ทัวร์กาญจนบุรี

ทัวร์วันเดียวเที่ยว กาญจนบุรี

ราคาเริ่มต้น 199 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: KRI-003 Tag:

กาญจนบุรี
วันเดียวเที่ยว กาญจนบุรี
วัดถ้ำเสือ-@ Meena Cafe’ -สะพานข้ามแม่น้ำแคว- Street Art -ตลาดน้ำดอนหวาย

วันที่เดินทาง

20 มี.ค. 63

กาญจนบุรี
วันแรก กรุงเทพฯ-กาญจนบุรี-MEENA CAFÉ-STREET ART-สะพานข้ามแม่น้ำแคว-วิหารโพธิสัตว์กวนอิม-ตลาดน้ำดอนหวาย-กรุงเทพฯ
06.00 น. ทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมายโรงแรม เดอะ บาซาร์ แบงค็อก รัชดา เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน ร่วมพิธีเปิดงานไทยช่วยไทย โดย ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
06.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ จังหวัดกาญจนบุรี มัคคุเทศก์แนะนำข้อมูลท่องเที่ยว เพื่อความสะดวก อาหารเช้าแบบปิกนิค ระหว่างเดินทาง
08.30 น. นำท่านสัมผัสบรรยากาศสุดชิว กับวิวหลักล้าน @ Meena Cafe’ แลนด์มาร์คอีกแห่งของเมืองกาญจน์ เชิญท่านชิวกับกาแฟสด และเครื่องดื่มอื่น ๆ มากมาย หรือชิวกับบรรยากาศที่สวยงามกลางทุ่งนาเขียวขจี ( อิสระเครื่องดื่ม )
10.30 น. เดินทางสู่ วัดถ้ำเสือ กราบนมัสการพระธาตุ และพระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรีตัวองค์ พระสวยงามประดับ ด้วยโมเสคสีทองทั้งองค์ เมื่อเดินทางมาถึงด้านบน ก็พบกับความสดชื่นของลมที่พัดเย็น และแรงทีเดียว มองไปด้านล่างเห็นเป็นทุ่งนาเขียวขจี
12.00 น. จากนั้นนำทุกท่านเดิน Street Art ท่าม่วง ชมสถาปัตยกรรมอาคารโบราณ และภาพวาดสีสันสวยงาม พร้อม อิสระอาหารกลางวัน ตลาดเก่าท่าม่วง
บ่าย นำทุกท่านไปเดิน สะพานข้ามแม่น้ำแคว ใช้เวลาสร้างเพียง 1 เดือน โดยนำเหล็กจากมลายูมาประกอบเป็นชิ้น ๆ ปัจจุบัน มีการยกย่องให้เป็น สัญลักษณ์แห่งสันติภาพ สมควรแก่เวลาพาทุกท่านไป วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม ตั้งอยู่ใกล้กับสะพานข้ามแม่น้ำแคว สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของกาญจนบุรี สร้างขึ้นโดยมูลนิธิกวงอิมสุนทรธรรม ระหว่างทางกลับแวะ ตลาดน้ำดอนหวาย เป็นตลาดที่ยังเหลือสภาพตลาดเก่าในอดีตสมัยรัชกาลที่ 6 ให้เห็น ลักษณะตัวอาคารเป็นอาคารไม้เก่าที่อยู่ติดริมแม่น้ำท่าจีน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับการจับจ่ายซื้อของฝาก สิ้นค้าท้องถิ่น
18.00น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ส่งท่าน ณ จุดนัดพบโดยสวัสดิ์ภาพ
กาญจนบุรี