ทัวร์ลาว เที่ยวเวียงจันทน์ หลวงพระบาง กรุ๊ปเหมาลาว ราคาถูก

ทัวร์ลาว ไฮโซ หลวงพระบาง 3 วัน (QV)

ราคาเริ่มต้น 8,499 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: LAO-QV-195 Tag:
สายการบิน: Lao_Airlines_logo

ทัวร์ลาว
ไฮไลท์ : วัดทาดหลวง – วัดใหม่สุวันพูมาราม – แม่น้ำโขง – แม่น้ำคาน – พระธาตุพูสี – ตลาดมืด – พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดแสนสุขารมณ์ – วัดเชียงทอง – น้ำตกกวางสี – ตลาดเช้า – ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว
พิเศษ : ร่วมตักบาตรข้าวเหนียวสไตร์ชาวหลวงพระบาง

วันที่เดินทาง

3-5 พ.ย. 61, 10-12 พ.ย. 61, 17-19 พ.ย. 61, 24-26 พ.ย. 61, 1-3 ธ.ค. 61, 12-14 ม.ค. 62, 19-21 ม.ค. 62, 15-17 ธ.ค. 61, 22-24 ธ.ค. 61, 5-7 ม.ค. 62, 16-18 ก.พ. 62, 26-28 ม.ค. 62, 2-4 ก.พ. 62, 9-11 ก.พ. 62, 23-25 ก.พ. 62, 2-4 มี.ค. 62, 9-11 มี.ค. 62, 16-18 มี.ค. 62, 23-25 มี.ค. 62, 30 มี.ค.-01 เม.ย. 62

