1714988673

ทัวร์เกาหลี กินหมูกระทะจะเจอเนื้อย่าง โอปป้านั่งข้างๆ จะเป็นเนื้อคู่ 5 วัน 3 คืน (7C)

ราคาเริ่มต้น 17,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ย่านอินชอนไชน่าทาวน์” ย่านชุมชนชาวจีนของเมืองอินชอน ซึ่งเป็นไชน่าทาวน์หนึ่งเดียวในประเทศเกาหลี โดยย่านนี้ถือกำเนิดในช่วงเดียวกันกับการเปิดท่าเรืออินชอนประมาณ ค.ศ.1883 โดยรัฐบาลเกาหลีมอบพื้นที่ให้กับชาวจีนที่อพยพมาในเวลานั้น ในอดีตเคยเป็นเคยเป็นร้านขายของต่างๆ ของเมืองจีน แต่ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งร้านอาหารต่างๆ โดยสถานที่แห่งนี้เป็นต้นกำเนิด และศูนย์รวมร้านขาย “จาจังมยอน” บะหมี่ซอสดำชื่อดังของเกาหลี ซึ่งถ้าท่านต้องการกินจาจังมยอนแบบดั้งเดิมจะหากินได้แต่ที่นี่เท่านั้น นอกจากนี้แล้วที่นี่ยังเต็มไปด้วยร้านค้ารวมถึงศิลปะต่างๆ ในแบบของจีนอีกด้วย

