ทัวร์ดูไบ

ทัวร์ดูไบ HIGHLIGHT DUBAI 5 Days 3 Nights (TG)

ราคาเริ่มต้น 33,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: DUB-EK-186 Tag:
สายการบิน: tg

ทัวร์ดูไบ
ชมสุเหร่าหลวง (GRAND MOSQUE)สุเหร่าที่ใหญ่โตสวยงามโออ่าอลังการใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก
ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เฟอร์รารี่ (FERRARI WORLD)ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าอลังการสีแดงโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์เฉพาะแบรนด์เฟอร์รารี่
ช้อปปิ้งดูไบมอล์(DUBAI MALL)ห้างใหญ่ที่สุดในโลก เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมทั่วโลก และมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในที่
ขึ้นตึก DUBAI FRAME ตึกกรอบรูปขนาดใหญ่ที่โดดเด่นแปลกตา สามารถชมวิวอันสวยงามทั้งฝั่งเมืองเก่าและใหม่
ชมตึกเบิร์จ คาลิฟา(BURJ KHALIFA)ตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกและสถาปัตยกรรมงดงามที่สุดในโลกสร้างด้วยทุนมหาศาล
ชมน้ำพุแห่งดูไบ น้ำพุเต้นระบำตามเสียงเพลงที่ใหญ่และยาวที่สุดในโลก มีความยาว 270 เมตร ใช้น้ำพุ่งขึ้นไปสูงเทียบกับตึก 50 ชั้นเลยทีเดียว
หาดจูไมร่าห์พร้อมชมตึกเบิร์จอัลอาหรับ (BURJ AL ARUB)ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบ
นั่งรถไฟรางเดี่ยว (MONORAIL) ชมโครงการสุดหรูเกาะเดอะปาล์ม (THE PLAM JUMEIRAH)
นั่งรถจี๊บสู่แคมป์ทะเลทรายและทำกิจกรรมและ อาหารบาร์บีคิวแบบพื้นเมืองและชมระบำหน้าท้องและโชว์ระบำไฟ
เข้าชมพิพิธภัณฑ์ดูไบ (DUBAI MUSEUM)เป็นป้อมปราการเก่าที่สุดสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1787 สมัยก่อนป้อมปราการแห่งนี้ใช้เป็นที่พักของเจ้าของเมืองเป็นอาคารบ้านเรือนที่เก่าแก่
เดินชมและช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝากที่ตลาดเครื่องเทศและ ตลาดทอง
สวนดูไบมิราเคิลการ์เด้น ให้ท่านได้สัมผัสดอดไม้ที่ใหญ่ที่สุดกลางเมืองแห่งทะเลทราย ถ่ายรูปกับดอกไม้นานาพันธุ์
เข้าชมโกลบอลวิลเลจ(GLOBAL VILLAGE) งานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดจากนานาประเทศทั่วโลก

วันที่เดินทาง

17-21 ม.ค. 63, 13-17 ก.พ. 63, 06-10 ก.พ. 63, 05-09 มี.ค. 63, 19-23 มี.ค. 63, 26-30 มี.ค. 63, 02-06 เม.ย. 63

