117-80195-300

ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน ซูวอน 1คืน โซล 2คืน (YP)

ราคาเริ่มต้น 24,588 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

พระราชวังฮวาซอง แฮงกุง (Hwaseong Haenggung Palace) เป็นพระราชวังที่กษัตริย์ชองโจทรงสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน มีพื้นที่กว้างขวาง และประกอบไปด้วยอาคารต่างๆ ที่ดูงดงามตามแบบสถาปัตยกรรมของเกาหลี นอกจากนี้ยังมีอาคารอีกส่วนหนึ่งที่เป็นจุดเด่นซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากที่สุด นั่นก็คือส่วนที่ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีส์เรื่องแดจังกึม ซึ่งภายในจะมีการจัดแสดงชุดเครื่องแต่งกายต่างๆ ที่นักแสดงใช้ถ่ายทำ รวมทั้งยังมีภาพของแดจังกึม และมินจุงโฮ ขนาดเท่าตัวจริงให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปคู่เป็นที่ระลึกอีกด้วย

วันที่เดินทาง

มิถุนายน 67 – สิงหาคม 67

ทัวร์เกาหลี

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
หัวหน้าทัวร์ และเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับอำนวยความสะดวก
กรณีผู้โดยสารไม่ได้มาเช็กอิน และไม่ได้ทำการยกเลิกการจองก่อนเวลาปิดเคาน์เตอร์เช็กอิน
หรือไม่ได้มาขึ้นเครื่องหลังจากเช็กอินเรียบร้อยแล้ว สายการบินอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกับผู้โดยสาร
ผู้โดยสารขาออก หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ประตูทางเข้า
เวลา 19.00 น. Q Air Premia 8

ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินของสายการบินตามที่ได้อนุมัติ

สายการบิน BKK-ICN เวลาออก เวลาถึง
Air Premia YP602 22.45 06.20+1
น้ำหนักกระเป๋าใต้ท้องเครื่อง 23 กิโลกรัม(1ชิ้น) ถือขึ้นเครื่อง 10 กิโลกรัม
(บริการอาหารร้อนไป-กลับ มีจอทุกที่นั่ง)

วันที่สอง สนามบินอินชอน – INSPIRE Entertainment Resort – Starfield Library Suwon – พระราชวังฮวาซอง แฮงกุง – หมู่บ้านพื้นเมืองเกาหลี
ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยเส้นทางบินระหว่างประเทศไทย และเกาหลี (เวลาที่เกาหลีใต้เร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง)

เช้า ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว อันยอง ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้

“สกายแทร็กซ์” จัดอันดับสนามบินที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2552 “เกาหลีใต้” สนามบินอินชอน คว้าที่ 1

นี่คือจุดหมายปลายทางใหม่ล่าสุด INSPIRE Entertainment Resort เปิดให้บริการในปี 2567 เป็นรีสอร์ท Mohegan ล่าสุด และใหญ่ที่สุดในเอเชียเหนือ รีสอร์ทเพื่อความบันเทิงครบวงจรแห่งนี้ประกอบด้วยโรงแรมระดับ 5 ดาว คาสิโน ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ห้องนิทรรศการ สถานที่แสดงในร่ม INSPIRE Arena สวนน้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านความบันเทิงอื่นๆ รีสอร์ทแห่งนี้มีรูปลักษณ์ร่วมสมัย โดยมี AURORA ซึ่งเป็นถนน LED ยาว 150 เมตรที่จัดแสดงการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี และศิลปะดิจิทัลทุกๆ 30 นาที คุณจะรู้สึกราวกับว่ากำลังเดินคดเคี้ยวท่ามกลางหญ้าสูงในป่าลึกลับ อยู่ใต้ท้องฟ้าสีครามที่ไร้ขอบเขต หรือบางทีคุณอาจพบว่าตัวเองจมอยู่ใต้น้ำลึกของมหาสมุทรสีฟ้า ท่องไปในความอัศจรรย์ในพื้นที่ดิจิทัลอันกว้างใหญ่ที่ไม่เคยมีมาก่อน
อาหารกลางวัน (1)
ฟินสุดกับเมนูเลื่องชื่อ กัมจาทัง ซุปกระดูกหมู รสเผ็ด ใส่มันฝรั่ง เสิร์ฟพร้อมข้าวสวย และเครื่องเคียง