วันที่เดินทาง

พฤษภาคม 67 – กันยายน 67

ทัวร์เกาหลี

วันที่หนึ่ง
กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
22.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
สายการบิน Jeju Air (7C) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – ซองโด เซ็นทรัล พาร์ค – วัดฮึงยุนซา – อินชอนไชน่าทาวน์ – พิพิธภัณฑ์จาจังมยอน – ถนนวัฒนธรรมวอลมิโด
01.45 น. ออกเดินทางจากประเทศไทย สู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน Jeju Air (7C) เที่ยวบิน 7C 2206
09.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เมืองอินชอน (Inchon) ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากนั้นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซองโด เซ็นทรัล พาร์ค (Songdo Central Park) หรือสวนสาธารณะซองโด สวนสาธารณะที่ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างจากเซ็นทรัลพาร์ค ในมหานครนิวยอร์ก ของประเทศสหรัฐอเมริกา สวนสาธารณธซองโดสร้างขึ้นบนพื้นที่กว่า 100 ไร่ ภายในสวนเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมายรวมถึงยังมีกิจกรรม มากมายให้เลือกทำด้วยเหมาะสำหรับทั้งเพื่อนฝูง คู่รัก หรือกระทั่งครอบครัว เช่น กิจกรรมทางน้ำ พายเรือแคนู พายเรือคายัค หรือเดินเล่น ให้อาหารกระต่าย ให้อาหารกวาง ปั่นจักรยาน อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่ วัดฮึงยุนซา (Heungryunsa Temple) วัดที่สร้างขึ้นมาประมาณ 613 ปีก่อน แต่ก่อนจะใช้ชื่อว่า “วัดชองยังซา Cheongnyangsa” เพราะอยู่ใกล้ภูเขาชองยังซัน (Cheongnyangsan) ตัววัดนั้นเคยถูกไฟไหม้ไปในปี ค.ศ. 1592 จากช่วงสงครามระหว่างเกาหลีกับญี่ปุ่น ก่อนจะถูกบูรณะใหม่ในปี ค.ศ.1977 โดยตรงหน้าวัดนั้นจะมีอนุสรณ์ที่ตั้งไว้เป็นที่ระลึกจากความสูญเสียที่เกิดจากสงคราม ตัววัดนั้นตั้งอยู่บนเขาทำให้สามารถเห็นทิวทัศน์ในเมืองจากมุมสูงสวยงามอย่างยิ่ง นอกจากนี้แล้ววัดฮึงยุนซายังเคยเปิดให้บริการที่พักแบบ “Temple stay” ที่เปิดให้ผู้ที่สนใจปฏิบัตธรรมได้เข้าร่วม และสัมผัสกับชีวิตของผู้ปฏิบัติธรรม และเรียนรู้แง่มุมต่างๆ ของวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์พุทธศาสนาของเกาหลี รวมทั้งโปรแกรมการนั่งสมาธิให้ได้ผ่อนคลายไปกับบรรยากาศเงียบสงบ พร้อมทั้งฝึกสมาธิไปในตัวอีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
เมนูเนื้อย่างสไตล์เกาหลี “บุลโกกิ”
“บุลโกกิ (Bulgogi)” เป็นเมนูเนื้อหมู หรือเนื้อวัวสไลด์หมักด้วยซอสเกาหลี และผลไม้ต่างๆ ทำให้เนื้อมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มลิ้นน่ารับประทาน นำมาย่างบนเตาถ่าน หรือเตาไฟฟ้าพร้อมราดซอสสูตรพิเศษของเกาหลี เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ หรือจะนำมาห่อกับผักรับประทานก็ได้
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ย่านอินชอนไชน่าทาวน์” ย่านชุมชนชาวจีนของเมืองอินชอน ซึ่งเป็นไชน่าทาวน์หนึ่งเดียวในประเทศเกาหลี โดยย่านนี้ถือกำเนิดในช่วงเดียวกันกับการเปิดท่าเรืออินชอนประมาณ ค.ศ.1883 โดยรัฐบาลเกาหลีมอบพื้นที่ให้กับชาวจีนที่อพยพมาในเวลานั้น ในอดีตเคยเป็นเคยเป็นร้านขายของต่างๆ ของเมืองจีน แต่ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งร้านอาหารต่างๆ โดยสถานที่แห่งนี้เป็นต้นกำเนิด และศูนย์รวมร้านขาย “จาจังมยอน” บะหมี่ซอสดำชื่อดังของเกาหลี ซึ่งถ้าท่านต้องการกินจาจังมยอนแบบดั้งเดิมจะหากินได้แต่ที่นี่เท่านั้น นอกจากนี้แล้วที่นี่ยังเต็มไปด้วยร้านค้ารวมถึงศิลปะต่างๆ ในแบบของจีนอีกด้วย
นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์จางจังมยอน (Jajangmyeon Museum) ซึ่งภายในสถานที่จะมีบอกเล่าความเป็นมาของมนูอาหารจาจางมยอน และอิทธิพลของเมนูยอดฮิตนี้ที่มีต่อคนเกาหลีทุกเพศทุกวัย “จาจังมยอน” หรือบะหมี่หน้าดำ เป็นบะหมี่แห้งทำจากเส้นโซเมียน หรือโซเมนที่ทำจากแป้งสาลี และไข่มาลวกให้ร้อนแล้วคลุกกับซอสชุนเจียง ซอสที่ทำจากถั่วดำหมักมีลักษณะข้นได้รับความนิยมในเกาหลีเป็นอย่างมาก หากใครที่เป็นคอละครซี่รี่ส์เกาหลีจะเห็นเมนูนี้บ่อยมาก เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเมนูประจำตัวของเหล่าพระเอกนางเอกเกาหลีเลยทีเดียว โดยอาหารชนิดนี้นั้นได้มาจากแรงงานจีนที่อพยพเข้ามาเกาหลี ในช่วงปี 1884 และต่อมาได้ปรับรสชาติตามวัตถุดิบท้องถิ่น รวมถึงปรับรสชาติให้เข้ากับคนเกาหลีมากขึ้น จนมาเป็นจาจังมยอนในปัจจุบัน