ทัวร์ลาว
DAY วันแรก กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง เช้า กลางวัน เย็นหรือค่ำ
1 เวลาที่ประเทศลาวเท่ากับเวลาที่ประเทศไทย | เวลาบินประมาณ 1.40 ช.ม. – x x
เช้า หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้า
(นัดหมายก่อนออกเดินทาง 3 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนเครื่องออก) พร้อมกันที่ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข
W 7-8 Lao Airlines (QV) หมายเลข
10
ข้อแนะนำ
หากท่านมีปัญหาเรื่องอาหารกรุณาแจ้งทางผู้จัดทราบล่วงหน้า
• ห้ามนำผลไม้และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศลาว หากพบจะต้องเสียค่าปรับ
• เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เนื่องจากโรงแรมที่พักในลาวอาจจะไม่มีบริกรช่วย (แนะนำ ตลอดทริปจะต้องดูแลกระเป๋ายกขึ้นลงห้องด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันหลายกรณีที่อาจเกิดขึ้นได้)
• กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน
• ทรัพย์สินมีค่าและแตกหักง่าย เช่น เงิน อัญมณี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง เก็บติดตัวเสมอ
• สนามบินสุวรรณภูมิ “ ไม่มีการประกาศเรียกลูกค้าขึ้นเครื่อง ” กรุณารอที่ประตูขึ้นเครื่องอย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลาเครื่องออก
• นำเสื้อแจ็คแก็ตติดตัวขึ้นเครื่องด้วย เพราะอากาศอาจจะเย็นและเพื่อการพักผ่อนที่อบอุ่น (สำหรับ มือใหม่ หรือ คนกลัววันแรกๆ จะ jetlag หรืออาการเมาเวลาจากการเปลี่ยนโซนเวลาของโลก แนะนำ : นอนให้มากที่สุด หรือ ทานยาแก้เมา เพราะมีมีฤทธิ์ทำให้นอนหลับ ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา และดื่มน้ำมากๆ)
พร้อมเดินทาง ! การเช็คอินตั๋วเดินทางที่เคาเตอร์สายการบิน เงื่อนไข
• เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการก่อนเวลาเครื่องออกสาม (3) ชั่วโมง เคาน์เตอร์ จะปิดให้บริการก่อนเวลาออกเดินทาง (90) นาที ผู้โดยสารจำเป็นต้องดำเนินการให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ ทั้งนี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง โดยไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารที่ท่านได้ชำระไปแล้ว
• ไม่แสดงตนหรือยืนยันความเป็นตัวท่านต่อพนักงานของสายการบิน
• ไม่อาจแสดงเอกสารได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง (เอกสารการเดินทางที่ชำรุดไม่สมบูรณ์จัดว่าเป็นเอกสารที่ไม่ถูกต้อง)
• สำหรับท่านต้องมีตราอนุญาตเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ (วีซ่า) ซึ่งจำเป็นต่อการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ หรือ เอกสารการแจ้งเข้าแจ้งออก หรือ เอกสารด้านการทำงาน Work Permit
• กระทำการประทุษร้ายแก่พนักงานของสายการบิน หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน หรือดูหมิ่น เหยียดหยามพนักงานของสายการบินไม่ว่าโดยการกระทำหรือโดยวาจา
• หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางหรือขึ้นเครื่องบิน
• หากสายการบินเห็นควรว่าไม่สมควรแก่การเดินทางเนื่องจากอาการเมาสุราหรือมีลักษณะอาการที่เป็นอันตรายอย่างเห็นได้ชัดในทางการแพทย์ และ/หรือ หากสายการบินเห็นควรว่าไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย์ หรือเงื่อ นไขทางการแพทย์ของท่านอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้โดยสารอื่น
ออกเดินทางสู่ประเทศลาว โดยสายการบิน LAO AIRLINES (QV) (บริการอาหารว่างบนเครื่อง)
08.00 เช้าวันสดใส เดินทางไป Airport แบบอินเทรนด์โดย Airport City Link หรือ รถยนต์ส่วนตัว หรือ ใช้บริการรถลีมูซีนหรือแท๊กซี่ของค่ายต่างๆ สู่สนามบินสุวรรณภูมิ Check in ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ W แถว W10-12 สายการบินลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV 634 สู่ เมืองหลวงพระบาง
