S__52338784

ทัวร์เกาหลี WONDER SUMMER IN WOLMIDO 5D 3N BY TW (BX)

ราคาเริ่มต้น 16,888 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

นำท่านเดินทางสู่สถานที่ใหม่ห้ามพลาดสำหรับคนที่จะไปเยือนกรุงโซล Dior Pop-up Store สาขานี้ตั้งอยู่กลางย่านแฟชั่นแห่งใหม่อย่างย่าน Seongsu-dong ซึ่งเป็นเขตโรงงานรองเท้า ก่อนที่จะถูกนำมาพัฒนาให้เป็นย่านฮิป ที่เต็มไปด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ และร้านแฟชั่นงานคราฟท์ เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นเกาหลี และ Dior ถือเป็นแบรนด์แรกที่บุกไปตั้งกลางตลาด high street fashion แห่งนี้ Dior Pop-up Store มีแผนจะตั้งอยู่ที่นี่ 3 ปี และแม้จะเป็นโครงสร้างชั่วคราว แต่ก็ออกแบบจัดเต็มมาทั้งในแง่ความยิ่งใหญ่และหรูหรา ฉีกนิยามคำว่าป๊อปอัพไปเลย

วันที่เดินทาง

พฤษภาคม 67 – กันยายน 67

ทัวร์เกาหลี

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
17.30 น. พร้อมกันที่สนามบิน สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4
ประตู 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินแอร์ ปูซาน (BX) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและ
อำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าและการเช็คอินแก่ท่าน
22.20 น. เหิรฟ้าสู่กรุงโซล โดยสายการบิน AIR BUSAN เที่ยวบินที่ BX748 (บินประมาณ 05 – 05.30ชั่วโมง)
***ไม่มีบริการอาหารบนเครื่องทั้งขาไปและขากลับ***
(รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กก. และถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กก./ท่าน)
***หากท่านต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม***

วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – สวนสาธารณะอินชอน แกรนด์ ปาร์ค – WolmIdo Island – เล่นสวน
สนุกวอลมิโด  (- /เที่ยง/เย็น)
06.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.)
นำท่านเดินทางสู่ สวนอินชอน แกรนด์ ปาร์ค (Incheon Grand Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของ
เมืองอินชอน มีพืชพันธ์ต้นไม้กว่า 6,000 ชนิด

ภายในในบริเวณของสวนพฤษศาสตร์ที่เป็นที่ตั้งของสวนกุหลาบหลากสายพันธุ์ พร้อมกับยังมีสวนสัตว์ขนาดย่อม
(Children’s Zoo) ซึ่งมีสัตว์อาศัยอยู่ราว 200 ตัว เช่น กวาง ลิง นกกระจอกเทศ เป็นต้นซึ่งและในช่วงเทศกาล
สำคัญของเกาหลีในแต่ละฤดู สวนนี้มักถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานบ่อยๆ เช่น เทศกาลดอกซากุระ เทศกาลดอก
กุหลาบ นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับการตั้งแคมป์ปิกนิคของครอบครัวในช่วงฤดูร้อน เนื่องจาก
บริเวณในการตั้งแคมป์แวดล้อมไปด้วยทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีทิวเขาสูงใหญ่อยู่เบื้องหลัง นับว่า
เป็นอีกหนึ่งสถานที่ในการสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย
เที่ยง รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1) ชาบูชาบู สุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ
ประกอบด้วย หมูสไลด์และผักสดนานาชนิด เสิร์ฟพร้อมน้ำซุปร้อนๆ