นำท่านเดินทางสู่ ถนนวอลมิโด (Wolmido Street) ถนนสายวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่บนเกาะวอลมิโด เป็นถนนที่เหมาะสำหรับเดินท่องเที่ยวริมทะเล ประกอบไปด้วยโซนต่างๆ โดยมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ Doodle Pillar, Meeting Square, Arts Square, Performance Square และ Good Harvest Square ถนนแห่งนี้มีร้านอาหาร, คาเฟ่ และร้านอาหารทะเลมากมายเรียงรายไปตามชายฝั่ง นอกจากนี้ยังมี หอสังเกตการณ์โวลมี (Wolmi Observatory) สถานที่ที่เหมาะสำหรับชมทิวทัศน์ของท่าเรือ และตัวเมืองโดยรอบ และยังมีท่าเทียบเรือที่คุณสามารถล่องเรือไปเที่ยวรอบๆ เกาะได้อีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
เมนูหม้อไฟเกาหลี “บูเดจิเก”
“บูเดจิเก (Budae-jjigae)” ชาบูหม้อไฟสไตล์เกาหลีที่ประกอบไปด้วย แฮม ไส้กรอก เต้าหู้ขาวแบบแข็ง หมูบด เนื้อบด หรือไก่บด ต้นหอมญี่ปุ่น เห็ดเข็มทอง ต้มในน้ำซุปร้อนๆ ที่ปรุงรสกลมกล่อมตามสูตรของทางร้าน จากนั้นใส่มาม่าเกาหลี หรือบะหมี่เกาหลีลงไป ต้มจนเดือดพร้อมรับประทาน
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก INCHEON DIAMOND HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ห้องสมุด Starfield – ล็อตเต้เวิลด์ ทาวเวอร์ – ย่านคังนัม – ศูนย์เครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – ย่านฮงแด
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ย่านคังนัมเพื่อนำท่านเข้าสู่ ห้องสมุดสตาร์ฟิลด์ (Starfield Library) ห้องสมุดสุดชิคขนาดใหญ่กว่า 2,800 ตารางเมตรที่ตั้งอยู่ในห้างสตาร์ฟิลด์ โคเอ็กซ์ มอลล์ (Starfield COEX Mall) ของกรุงโซล (Seoul) ซึ่งห้องสมุดแห่งนี้มีหนังสือและนิตยสารมากกว่า 50,000 เล่ม ให้ท่านได้เก็บภาพชั้นหนังสืออันอลังการสูงใหญ่ ซึ่งนอกจากห้างโคเอ็กซ์แห่งนี้จะเป็นที่ตั้งของห้องสมุดสุดชิคแห่งนี้แล้ว ที่นี่ยังมีแบรนด์เสื้อผ้า ของกิน ของใช้ต่างๆ มากมายให้ท่านช้อปปิ้งอีกด้วย
นำท่านเดินทางสู่ ล็อตเต้ เวิลด์ ทาวเวอร์ (Lotte World Tower) ตึกสีเงินรูปทรงโดดเด่น ซึ่งภายในตึกมีทั้งร้านค้า โรงภาพยนตร์ ออฟฟิศ และโรงแรม อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของสวนสนุกล็อตเต้ เวิลด์ (Lotte World) รวมไปถึงจุดชมวิวโซลสกาย (Seoul Sky) หอชมวิวที่มีพื้นเป็นกระจกที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 555 เมตร ซึ่งสามารถเห็นวิวของกรุงโซลได้แบบ 360 องศา อีกด้วย
** ค่าทัวร์ไม่รวมค่าขึ้นหอชมวิว **
นำท่านเดินทางสู่ ถนนช้อปปิ้งสถานีคังนัม (Gangnam Station Shopping Street) หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ย่านคังนัม” ถนนที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนม รวมถึงแบรนด์ local ของเกาหลีอย่างเช่น 8 Seconds, MIXXO, SPAO หรือสินค้าแบรนด์แฟชั่นต่างประเทศ เช่น ZARA, UNIQLO, NIKE นอกจากนี้แล้วยังเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร ต่างๆ รวมถึงคลินิกเสริมความงามนับร้อยแห่งอีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
เมนูข้าวยำเกาหลี “บิบิมบับ”
“บิบิมบับ (Bibimbap) คือ ข้าวที่โปะ topping ด้วยเครื่องมากมายเช่น ถั่วงอกผัด ผักโขมน้ำมันงา เห็ดหอมผัด แตงกวา หรือเนื้อหมู เนื้อวัวผัด ส่วนประกอบคล้าย banchan (เครื่องเคียงเกาหลี) หรือไส้ที่ห่อนำไปทำ คิมบับ(Kimbap) ซึ่งไส้ส่วนใหญ่ปรุงจนสุกแล้ว จากนั้นราดด้วยซอสโคชูจัง คลุกกับข้าวร้อนๆ เป็นเมนูอาหารเกาหลีที่อร่อย และขึ้นชื่อมากอย่างนึง
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์เครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี (Cosmetic Center) แหล่งช้อปปิ้งที่จำหน่ายเครื่องสำอางชั้นนำของเกาหลีมากมาย อาทิ เช่น LANEIGN, SULWASOO, ROJUKISS เป็นต้น มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสำอางชั้นนำในราคาพิเศษ
นำท่านเดินทางสู่ ย่านฮงแด (Hongdae Street) แหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของกรุงโซล ตั้งอยู่หน้ามหาลัยฮงอิก (Hongik University) ที่นี่เป็นแหล่งรวมสินค้าแฟชั่นมากมายของเกาหลี มีร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ ตั้งอยู่เรียงรายเต็มไปหมด นอกจากนี้ย่านฮงแดยังมักเป็นที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมทางศิลปะ การแสดง และงานเทศกาลที่น่าสนใจต่างๆ รวมถึงสตรีทอาร์ทอีกด้วย
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ ย่านฮงแด
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก L’ART HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ศูนย์โสมรัฐบาลเกาหลี – ศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนามู – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – พระราชวังชางด๊อกกุง – หมู่บ้านบุกชอน ฮันอก – แหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี – ย่านเมียงดง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสมรัฐบาลเกาหลี (Ginseng Center) ศูนย์โสมที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลเกาหลี โดยในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดของเกาหลี “โสม” เป็นที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยคนเกาหลีเชื่อว่าโสมสามารถรักษาได้หลายอย่าง และช่วยปรับสมดุลในร่างกาย มีเวลาให้ท่านได้ชมการสาธิตการผลิตโสมรวมถึงเลือกซื้อโสมราคาประหยัดตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนามู (Hogae Namu Herb) โดย “ฮอกเกตนามู” นั้นเป็นสมุนไพรที่ขึ้นเฉพาะประเทศเกาหลี 10 ปี จะออกดอกหนึ่งครั้ง ต้องปลูกในที่อากาศหนาวเย็น บริสุทธิ์ ที่ความสูง 800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล โดยทุกส่วน ไม่ว่ากิ่ง ก้าน ใบ ล้วนเป็นสมุนไพรได้หมด ฮอกเกตนามูนั้นมีสรรพคุณช่วยขับสารพิษตกค้างต่างๆ ออกจากตับอย่างปลอดภัย ฟื้นฟูตับ ทำให้ตับแข็งแรง สามารถทานได้ทุกเพศทุกวัย
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine) ศูนย์จำหน่ายน้ำมันที่ผลิตจากสนเข็มแดง โดยคนเกาหลีเชื่อว่าน้ำมันสนเข็มแดงนั้นช่วยในการลดไขมัน และน้ำตาลในเส้นเลือด เหมาะสำรับผู้ป่วยเบาหวาน หรือผู้ป่วยคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด
นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (Seaweed Museum) ให้ท่านได้เรียนรู้ต้นกำเนิดของสาหร่ายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่ผลิต และแสดงการเลี้ยงสาหร่ายแบบครบวงจร ให้ท่านได้เลือกซื้อสาหร่ายรสชาติต่างๆ ตามอัธยาศัย
*** พิเศษให้ท่านได้ลองใส่ “ชุดฮันบก” ชุดประจำชาติเกาหลี และสนุกสนานไปกับกิจกรรม “ทำคิมบับ” อาหารพื้นเมืองของเกาหลี ***

