ทัวร์ลาว เที่ยวเวียงจันทน์ หลวงพระบาง กรุ๊ปเหมาลาว ราคาถูก

ทัวร์ลาว PACKAGE หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (QV)

ราคาเริ่มต้น 8,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: LAO-QV-222 Tag:
สายการบิน: Lao_Airlines_logo

ทัวร์ลาว
อัตราค่าบริการนี้รวม
+ ตั๋วเครื่องบินสายการบินลาว สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินหลวงพระบาง – สนามบินสุวรรณภูมิ
+ รถรับส่ง สนามบินหลวงพระบาง – โรงแรมเมืองทอง – สนามบินหลวงพระบาง
+ ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
+ จักรยาน ปั่นเที่ยวชมเมือง

วันที่เดินทาง

1 ต.ค.62-31 มี.ค. 63

ทัวร์ลาว
วันแรกของการเดินทาง, สนามบินสุวรรณภูมิ – นครหลวงพระบาง – อิสระตามอัธยาศัย
07.30-08.30 น.พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ทางเข้าประตู 8 เคาน์เตอร์ W สายการบินลาว เจ้าหน้าที่สายการบินลาว คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
10.20 น. เดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง โดย Lao Airlines | Flight Number QV634
12.20 น. เดินทางถึงสนามบินหลวงพระบาง ผ่านตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่รับคณะที่สนามบินหลวงพระบาง, เดินทางสู่ MuangThong Hotel, เช็คอินที่พัก

วันที่สองของการเดินทาง, นครหลวงพระบาง
มื้อเช้า ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่ 1)
รายการ อิสระตามอัธยาศัย

วันที่สามของการเดินทาง, นครหลวงพระบาง – สนามบินสุวรรณภูมิ
06.00 น. เดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง
ส่งคณะที่ สนามบินหลวงพระบาง
มื้อเช้า Box Set (มื้อที่ 5)
07.40 น. เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดย Lao Airlines QV633
09.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
ทัวร์ลาว