นำท่านสู่ ห้องสมุด Starfield Library Suwon ที่เพิ่งเปิดใหม่ในซูวอนนั้นน่าทึ่งมาก! ห้างเปิดใหม่ล่าสุด นอกจากจะมีห้องสมุด Starfield Library ที่สวยใหญ่อลังแล้ว ยังเป็นห้างที่รวมร้านดังๆ แบรนด์ดังๆไว้เพียบ

พระราชวังฮวาซอง แฮงกุง (Hwaseong Haenggung Palace) เป็นพระราชวังที่กษัตริย์ชองโจทรงสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน มีพื้นที่กว้างขวาง และประกอบไปด้วยอาคารต่างๆ ที่ดูงดงามตามแบบสถาปัตยกรรมของเกาหลี นอกจากนี้ยังมีอาคารอีกส่วนหนึ่งที่เป็นจุดเด่นซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากที่สุด นั่นก็คือส่วนที่ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีส์เรื่องแดจังกึม ซึ่งภายในจะมีการจัดแสดงชุดเครื่องแต่งกายต่างๆ ที่นักแสดงใช้ถ่ายทำ รวมทั้งยังมีภาพของแดจังกึม และมินจุงโฮ ขนาดเท่าตัวจริงให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปคู่เป็นที่ระลึกอีกด้วย
นำท่านเข้าชม หมู่บ้านพื้นเมืองเกาหลี Korean Folk Village ที่จำลองมาจากยุคกลางจนไปถึงปลายราชวงศ์โซซอน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่น่าสนใจ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1974 ซึ่งถ่ายทอดบรรยากาศพื้นเมืองของเกาหลีทั้งบรรยากาศบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้าง ขนบธรรมเนียมประเพณี มีบ้านเรือนโบราณกว่า 282 หลังออกมาได้อย่างเนี้ยบมาก และมีตัวอย่างบ้านจำลองแบบเกาหลีโบราณครบทั่วทุกภาค ในหมู่บ้านพื้นเมืองเกาหลีจำลอง แบ่งเป็นโซนๆ ทั้งโซนร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก โซนหมู่บ้านจำลองแบบเกาหลีโบราณ รวมถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ลานการแสดงกลางแจ้ง โรงสาธิตการทำหัตถกรรมพื้นบ้านหลายอย่าง เช่น ตีดาบ ทำกระดาษ ชงชา ฯลฯ โดยแต่ละวันจะมีการแสดงทางวัฒนธรรมที่ปัจจุบันหาดูได้ยาก ได้แก่ ระบำชาวนาไต่เชือก ขี่ม้าผาดโผน จำลองพิธีแต่งงาน แบบโบราณ ซึ่งจัดแสดงเป็นรอบ

อาหารเย็น (2)
เมนูท้องถิ่น จิมดัก เป็นอีกหนึ่งเมนูที่มีชื่อเสียง วุ้นเส้นผัดซอสเกาหลี ไก่ แครอท มัน ผัดกับซอสถั่วเหลือง เข้มข้น

ได้เวลาสมควรนำท่านเช็คอิน โรงแรม Korea suwon hotel 3* หรือเทียบเท่า

วันที่สาม COSMETIC SHOP – สมุนไพร Red Pine – โรงงานสาหร่าย ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย ใส่ชุดฮันบก) – มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา – ยอดเขานัมซานโซลทาวเวอร์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารโรงแรม (3) พร้อมอำลาที่พัก

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง “เครื่องสำอางปลอดภาษี” COSMETIC SHOP เครื่องสำอางขึ้นชื่อของเกาหลี อาทิ โบท็อกหน้าเด็ก หน้ากาก LED ช่วยพื้นฟูสภาพผิว, SNAIL CREAM (ครีมหอยทาก) , ครีมบำรุงต่างๆ , CC ครีม ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย

..นำชมและเข้าใจ RED PINE ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสนเข็มแดง มีสรรพคุณช่วยล้างพิษระบบเลือดให้สะอาด เพิ่มภูมิต้านทานร่างกายให้แข็งแรง และช่วยรักษาสมดุลในร่างกาย