ทัวร์ดูไบ
วันแรก กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – สนามบินนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
13.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้า 2-4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอนต้อนรับและบริการเอกสารในการเดินทาง
16.20 น. ออกเดินทางสู่นครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยการบินไทย เที่ยวบินที่TG517 (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง)
19.45 น. ถึงสนามบินนานาชาติแห่งนครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
ค่ำ รับประทารอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม LANDMARK PREMIER HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง ชมเมืองดูไบ– หาดจูไมร่าห์–เบิร์จอัลอาหรับ (BURJ AL ARUB) – ตลาดพื้นเมือง SOUK MARINAT-โครงการเกาะต้นปาร์ม(THE PALM) – ตะลุยเนินทรายด้วยรถจี๊บซาฟารีสู่แคมป์กลางทะเลทราย– ช้อปปิ้งดูไบมอลล์–ชมตึกเบิร์จคาลิฟา–ชมน้ำพุแห่งดูไบ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางพร้อมชมอาคารบ้านเรือนของคืนพื้นเมืองที่ฐานะดีริมถนนจูไมร่าห์ ไม่ว่าจะเป็นย่านร้านค้าแบบท้องถิ่นและบ้านที่สร้างด้วยหินทรายสีดูเป็นธรรมชาติรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบอาหรับ ถนนเส้นนี้จะผ่านชมสุเหร่าจูไมร่าห์(JUMEIRA MOSQUE)ที่แตกแต่ด้วยหินอ่อนสีขาวสวยงามออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมที่ทันสมัย นำท่านเดินทางสู่หาดจูไมร่าห์ที่เดิมไม่ได้มีหาดยาวมากนักแต่ต่อมาทางรัฐบาลต้องการให้เป็นสถานที่ดึกดูดนักท่องเที่ยวจากทั่งโลกจึงได้ถมให้เป็นชายหาดที่ยาวออดไปอีก ให้ทานได้ถ่ายรูปที่หาดจูไมร่าห์พร้อมชมเบิร์จอัลอาหรับ (BURJ AL ARUB)ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบ ด้วยรูปทรงที่ออกแบบให้เป็นรูปเรือไบที่กำลังแล่นเรือในทะเล ตึกเบิร์จ อับอาหรับนี้ยังเป็นโรงแรมที่ลูกค้าที่ได้มาพักยกให้เป็นโรงแรมระดับ 7 ดาว ด้วยการบริการที่ดีเยี่ยม สร้างอยู่บนเกาะเล็กๆ หางจากชายหาดจูไมร่าห์เพียง 280 เมตรโดยสร้างสะพานเชื่อมต่อเข้าสู่ตัวโรงแรม ด้านในตกแต่งด้วยทอง สวยงามอร่ามตาและมีพนักงานมืออาชีพคอยต้อนรับแขกวีไอพีที่เขาพัก
นำท่านสู่ตลาดพื้นเมือง SOUK MARINATตลาดที่ติดแอร์ที่เดินสบายไม่ว่าอากาศด้านนอกจะร้อนขนานไหนแต่ท่านก็สามารถเดินเลือกซื้อสินค้าอยางสบายใจ อาคารตกแต่งสไตล์อาหรับที่ทันสมัยผสมผสานกับวัฒนธรรมแบบตะวันออกกลาง ด้านข้างจะมีคลองที่มีต้นปาร์มและมีเรือให้นักท่องเที่ยวได้เช่าและขึ้นชมความงามของอ่าวและยังมองเห็นเบิร์จอัลอาหรับที่สามารถถ่ายรูปได้สวยงาม ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าเพื่อเป็นของฝากได้ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟแบบอาหรับ ขาวทรายเจ็ดสี งานฝีมือของคนพื้นเมือง หรือจะนั่งจิบชา กาแฟ ก็ได้ตามสบายใจ
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่โครงการหมู่เกาะเดอะปาล์ม (THE PALM JUMEIRAH)เป็นโครงการที่สร้างด้วยเงินมหาศาลโดยการถมเกาะให้ใหญ่ขึ้นเป็นรูปต้นปาล์ม
นำท่านนั่งรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (MONORAIL)เข้าชมโครงการโดยชมช่วงลำต้นจะเป็นอาคารที่ทันสมัยหรืออาพาร์ทเม้นท์หรูให้ชาวต่างชาติได้เข้าพักหรือโรงแรมต่างๆพร้อมร้านค้าที่ทันสมัยมากมายส่วนด้านที่เป็นรูปใบจะเป็นโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวจากทั่วโลกมาเปิดให้บริการ ถึงสถานีสุดท้ายที่โรงแรมATLANDTIS THE PALMที่สูงตระหง่านอยู่ส่วยยอดสุดของต้นปาล์มเป็นโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว โดยมีร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์ดังมากมาย นาฬิกา หรือของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว รวมถึงร้านอาหารอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่โตให้ท่านได้เข้าชมสัตว์น้ำไม่ว่าจะเป็นฉลาม ปลากระเบน หรือสัตว์อื่นๆมากกว่า 65.000 ชนิด
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมให้ท่านได้เตรียมตัวและจัดเตรียมเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับการเดินทางตะลุยทะเลทรายในช่วงบ่ายจนถึงค่ำ
(การแต่งกายในการเที่ยวทะเลทรายควรใส่เสื้อผ้าที่โปรงไม่หนาและรองเท้าหุ้มข้อกันทรายเข้าหรือจะเป็นรองเท้าแตะก็ได้ ส่วนคนที่เมารถควรทานยาให้เรียบร้อย)
เดินทางจากสูทะเลทรายด้วยรถโคชผ่านชมตัวเมืองดูไบรอบนอกที่ท่านจะได้เห็นวิวเต็มไปด้วยตึกระฟ้า เดินทางสู่เส้นทางนอกเมืองระหว่างทางจะเริ่มเห็นต้นไม้น้อยลมและมีทรายมากขึ้นสู่ทรายที่เปลี่ยนสีขาวกลายเป็นสีที่เข้มขึ้นจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่ถูกร้อมลอบด้วยทะเลทราย จากนั้นให้ท่านได้เปลี่ยนจากรถโคชเป็นการนั่งรถจี๊บเข้าสู่กลางทะเลทรายอันสวยงามเพื่อทำกิจกรรมในแคมป์กลางทะเลทรายที่ท่านจะได้ประทับใจกับการขี่อูฐแต่งตัวด้วยชุดของชาวอาหรับ ทดลองเพนท์ลายบนมือแบบชาวอาหรับ (HENNA TATTO)และยังมีบริการเครื่องดื่มชาหรือกาแฟ ผลไม้แบบไม่อั้นจากนั้นท่านจะได้ชมการแสดงที่ตื่นเต้นอย่างการแสดงระบำไฟ สวยงามด้วยการแสดงระบำหน้าท้องเร้าใจของสาวสวย