นำทุกท่านเดินทางสู่ WOLMIDO ISLAND ตั้งอยู่บนแผ่นดินใหญ่ของชายฝั่ง ซึ่งอยู่ใกล้กับกรุงโซล (Seoul) และสนามบินนานาชาติอินชอน ที่สามารถเดินทางด้วยการคมนาคมที่สะดวกสบาย จึงทำให้เกาะเล็กๆ แห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่ง ที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ในเมืองอินชอน (Incheon) สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะมีความหลากหลาย ให้คุณได้เลือกพักผ่อนหย่อนใจ พาท่านเยี่ยมชม WOLMIDO THEME PARK หรือสวนสนุกโวลมี (Wolmi Theme Park) เป็นสวนสนุกที่เป็นที่นิยม ตั้งอยู่บนเกาะโวลมีโด (Wolmido Island) ในเมืองอินชอน จังหวัดคยองกี ประเทศเกาหลีใต้ สวนสนุกแห่งนี้มีเครื่องเล่น พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ที่เหมาะสำหรับครอบครัวทุกเพศทุกวัย เช่น High Shoot Shoot, Tagada Disco, เรือไวกิ้ง, ชิงช้าสวรรค์, สนามเด็กเล่นขนาดใหญ่ภายในอาคาร รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับกิจกรรมทางน้ำและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ นอกจากนี้สวนสนุกยังเป็นสถานยอดนิยมในการถ่ายทำของหลายรายการวาไรตี้ทีวี ได้แก่ We Got M-arried, Two Days and One Night, Running Man และอื่นๆ อีกด้วย

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร PORK KALBI (มื้อที่2) อาหารปิ้งย่างสไตล์เกาหลี รับประทานพร้อมเครื่อง
เคียงของเกาหลี ผักสด กิมจิ ซุป

ที่พัก  L’ART HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม Star field Library – Cosmetic shop – Onion Café – DIOR Pop up store – ช้อปปิ้งย่านฮงแด
 (เช้า /เที่ยง/-)
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่3)
นำท่านไป วัดพงอึนซา (Bongeunsa Temple) เป็นวัดเก่าที่มีอายุกว่าหนึ่งพันสองร้อยปี วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาซูโดซานใจกลางกรุงโซล ภายในบริเวณมีสถาปัตยกรรมดั้งเดิมอันงดงามที่สะท้อนถึงศิลปะวัฒนธรรมเกาหลีในอดีต อีกทั้งยังแวดล้อมด้วยสภาพทางธรรมชาติของป่าไม้ ไฮไลท์ของวัดแห่งนี้คือการเดินขึ้นไปสักการะพระพุทธรูปที่แกะสลักด้วยหินอ่อนซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ โดยมีความสูง 23 เมตร เป็นวัดที่ผู้คนนิยมมาไหว้ขอพรเสริมสิริมงคลกันอย่างไม่ขาดสาย นำท่านไปที่ Star field Library ซึ่งที่ตั้งอยู่ในห้างโคเอ็ก(Coex)เป็นที่เที่ยวถ่ายรูปสุดชิคแห่งใหม่ ของกรุงโซลที่เพิ่งเปิดได้ไม่นาน ที่นี่มีการออกแบบตกแต่งที่สวยงามแปลกตา ไม่น่าเบื่ออย่างที่เรามักจะนึกภาพห้องสมุดกัน อยู่ไม่ไกลจากใจกลางกรุงโซลมากนัก ใกล้ๆกับย่านกังนัม และวัดบงอึนซา(Bongeunsa Temple)ที่เป็นวัดดังที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงโซล ห้าง Coex ก็มีขนาดค่อนข้างใหญ่ภายในห้างมีแบรนด์เสื้อผ้า ของกิน ของใช้ต่างๆให้เลือกมากมาย

นำท่านไปช้อปปิ้งที่ ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี(COSMETIC SHOP)เช่น WATER DROP (ครีมน้ำแตก) , SNAIL CREAM (ครีมเมือกหอยทาก), BOTOX (โบท็อกซ์), ALOE VERA PRODUCT (ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรว่านหางจระเข้) ROJUKISS ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัวและบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4) Budae Jjigae มาม่าหม้อไฟเกาหลี เมนูฮิตตามรอย
ซี่รี่ย์ส่วนประกอบหลัก เส้นมาม่า เกาหลี สแปม แฮม เต้าหู้ ซอสโคชูจัง และผักเคียงต่างๆ

นำท่านไปที่ ONION CAFÉ เปิดสาขาใหม่ในย่านหมู่บ้านบุกชอน และตกแต่งในสไตล์บ้านฮันอก นั่งพื้นได้
ฟีลบรรยากาศเกาหลีโบราณสุดๆ ดีงาม บรรยากาศ/สถานที่ – ร้านตกแต่งแบบบ้านเกาหลีย้อนยุค ดูอบอุ่น แต่ก็มีความโมเดิร์น มีที่นั่งเยอะ แต่ต้องมาเช้าๆ เพราะช่วงสายคนจะเยอะมาก ไฮไลท์ – ขนมปังโรยไอซิ่ง หน้าตาเหมือนภูเขาไฟที่ใครมาก็ต้องสั่งอร่อยมากค่ะ เนื้อขนมปังนุ่ม ไม่ได้แข็งอย่างที่คิดทานคู่กับไอซิ่งคือดี