นำท่านไปชม โรงงานสาหร่ายเกาหลี ให้ท่านได้ชมกรรมวิธีในการผลิตสาหร่ายเกาหลีแสนอร่อย พร้อมชิมสาหร่ายๆ หรือจะเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านก็ได้ จากนั้นพาท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี กับการสวมชุดประจำชาติเกาหลี “ ชุดฮันบก” ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับการ ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน “คิม” แปลว่า สาหร่าย “บับ” แปลว่า ข้าว โดย วิธีการทำ จะห่อเป็นแท่งยาวๆ แล้วหั่นเป็นชิ้นพอดีคำ

อาหารกลางวัน (4)
รับประทานอาหาร เมนู Bibimbap เป็นอีกหนึ่งเมนูที่มีชื่อเสียง ข้าวยำเกาหลี เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง อร่อยมาก

นำท่านชม มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา Ewha Womans University เป็นมหาวิทยาลัยสตรีที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศเกาหลี เอกลักษณ์ของมหาลัยสตรีอีฮวาคือสถาปัตยกรรมของอาคารเรียนที่สวยงามเป็นอย่างมาก มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม บริเวณโดยรอบนั้น เต็มไปด้วยต้นไม้ที่ไม่เพียงแต่ให้ร่มเงาแต่ยังให้ความสวยงาม ทั้งในยามดอกไม้บานอย่างซากุระ หรือช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่มีการเปลี่ยนสีของใบไม้ที่สวยงามมากๆ โดยเฉพาะอาคารหุบเขาสีเขียวที่มีการออกแบบได้สวยงามเป็นเอกลักษณ์ มีมุมให้เลือกถ่ายรูปมากมาย และแหล่งช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ในราคานักศึกษา

ชมวิวมุมกว้างแบบพาโนราม่าบน ยอดเขานัมซานโซลทาวเวอร์ จุดเด่นอันสวยงามของกรุงโซลที่มองเห็นได้จากที่ไกลๆ สำหรับบรรดาคู่รักกับกิจกรรมคล้องใจไว้ที่กุญแจ Love Key Ceremony เป็นจุดที่ให้คู่รักมาเขียนข้อความและชื่อของคู่ตัวเองลงบนแม่กุญแจหลากสีกิมมิคน่ารักๆที่ทำให้หอคอยแห่งนี้กลายเป็นสถานที่เดทสุดฮิตอีกแห่งหนึ่งในเกาหลี (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ และกิจกรรมคล้องกุญแจ)
อาหารเย็น (5)
ฟินสุดกับเมนูเลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก ชุดหมูย่าง บุฟเฟ่ต์ (หมูย่างเกาหลี)
มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม เอกลักษณ์เกาหลีแท้คือการทานหมูย่าง ห่อคู่กับผักกาดเขียวแบบเมี่ยงคำไทย โดยใส่น้ำจิ้มเต้าเจี้ยว (เครื่องจิ้มหมัก ที่ช่วยชูรสอย่างดี) และเครื่องเคียงที่ชอบ
ได้เวลาสมควรนำท่านเช็คอิน โรงแรม L’art 3* หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู – สมุนไพรโสมเกาหลี – อินซาดง – ตลาดกวางจัง – อิสระช้อปปิ้ง
คังนัม อิสระทำสวยกับคุณหมอชื่อดัง
เช้า รับประทานอาหาร ที่ห้องอาหารโรงแรม (6)

นำท่านรู้จัก และเข้าใจ ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู ต้นไม้ฮ๊อกเก็ตนามูชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุ์ฮ๊อกเก็ตนี้..ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรค ตับแข็งไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา ..จากนั้นนำท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี ที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกำลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก
อาหารกลางวัน (7)
Cash back 10000 วอน เพื่อไม่รบกวนเวลาของท่าน และสะดวกในการเลือกซื้ออาหาร

