีสินค้ามากมาย ทั้งถูกและแพง ทั้งสินค้าแฟชั่นล่าสุด ขนมเค้กแสนอร่อย จนถึงกล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ และเกมส์รุ่นใหม่ ล่าสุดและตื่นตากับลีลาชีวิตของคนหนุ่มสาวชาวโอซาก้าที่ดูจะสนุกสนานและมีสีสันมากกว่าทางฝั่งโตเกียว รวมทั้งร้านอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเป็นที่ระลึกกับ จุดเด่นของแต่ละร้านค้า เช่น ปูยักษ์ หน้าภัตตาคารขาปูยักษ์ และสัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเองหรือจะเป็นร้านดิสนีย์ช้อปผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากดิสนีย์ และย่านเก่าแก่อย่างถนนโดทงบุริ ซึ่งท่านสามารถลิ้มลองขนม หรืออาหารขึ้นชื่อของนครโอซาก้าทั้งทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ เป็นต้น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกันตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ในย่านนี้ยังมีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ และมีชื่อเสียงอย่างห้างไดมารู ห้างโซโก้ หรือจะเป็นทากาชิมาย่า มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกหาอีกด้วย อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
ที่พัก MYSTAYS SHIN OSAKA/HOTEL 123 SAKAISUJI HONMACHI หรือเทียบเท่า

วันที่สาม โอซาก้า –ปราสาทโอซาก้า – วัดโทไดจิ– ป่าไผ่ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ –DUTY FREE (B / L / อิสระ)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่2)
นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกบนบริเวณที่เคยเป็นวัด Osaka Hongan-jiเมื่อปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมียวผู้พยายามรวบรวมประเทศเป็นครั้งแรกหอคอยประสาท หรือส่วนที่เรียกว่า Tenshukakuแล้วเสร็จลงสองปีต่อมา แต่หลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆ่าล้างโคตร Tenshukakuก็ถูกทำลายลงย่อยยับ ต่อมาได้รับการบูรณะใหม่ในสมัยToku gawa แต่น่าเสียดายที่ในปี ค.ศ.1665 ได้ถูกฟ้าฝ่าเสียหายทั้งหมด ก่อนจะทำการบูรณะขึ้นมาใหม่อีกครั้งและถูกประกาศ ให้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วย ปราสาทโอซาก้าปัจจุบันสูง 55 เมตร มี 5 ส่วน 8 ชั้นเครื่องประดับหลังคา และภาพเสือ บนกำแพงตัวปราสาทละหลายๆส่วนลงทองสีอร่ามสวยงามบนหอคอยชั้น 8 ของ Tenshukakuท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรวมของเมืองโอซาก้าได้อย่างชัดเจนในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจากทั้งในและนอกประเทศมาเยือนปีละราว 1-3 ล้านคน(ทัวร์นำชมและถ่ายรูปบริเวณด้านนอก)
จากนั้นนำท่านขึ้นรถปรับอากาศเดินทางสู่ เมืองนารา Nara เป็นเมืองที่อยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองโอซาก้าระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร ชื่อNara มาจากภาษาญี่ปุ่นคำว่า Narasu แปลว่าทำให้แบนราบ เนื่องจากพื้นที่ของเมือง Nara ตั้งอยู่บนที่ราบเมืองนารา เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นมาก่อนในปี ค.ศ. 710-784 (ก่อนเมืองหลวงจะถูกเปลี่ยนเป็นเกียวโตในภายหลัง) มีกวางเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนารา เนื่องจากชาวนารามีความเชื่อว่ากวางเป็นสัตว์รับใช้เทพเจ้า ปัจจุบันเมืองนารามีกวางเดินอยู่อย่างอิสระทั้งเมือง ไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้า วัด หรือตามท้องถนนก็ตาม นำท่านไปชม วัดโทไดจิ Todaiji ความหมายตามตัวอักษรคือ วัดใหญ่แห่งทิศตะวันออก ตั้งอยู่ที่เมืองนารา ภูมิภาคคันไซถือเป็นโบราณสถานที่มีความเก่าแก่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นและยังถือว่าเป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในนารา สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 752 ในช่วงที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองจนถึงขีดสุด สิ่งก่อสร้างที่สำคัญของวัดนี้ คือ วิหารไม้หลังใหญ่ ไดบุทสึ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อโต (ไดบุทสึ) ว่ากันว่าเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีความสูง 157 ฟุต ความยาว 187 ฟุต แม้ว่าวิหารไม้ที่เห็นในปัจจุบันนี้มีขนาดเพียงแค่ 2 ใน 3 ของวิหารหลังเดิมที่เคย ถูกไฟไหม้ไปจากภัยสงคราม แต่ก็ยังคงมีความยิ่งใหญ่จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ด้านหน้าบริเวณวัดจะเป็นสวนกวาง ซึ่งจะมีกวางออกมาเดินให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปและซื้ออาหารให้กิน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่3)
