ทัวร์อุดรธานี

ทัวร์อุดรธานี – หนองคาย – ขอนแก่น 4 วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น 4,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: UDN-002 Tag:

ทัวร์อุดรธานี
HILIGHT
-วังนาคินทร์ – คำชะโนด – ศาลปู่ย่า – วัดภูตะเภาทอง – sky walk -วัดผาตากเสื้อ – วัดป่าภูก้อน สักการะ 2 พระธาตุพระธาตุขามแก่น
-พระธาตุแก่นนคร – วัดโพธิ์ชัย
-ช็อปปิ้ง 2 ตลาดชื่อดัง ยูดีทาวน์ ตลาดอินโดจีน
-ชิมอาหารพื้นบ้านอันเลื่องชื่อ พรแหนมเนือง
-บริการอาหาร ขึ้นชื่อ ..ไก่ย่างเขาสวนกวาง ลิ้มรสก๋วยจั๊บญวนในอุดรธานี
ทริปสงกรานต์ม่วนซื่นชื่นใจ
11-14 เมษา 2563 เดินทางวันนี้ 16 รอลุ้น..
คำชะโนด หนองคาย ขอนแก่น
พุทธัง ธัมมัง สังฆัง..ตังเต็มเป๋า 4 วัน 2 คืน

วันที่เดินทาง

11-14 เม.ย. 63

ทัวร์อุดรธานี
สักการะพระธาตุ ขึ้นคำชะโนดสักการะพ่อปู่ศรีสุทโท

16.00 น คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ปตท วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
17.00 น เดินทางมุ่งสู่จังหวัดอุดรธานี โดยมีทางเจ้าหน้าที่ทีมงานคอยดูแลบริการตลอดการเดินทาง พร้อมบริการของว่างบนรถ(1)

06.30 น. แวะอุทยานปั๊ม ปตท ให้ทุกท่านทำภารกิจส่วนตัว
07.30 น พาทุกท่านเดินทางไปรับประทานอาหารเช้า ก๋วยจั๊บญวน บริการท่านละ 1 ชาม พร้อมน้ำดื่ม (2)
09.00 น นำพาทุกท่าเดินทางสู่วัดภูตะเภาทอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะและประวัติศาตร์ ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานน้อย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ป้ายแดงที่กำลังเป็นที่นิยมไม่แพ้ที่อื่นซึ่งมีความสวยงามอลังการ รวมทั้งเป็นที่ขอโชคลาภจากความเชื่อความศรัทธาของชาวไทยพุทธที่ต่างพากันมาเที่ยว
ชมความสวยงามอย่างไม่ขาดสายทุกวัน โดยมี “พญานาคราชสีทอง” ชื่อมุจลินท์ ที่เข้านิมิตพระครูเขมะ กาญจโนภาส อายุ 57 ปี เจ้าอาวาสวัดภูตะเภาทอง จะมาช่วยสร้างวัดภูตะเภาทอง และขอให้สร้างรูปปั้นตนเองประดิษฐานอยู่ภายในวัดแห่งนี้
11.00 น นำพาทุกท่านไปศาลปู่ย่า แวะชิมชาอู่หลง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้เกิดขึ้นโดยคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่า และความร่วมมือของคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานีหลายต่อหลายรุ่น มีอาคารพิพิธภัณฑ์ ที่บอกเล่าเรื่องราวการอพยพมาอาศัยอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อ 120 ปีที่ผ่านมา และประวัติความเป็นมาของเจ้าปู่-ย่า ด้านนอกอาคารมีการจัดสวนอย่างสวยงามแบบจีน ภายใต้แนวคิด สวนคุณธรรมพันปี 24 กตัญญู เป็นเรื่องเล่าของชาวจีนที่ได้รับการยกย่องว่ามีความกตัญญูเล่าขานต่อกันมาแต่โบราณ ที่ประกอบด้วยคุณธรรม และคติสอนใจ ทำให้ได้กลิ่นอายเหมือนอยู่เมืองจีน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ครัว ครูบล (3)
บ่าย เดินทางถึง พระวัดศิริสุทโธ คำชะโนด นำท่าน ไหว้พระองค์ใหญ่ เดินเข้าป่าคำชะโนดโดยใช้สะพาน ระหว่างเดินทางเข้าป่า จะพบรอยสะพานแยก (ระหว่างน้ำกับเกาะ,เล่ากันว่าจะไม่สามารถเชื่อมรอยต่อของสะพานกับกับเกาะได้ จะแตกออกตลอด เค้าเชื่อกันว่าเป็นรอยต่อระหว่างโลกมนุษย์กับบาดาล)ไหว้ศาลพ่อปู่ศรีสุทโทที่ท่านเป็นพญานาคราช ณ เมืองบาดาล ตาม ความเชื่อ ชมต้นชะโนด เชิญท่าน “ลูบฆ้อง” เป็น ความเชื่อว่าคนมีบุญใช้มือลูกเบาๆ ที่ฆ้องอย่าง ต่อเนื่องจะเกิดเสียงดังขึ้น ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (สามารถใช้ลูบหัวเพื่อความเป็นศิริมงคล และ (“ลูบฆ้อง”)
15.30 น นำพาทุกท่านเดินทางสู่ วัดโพธิ์ชัยเป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย เช่นเดียวกับหลวงพ่อพระใสที่เป็นพระพุทธรูป ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหนองคาย เป็นที่สักการะของทั้งชาวไทยและชาวลาว
17.30 น เดินทางสู่ตลาดท่าเสด็จ อิสระรับประทานอาหารเย็น