ย่านอินซาดง (Insa-dong) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่เป็นย่านเก่าแก่ที่สำคัญของเมืองโซล ถนนวัฒนธรรมประกอบด้วยถนนหลักอินซาดงและมีตรอกซอกซอยแยกออกไปทั้งสองข้างทาง ภายในตรอกเป็นร้านอาหารแบบดั้งเดิม โรงน้ำชา ร้านกาแฟ และแกลเลอรี่ ในย่านแห่งนี้เป็นแหล่งรวมแกลเลอรี่ต่างๆ กว่า 100 แห่ง คุณสามารถชมงานศิลปะแบบดั้งเดิมของเกาหลี ภาพวาด และประติมากรรมอันสวยงามได้ที่นี่ โดยแกลเลอรี่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ได้แก่ Hakgojae Gallery ซึ่งเป็นศูนย์กลางศิลปะพื้นบ้าน, Gana Art Gallery หอส่งเสริมศิลปิน และ Gana Art Center โรงน้ำชาและร้านอาหารตามตรอกซอกซอยต่างจัดแต่งได้อย่างลงตัวกับแกลเลอรี่ และยังมีร้านค้าให้ได้เดินช้อปปิ้งกันอย่างสนุกสนานเหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัย

จากนั้น นำท่านสู่ ตลาดกวางจัง Gwangjang market ถือเป็นตลาดเก่าแก่ 100 ปี เป็นหนึ่งในตลาดที่เก่าแก่ของชาวเกาหลีเลยก็ว่าได้ ในอดีตตลาดได้เคยถูกทำลายลงในสมัยสงครามของเกาหลี ก่อนจะถูกฟื้นฟูสร้างขึ้นใหม่จนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ยังเจริญเติบโตและมีความคึกคักจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน และที่โดดเด่นมากๆคือ Street Food เป็นตลาดขายอาหารพื้นเมืองต้นตำรับของชาวเกาหลี แถมราคาไม่แพงอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น ใส้กรอกเลือดหมู กิมบับ หัวหมู ต๊อกบ๊อกกี้ ออมุก บินแดด็อก และอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่ออีกมากมาย ทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และสินค้าพื้นของชาวเกาหลีอีกด้วย ส่วนใครจะมาตามรอยป้าเกี๊ยว Netflix หาไม่อยาก แถวยาวๆ และมีป้ายใหญ่ๆ เห็นชัดแต่ไกล
… พาทุกท่านไปย่าน คังนัม (Gangnam) หรูหราไฮเอนด์ต้องย่านคังนัม รวมแหล่งช้อปปิ้ง มีทั้งสำนักงาน โรงเรียนชื่อดัง และห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และยังเป็นที่ตั้งของคลินิกและโรงพยาบาลศัลยกรรมชื่อดังมากมาย แหล่งรวมสินค้าราคาเบาๆ ไปจนถึงแบรนด์เนม มีตั้งแต่เสื้อผ้าวัยรุ่น-วัยทำงาน สินค้าไอที เครื่องสำอาง รองเท้า ร้าน ABC Mart ให้ช้อปกันแบบจุใจ Olive Young ร้านเครื่องสำอางที่โด่งดัง ให้เลือกมากมาย ช้อปเสร็จแล้ว ท่านสามารถเดินชมวิวทิวทัศน์ตึกสูงเจริญหูเจริญตา มีร้านค้าแบรนด์เนมต่างๆ ให้ช้อปต่อได้อีก ส่วนใครชอบความน่ารักของเหล่าคาแรคเตอร์ Kakao Friends และ Line Friends ก็มี Shop ให้ช้อปเช่นกัน

สำหรับท่านที่สนใจเข้ารับบริการ Botox Filler Rejuran Healer ฉีดสลายไขมันบอดี้ ทรีทเม้นท์ผิว /ฉีดผิว
แอลเลเบสไบร์ทเทนนิ่ง ฟิลเลอร์ปาก ร้อยไหม และอีกมากมาย
REYOUNG โรงพยาบาลรียัง ชื่อดัง โดยคุณหมอได้เป็นผู้แปลงโฉมในรายการ LET ME IN ประเทศไทย ทั้งนี้ยังมีเหล่าคนดัง เกาหลี และไทย เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลแห่งนี้ เพื่อปรับแต่งใบหน้า ให้มีความสวย หล่อ ตามที่ต้องการ
ฮิตสุด ในตอนนี้ Rejuran Healer (รีจูรัน ฮีลเลอร์) เป็น Skin rejuvenation booster ที่กระตุ้นการเกิดเซลล์ผิวใหม่ โดยสารสกัดจาก Polyneucleotide (PN) หรือ Salmon DNA ซึ่งไกล้เคียงดีเอ็นเอมนุษย์มากที่สุด จึงมีคุณประโยชน์ที่หลากหลายต่อผิวหนัง ช่วยเรื่องริ้วรอย รูขุมขน ผิวกระจ่างใส ให้ผิวหน้าดูอ่อนเยาว์ (ไม่รวมค่าบริการ)

