ทัวร์มาเลเซีย

ทัวร์มาเลเซีย-กัวลาฯ-เก็นติ้ง-ปุตราจายา 3วัน 2คืน (MH)

ราคาเริ่มต้น 7,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: MAL-MH-119 Tag:
สายการบิน: logo-malaysia-airlines

ทัวร์มาเลเซีย
นำท่านเดินทางสู่เมือง ปุตรายาจา (Putrajaya) เมืองแห่งอนาคตของซึ่งถูกออกแบบให้เป็นเมืองที่ทันสมัย ครบถ้วนด้วยสถาปัตยกรรมและงานดีไซน์ที่ล้ำหน้ารายล้อมด้วยความเป็นธรรมชาติที่รวมเอาสวนและทะเลสาบเข้าด้วยกันอย่างลงตัวสำหรับเป็นที่ทำการของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีหรือทำเนียบรัฐบาลบันทึกภาพความทรงอันแสนพิเศษนี้กับฉากหลังที่ มัสยิดปุตรา (มัสยิดสีชมพู Masjid Putra) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ก่อสร้างด้วยหินแกรนิตสีกุหลาบ จุคนได้ 15,000 คน อยู่บนแหลมปุตราจายา จุดที่สูงที่สุดของมัสยิด มีความสูงเทียบเท่าตึกประมาณ 25 ชั้น เป็นจุดเด่นที่สำคัญของเมืองนี้

วันที่เดินทาง

12-14 ม.ค. 62, 19-21 ม.ค. 62, 16-18 ก.พ. 62, 13-15 เม.ย. 62, 26-28 ม.ค. 62, 23-25 ก.พ. 62, 2-4 มี.ค. 62, 9-11 มี.ค. 62, 16-18 มี.ค. 62, 23-25 มี.ค. 62, 30 มี.ค.-01 เม.ย. 62, 6-8 เม.ย. 62, 27-29 เม.ย. 62, 4-6 พ.ค. 62, 11-13 พ.ค. 62, 18-20 พ.ค. 62, 25-27 พ.ค. 62

