messageImage_1714471104369

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE PRAY PLAY 3D2N (TR)

ราคาเริ่มต้น 12,555 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: SCOOT

พิเศษ!!นำท่านเข้าชม FLOWERS DOME/CLOUD FOREST 2 DOMES (รวมค่าบัตร)
นำท่านมูเตลู ขอพร ด้านความรัก ขอเนื้อคู่ที่วัด Yueh Hai Ching Temple
เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์
ไหว้พระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์
นั่งเรือ Bumboat แบบคลาสสิคโบราณชมบรรยากาศริมน้ำ ไฮไลท์ของสิงคโปร์ (รวมค่าบัตร)
นำท่านมูเตลู ขอพร ด้านโชคลาภ แก้ชง ที่วัด Loyang Tua Pek Kong Temple
ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์ และถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ
FORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก
ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าบัตร Option B)
รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด

วันที่เดินทาง

เมษายน 67 – ตุลาคม 67

ทัวร์สิงคโปร์ 

วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – Tua Pek Kong Temple -เด้น บาย เดอะเบย์ -คลากคีย์-มาริน่า เบย์ แซน (L)
………….น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 10 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน FLYSCOOT (TR) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
………….น. เดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน FLYSCOOT เที่ยวบินที่ TR……….(ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) ) *โปรดเช็คไฟท์บิน เวลาบินและเวลานัดหมายท้ายโปรแกรม*
…………น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ ………….น.
******************************************************************************************************
…………น. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย อาหารท้องถิ่นร้านนี้เริ่มต้นตำนานความอร่อยในปี 1966 ก่อตั้งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี้ ก็ 50 กว่าปี
จากนั้นเดินทางสู่ Loyang Tua Pek Kong Temple ขอพรเรื่องโชคลาภและการแก้ชง เป็นวัดใหม่ทีมีกําแพงอิฐและหลังคามุงกระเบื้อง ถูกสร้างในปี2000 เป็นหนึ่งในวัดไม่กี่แห่งในสิงคโปร์ที่มีเทพเจ้าฮินดูบูชาควบคู่ไปกับเทพเจ้าจีน ซึ่งสะท้อนถึงความสามัคคีทางศาสนาในสิงคโปร์วัดโลยังทัวเป็ก กองเป็นหนึ่งในวัดไม่กี่แห่งที่เปิดให้สวดมนต์ตลอด 24 ชั่วโมง วัดนี้เป็นหนึ่งในวัดพุทธเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในสิงคโปร์ เทพเจ้าหลักที่นี่คือ ทู้ป๋อง ในวัดนี้ คุณยังสามารถพบเทพเจ้าฮินดูบางองค์ เช่น พระพิฆเนศ*ตามตำนานท่องถิ่น วัดนี้เริ่มต้นจากคนเก็บกล่องกระดาษพบองค์แปะกง ถูกทิ้งไว้จึงนำมาบูชาและทำศาลเจ้าเล็กๆ ที่ทำจากกล่องกระดาษที่เก็บมาได้ จากนั้นคนเก็บกล่องได้โชคจากเลขข้างกล่องเป็นจำนวนเงินมหาศาล จึงสร้างวัดนี้ให้ใหย่อลังการเพื่อตอบแทนองค์แปะกง วันนี้จึงมีชื่อเสียงเรื่อง Lucky Number อย่างมากในสิงคโปร์
*** ข้อมูลสำคัญ !! วิธีการไหว้แบบคร่าวๆ (แบบละเอียดทีมงานจะส่งให้และพาไปไหว้อีกครั้งนะครับ)
การไหว้พระให้ไหว้เดินวนตามหมายเลขบนป้าย เมื่อไหว้ในวัดครบทุกจุดแล้วก็ออกมาจุดธูปขดแล้วแขวนไว้ที่ลาน
วัด คนที่นี่เชื่อว่าคำอธิษฐานจะส่งไปถึงเทพเจ้าบนสวรรค์เพราะธูปยาวจะอยู่ได้นานกว่าธูปธรรมดา
จากนั้นเข้าชม GARDEN BY THE BAY อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็น สวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ
(ไม่รวมค่าบัตร SUPERTREE 15 SGD หรือ 405 บาท )
Flower Dome จะเป็นที่จัดแสดงพรรณไม้จากเขคร้อนชื้นแถบเมดิเตอร์เรเนียน มีต้นไม้ดัดยักษ์และปาล์มขวดมากมายให้เราได้ถ่ายรูป รวมถึงมีสวนจิ๋วน่ารักๆ ให้เราดูอีกด้วย เหมาะแก่การไปนั่งอ่านหนังสือ นั่งเล่นชิลๆ เพราะในเรือนกระจกจะติดแอร์ให้อากาศเย็นสบาย และมีกลิ่นหอมๆ ของดอกไม้และต้นไม้ฟุ้งกระจายไปทั้งโดม
Cloud Forest จะมีน้ำตกจำลองขนาดใหญ่ พร้อมด้วยพันธุ์พืชและพันธุ์ไม้ในเขตป่าดิบชื้นมากมาย ในโดมจะออกแบบเป็นทางเดิน โดยเราจะเดินขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนสุดแล้วเดินไล่ลงมาจนถึงชั้นล่างที่เป็นป่าหมอกสวยงามมาก
รวมค่าบัตร Flower Dome และ Cloud Fores