อิสระอาหารเย็น เพื่อไม่รบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน
หลังจบรายการท่องเที่ยว พาท่านเดินทางกลับที่พัก
วันที่ห้า Duty free – ช้อปปิ้งเมียงดง – ละลายเงินวอน – สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารโรงแรม(8) พร้อมอำลาที่พัก

เลือกซื้อสินค้าดิวตี้ฟรี เพื่อให้คนเดินทางออกนอกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นชาวเกาหลีหรือนักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง สินค้าปลอดภาษี และได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมนำเข้าจากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทั้งสินค้าแบรนด์เกาหลียอดนิยมที่ชาวเกาหลี ชาวจีน ชาวญี่ปุ่น และ ชาวเอเชียชื่นชอบ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศ อาทิ SULWHASOO , LANEIGE , SHISEIDO, SKII และ กระเป๋าแบรนด์ดัง MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL

พาตะลุย ย่านเมียงดง แหล่งช้อปปิ้งอันดับต้นๆ ที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี สวรรค์ของนักช้อป สามารถเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาประเภทได้ตามใจชอบ อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง และอื่นๆ อีกมากมาย รวมเอาไว้แทบทุกแบรนด์ที่มีอยู่ในเกาหลี ราคาของสินค้าจะเท่ากัน ต่างกันที่ของแถมว่าร้านไหนให้เยอะกว่ากันเท่านั้น

นอกจากการมาช้อปปิ้งแล้ว เสน่ห์อีกอย่างของที่นี่คือ STREET FOOD สองข้างทางเต็มไปด้วยรถเข็นที่ขายของกินจำพวก เครันปัง เค้กไข่สไตล์เกาหลีแสนอร่อย ล็อบสเตอร์ย่างชีส กุ้งตัวใหญ่สดรสหวาน ย่างบนเตาร้อนๆ โรยหน้าด้วยชีสแบบเข้มข้น หอยเชลล์อบชีส หอยไซส์ใหญ่ย่างเนยโรยทับด้วยชีส ครัวซองค์ปลา ขนมอบเนื้อนุ่มคล้ายแพนเค้กรูปปลามีหลากหลายไส้ให้เลือก ต็อกบกกิ แป้งราดซอสสีแดงรสจัด โอเด้ง แผ่นแป้งพับเสียบไม้รสชาติคล้ายลูกชิ้นปลา โฮต็อก ขนมแป้งแพนเค้กหนานุ่มสอดไส้น้ำตาลหรือน้ำผึ้ง ออมุก ลูกชิ้นปลาบดเสียบไม้ ทวิกิม เมนูผัก และอาหารทะเลชุบแป้งทอด มันหวาน หรือของทอดต่างๆ ล้วนมีให้ลองชิมได้รสชาติแบบคนเกาหลีแท้ๆ

อาหารกลางวัน (9)
ลิ้มลองเมนูดัง บูเดจิเก แกงทหารในซีรี่ย์ ซุปกิมจิ ใส่มาม่า หมู แฮม เห็ด และผักในหม้อใหญ่
เสิร์ฟพร้อมข้าวสวย และเครื่องคียง
ให้ท่านได้ซื้อของฝากที่ “ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน” ร้านที่มีขนมเกาหลีให้เลือกมากมาย อาทิ
เวเฟอร์ช็อกโกแลค มาม่าเกาหลีรสต่างๆ นมกล้วย ป็อกกี้ บราวนี่ มันฝรั่ง ต็อกบ็อกกี ถั่วอัลมอน สาหร่ายเกาหลี เหล้าโซจู ฯลฯ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย
ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน
เส้นทางบินระหว่างประเทศไทยและเกาหลี (เวลาที่ไทยช้ากว่าเกาหลีใต้ 2 ชั่วโมง)

สายการบิน ICN-BKK เวลาออก เวลาถึง
Air Premia YP601 16.45 21.10

21.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ทัวร์เกาหลี