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังชางด๊อกกุง (Changdeokgung Palace) พระราชวังที่ได้ขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของเกาหลีเป็นพระราชวังอันดับสองที่สร้างขึ้นต่อพระราชวังเคียงบก (Gyeongbukgung Palace) โดยสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1405 ในรัชสมัยกษัตริย์แทจง ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์หลายพระองค์ในราชวงศ์โชซอน โดยภายในวังจะแบ่งเป็นเขตพระราชฐานชั้นใน และเขตพระราชฐานชั้นนอก พระราชวังแห่งนี้ได้รับสมญานามว่า “พระราชวังตะวันออก หรือ ทงวอล” โดยพระราชวังแห่งนี้ที่มีส่วนที่เรียกสวนลับ หรือสวนต้องห้าม ซึ่งสวนแห่งนี้เป็นสวนที่ใช้เฉพาะกษัตริย์เท่านั้น แม้แต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาได้ ทำให้สวนแห่งนี้ถูกขนานนามว่าสวนต้องห้าม ในปัจจุบันพระราชวังชางด๊อกกุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเกาหลี และเป็นสถานที่ที่คนนิยมมาชมใบไม้เปลี่ยนสีกันในฤดูใบไม้ร่วง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร
เมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี “BBQ”
โดยมีเมนูให้เลือกหลากหลาย ทั้งเนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก่ หรืออาหารทะเล พร้อมเครื่องเคียงต่างๆ เช่น ผักกาดหอม หัวไช้เท้าดอง ถั่วงอกผัด และกระเทียม ทานคู่กับน้ำจิ้มสูตรพิเศษของทางเกาหลี พร้อมเสิร์ฟแบบไม่อั้น