จากนั้นนำท่านเปิดประสบการณ์กับการเดินทางแสนพิเศษ นั่งเรือแบบคลาสสิคโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ หรือที่เรียกว่า Bumboat ล่องเรือชมสถานที่ไฮไลต์ของสิงคโปร์ และเก็บภาพสวยๆจากมุมมองแม่น้ำ เช่น เมอร์ไลอ้อน, สะพานเกลียว Helix Bridge, อาคารรูปเรือ มารีน่าเบย์ แซนด์ เป็นต้น จะใช้เวลารอบละประมาณ 40 นาทีด้วยกัน
รวมค่าบัตร Bumboat
จากนั้นเดินทางเข้าเยี่ยมชมมารีน่าเบย์แซนด์ Marina Bay Sand โรงแรมหรูระดับ 6 ดาว โดยพื้นที่ด้านในประกอบไปด้วยโรงแรม ห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์ คาสิโน และโรงภาพยนตร์ รวมถึงส่วนของ แซนด์สกายพาร์ค ที่เป็นสระว่ายน้ำ(ไม่รวมค่าขึ้นชมจุดชมวิว SAND SKY PARK57 ราคา 30 SGD หรือ 810 บาท)
20.00 ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีชื่อว่า Wonder Full Light การแสดงนี้ จัดขึ้นที่ลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเ ป็นลานที่นั่งหันหน้าออกทางอ่าว Marina
***(อิสระ อาหารอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)***
โรงแรมที่พัก VALUE THOMSON,RE HOTEL,IBIS NOVENA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (B/-/-)
Option B: FORT CANNING PARK – UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) – ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด (B/-/-)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สำหรับ Option A  “FREE & EASY”
(B/-/-)
***ไม่มีรถและไกด์บริการ***
**อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย รับแผนที่และสอบถามข้อมูลการเดินทางจากหัวหน้าทัวร์**
สำหรับ Option B  (B/-/-)
FORT CANNING PARK – UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร)
– ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด
***มีรถและไกด์บริการ***

นำทุกท่านเดินทางไป FORT CANNING PARK ถ่ายรูปเช็คอิน มุมมหาชนลง INTRAGRAM ให้เพื่อนๆ อิจฉา และ
เดินเล่นบริเวณสวนสาธารณะที่เป็นป้อมปืนเก่าสมัยสงครามโลก

นำท่านสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก มีโซนกิจกรรมมากมาย เช่น โซนเอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อปกับร้านอาหาร บาร์ คลับที่รอเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ !!!