10.20 เหินฟ้าออก จากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ พร้อมเครื่อง ATR 70 ที่นั่ง มาตรฐาน ความปลอดภัยสูง พร้อมการบริการบนเครื่อง สบายดีการบินลาว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชม.40นาที อาหารว่าง (กล่องนะจ๊ะ แต่ก็อร่อยแบบลาวโซ ครับผม)
12.25 เดินทางถึง สนามบินแห่งชาติหลวงพระบาง (สมกับเป็นสนามบินเมืองมรดกโลก ไม่ซับซ้อนเดินสบายมาก) ผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง ไม่ต้องทำวีซ่าสำหรับพาสปรอตไทย (ง่ายๆ ครับ) ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติบางประเทศ (30-40 USD) เตรียมรูปถ่าย 2 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว 1 ใบ
12.45 เจ้าหน้าที่ Guide รอถือป้าย “ Journey Laos ” ให้การบริการด้านหน้า พร้อมรถเดินทาง เพื่อนำท่านไปรับประทาน อาหารกลางวันแบบง่ายๆ ( เฝ๋อน้ำหลวงพระบาง ) ณ ร้านอาหาร
14.00 หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางเข้าสู่ เกาะกลางเมืองหลวงพระบาง ที่โอบล้อมไปด้วยสายน้ำจากแม่น้ำคาน ไหลมาโอบมาบรรจบกับ มหานทีสายน้ำแห่งเอเชีย แม่น้ำโขง ชมวิวความงดงาม เรียบรอบเมือง วิถีแห่งเมืองพระบาง วัดทาดหลวง ตามตำนานกล่าวว่าวัดทาดหลวงสร้างขึ้นโดย สังฆทูต ของพระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งเดินทางจากอินเดียมาเผยแพร่พุทธศาสนาในพุทธศตวรรษที่ 3 สร้างขึ้นในปีพ.ศ.2361 ในรัชกาลพระเจ้ามันธาตุราช /หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปัจจุบัน เป็นที่เก็บพระสรีรังคารของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และ พระราชวงศ์ ภายใน สิมวัดทาดหลวงมีราวเทียนไม้แกะสลักฝีมือเยี่ยมเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งเจ้ามหาอุปราชบุญคงสร้างถวายในพ.ศ.2458 ทุกๆปีในวันที่ 29 ตุลาคม ซึ่งครบรอบวันสวรรคตของพระองค์ เชื้อพระวงศ์เก่าทั้งที่ยังอาศัยอยู่ในเมืองหลวงพระบางและจากต่างประเทศ จะกลับมาร่วมกันทำบุญที่วัดนี้ วัดใหม่สุวันพูมาราม ซึ่งอยู่ถนนศรีสว่างวงศ์ติดกับพระราชวังหลวงวัดนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ปัจจุบันใช้เป็นโรงเรียนปริยัติธรรม เข้านมัสการ พระประธานภายในโบสถ์ และ ชมสถาปัตยกรรม ลานช้าง ลายภาพวาดลงรัก ปิดทอง บริเวณด้านหน้าทางเข้าพระอุโบสถ ได้เวลาแสงอาทิตย์เริ่มอ่อนตัวลง นำคุณไปยัง ยอดภูที่สูงที่สุดในเขตเมือง ให้คุณออกกำลังกายยามเย็นเดินนับบันได กว่า 300ขั้น ขึ้นไปยังยอดภู ระหว่าง สองข้างทางขึ้นพระธาตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยดงดอกจำปาลาว มีจุดพักชมวิว มุภาพเบิร์ดอายวิว 360องศา (ที่ขอบอกว่า ใครที่ผ่านข้ามแม่น้ำคาน ไปกลับเกิน เกิน 3 รอบ ไปแล้วไม่ขึ้นคาน ตามชื่อแน่ๆๆ ครับ) สักการะพระธาตุพูสี ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร เป็น ปูชนียสถาน ที่เคารพของ ชาวเมืองหลวงพระบาง นักท่องเที่ยวที่มาเยือนหลวงพระบาง หากไม่ได้ขึ้นไปก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง มองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ ริมแม่น้ำโขง ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามว่า บ้านผา เมืองภู อู่รยะธรรม ล้านช้าง
18.00 ลงจากยอดพู ทัศนียภาพ ที่มองลงมา ยังบริเวณทางลง จะเห็น เห็นความเคลื่อนไหว สีสันยามค่ำคืนของ ตลาดมืด หลวงพระบาง กำลังเริ่มต้น จากนั้นนำท่าน ไปทานอาหารค่ำ ณ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารปากห้วยมีชัย หลังอาหารค่ำ อิสระกับการเดินในตลาดมืด (ตลาดกลางคืนนะครับ) เลือกชมสินค้าพื้นเมือง ที่ทอดตัวยาวเป็นถนนคนเดินตลอดแนวถนนข้าวเหนียว ( ถนน สักรินทร์ )
20.30 จากนั้น นำท่านเข้าเช็คอินโรงแรม Saysamphanh Hotel หรือ เทียบเท่า