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านบุกชอน ฮันอก (Bukchon Hanok Village) เป็นหมู่บ้านดั้งเดิมของเกาหลีที่มีประวัติยาวนาน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของคลองชองเกชอน ระหว่างพระราชวังเคียงบก พระราชวังชางด๊อก และอารามหลวงจองเมียว ซึ่งในสมัยโชซอนนั้น หมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่อยู่ของพวกเชื้อพระวงศ์ และขุนนาง ลักษณะของหมู่บ้านจะเป็นตรอกซอกซอยเล็กๆ อันเป็นที่ตั้งของบ้านโบราณกว่าร้อยหลัง และยังคงสภาพสภาพแวดล้อมเหมือนเมื่อครั้งยังอยู่ในสมัยราชวงศ์โชซอนที่มีอายุกว่า 600 ปี โดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
นำท่านเดินทางสู่ แหล่งช้อปปิ้งปลอดสินค้าภาษี (Duty Free) แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา กล้องถ่ายรูป เครื่องสำอาง ฯลฯ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่ ย่านเมียงดง (Myeongdong) ย่านช้อปปิ้งใจกลางกรุงโซลที่เต็มไปด้วยร้านค้า ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ร้านอาหารริมทางมากมาย โดยเมียงดงนั้นเป็นแขวงหนึ่งในเขตกรุงโซล มีพื้นที่เป็นที่ตั้งของร้านค้ากระจายตัวไปทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตก มีห้างสรรพสินค้าขนาดย่อม มีร้านขายสินค้าแบรนด์เนมมากมาย และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คของเกาหลียอดนิยมอีกด้วย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ ย่านเมียงดง
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก L’ART HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า หมู่บ้านอึนพยอง ฮันอก – ฮุนได พรีเมียม เอาท์เล็ต – ร้านค้าละลายเงินวอน – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณอึนพยอง ฮันอก (Eunpyeong Hanok Village) หมู่บ้านโบราณของเกาหลี หรือที่รู้จักกันว่า “ฮันอก” โดยฮันอกเป็นสไตล์บ้านโบราณของเกาหลีที่มีโครงสร้างหลักเป็นไม้เกือบทั้งหลัง มีเพียงส่วนของพื้น และเสาที่มีการใช้หิน และดิน หลังคาเป็นกระเบื้องดินเผา สำหรับหมู่บ้านโบราณอึนพยองนั้นตั้งอยู่ใจกลางเมืองโซลบริเวณเชิงเขาพุคันซาน เขตอึนพยอง โดยหมู่บ้านนี้เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ. 2012 โดยมีจุดประสงค์ให้เป็นที่อยู่อาศัย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปพร้อมกัน ให้ท่านได้เดินเล่น และถ่ายรูปคู่กับหมู่บ้านโบราณพร้อมฉากหลังเป็นภูเขา นอกจากนี้ที่พลาดไม่ได้คือการดื่มด่ำบรรยากาศจากการจิบกาแฟ และชาโบราณของเกาหลี พร้อมชมวิวของหมู่บ้านโบราณอึนพยอง โดยร้านกาแฟในหมู่บ้านอึนพยองนั้นจะตกแต่งแบบโบราณให้เข้ากับสไตล์ฮันอก ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวเกาหลีเป็นอย่างมาก โดยนักท่องเที่ยวเกาหลีนั้นนิยมมานั่งพักดื่มกาแฟ พร้อมชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของหมู่บ้านอึนพยองซึ่งเข้ากับบรรยากาศอย่างยิ่ง
** ค่าเครื่องดื่มไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ **
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
เมนูชาบูสไตล์เกาหลี
ชาบูสไตล์เกาหลี เสิร์ฟพร้อมหมูสไลด์แล่มาพอดีคำ พร้อมเห็ด และผักหลากหลายชนิดนำมารวมกันไว้ในหม้อแล้วเติมด้วยน้ำซุปร้อนๆ ตามสูตรของทางร้าน จนเดือดก่อนเติมวุ้นเส้นลงไปพร้อมรับประทาน ทานคู่กับน้ำจิ้มสุกี้จะรสชาติเข้ากันอย่างมาก
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฮุนได พรีเมียม เอาท์เลท (Hyundai Premium Outlet) เอาท์เลทที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น Ferragam, Tory Burch, Jimmy Choo, Burberry, Prada, Miu Miu, Tod’s, Channel, Longchamp และอื่นๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
นำท่านสู่ ซูปเปอร์มาร์เก็ต หรือ ฉายา “ร้านค้าละลายเงินวอน” ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเกาหลีก่อนกลับประเทศไทย เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเกาหลี , นมกล้วย , เยลลี่ยาคูลท์ และสินค้าแบรนด์พื้นเมืองต่างๆ มากมาย
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อทำคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน
20.40 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Jeju Air (7C) เที่ยวบิน 7C 2205
00.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ **เดินทางถึงในวันถัดไป **

ทัวร์เกาหลี