ทัวร์ภูเก็ต

ทัวร์ภูเก็ต เต็มวัน 1 แถม 1 3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น 3,800 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: PKT-005 Tag:

ทัวร์ภูเก็ต
โปรสุดคุ้ม:
1. ฟรี ที่พัก 3 วัน 2 คืน (พัก 2 ท่าน ใน 1 ห้อง)
2. ฟรี อาหาร 3 มื้อ (เช้า 2 มื้อ, กลางวัน 1 มื้อ ในทัวร์)
3. ฟรี รถรับ-ส่ง (ในทัวร์)
4. ฟรี โปรแกรมทัวร์ เต็มวันฟรี 1 โปรแกรม**

วันที่เดินทาง

01 เม.ย.-31 พ.ค. 63, 1 พ.ค.-24 ธ.ค. 63, 4 ม.ค.-31 มี.ค. 64, 25 ธ.ค.-03 ม.ค. 64

ทัวร์ภูเก็ต
โปรแกรมการเดินทาง วันที่ 1 ลูกค้าเดินทางสู่ที่พักด้วยตนเอง Check in หลัง 14.00น. พักผ่อนตามอัธยาศัย (ถ้านำรถยนต์ ส่วนตัวมา ลูกค้าต้องหาที่จอดรถด้วยตนเอง หรือสอบถามที่ ร.ร.อีกครั้ง) วันที่ 2 ทานอาหารเช้า มื้อที่ 1 จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ขับรถมารับลูกค้า (ตามโปรแกรมที่ท่านเลือก) เตรียมตัวเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย วันที่ 3 ทานอาหารเช้า มื้อที่ 2 Check out ก่อน 12.00น. ลูกค้าเดินทางกลับด้วยตนเอง