ทัวร์มาเลเซีย
วันที่1 สนามบินกัวลาลัมเปอร์-ปุตราจายา-กัวลาลัมเปอร์
03.30 คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ (MH) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
05.55 ออกเดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสารการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH797 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.15 ชั่วโมง)
09.10 เดินทางถึง สนามบินกัวลาลัมเปอร์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมือง ปุตรายาจา (Putrajaya) เมืองแห่งอนาคตของซึ่งถูกออกแบบให้เป็นเมืองที่ทันสมัย ครบถ้วนด้วยสถาปัตยกรรมและงานดีไซน์ที่ล้ำหน้ารายล้อมด้วยความเป็นธรรมชาติที่รวมเอาสวนและทะเลสาบเข้าด้วยกันอย่างลงตัวสำหรับเป็นที่ทำการของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีหรือทำเนียบรัฐบาลบันทึกภาพความทรงอันแสนพิเศษนี้กับฉากหลังที่ มัสยิดปุตรา (มัสยิดสีชมพู Masjid Putra) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ก่อสร้างด้วยหินแกรนิตสีกุหลาบ จุคนได้ 15,000 คน อยู่บนแหลมปุตราจายา จุดที่สูงที่สุดของมัสยิด มีความสูงเทียบเท่าตึกประมาณ 25 ชั้น เป็นจุดเด่นที่สำคัญของเมืองนี้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร
นำท่านชมเมืองหลวงของ ประเทศมาเลเซีย (Kuala Lumpur Garden City Of Light) กัวลาลัมเปอร์ เมืองสุกสว่างกลางสวนสวย ผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน หอคอยที่สุง เป็นอันดับสี่ของโลก KL Tower ที่มีความสูง 421 เมตร นำท่านชม พระราชวังแห่งชาติ Istana Negara พร้อมทหารม้าและทหารราบประจำพระองค์ นำท่านชม จัตุรัสเมอร์เดก้า Dataran Merdeka ตั้งอยู่ ณ จุดบรรจบของแม่น้ำคลางกับแม่น้ำกอมบัก เป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ที่ซึ่งธงชาติอังกฤษถูกปลดลงแล้วแทนที่ด้วยธงชาติมาเลเซีย คำว่า “เมอร์เดก้า” หมายถึงเอกราช จุดเด่นอยู่ที่เสาธงขนาดใหญ่สูงถึง 100 เมตร และเต็มไปด้วยอาคารในยุคอาณานิคมและกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมอังกฤษ จากนั้นนำท่านถ่ายภาพคู่กับ ตึกแฝดหรือตึกปิโตรนัส Petronas Tawin Tower ที่มีความสูง 452 เมตร ไว้เป็นที่ระลึก
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ บะกู๊ดเต๋
นำท่านเที่ยวย่าน จาลันอาลอร์ (JalanAlor) ถนนสายอาหารยามกลางคืนที่คึกคักที่สุดในกัวลาลัมเปอร์อยู่ในย่านบูกิตบินตัง ที่นี่มีอาหารท้องถิ่นหลากหลายชนิดอาหารจีนอาหารจีนไปจนถึงอาหารไทย
พักที่ Pudu plaza Hotel Kuala lumper หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 กัวลาลัมเปอร์-เก็นติ้งไฮแลนด์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ (โปรดนำเสื้อกันหนาว หรือเสื้อหนาติดตัวไปด้วย) สถานีกระเช้าลอยฟ้า
เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน
อิสระ Genting Highland สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า Sky way ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด สะดวก ปลอดภัยและมีความเร็วที่สุดในโลก ระยะทาง 3.4 กม. ยาวที่สุดในเอเชีย! สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบ และอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดนำเสื้อหนาวติดไปด้วย) เข้าชม บ่อนคาสิโนระดับชาติ ที่ได้รับอนุญาต จากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (อิสระ) อิสระกับกิจกรรมต่างๆบนเก็นติ้งไฮแลนด์ อาทิเช่น สวนสนุก , เดินเล่นเที่ยวชมนครแห่งความบันเทิงต่างๆ เช่น สัมผัสความเย็นของหิมะที่Snow World , Ripley’s Belive It or Not (อิสระ) เพลิดเพลินใจกับนิทรรศการกว่า 500 ชนิด ที่หาชมได้ยากจากโลกใบนี้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมดังจากทั่วโลกที่ลดกระหน่ำราคาตลอดปีสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ อาทิเช่น สล๊อตแมชชีน แบล็คแจ็ค รูเล็ต ไฮโล เป็นต้น (ท่านสุภาพบุรุษ สวมเสื้อมีปกสวมรองเท้าหุ้มส้น ท่านสุภาพสตรี แต่งกายแบบสากลนิยม เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้า) ก่อนเดินทางกลับเข้าสู่กัวลาลัมเปอร์ นำท่านแวะซื้อ ช็อคโกแลต OTOP หลากหลายรสชาติแปลกใหม่เป็นของฝากกลับบ้าน
เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นที่เก็นติ้ง
พักที่ Pudu plaza Hotel Kuala lumper หรือเทียบเท่า

วันที่3 วัดถ้ำบาตู-ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง-กัวลาลัมเปอร์-ช้อปปิ้งMotsuiOutlet-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านนมัสการศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอินดู นั้นก็คือ วัดถ้ำบาตู (Batu Cave) ชมรูปปั้นเทพของศาสนาฮินดูขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใกล้กับปากถ้ำ ข้างบนมีรูปปั้นของพระขันธ์กุมารสูงประมาณ 43 เมตร ระหว่างทางแวะให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองก่อนเดินทางไปช้อปปิ้งแบบจุใจที่ Mitsui Outlet แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ชั้นนำกว่า 50 แบรนด์ที่นำมาลดราคามากมาย ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
18.05 ออกเดินทางจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH780 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.05 ชั่วโมง)
19.10 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
ทัวร์มาเลเซีย