19.00 น เดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรมหิรัญแกรนด์

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
08.00 น พาทุกท่านเดินทางไปยังวัดผาตากเสื้อ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีทัศนียภาพสวยงามเป็นอย่างมากแห่งหนึ่งใน อ.สังคม จ.หนองคาย ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง ท่ามกลางธรรมชาติสมบูรณ์สวยงาม ที่วัดแห่งนี้ไม่ได้เป็นแต่สถานที่ปฏิบัติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความงดงามตามธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาชมความงาม และจุดไฮไลท์ที่สำคัญคือ สกายวอร์คแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่ง มีความแข็งแรงปลอดภัย โดยฐานยึดติดดับชั้นหินด้านล่าง ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 500 เมตร มองเห็นทัศนียภาพของแม่น้ำโขงและฝั่งตรงข้ามเป็นเมืองสังข์ทอง ประเทศลาว
11.30 น พาทุกท่านรับประทานอาหารกลางวัน (5)
13.00 น พาทุกท่านเดินทางไปวัดป่าภูก้อน ภายในวัดมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุ ในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา ซึ่งเป็นประธานประดิษฐานหน้าองค์พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์ มีพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี พระพุทธไสยาสน์หินอ่อนสีขาว ความยาว 20 เมตร สร้างด้วยหินอ่อนจากประเทศอิตาลี ที่นำมาเรียงซ้อนกันถึง 42 ก้อน ซึ่งเป็นหินขาวอ่อนที่มีความสวยงามและทนทานมากที่สุด ใช้ระยะเวลาในการสร้างถึง 6 ปี สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในปี 2554 คณะพุทธบริษัทวัดป่าภูก้อนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงมีการจัดสร้างพระพุทธไสยาสน์องค์นี้ขึ้น ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ทางพุทธศิลป์แห่งรัชกาลที่ 9 นอกจากพระวิหารและพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนีที่เป็นจุดเด่นของวัดป่าภูก้อนแล้ว ยังมี พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์ ที่อยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันถัดมาทางด้านล่างก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน เพราะเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และรูปปั้นหินอ่อนของเหล่าเกจิอาจารย์ชื่อดังของประเทศไทย ซึ่งมีศิษยานุศิษย์อยู่มากมาย โดยนักท่องเที่ยวจะต้องเดินทางขึ้นบันไดยาวเพื่อเข้ามายังเจดีย์เพื่อเข้าไปสักการะบูชา แม้จะสร้างขึ้นได้ไม่นานแต่ที่นี่ถูกยกให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวอีสาน
15.30 น เดินทางพาทุกท่านเยี่ยมชมสินค้าโอท็อปบ้านนาข่า
18.00 น พาทุกท่านเดินทางไปรับประทานอาหารพื้นเมือง พร แหนมเนือง (6)
ค่ำ เดินทางเข้าสู่โรงแรมธารบุรี นัดหมายทุกท่านไปช็อปปิ้ง UD Town หรืออิสระพักผ่อน

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
09.00 น. เช็คเอ้าท์ พร้อมมุ่งหน้าเดินทางสู่จังหวัดขอนแก่น
11.00 น นำทุกท่านเดินทางไปสักการะพระธาตุขามแก่น เป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น เป็นเจดีย์ที่สำคัญและเก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่น ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดในภาตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านพระธาตุขามแก่นมีตำนานเล่าขานกันว่า คณะอัญเชิญพระอังคารธาตุของพระพุทธเจ้า จากเมืองโมรีย์ (ประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน) นำโดยกษัตริย์เจ้านครโมรีย์ พร้อมด้วยพระอรหันต์ 9 องค์ ได้เดินทางเพื่อนำพระอังคารธาตุไปบรรจุในพระธาตุพนม ซึ่งระหว่างนั้นยังสร้างไม่แล้วเสร็จ ระหว่างทางได้แวะพักในบริเวณดอนมะขาม อันที่ตั้งของพระธาตุขามแก่นในปัจจุบัน ซึ่งมีต้นมะขามใหญ่ที่ตายแล้วเหลือเพียงแก่นและได้นำพระอังคารธาตุไปวางพักไว้บนแก่นมะขามนั้น รุ่งเช้า จึงเดินทางมุ่งหน้าสู่สถานที่ก่อสร้างพระธาตุพนมต่อไป เมื่อไปถึงปรากฎว่า พระธาตุพนมได้สร้างเสร็จแล้ว จึงต้องนำพระอังคารธาตุ กลับตามเส้นทางเดิม โดยตั้งใจว่าจะนำกลับไปยังนครโมรีย์ของตนตามเดิม เมื่อกลับมาถึงดอนมะขามที่เคยพักแรม ได้เห็นมะขามต้นที่ตายเหลือแต่แก่น กับฟื้นคืนชีวิตแตกใบเขียวชะอุ่ม น่าอัศจรรย์ จึงพร้อมใจกันสร้างพระธาตุครอบต้นมะขามและบรรจุพระอังคารธาตุไว้และพระพุทธรูปบรรจุไว้ภายใน และให้นามว่า “พระธาตุขามแก่น”
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ แซ่บนัวครัวอีสาน (8)
บ่าย นำพาทุกท่านสักการะพระธาตุแก่นนคร พระมหาธาตุ แก่นนคร พระธาตุ 9 ชั้นเหลืองอร่ามสวยงามจนเลื่องลือ อยู่ในวัดเก่าแก่ของเมือง“ ขอนแก่น”หนึ่งในสถานที่ ท่องเที่ยวขึ้นชื่อ ด้วยสถาปัตยกรรมทางศาสนาอัน ประณีตวิจิตรทุกรายละเอียดและที่ชั้นบนสุดของพระ มหาธาตุสามารถชมวิวบึงแก่นนคร และทิวทัศน์เมือง ขอนแก่นได้อย่างตระการตา
14.30 น ได้เวลาอันสมควรแก่การเดินทางกลับกรุงเทพ
23.00 น เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ
ทัวร์อุดรธานี