602311

ทัวร์ดูไบ HILIGHT DUBAI SUMMER เที่ยวจัดเต็ม เก็บทุกไฮไลต์ (W5)

ราคาเริ่มต้น 39,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: อิหร่าน

 

สนุกสุดมันส์ กับการนั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย

พร้อม DINNER บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว และชมโชว์ระบำหน้าท้องสไตล์อาหรับ

นั่งรถ MONORAIL ชมโครงการ THE PALM PROJECT 

ชม GRAND MOSQUE หนึ่งในมัสยิดที่สวยที่สุดในโลก

วันที่เดินทาง

9 มิ.ย. 66 – 14 มิ.ย. 6

ทัวร์ดูไบ
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)
18.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ S สายการบินมาฮานแอร์ (W5) มีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง
21.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบินมาฮานแอร์ เที่ยวบินที่ W5050 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาบินประมาณ 6.30 ชม.)
***เที่ยวบินหรือเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้กำหนด*** ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ป การจัดที่นั่งจะเป็นระบบ RANDOM ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน
ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบินเป็นผู้กำหนด

วันที่สอง สนามบินเตหะราน – สนามบินดูไบ – ชายหาดจูไมราห์ – บุรญุลอะร็อบ (BURJ AL ARAB) – ตลาดพื้นเมือง (MADINAT SOUK) – นั่งรถ MONORAIL เข้าสู่โครงการ THE PALM PROJECT – พิพิธภัณฑ์แห่งอนาคต MUSEUM OF THE FUTURE – ตึกเบิร์จคาลิฟา (BURJ KALIFA) – ศูนย์การค้า DUBAI MALL (-/L/-)
01.15 น. ถึง สนามบินเตหะราน (อิหร่าน) จากนั้นรอต่อเครื่องเพื่อเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติดูไบ (DUBAI INTERNATIONAL AIRPORT) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UNITED ARAB EMIRATES) หรือ UAE
06.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินมาฮานแอร์ เที่ยวบินที่ W5061 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาบินประมาณ 1.45 ชม.)
09.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดูไบ (DUBAI INTERNATIONAL AIRPORT) เป็นท่าอากาศยานนานาชาติหลัก ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเป็นท่าอากาศยานที่คึกคักที่สุดจากการเดินทางของผู้โดยสารระหว่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นท่าอากาศยานที่คึกคักที่สุดเป็นอันดับ 4 ตามการเคลื่อนตัวของผู้โดยสาร และขนส่งสินค้ามากที่สุดอันดับ 7 ของโลก ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบตั้งอยู่ในอำเภออัลก็อรฮูด เป็นอาคารที่พักผู้โดยสารที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย
นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง,ศุลกากรและรับสัมภาระเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาให้ตรงตามเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)