นำท่านเดินทางสู่สถานที่ใหม่ห้ามพลาดสำหรับคนที่จะไปเยือนกรุงโซล Dior Pop-up Store สาขานี้ตั้งอยู่กลางย่านแฟชั่นแห่งใหม่อย่างย่าน Seongsu-dong ซึ่งเป็นเขตโรงงานรองเท้า ก่อนที่จะถูกนำมาพัฒนาให้เป็นย่านฮิป ที่เต็มไปด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ และร้านแฟชั่นงานคราฟท์ เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นเกาหลี และ Dior ถือเป็นแบรนด์แรกที่บุกไปตั้งกลางตลาด high street fashion แห่งนี้ Dior Pop-up Store มีแผนจะตั้งอยู่ที่นี่ 3 ปี และแม้จะเป็นโครงสร้างชั่วคราว แต่ก็ออกแบบจัดเต็มมาทั้งในแง่ความยิ่งใหญ่และหรูหรา ฉีกนิยามคำว่าป๊อปอัพไปเลย
***สามารถถ่ายรูปข้างหน้าได้เท่านั้น หากจะเข้าคาเฟ่จำเป็นจะต้องมีการจองก่อนค่ะ**
จากนั้นเดินทางต่อไปยัง ย่านฮงแด เป็นย่านที่อยู่ใกล้ๆ กับมหาวิทยาลัยฮงอิก มีร้านช็อปมากมายทั้งเสื้อผ้า เครื่องสำอางค์ รองเท้า ยิ่งช่วงกลางคืนจะคึกคักเป็นพิเศษ มีผับ บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารมากมาย นอกจากจะเป็นแหล่งช็อปปิ้งแล้ว ยังเป็นแหล่งรวมสุดยอดร้านอาหารชื่อดังมากมาย ทั้งของคาว ของหวาน อาหารว่าง อาทิ ร้านวันดังคัมจาทัง ร้านคัมจาทังที่ที่สุดในฮงแด ร้านตั้งอยู่ตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 3, ร้าน Peony ร้านเค้กโฮมเมดเจ้าดัง เมนูที่ห้ามพลาดคือ Strawberry Short Cake และ Strawberry Bingsu ร้านตั้งอยู่ตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 9, ร้าน 50pick ร้านนั่งชิลที่มีค็อกเทลให้เลือกทั้งหมด 50 แบบ ร้านตั้งอยู่ตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 8, ร้านฮงงิกเกจาง กับเมนูสุดแซ่บอย่างปูสดดองซีอิ๊ว บุฟเฟ่ต์ปูดอง กุ้งดอง แบบครบเซ็ทเติมไม่อั้น ราคาแรงแต่รับรองความอร่อย ร้านตั้งอยู่ตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 2, ร้านเซมาอึลชิกดัง ร้านหมูย่างชื่อดัง กันสาดสีเหลือง กับเมนูที่ต้องสั่งคือ ซุปกิมจิ 7 นาที ร้านตั้งอยู่ตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 9, ร้านพิพิรี ร้านบิบิมบับแบบรีฟิล 5000 วอน เป็นร้านยอดนิยมของวัยรุ่นและวัยทำงานเพราะราคาถูกมาก ร้านตั้งอยู่ตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 9 และร้านคาเฟ่ King ‘s Cross คาเฟ่นี้สาวกแฮร์รี่ห้ามพลาด! เป็นการจำลองฉากในหนัง แฮร์รี่ พอตเตอร์ มาไว้ที่ฮงแด
**อิสระทานอาหารค่ำ มีอาหารหลากหลายให้ท่านเลือกทาน***
ที่พัก  L’ART HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine) – ใส่ชุดฮันบกถ่ายรูปที่พระราชวังเคียง
บก – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – Shinsegae Duty Free- ช้อปปิ้งย่านเมียงดง  (เช้า /เที่ยง/-)
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)
นำท่านชมศูนย์โสมรัฐบาล (Ginseng) ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่าเพื่อนำไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ นำท่านชมศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine) เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสนมีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกายลดไขมันช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายได้เป็นอย่างดี จากนั้นชม พระราชวังเคียงบก ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุด กว่า 600 ปี ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึด ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์ ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน้ำเคียงเฮวรู ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ (ให้เวลาท่านเช่าชุดฮันบกสวยๆหน้าพระราชวังและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
**ค่าเช่าชุดรวมไม่รวมในค่าทัวร์***)