สิ่งที่ต้องเตรียมติดตัวไปด้วยคือเสื้อเจ็คเก็ต, หมวก, ผ้าคลุมหัว, แว่นกันแดด, กล้องถ่ายรูป, ยาแก้เมารถ (กรณีบางท่านเมารถ ควรทานยาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง) ฟรี! กิจกรรมภายใน CAMP
– HENNA TATTOO ทดลองศิลปะการเพนท์ลวดลายบน มือ ไหล่ในแบบฉบับชาวอาหรับ
– GALA BAYA ให้ท่านแต่งกายพื้นเมืองแบบชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก
ฟรีไม่อั้น!!!ชิมชาอาหรับชา, กาแฟ, น้ำอัดลม, น้ำดื่มเปล่า (ไม่รวมป๊อบคอร์น, และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งท่านต้อจ่ายเพิ่มเอง)

ค่ำ รับประทานอาหารสไตล์ ARAB BUFFET & BBQ ในแคมป์กลางทะเลทราย (BUFFET บริการตัวเอง)
จากนั้นเดินทางโดยรถโค้ชไปที่ดูไบมอลล์(DUBAI MALL)ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนมจากทั่งโลกที่ท่านจะได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจและยังมีร้านอาหารนานาประเทศให้ท่านได้เลือกทาน ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งดูไบ(DUBAI AQUARIUM)ที่ใหญ่อยู่ใจกลางห้างให้ท่านได้ชมฟรี มีตู้กระจกขนาดใหญ่ให้ท่านได้มองเห็นปลายหลากหลายสายพันธุ์มากกว่า 33,000 ชนิดและยังมีการแสดงโชว์การป้อนอาหารจากมือของนักประดาน้ำให้ชมอีกด้วย