นำท่านเดินทางสู่ ชายหาดจูไมราห์ (JUMEIRAH BEACH) เป็นหาดทรายขาวที่ตั้งชื่อตามเขตจูไมราห์ของเมืองดูไบ นครใหญ่สุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บนชายฝั่งของอ่าวเปอร์เซียที่ทอดยาวไปตามชายฝั่งทางตอนใต้ของเขตประวัติศาสตร์ของเมืองไปจนถึงทางแยกกับ THE PALM JUMEIRAH และสิ้นสุดระหว่างทางใต้สุดของชายหาด JUMEIRAH (ติดกับย่านดูไบมารีน่า) และท่าเรือที่ JEBEL ALI ชายหาดนี้เรียงรายไปด้วยโรงแรมหรู, รีสอร์ทขนาดใหญ่, ร้านอาหารคลับและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอื่นๆ มากมายอาทิ โรงแรม BURJ AL ARAB (ARAB TOWER) เป็นต้น ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับ บุรญุลอะร็อบ (BURJ AL ARAB) เป็นโรงแรมที่หรูหราในนครรัฐดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีความสูง 321 เมตร หรือ 1,050 ฟุต และเป็นโรงแรมที่สูงที่สุดอันดับที่ 4 ของโลก และมีความสูงเป็นอันดับที่ 57 ของโลก ตึกบุรญุลอะร็อบ ตั้งอยู่บนเกาะเทียมที่ถูกถมขึ้นห่างจากชายฝั่งจูไมราบีช 280 เมตร และเชื่อมต่อด้วยสะพานที่มีลักษณะโค้ง ตึกบุรญุลอะร็อบ มีลักษณะโครงสร้างการออกแบบเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบและตัวอาคารเลียนแบบมาจากใบของเรือใบ
นำท่านชม ตลาดพื้นเมืองโบราณ (MADINAT SOUK) ที่แฝงไปด้วยความโรแมนติก ตลาดพื้นเมืองแห่งนี้ตกแต่งสไตล์อาหรับผสมผสานกับวัฒนธรรมของตะวันออกกลางแบบดั้งเดิม ให้ความรู้สึกที่ไม่ซ้ำกับการเดินตลาดที่อื่น เป็นแหล่งช็อปปิ้งที่ผู้คนนิยมมาก เพราะบรรยากาศดี และล้อมรอบด้วยคลองคดเคี้ยว ร้านค้าก็มีมากมายทั้งแบบรถเข็น แผงลอย มีร้านขายของที่ระลึก เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ ร้านบูติก ร้านอาหารสุดหรู ที่มีความหลากหลาย และขึ้นชื่อจากทั่วโลก

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน

นำท่าน นั่งรถ MONORAIL เดินทางสู่โครงการเดอะปาล์ม THE PALM PROJECT เป็นโครงการก่อสร้างเกาะจำลองบริเวณอ่าวเปอร์เซีย ใน ดูไบ ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยแต่ละเกาะจะมีลักษณะรูปร่างเหมือนต้นปาล์ม และล้อมรอบด้วยเสี้ยววงกลม โดยพื้นที่จะมีการจัดเป็นที่อยู่อาศัย และรีสอร์ท การพัฒนานี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ ในโครงการจะมีการสร้างทั้งหมด 3 เกาะได้แก่ ปาล์มจูไมราห์, ปาล์มเดียรา และปาล์มเจเบล อาลี ให้ท่านได้ชื่นชมความสวยงามของภูมิประเทศและบรรยากาศโดยรอบ

นำท่านถ่ายรูปกับ พิพิธภัณฑ์แห่งอนาคต MUSEUM OF THE FUTURE เป็นอาคาร 7 ชั้น สีเงินทรงรีโครงสร้างแปลกตา ที่เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา หลังดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 เป็นผลงานการออกแบบโดย SHAUN KILLA สถาปนิกจากสตูดิโอ KILLA DESIGN ที่นอกจากคอนเซ็ปต์จะแตกต่างไม่เหมือนใครแล้ว ยังแฝงไปด้วยความหมายที่ซ่อนอยู่ในตัวอาคารอีกด้วย อาทิ ลักษณะทรงกลมของอาคารที่สื่อถึงความเป็นมนุษย์ ในส่วนของเนินดินสีเขียวสื่อถึงโลก และช่องว่างตรงกลางของวงกลมสื่อถึงอนาคตที่ยังไม่สามารถล่วงรู้ได้ MUSEUM OF THE FUTURE ถือเป็นเป็นโครงการล่าสุดของเมืองดูไบที่ต้องการตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการท่องเที่ยว ณ ที่พิพิธภัณฑ์ดูไบแห่งนี้นักท่องเที่ยวจะได้เปิดประตูไปสู่อนาคตจากการจำลองสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ในปี 2071 นับเป็นระยะเวลา 1 ศตวรรษหลังจากจัดตั้งประเทศใหม่นั่นเอง

จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปคู่ ตึกเบิร์จคาลิฟา BURJ KALIFA หรือที่เรียกกันคือ ตึกเบิร์จ ดูไบ (BURJ DUBAI) ที่ตั้งสูงตระหง่านเฉียดฟ้าอยู่กลางเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นตึกที่ยิ่งใหญ่อลังการและเห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองมากๆ สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 2010 ใช้เวลาถึง 6 ปีเลยทีเดียว ออกแบบโดย เอเดรียน สมิธ เป็นทีมจากสำนักงานสถาปนิก เอสโอเอ็ม ( SOM = SKIDMORE, OWINGS & MERRILL ) โดยได้แรงบันดาลใจมาจากดอกไม้ทะเลทรายในตระกูล HYMENOCALLIS เป็นสถาปัตยกรรมรูปทรงเรขาคณิต ที่มีฐานเป็นรูปตัว Y ทำให้โครงสร้างอาคารมีความมั่นคงนั่นเอง และยังได้มีการปลูกต้นไม้ที่สามารถทนต่อสภาพอากาศร้อนในดูไบได้ไว้บนตึกอีกด้วย เจ้าของตึกก็คือ นายกรัฐมนตรี หรือเจ้าผู้ครองนครดูไบ MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM มุฮัมมัด บิน รอชิด อัลมักตูม ลงทุนกว่า 1,500 ล้านดอลล่าร์ หรือเท่ากับ 52.5 พันล้านบาท และในปี 2010 ได้เปลี่ยนชื่อจากเบิร์จดูไบเป็นเบิร์จคาลิฟา เพื่อเป็นเกียรติแก่เคาะลีฟะฮ์ บิน ซายิด บิน สุลฏอน อัลนะฮ์ยาน (KHALIFA BIN ZAYED AL NAHYAN) ประธานาธิบดีคนที่สองแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเป็นเจ้าผู้ครองนครอาบูดาบี เนื่องจากพระองค์ได้ช่วยเหลือทางการเงินครั้งใหญ่ให้กับดูไบรวมถึงตึกนี้ด้วย (ราคาทัวร์ไม่รวมขึ้นชมตึก ราคาท่านละประมาณ 60 USD/ท่าน *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้* สามารถสอบถามและชำระเงินได้ที่หัวหน้าทัวร์)

นำท่านชม ศูนย์การค้า ดูไบ มอลล์ (DUBAI MALL) แหล่งรวมร้านค้า และความบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับอาคารเบิร์จ คาลิฟา เจ้าของสถิติอาคารที่สูงที่สุดในโลก โดยศูนย์การค้าแห่งนี้ดูแลการสร้างโดยบริษัทในเครือเอมาร์ มอลล์ส กรุ๊ป (EMAAR MALLS GROUP) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของโลก และนับตั้งแต่เปิดตัว ก็สร้างสถิติใหม่ๆ ให้กับอุตสาหกรรมค้าปลีกหลายอย่างทั้งการเป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 5 ของโลกกับพื้นที่ 3.77 ล้านตารางฟุต มีทั้งพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 8 ของโลก ลานสเก็ตน้ำแข็งมาตรฐานระดับโอลิมปิก ศูนย์รวมแบรนด์แฟชั่นสุดหรูบนพื้นที่กว่า 440,000 ตารางฟุต ฯลฯ

เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มอิ่มจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

 ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS 3* หรือเทียบเท่า
วันที่สาม นครอาบูดาบี – GRAND MOSQUE – FERRARI WORLD – ETIHAD TOWERS (B/L/D)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ นครอาบูดาบี ถือเป็น 1 ใน 7 รัฐของประเทศที่ร่ำรวยที่สุดอีกแห่งในโลกอย่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และยังมีสถานะเป็นเมืองหลวงของประเทศ ความทันสมัยของอาบูดาบีเชื่อมร้อยอยู่กับความเคร่งในศาสนาและความรักศรัทธาในพระมหากษัตริย์ การได้ชมเมืองสวยๆ พระราชวังงดงาม และมัสยิดที่ยิ่งใหญ่จึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะเกิดขึ้นในแผ่นดินอาบูดาบี ซึ่งห่างจากตัวเมืองดูไบประมาณ 180 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