จากนั้นนำท่านไป หมู่บ้านบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village) หรือบางคนเรียกว่า หมู่บ้านบุคชอนฮันอ๊ก เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัยของกรุงโซลนั้น หมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนในสมัยโบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ เหมาะสำหรับคนที่ชอบสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ หมู่บ้านบุกชอนฮันอกถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่เมื่อนักท่องเที่ยวได้ไปเยือนแล้ว จะได้พบกับบ้านของขุนนางระดับสูงของเกาหลีในสมัยก่อน ภายในหมู่บ้านมีอาคารแบบดั้งเดิมของเกาหลีกว่า 100 หลัง (รูปแบบบ้านแบบดั้งเดิมของเกาหลีเรียกว่า ฮันอก(hanok)) ซึ่งเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโชซอน ส่วนชื่อ บุคชอน(Bukchon) แปลว่าหมู่บ้านทางตอนเหนือ ซึ่งตั้งตามตำแหน่งที่อยู่ทางทิศเหนือของสถานที่สำคัญ 2 แห่งของกรุงโซล คือ คลองชองกเย
เที่ยง รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 6) บิบิมบับ+ซุปชาบู เสิร์ฟพร้อมน้ำซุปร้อนๆ มีส่วนผสมของข้าว สวย ผัก ถั่วงอก หมู ไข่ดาว ซอสโกชูจัง คลุกเคล้าให้เข้ากัน เมนูนี้อร่อยมาก