ให้ท่านชมตึกเบิร์จคาลิฟา(BURJ KHALIFA)ที่เป็นตึกระฟ้าสูงที่สุดในโลก เป็นความภาคภูมิใจของชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่สร้างด้วยทุนมหาศาลและทันสมัยและยิ่งใหญ่ที่สุดและเปิดให้ทุกคนทั่วโลกให้ได้ชมในปี ค.ศ.2010 และยังไม่มีใครจะสร้างให้สูงกว่าตึกนี้ได้ช่วงนี้ ตึกแห่งนี้ยังมีปิดให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นชมวิวในมุมสูงแบบ 360 องศา บนชั้น 124 และ 125 ซึ่งท่านจะได้เห็นตึกระฟ้าที่แตกต่างกันและเป็นเมืองสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ท้องทะเลที่สวยงามและทะเลทรายที่มองได้สุดลูกตา เดิมทีตึกแห่งนี้จะได้ซื่อว่าเบิร์จดูไบ แต่ได้รับความช่วยเหลือจากท่านประธานาธิบดีเคาะลีฟะฮ์ บิน ซายิด บิน สุลฏอนอัลนะฮ์ยาน (KHALIFA BIN ZAYED AL NAHYAN) จึงได้เปลี่ยนชือเป็นเบิร์จคาลิฟา เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่าน บนตึกแห่งนี้ยังมีร้านอาหารมากมายให้ท่านได้รับประทานพร้อมชมวิวอันงดงามจากมุมสูง คอนโดมิเนียม สระว่ายน้ำ สุเหร่าและหอคอยกลางแจ้งอีกด้วย (ไม่รวมค่าขึ้นตึกเบิร์จ คาลิฟา) อิสระในการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมให้ทุกท่านได้ชมน้ำพุแห่งดูไบDUBAI FOUNTAIN) เป็นน้ำพุเต้นระบำตามเสียงเพลงที่ใหญ่และยาวที่สุดในโลก มีความยาว 270 เมตร ใช้น้ำพุ่งขึ้นไปสูงเทียบกับตึก 50 ชั้นเลยทีเดียว ใช้งบประมาณในการสร้าง 220 ล้านเหรียญสหรัฐ น้ำพุแห่งนี้อยู่ติดกับห้างดูไบมอลล์(DUBAI MALL) ที่สามารถเดินออกมาชมการแสดงได้อย่างง่ายดายและกลับเข้าไปช้อปปิ้งได้ต่ออย่างสะดวก น้ำพุแห่งดูไบนี้จะเปิดแสดงทุกวันเริ่มเวลา 6 โมงเย็นเป็นเวลา 5 นาที ทุกๆครึ่งชั่วโมง ในการแสดงของน้ำพุจะมีเสียงดนตรีอันเร้าใจและใช้ไฟประดับทั้งหมด 6,600 ดวงระยิบระยับโดยมีห้างดูไบมอลล์และตึกเบิร์จคาลิฟาเป็นฉากหลังอันสวยงามตระการตา
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม LANDMARK PREMIER HOTEL หรือเทียบเท่า

วันสาม นครดูไบ–ชมเมืองอาบูดาบี –สุเหร่าหลวง GRAND MOSQUE – ผ่านชม EMIRATE PALACE HOTEL – FERRARI WORLD –โกลบอลวิลเลจ(GLOBAL VILLAGE)
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองอาบูดาบีซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองใช้เวลาประมาณ 2 ช.ม. โดยท่านจะได้ผ่านชมตึกระฟ้าอันแปลกตาที่โดดเด่นของแต่ละตึกไม่ซ้ำกันในย่านใจกลางเมืองดูไบ และผ่านออกนอกเมือจะเห็นภูมิทัศน์ที่แปลกตาออกไปเป็นทะเลทรายและต้นไม้พุ่มเล็กที่เกิดตามทะเลทรายอันแห้งแล้ง ก่อนถึงเมืองอาบูดาบีที่จะมีตึกสูงระฟ้าแปลกตาสวยงามไม่แพ้กันกับเมืองดูไบ