นำท่านสนุกสนานกับUNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรแล้ว)ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบ ในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครัวจะได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ!! ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ
*** Sea. Aquarium(ยังไม่รวมค่าบัตร) (โปรดแจ้งและชำระค่าบัตรก่อนเดินทาง ได้ในราคา ผู้ใหญ่ 1,350 บาท / เด็ก อายุต่ำกว่า 12ปี ราคา 1,190 บาท) S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park จัดอันดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น้ำ สามารถบรรจุน้ำเค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น้ำกว่า 100,000 ตัว ตกแต่งด้วยซากปรักหักพังของเรือ ภายในได้จำลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทั่วโลก

รถโค้ชนำท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนำมาวางขายตามห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งอยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกลำจะ ต้องมาผ่านที่ ท่าเรือของสิงคโปร์นี้เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย
***(อิสระ อาหารเที่ยงและอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวสวนสนุกและการช้อปปิ้ง)***

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับโรงแรมเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม เมอร์ไลอ้อน -Yueh Hai Ching Temple -วัดพระเขี้ยวแก้ว -THE JEWEL CHANGI – กรุงเทพฯ (B/-/-)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาอันสมควรนำท่าน ชมเมืองสิงคโปร์ นำท่าน ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์

นำท่าน ขอพรที่ วัดเยี่ยไห่ชิง วัดลัทธิเต๋าที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ ขึ้นชื่อในเรื่องการขอพรความรักจนได้รับการขนานนามว่า “The Love Temple” แสดงให้เห็นว่าชาวสิงคโปร์จะมาวัดนี้เพื่อขอเรื่องความรักคู่ครองกันเป็นส่วนใหญ่ วิธีการไหว้ขอพรนำด้ายสีแดงไปคล้องไว้ที่องค์เทพเจ้า “Elder of Moon”นอกจากนี้ในวัดยังมีเทพเจ้าอื่นๆ ให้ได้ทำการอธิษฐานขอพรอีก เช่น เทพเกี่ยวกับการขอบุตร และเทพเกี่ยวกับการขอเรื่องความสำเร็จในด้านการศึกษา เป็นที่น่าสังเกตุว่าในวัดจะมีศาลเจ้า 2 ห้องสร้างเหมือนกันเหมือนเป็นคู่แฝดหรือคู่รักเลย จุดสังเกตุอีกอย่างคือในวัดจะมีชุดกระดาษสีเป็นชุดแต่งงานของผู้ชายและผู้หญิงแขวนอยู่เป็นคู่

*** ข้อมูลสำคัญ !! วิธีการไหว้แบบคร่าวๆ (แบบละเอียดทีมงานจะส่งให้และพาไปไหว้อีกครั้งนะครับ)
1.รับธูปจากจุดด้านใน ไหว้ 3 จุดจากด้านนอก
****วิธีการไหว้ขอพร : จุดธูปทั้ง 9 ดอก ทีเดียวเลย***
ธูป 3 ดอก : ขอเรื่องการงานหรือการศึกษา
ธูป 3 ดอก : ขอเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย
ธูป 3 ดอก : ขอเรื่องความรักและขอบุตรขอลูก
2.รับเครื่องไหว้/ทำบุญตามศรัทธา นำด้ายสีแดงไปคล้องไว้ที่องค์เทพเจ้า “Elder of Moon” และให้นำเงินใส่ซองไว้ที่ฐานองค์เทพเจ้า
หลังจากนั้นขอพร หรือเนื้อคู่
3.เวลาขอระบุลักษณะให้ชัดไปเลย เช่น อายุมากกว่า เป็นคนสิงคโปร์ ฯลฯและให้ขอเจอภายใน 90 วัน หากมี Ref. ให้พกไปด้วย
**** ได้แล้วกลับมาขอบคุณท่านอีกครั้งนะครับ ***

นำท่าน ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้าง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ)ถัดจากวัดพระเขี้ยวแก้ว ใกล้ๆกันยังมีวัดแขกชื่อว่า วัดศรีมาริอัมมันต์(Sri Mariamman Temple)วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายเจ้าแม่มาริอัมมันต์ ซึ่งเป็นที่เลื่องลือกันว่าเจ้าแม่องค์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องการรักษาอาการเจ็บป่วยและโรคภัยต่าง ๆ

***(อิสระ อาหารเที่ยง)***

ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี พิเศษ !! ท่านสามารถชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความร่วมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ที่นี่เป็นทั้งศูนย์กลางแห่งการบินเทอร์มินอลแห่งนี้ THE JEWEL ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วยน้ำตกยักษ์ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ำไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน้ำวนขนาดใหญ่ด้านล่าง
………….น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน FLYSCOOT เที่ยวบินที่ ………….น.ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
………….น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ทัวร์สิงคโปร์