นำท่านชมแหล่ง ช้อปปิ้งปลอดภาษี Shinsegae Duty Free ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม มากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสำอางค์,กระเป๋า,กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่ จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ย่านเมียงดง (Myeongdong Market) แหล่งละลายทรัพย์ในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่งนี้จะมีเสื้อผ้า กางเกง รองเท้า น้ำหอม เครื่องสำอางค์ทั้งแบรนด์เนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด์ รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากที่ตลาดนี้ อาทิเช่น ร้านเครื่องสำอางค์ที่คุ้นหูคนไทยที่ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครื่องสำอางค์จะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย หรือจะเป็นร้านขายรองเท้าแบรนด์ดังอย่างร้าน MBC MART ก็มีรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นต้น จุดแนะนำ “เมียงดงสตรีทฟู้ด” มีอาหารหรือของทานเล่นให้ได้ลิ้มลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลล์ย่างตัวใหญ่อบน่ากิน ขนมไข่หรือเครันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุ้งล็อบสเตอร์ตัวใหญ่ๆ ย่างชีสมีรสหวาน ชีสย่าง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบไม้แล้วเอาไปย่าง ต๊อกโบกี เค้กข้าวที่ขึ้นชื่อของเกาหลี ปรุงรสด้วยซอสเผ็ดสไตล์เกาหลี เมนูนี้มีอยู่เกือบทุกซอกทุกมุมที่ในตลาดเมียงดง บะหมี่ดำจาจังมยอน หนึ่งในเมนูสุดฮิตที่เห็นกันบ่อยในซีรี่ส์เกาหลี มันฝรั่งเกลียวทอดกรอบเสียบไม้ พบเห็นได้ทั่วไปในเมืองไทย แต่ของที่นี่จะมีไส้กรอกเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งชั้น ปลาหมึกยักษ์ทอดกรอบ เสียบไม้แบบอลังการโรยด้วยเกลือ เป็นต้น แต่หากคนที่ชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจ้าดัง ซึ่งไอติมที่กดมาใส่โคนนั้นสูงถึง 2 ฟุต
**อิสระทานอาหารค่ำ มีอาหารหลากหลายให้ท่านเลือกทาน***
ที่พัก  L’ART HOTEL หรือเทียบเท่าหรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ฮอกเกตนามู – โรงงานสาหร่าย+กิจกรรมทำคิมบับ – N Seoul Tower- HYUNDAI
PREMIUM OUTLET – ซุปเปอร์มาเก็ต-ละลายเงินวอน-สนามบินอินชอน  (เช้า /เที่ยง/-)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7)
นำท่านเลือกซื้อ สมุนไพรฮอกเกตนามู เป็นผลิตภัณฑ์ผลของฮ๊อกเก็ตนามูที่เติบโตกลางป่าดงดิบกว่า 20 ปี มีสรรพคุณช่วยกรองสารพิษในตับ เหมาะสำหรับคนที่ทำงานหนัก ดื่มเหล้า นอนดึก หรือเป็นไวรัสตับอักเสบ ตับแข็ง ให้ท่านอิสระเลือกซื้อให้ตัวเองและฝากครอบครัวหรือญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรัก
จากนั้นนำท่านไปที่ Seaweed Museum พิพิธภัณฑ์สาหร่ายโซงฮัก เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ผลิตและแสดงการเลี้ยงสาหร่ายแบบครบวงจร ซึ่งทางการท่องเที่ยวของประเทศเกาหลีอนุญาตให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเยียมชม และเลือกซื้อสาหร่ายพร้อมทั้งทดลองชิมได้ตามอัธยาศัย นำท่านไปเรียนรู้วิธีการทำ คิมบับ(ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทานโดยการนำข้าวสุกและส่วนผสมอื่นๆหลากชนิด เช่น แตงกวา แครอท ผักโขม ไข่เจียว ปูอัด เป็นต้น แล้วแต่วัตถุดิบที่ท่านสะดวก วางแผ่บนแผ่นสาหร่ายแล้วม้วนเป็นแท่งยาวๆ จากนั้นหั่นเป็นชิ้นพอดีคำ ชาวเกาหลีนิยมรับประทานคิมบับระหว่างการปิกนิก หรืองานกิจกรรมกลางแจ้ง หรือรับประทานเป็นอาหารกลางวันเบาๆ โดยเสิร์ฟกับหัวไชเท้าดองและกิมจิ นอกจากนี้คิมบับยังเป็นอาหารนำกลับบ้านที่เป็นที่นิยมทั้งในเกาหลีและต่างประเทศ นำท่านขึ้นภูเขานัมซาน เป็นที่ตั้งของหอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศา โดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกักซัน และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ำฮันกัง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่สุดแสนจะโรแมนติก ไม่ว่าจะเป็นยามกลางวันหรือกลางคืน และไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ที่นี่ยังคงได้รับความนิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานที่คล้องกุญแจคู่รักที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว และชาวเกาหลี โดยมีความเชื่อว่าหากได้มาคล้องกุญแจด้วยกันที่นี่ และโยนลูกกุญแจลงไปจะทำให้รักกันมั่นคง ยืนยาว ตราบนานเท่านาน
** ยังไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจคู่รักสำหรับคล้อง ท่านสามารถเตรียมจากประเทศไทยไปได้ **

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) เมนูจิมดัก เป็นไก่พะโล้ผัดกับวุ้นเส้นและผักอร่อย
มากมายเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียงต่างๆ

จากนั้นนำท่านไปยัง ฮุนได เอ้าท์เลท (HYUNDAI PREMIUM OUTLET) แหล่งช๊อบปิ้งขนาดใหญ่มีทั้งหมด 3 ชั้น เต็มไปด้วยร้านแบรนด์แฟชั่นกว่า 230 ร้าน มีร้านสินค้าแบรนด์ต่างประเทศให้เลือกมากมาย อาทิเช่น GUCCI, COACH, GIORDANO, DKNY, CALVIN KLEIN เป็นต้น รวมถึงสินค้าแบรนด์ดังจากเกาหลีที่มีให้ท่านได้เลือกสรรกันอย่างละลานตา จากนั้นนำท่านแวะซื้อของที่ ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแล๊ตหินซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบรากฝอยของโสม ในรูป ขนม โสม โสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้น และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ เป็บเปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง( มาม่าเกาหลี)
สมควรเวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
17.15 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานครโดยเที่ยวบินที่ BX747
21.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ทัวร์เกาหลี