นำท่านเข้าชมสุเหร่าหลวง(GRAND MOSQUE)หรือสุเหร่า SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL NAHYAN
ซึ่งเป็นสุเหร่าที่ใหญ่โตสวยงามโอ่อ่าอลังการที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง โดยถูกออกแบบการก่อสร้างจาก
ช่างฝีมือของนักออกแบบทั่วโลกโดยตั้งใจให้มีความผสมกลมกลืนกันของสถาปัตยกรรมอิสรามจากทั่งโลก ด้วยงบประมาณการสร้างมากกว่า 3000 พันล้านเหรียญสหรัฐ ได้มีการก่อสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1900 และปรับปรุงใช้เวลาในการก่อนสร้างกว่า 10 ปี โดยใช้หินอ่อนและเซรามิกจากหลายประเทศ มีเสาทำจากหินอ่อนมากกว่า 1,000 ต้น ชมโคมไฟระย้าทำจากคริสตัลและทองคำที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในโลก ยังมีพรมผืนใหญ่ถึง 5.700 ตารางเมตรไร้รอยต่อถักทอจากมือของช่าง 1,200 คน สุเหร่าแห่งนี้ยังเป็นสุสานหลวงฝังพระบรมศพของท่าน SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL NAHYANอดีตประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สุเหร่าแห่งนี้ยังใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้สูงสุดถึง 40,000 คน ความสวยงามและอลังการของสุเหร่าแห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
(การแต่งกายก่อนเข้าสุเหร่าต้องสุภาพเรียบร้อย ด้วยเสื้อผ้าแขนยาว ไม่บาง ไม่ใส่เสื้อผ้ารัดรูป ผู้หญิงต้องมีผ้าคลุมศีรษะให้มิดชิด)
นำท่านเดินทางผ่านชมโรงแรมหรู EMIRATES PALACE ระดับ 5 ดาว ที่สวยงามตระการตาใช้ด้านนอกเป็นสีน้ำตาลส่วนด้านในประดับด้วยทองคำหรูหรามีเสน่ห์และคริสตัสและโคมระย้าโอ่อ่าสวยงามดุดราชวังในเทพนิยายอาหรับ การตกแต่งแบบชาวอาหรับดั้งเดิม ด้านนอกร้อมรอบด้วยต้นปาร์มเรียงรายสวยงาม และด้านหน้ามีน้ำพุหรูหลางดงามให้ท่านช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าที่ด้านหน้าสวนสนุกเฟอร์รารี่ เวิลด์ (FERRARI WORLD)ให้ท่านได้ช้อปิ้งสินค้าแบนด์เฟอร์รารี่สวนสนุกแห่งนี้เป็นสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยลหังคาสีแดงโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ฉะเพราะแบนด์เฟอร์รารี่ ถ่ายรูปกับรถหรูและช้อปปิ้งของที่ระลึกตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่ โกลบอลวิลเลจ(GLOBAL VILLAGE ) เป็นงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดจากทั่งทุกมุมโลกมากว่า 40 ประเทศ และดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมากว่า 4-5 ล้านคนต่อปี ในงานจะมีการแสดงของนานาประเทศเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสินค้ามาแสดงมากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้ง เดินชมความอลังการพาวิลเลียนของแต่ละประเทศในยามค่ำที่จัดแสงสีสวยงาม การแสดงดนตรี เต้นรำ รวมถึงประเทศไทยที่นำวัฒนธรรมและสินค้าของไทยไปนำเสนอให้ทั่วโลกได้เห็น อาทิเช่น อาหารไทย ผลไม้ และสิ่งขอสงเครื่องใช้ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีเครื่องเล่นเพิ่มบรรยากาศของงานรื่นเริงให้กับเด็กได้ตื่นเต้นอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม LANDMARK PREMIER HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ขึ้นตึกดูไบเฟรม (DUBAI FRAME) – พิพิธภัณฑ์ดูไบ (DUBAI MUSEUM)– นั่งเรือข้ามฝาก ABRA RIDE – ตลาดเครื่องเทศ (SPICE SOUK) และตลาดทอง (GOLD SOUK) สวนดอกไม้มิราเคิลการ์เด้น– สนามบินดูไบ
เช้า รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางขึ้นชมตึกดูไบเฟรม (DUBAI FRAME)ตึกรอบรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งใช้เวลาในการสร้างนานถึง 10 ปีด้วยงบประมาณมหาศาลถึง 43.5 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีความสูง 150 เมตรและกว้าง 93 เมตร ซึ่งสร้างตึกนี้ขึ้นมาโดยมีคอนเซ็ปที่สามารถมองเห็นทั้งฝั่งเมืองเก่าอย่าง DEIRA และฝั่งเป็นเมืองใหม่ที่เต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าและทันสมัย หลังจากเดินทางเข้าไปก่อนขึ้นลิฟต์แก้วไปยังชั้น 48 ที่สูงที่สุดท่านจะได้ชมนิทัศการเรื่องราวความเป็นมาของผู้คนที่อาศัยอยู่เมืองแห่งนี้ตั้งแต่อดีตและการเจริญเติบโตของเมืองดูไบผ่านเทคนิคสื่อต่างๆ
ผสมผสานและโปรเจกเตอร์ เมื่อขึ้นถึงชั้นสูงสุดท่านจะได้ประทับใจกับวิวผ่านกระจกแก้วตรงกลางตึกสำหรับให้ผู้ที่ชอบความสูงได้เดินพิสูจน์ความเสียว และชมวิวอันสองฝั่งของเมืองดูไบในมุมสูงที่งดงามหลังจากลงลิปต์ท่านก็จะได้ประทับใจกับนิทัศการที่บอกถึงเรื่องรวมในอนาคตโดยใช้ภาพสามมิติโดยการคาดว่าอีก 50 ปีข้างหน้ามนุษย์เราจะใช้เทคโนโลยีต่างๆมาสร้างความสะดวกสบายให้เราได้อย่างไร
จากนั้นเดินทางสู่ AL REEF HERITAGE ช้องปิ้งแห่งใหม่ริมคลองดูไบ ตลาดแห่งนี้เดิมทีเป็นบ้านเรือนของคนสมัยเก่าแต่ได้ถูกตัดแปลงให้เป็นร้านค้าขายสินค้าพื้นเมืองและร้านอาหาร ร้านกาแฟและโรงแรมเล็กๆ ทำให้ท่านได้สามารถเดินเล่น ถ่ายรูป จิบกาแฟตามอัธยาศัย
นำท่านสู่สวนดูไบ มิราเคิลการ์เด้น(DUBAI MIRACLE GARDEN)แทบไม่น่าเชื่อว่าเมืองที่เต็มไปด้วยทะเลทรายจะสามารถเนรมิตสวนดอดไม้ที่งดงามและใหญ่ที่สุดในโลกจึงถือว่าเป็นสิงมหัศจรรย์ของเมืองนี้ สวนแห่งนี้จะเปิดให้บริการในช่วงฤดูหนาวที่อากาศเย็นสบายเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายนจนถึงพฤษภาคมโดยประมาณในแต่ละปี และจะมีการปรับเปลี่ยนรูปทรงของดอกไม้ทุกๆปีและมีพื้นที่อันกว้างใหญ่ถึง 72,000 ตารางกิโลเมตร มีดอกไม้มากว่า 45 ล้านสายพันธุ์ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ แตกแต่งเป็นรูปทรงสวยงามแปลกตาให้ท่านได้ถ่ายรูปสวยงามและประทับใจ