นำท่านชม GRAND MOSQUE หรือ SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL หนึ่งในมัสยิดที่สวยที่สุดในโลก ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 10 ปี โดยช่างฝีมือจากทั่วโลกมาร่วมสรรสร้างสถาปัตยกรรมอันงดงามแห่งนี้ วัสดุที่ใช้ในการสร้างมัสยิด มีตั้งแต่หินอ่อน เซรามิก คริสตัล และทองคำ ถือเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานความทันสมัยให้เข้ากับวัฒนธรรมของศาสนาอิสลามได้อย่างลงตัว เป็นสุเหร่าประจำเมืองของท่านเชคที่ก่อตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ สร้างไว้ก่อนท่านสวรรคต สุเหร่าแห่งนี้มีพรมผืนใหญ่ที่สุดในโลก และโคมไฟ CHANDELIER ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ด้วย นำเข้าจากประเทศเยอรมัน ทำด้วยทองคำและทองแดง สามารถรองรับผู้มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้สูง ถึง 40,000 คน นอกจากนี้ มัสยิดแห่งนี้ เป็นสุสานหลวงที่ฝังพระบรมศพของ SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL NAHYAN อดีตประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบี

สุภาพสตรี : : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมข้อเท้า เสื้อแขนยาวคลุมข้อมือ มิดชิดไม่รัดรูปและเตรียมผ้าสำหรับคลุมศีรษะ
สุภาพบุรุษ :: ควรสวมกางเกงขายาว และเสื้อแขนยาว ไม่รัดรูป

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน

นำท่านแวะถ่ายภาพกับ FERRARI WORLD พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึกจากแบรนด์เฟอรารี่ เฟอร์รารี่ เวิลด์ นี้ ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตั้งอยู่บนเกาะยาส ซึ่งเป็นเกาะที่ถูกสร้างขึ้นใหม่โดยการถมทะเล เป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สวนสนุกแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อบ่งบอกความเป็นเลิศทางด้านผลงาน และนวัตกรรมใหม่ๆที่ท่านจะสามารถพบได้ตั้งแต่ที่ก้าวเข้ามาสู่ประตูด้านในที่ถูกสร้างด้วยโลโก้ของเฟอร์รารี่แห่งนี้

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับอาคาร ETIHAD TOWERS โรงแรมระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ EMIRATES PALACE อีกทั้ง ETIHAD TOWERS ถูกใช้เป็นจุดถ่ายทำหนัง FAST & FURIOUS 7 โดยเป็นฉากที่พระเอกของเรื่องได้ขับรถ LYKAN HYPERSPORT ทะลุตึกของ ETIHAD TOWERS จำนวณ 3 อาคาร จากทั้งหมด 5 อาคาร
เย็น  รับประทานอาหารเย็น
 ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS 3* หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ DUBAI MARINA – ล่องเรือ ABRA RIDE – ตลาดทอง – ตลาดเครื่องเทศ – DUBAI FRAME – นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย พร้อมทานมื้อค่ำ และชมโชว์ระบำหน้าท้อง (B/L/D)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมบรรยากาศของ ดูไบ มารีน่า (DUBAI MARINA) เป็นอีกหนึ่งย่านสำคัญของดูไบ เมืองชายฝั่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นระยะทางกว่า 2 ไมล์ เพื่อให้ดูไบกลายเป็นเมืองที่มีคลองที่สร้างโดยมนุษย์และเต็มไปด้วยอสังหาริมทรัพย์หรูหรา สวนสาธารณะ และห้างสรรพสินค้า ให้ท่านได้ชมความสวยงามของตึกหลากหลายและแปลกตา
จากนั้นนำท่าน นั่งเรือ ABRA RIDE สัมผัสมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรม ที่ผสมผสานกันระหว่างอาหรับดั้งเดิมและความทันสมัยในแบบตะวันตก ผ่านวิถีชีวิตสองฝั่งน้ำของแม่น้ำ CREEK ในเมืองอันมั่งคั่ง เวิ้งน้ำทะเลธรรมชาติจกอ่าวเปอร์เซียที่แบ่งเมืองออกเป็นสองส่วน ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือคือ DEIRA DUBAI และทางด้านตะวันตกเฉียงใต้คือ BUR DUBAII ทางน้ำแห่งนี้มี บทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของดูไบ

นำท่านชม ตลาดทองคำ GOLD SOUK ตั้งอยู่ในย่านการค้า DEIRA เป็นตลาดทองคำเก่าแก่ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกมาตั้งแต่ทศวรรษ 1940 เมื่อมีพ่อค้าและนักลงทุนจากอินเดียและอิหร่านเดินทางเข้ามาค้าขายในแถบนี้ และยังคงความนิยมอยู่จนถึงปัจจุบัน ด้วยเป็นตลาดทองคำปลอดภาษี คุณภาพดี ราคาดี และเป็นตลาดทองรูปพรรณที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง มีร้านซื้อ ขาย ทองคำและจิวเวอรี่ในตลาดนี้กว่า 300 ร้าน ประมาณการกันว่าในบางช่วงการค้าขายทองคำใน GOLD SOUK รวมกันแล้วมีมากกว่า 10 ตันเลยทีเดียว และไม่ควรพลาดกับ ตลาดเครื่องเทศ DUBAI SPICE SOUK หรือที่เรียกกันว่า OLD SOUK เป็นตลาดดั้งเดิมในดูไบ มีลักษณะเป็นถนนเล็กๆ ระหว่างตามทางจะประกอบไปด้วยร้านค้าเครื่องเทศ และเครื่องประดับ เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมากมาย รวมไปถึงร้านอาหารรสเลิศก็มีให้ได้ลิ้มลองกัน
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน
นำท่านชม DUBAI FRAME ตึกกรอบรูปที่ใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่บริเวณสวนสาธารณะ ZABEEL PARK ในเขต AL KEFAF สร้างขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับทัศนียภาพของดูไบในมุมมองที่แตกต่าง ซึ่งคุณจะได้เห็นสภาพปัจจุบันของดูไบทั้งในส่วนเมืองเก่าและเมืองใหม่ เหมือนเป็นการเชื่อมโยงความรุ่งเรืองของดูไบ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต ผ่านกรอบรูปขนาดยักษ์ซึ่งมีขนาดสูง 150 เมตร เชื่อมด้วยสะพานยาว 93 เมตร

นำทุกท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก เพื่อเตรียมตัวเดินทางไปที่ แค้มปิ้งกลางทะเลทราย (รถจะมารอรับที่โรงแรม) จากนั้นนำท่านนั่งรถ 4WD เดินทางสู่แค้มปิ้งกลางทะเลทราย ท่านจะได้สนุกสนานกับการนั่งรถตะลุยไปเนินทราย พร้อมชมพระอาทิตย์ตก และมีกิจกรรมให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกมากมาย เช่น HENNA TATTOO, SHI SHA (ทดลองสูบบารากู่แบบฉบับของชาวอาหรับ), การขี่อูฐถ่ายรูป และฟรีไม่อั้นชิมชาอาหรับ และเครื่องดื่มต่างๆ

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ แบบบาร์บีคิว ท่ามกลางบรรยากาศทะเลทราย พร้อมชมโชว์ระบำหน้าท้อง BELLY DANCE จากนักแสดงชาวอาหรับ

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก
 ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS 3* หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า สนามบินดูไบ – สนามบินเตหะราน (B/-/-)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่สนามบินดูไบ
14.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบินมาฮานแอร์ เที่ยวบินที่ W5062 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาบินประมาณ 1.45 ชม.)
15.45 น. ถึง สนามบินเตหะราน (อิหร่าน) จากนั้นรอต่อเครื่องเพื่อเดินทางสู่ ประเทศไทย
21.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินมาฮานแอร์ เที่ยวบินที่ W5051 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาบินประมาณ 6.30 ชม.)

วันที่หก สนามบินสุวรรณภูมิ
07.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ทัวร์ดูไบ