พระธาตุพูสี
วัดใหม่สุวันพูมาราม

DAY วันที่สอง หลวงพระบาง เช้า กลางวัน เย็นหรือค่ำ
2 x x –
05.00 Morning call ปลุกท่าน ตื่นเช้ารับอรุณสดใส สูดกลิ่นไอ ดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งโอโซนที่บริสุทธิ์อีกแห่งหนึ่งของโลก เพื่อเตรียมตัว ทำบุญรับบุญ ตักบาตรข้าวเหนียว ตามประเพณี ชาวหลวงพระบาง
05.30 นำท่านเดินทางออกจากที่พัก ไปยังบริเวณ ถนนที่ทอดตัวยาวเพื่อนั่งตักบาตรข้าวเหนียวตามประเพณีตักบาตรข้าวเหนียวลาว นิยมสืบทอดกันมามากกว่า 200ปี การใส่จะหยิบข้าวเหนียวเพียงปลายนิ้วมือใส่ลงบาตร ไม่นิยม ใส่อาหารหรือของอื่นๆลงในบาตร ซึ่งในทุกเช้าจะมีพระเณรกว่า 100 รูป ออกเดินรับบาตร บนถนน สายหลักแห่งนี้ ตลาดเช้า ข้างวัด ตลาดชุมชนเก่าแก่ ที่เป็นที่จำหน่าย พืชผัก ปลา และ ของป่าหายาก รวมถึงอาหารสำเร็จรูปลาว นานาชนิด และ ของใช้ต่างๆๆอาทิ ผ้าทอมือ ในรูปแบบต่างๆ ตลาดแห่งนี้ เป็นตลาดชุมชน ที่ขายของราคาปกติ ไม่มีราคานักท่องเที่ยว ต่อรองราคากันได้บ้างเล็กน้อย ไฮไล้ อยู่ที่ตอนท้ายตลาด ทางออก ริมแม่น้ำโขง ที่เป็นร้านกาแฟ ประชานิยม ฮิปๆ เสน่ห์แบบลาว ที่ต้องห้าม พลาด
07.30 นำท่านเดินทางกลับมายังที่พัก รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
08.30 รถตู้ปรับอากาศ และ Guide รอให้บริการพาคุณ สบายสบายทัวร์ วันนี้ แต่งกายร่วมสมัยนิยมไทย หรือลาว ตามสะดวก กับโปรแกรม City tour แม่หญิงแนะนำให้นุ่งซิ่น หรือกระโปรงยาวคลุมเข่า เพราะสถานที่สำคัญภายในเมืองหลวงพระบาง ไม่อนุญาตให้ แม่หญิง ที่สวมใส่กางเกง ทั้งสั้น – และ ยาว เสื้อ ที่บาง หรือ ออกแนว on the beach
วัดแสนสุขารมณ์ วัดที่มีชื่ออันเป็นมงคล และเป็นวัดคู่เมืองเก่าแก่ที่สุดอีกหนึ่งวัด สร้างในปี คริสต์ศตวรรษที่ 15 ที่ซ่อนความธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา ของจิตรกรรมภาพวาด ในยุคโยนก ที่มีลักษณะ เหมือนจิตรกรรมภาพวาด ของสกุลช่างเมืองน่าน ซึ่งจะพบเห็นได้ ในวัดหลายแห่งของจังหวัดน่าน ที่ถูกจัดให้เป็นเมืองคู่แฝด และ รวมถึง จังหวัด เลย (ประตูทางเดินของวัดแห่ง นี้สามารถเดิน เชื่อมต่อ เดินไปยังอีกสามวัด ติดกันได้ และ ยัง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยม ที่มีอาคารรูปทาง ชิโนโปรตุเกส เรียงราย ตลอดแนวสองฝั่งถนน ที่สวยงาม และ เงียบ สงบ )
วัดเซียงทอง วัดสวยงามที่สุด ที่เป็นที่เก็บพระ ราชรถเกย เมื่อครั้ง สมเด็จเจ้ามหาชีวิต และ ยังเป็นสถานที่สำคัญ ที่คู่แต่งงาน ชาวลาว นิยมต้องมากราบไหว้ พร้อมทั้งถ่ายรูปคู่ ณ วัดแห่งนี้ และ ที่พลาดไม่ได้ ต้อง ชมพระม่าน ในโบสถ์เล็ก (จะมีช่องเล็ก ๆ ให้ทุกคน หรี่ตาข้างหนึ่งมองเข้าไป จึงจะเห็น) พระม่าน หนึ่งปีจะอันเชิญ แห่รอบเมืองหลวงพระบาง ในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ลาว เพื่อให้ประชาชนสักการบูชา อย่างใกล้ชิด หากยังไม่จุใจ ไปอุ้มพระเสี่ยงทาย อยู่ใกล้ ๆ หอพระม่าน ก็ลองอธิฐานเสี่ยงทายกันดู ดวงใคร ดวงมัน หลายท่านพิสูจน์แล้ว ว่าแม่นจริงๆ ไม่เชื่อลองตั้งจิอธิษฐาน พิสูจน์ได้ด้วยตัวเอง

พระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง
น้ำตกกวางสี

บรรยากาศตลาดกลางคืน
วัดเชียงทอง

12.00 อาหารลางวัน ณ ร้านอาหาร
13.00 หลังอาหารกลางวัน ขึ้นรถตู้ปรับอากาศเดินทางต่อไปยังพระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ มีหอที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ทำด้วยทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง
14.30 จากนั้นนำท่านไปยัง มรกตมหัศจรรย์ แห่งหลวงพระบาง น้ำตกกวางสี หรือ น้ำตกกวางซี เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดของหลวงพระบาง น้ำตกแห่งนี้อยู่นอกเมืองหลวงพระบางไปทางทิศใต้ประมาณ 30 กิโลเมตร ชื่อของน้ำตกกวางสี หมายถึง กวางหนุ่มที่เขาเพิ่งเริ่มงอก (ภาษาไทยเรียกกวางซีหรือกวางเขาซี) น้ำตกกวางสีเป็นน้ำตกหินปูน สายน้ำทิ้งตัวจากหน้าผาสูงกว่า 70 เมตร สู่แอ่งน้ำกว้างเบื้องล่าง ทำให้เกิดละอองฝอยของไอน้ำพุ่งกระจายทั่วบริเวณ โดยบริเวณด้านล่างน้ำตกจะมีสะพานและเส้นทางให้เดินไปชมมุมต่างๆ ตลอดจนมีที่นั่งให้ชมทิวทัศน์และพักผ่อนหย่อนใจ น้ำตกกวางสีมีน้ำไหลตลอดปี อากาศเย็นสบาย อนุญาตให้เล่นน้ำได้เป็นบางจุดตามป้ายเตือนไว้เท่านั้น สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากใกล้ชิดน้ำตกก็มีทางเดินด้าน ข้างให้เลาะไปยังชั้นบน ซึ่งควรระมัดระวังในการเดินเพราะจะเป็นเส้นทางที่ลื่นชัน (โปรดจัดเตรียมชุดเล่นน้ำตกเพื่อความสนุก)
17.30 นำท่านเดินทางกลับมายัง โรงแรม อิสระเตรียมตัว เพื่อค่ำคืนสดใส บนถนนตลาดมืด แห่ง เมืองมรดกโลก
18.00 พร้อมที่ล๊อบบี้ รถตู้ปรับอากาศ และ Guide นำคุณสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง ณ ถนน ข้าวเหนียว จอดรับส่งคุณ บริเวณด้านหน้าตลาดมืด อิสระให้คุณได้เลือกลิ้มลองอาหารแบบคนท้องถิ่น ในซอยถนนข้าวเหนียว (ตามรอย Amazing ของกินในหลวงพระบาง)หรือหาของอร่อยไฮโซ เก๋ไก๋ เช่น ร้านอาหารฝรั่งเศสร้านเท่ห์ แบบสไตล์ Chill out Restaurant is recommend
– ร้านอาหารบ้านโบราณ (Antique House Restaurant)
– ร้านอาหารฝรั่งเศส ชั้นดี ราคาถูก แนะนำ Dao Fa Bristo restaurant พ่อครัวฝรั่งเศส พูดลาว สุดยอด เมนูแนะนำ ปลานิลแม่น้ำโขง Filet แสนอร่อย พร้อม ของหวานแสนอร่อย Creeps with Bananas Flambé
The best place chill out
 แต่งตัวเท่ห์ๆ เดินแบบเปรี้ยวๆ เฉี่ยวเข้าร้าน ไฮโซ ราคาจ่ายสบาย
 คำแนะนำที่อยากให้ทำ แชะ แชท แชร์ สบายดีหลวงพระบาง
20.30 รถตู้ปรับอากาศ และไกด์รอรับทุกท่านกลับสู่โรงแรม

DAY วันที่สาม หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ เช้า กลางวัน เย็นหรือค่ำ
3 x – –
05.00 อาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
06.00 เช็คเอาท์ และ ออกเดินทางไปยัง สนามบินแห่งชาติหลวงพระบาง เพื่อเช็คอินท์เที่ยวบิน QV 633 to BKK
07.20 การบินลาว นำคุณเหินฟ้า ข้ามแม่น้ำโขง ผ่านเชียงใหม่ มุ่งสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริการอาหารว่าง บนเครื่อง
09.20 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ สุวรรณภูมิ สมุทรปาการ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความสุขและความทรงจำ สบายสบาย ที่หลวงพระบาง
ทัวร์ลาว