เดินทางเข้าชมพิพิธภัณฑ์ดูไบDUBAI MUSEUMเป็นป้อมปราการเก่าที่สุดสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1787 สมัยก่อนป้อมปราการแห่งนี้ใช้เป็นที่พักของเจ้าของเมืองเป็นอาคารบ้านเรือนที่เก่าแก่และเคยเป็นคุกขังโจรสลัดที่เข้าปล้นพ่อค้าที่ขายของทางเรือ ต่อมาในปี 1971เป็นปรับเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ดูไบได้แบ่งเป็น 2 ส่วน ในส่วนกลางแจ้งจะจัดแสดงรูปเรือโบราณและปืนใหญ่ และการจำลองบ้านเรือน ส่วนด้านในของพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสมัยก่อนและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ที่แสดงถึงความร่ำรวยของผู้คนในดินแดนแห่งนี้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านนั่งเรือข้ามฝั่ง ABRA RIDEข้ามคลองดูใบพร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามสองฝั่งคลองที่มีตึกสมัยใหม่และตึกใหม่สไตล์อารับที่เป็นโรงแรมต่างๆ เรือนี้ทำด้วยไม้ที่ชาวเมืองในสมัยก่อนใช้มาจนถึงปัจจุบันนำท่านขึ้นฝั่ง DEIRAที่เป็นที่ตั้งของตลาดเครื่องเทศ (SPICE SOUK)ที่มีการขายเครื่องเทศมายาวนาน มีร้านค้าที่ขายผลไม้อบแห้งของตะวันออกกลางมากไม่ว่าจะเป็นอินทผาลัมลูกมะเดื่อ นอกจากนี้ยังมีร้านขายของฝาก อาทิเช่น พวงกุญแจ ตุ๊กตาอูฐ ชุดเครื่องแต่งกายต่างๆ อาทิเช่นผ้าพันคอ ชุดอะบายาสำหรับสาวชาวอาหรับ เดินต่อต่อไปยังย่านตลาดทอง (GOLD SOUK)ที่ท่านจะตระการตาด้วยร้านขายทองประดับเพชรที่เต็มไปด้วยอัญมณีที่เหลืองอร่ามตลอดแนวให้ท่านได้ชมและซื้อทองคำสไตล์อาหรับอันมีค่าที่แปลรูปเป็นแหวน สร้อยคอ กำไรข้อมือ และเครื่องประดับอื่นๆ มากมาย

17.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเมืองดูไบ
20.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติดูไบ สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG518

วันที่สี่ ดูไบ–กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
06.30 น. คณะดินทางถึงสนามบินสูวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ…
ทัวร์ดูไบ