บ่าย นำท่านเดินทางไปสู่ เกียวโต อดีตเมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่น ซึ่งมามีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปี ซึ่งในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการปกครองเป็นอย่างมาก นำทุกท่านเดินทางชมป่าไผ่ ไผ่ที่ขึ้นอยู่สองข้างท้างเสมือนหนึ่งเป็นอุโมงค์ให้เดินผ่านถูกปลูกขึ้นตั้งแต่สมัยเฮอันหรือกว่าพันปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการประดับสวนและชื่นชมความสวยงามและใช้ในการบำบัดจิตใจมาแต่ครั้งโบราณ จนกระทั่งกาลเวลาผ่านไปไผ่เหล่านี้ก็ยังได้รับการดูแลเป็นอย่างดี เมื่อเข้าสู่ป่าไผ่แล้ว จะได้สัมผัสถึงสายลมจากธรรมชาติที่กระทบกับใบไผ่ ความเขียวขจีและความสดชื่นตลอดเส้นทาง

นำท่านเดินทางสู่ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ชมเสาโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า ที่มีมากกว่าร้อยต้น ทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHAที่ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา นำท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี DUTY FREE เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกปลอดภาษี นานาชนิด
ค่ำ อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
ที่พัก MYSTAYS SHIN OSAKA/HOTEL 123 SAKAISUJI HONMACHI หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน (B/อิสระ/อิสระ)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่4)
Option A : อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน (ไม่รวมค่าเดินทาง)
ตะลุยโกเบ ตามหาหุ่น Tetsujin 28 หรือหุ่นเหล็กหมายเลข 28 โดยไกด์แนะนำถ้าใครเคยไปดูหุ่นยนต์กันดั้มขนาดเท่าจริงที่โอไดบะ โตเกียวมาแล้ว คิดว่าน่าจะต้องตื่นตาตื่นใจกับเจ้าเท็ตสึจิน หุ่นเหล็กหมายเลข 28 นี้ ด้วยการสร้างขึ้นภายใต้ Kobe Tetsujin Project มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างสัญลักษณ์ประจำเมืองโกเบหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี 1995 มีความสูงถึง18 เมตร จัดตั้งอยู่ที่สวน Wakamatsu
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในโกเบอื่นๆ
– ถนน Motomachi ใครเป็นขาช้อปปิ้งก็ต้องมาย่านนี้กันเลย ถนนซันโนมิยะ และถนนโมโตมาจิ ที่นี่จะได้พบกับร้านรวงที่ตกแต่งแบบเก๋ๆ และห้างไดมารูขนาดใหญ่ยักษ์ ตัวตึกมีการออกแบบสไตล์ยุโรปภายในมีร้านค้ามากกว่า 70 ร้านให้เดินเล่นได้ตามสะดวก
– China Town ไปหาอาหารจีนอร่อยๆ กินกัน ที่ไชน่าทาวน์ของเมืองโกเบ ที่ย่านนันกินมาชิ(Nankin – mashi) จะเจอประตูมังกรทางเข้า ที่เป็นเอกลักษณ์ของไชน่าทาวน์ ถึงเป็นไชน่าทาวน์ที่เล็กที่สุดในญี่ปุ่น
– ยอดเขารอกโกะ ขึ้น Rokko Cable Car แล้วต่อบัสขึ้นไปที่ Rokko Garden Terrace ชมความงามตรงจุดชมวิว ถ้าได้ชมวิวตอนกลางคืน จะได้เห็นวิวเมืองโกเบยามค่ำคืนแบบพาโนรามา ที่นี่นอกจาก จุดชมวิวเมืองโกเบที่สวยงามแล้ว ยังมีที่เที่ยวตามจุดอื่นๆอีก เช่น Rokko International Musical Box Museum ที่เราสามารถทำ กล่องดนตรีของเราเองได้ด้วย หรือ Rokko Alpine Botanical Garden สวนพฤกษชาติที่มีดอกไม้และต้นไม้มากกว่า 1,500 พันธุ์ ถ้ามาตาม ฤดูกาลก็จะได้เห็นต้นซากุระ ต้นเมเปิ้ล หรือดอกไม้อื่นๆ บานสะพรั่ง ให้เราได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติได้อย่างเต็มที่
**อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา**
Option B : เลือกซื้อบัตรเที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท (ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง)
ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเต้นระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเรื่อง “แบ็คดราฟท์”ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง“จูราสสิคพาร์ค” นั่งเรือเพื่อพบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน(เฉพาะจอว์) และสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นภาคใหม่ของ สไปเดอร์แมน ที่รอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ พร้อมทั้งพบกับโซนตัวการ์ตูนสำหรับเด็กโซน วันเดอร์แลนด์ เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนสุดน่ารักชื่อดังของญี่ปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือให้ท่านพบกับโซนใหม่ล่าสุดที่จะเปิดตัวเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมนี้ คือโซน“HARRY POTTER” ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศที่จำลองมาจากในเรื่องแฮรรี่พอร์ตเอร์กันเลยทีเดียว
**อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา**
ที่พัก MYSTAYS SHIN OSAKA/HOTEL 123 SAKAISUJI HONMACHI หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า สนามบินคันไซ – ดอนเมือง
เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5) บริการอาหารเช้าแบบกล่อง (Set Box)
เพื่อความสะดวกในเรื่องเวลาและการเดินทางมาสนามบิน
06.30น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
09.50น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ613
13.50น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
ทัวร์ญี่ปุ่น