CXRFD0324

ทัวร์เวียดนามใต้ 3 วัน 2 คืน ซุปตาร์…ญาจาง ฟีลกู๊ดดด V.2 (FD)

ราคาเริ่มต้น 11,888 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: AirAsia
  • นั่ง กระเช้าลอยฟ้าข้ามทะเล สู่เกาะวินเพิร์ลแลนด์ ระยะทางกว่า 3,320 เมตร
  • ย้อนวัยเด็กกับ สวนสนุกวินวันเดอร์สญาจาง แบบเต็มวัน!!!
  • เช็คอินคาเฟ่สุดชิค Jungle Café
  • เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด
  • พักดี โรงแรมระดับ 4 ดาว
วันที่เดินทาง

เมษายน 67 – ตุลาคม 67

ทัวร์เวียดนามใต้

วันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานกามซัญ (ญาจาง) – วัดโพนากา –
Jungle Café – วัดลองเซิน – โบสถ์หินญาจาง – อาคารรูปทรงดอกบัว –
ตลาดกลางคืนญาจาง

05.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) โดยมีหัวหน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์ คอยต้อนรับและแจกเอกสารการเดินทาง จากนั้นนำท่านเช็คอินและโหลดสัมภาระ
08.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกามซัญ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD 646
(ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
10.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานกามซัญ เมืองญาจาง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้วนำท่านรับสัมภาระ (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเท่ากับเวลาประเทศไทย)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองญาจาง (NHA TRANG) เมืองชายหาดสีทองชั้นเลิศของประเทศเวียดนามที่ทอดยาวถึง 6 กิโลเมตร ด้วยวิวของทิวเขาเป็นฉากหลัง และยังอยู่ไม่ไกลจากหมู่เกาะอื่นๆ ที่นี่จึงเป็นจุดหมายที่น่าสนใจสำหรับผู้คลั่งไคล้ในกีฬาทางน้ำ ผู้ที่ชื่นชอบการอาบแดด และผู้ที่รักในรสชาติของอาหารทะเล เป็นอีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังเวียดนามตอนใต้

นำท่านเดินทางสู่ วัดโพนากา (Ponagar Temple) หรือ “ปราสาทโพนคร” อยู่ในช่วง คริสต์ศตวรรษที่ 2 โบราณสถานแห่งนี้เป็นอิทธิพลของอาณาจักรจามปา มีความเก่าแก่และโดด เด่น ลักษณะของปราสาทนั้นจะเป็นอิฐแดงขนาดใหญ่ โดยสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานเทพสตรี ภควตี ในอดีตเป็นที่บูชาเทพเจ้าในศาสนาฮินดู และยังคงเป็นที่ไหว้สักการะเทพเจ้าของชาว เวียดนามอยู่จนถึงปัจจุบัน

จากนั้นนำท่านเช็คอินสถานที่สุดชิค Jungle Café ที่ตกแต่งแบบสไตล์ป่าๆ มีดอกไม้ ต้นไม้ ต่างๆ นาๆ ให้บรรยากาศอันแสนร่มรื่นเหมือนนั่งจิบเครื่องดื่มอยู่ในป่าเขาสมชื่อร้าน นอกจากนี้ทางร้านยังมีเบเกอรี่ และเครื่องดื่มหลากหลายเมนูในราคาย่อมเยา อิสระให้ท่านถ่ายภาพ และดื่มเครื่องดื่มตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม)

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านไหว้พระเสริมสิริมงคลให้ชีวิตที่ วัดลองเซิน (Long Son Pagoda) วัดนี้ตั้งอยู่เนินเขามังกรที่เป็นวัดพุทธมหายานเก่าแก่แห่งเมืองญาจาง ทางชายฝั่งตอนกลางของเวียดนาม ที่นี่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ สูงประมาณ 14 เมตร ประทับบนยอดเขา พร้อมกับรูปปั้นเจ็ดอรหันต์และมังกรคู่ยาวกว่า 7 เมตร ซึ่งมีสวยงามอลังการเป็นอย่างมาก

เดินทางต่อไปยัง โบสถ์หินญาจาง (Nha Trang Cathedral) โบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมือง ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงที่สามารถมองเห็นสถานีรถไฟญาจางที่ถูกสร้างขึ้นในสไตล์โกธิคของฝรั่งเศสโดย PRIEST LOUIS VALLET ในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ได้มีการให้บริการชุมชนคาทอลิกในท้องถิ่นโดยมีการจัดพิธีมิสซาระหว่างเวลา 05:00 – 18:30 น.ทุกวัน

นำท่านเซลฟี่คู่กับ อาคารรูปทรงดอกบัว (Tram Huong Tower) ตั้งอยู่ริมหาดญาจาง ซึ่งมีความหมายว่า ไม้กฤษณาหรือไม้หอม นับเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่สำคัญของเมืองญาจาง

จากนั้นให้ท่านอิสระเดินเล่น ตลาดกลางคืนญาจาง (Nha Trang Night Market) เป็นตลาดที่มีร้านค้าขายสตรีทฟู๊ดและอาหารทะเลสดให้ท่านลิ้มลอง อาทิเช่น กุ้งมังกร หอยเชลล์ หอยนางรม ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีของใช้ของที่ระลึกต่างๆ สินค้าพื้นเมืองมากมาย ที่ให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝากได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ที่พัก โรงแรม MARIS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สอง นั่งกระเช้าสู่เกาะวินเพิร์ลแลนด์ – สวนสนุกวินวันเดอร์สญาจาง (เต็มวัน) –
นั่งกระเช้ากลับสู่ตัวเมืองญาจาง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้าข้ามทะเล สู่ เกาะวินเพิร์ลแลนด์ ระยะทางกว่า 3,320 เมตร (ใช้เวลานั่งกระเช้าประมาณ 15 นาที) วินเพิร์ลแลนด์สวรรค์แห่งการพักผ่อนระดับโลก ซึ่งตั้งอยู่บน 1 ใน 29 อ่าวที่สวยที่สุดในโลก ที่นี่ได้นำสวนสนุกและสวนน้ำมารวมกันไว้ที่ริมชายหาดญาจาง และยังมีกิจกรรมที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวทุกวัย

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ สวนสนุกวินวันเดอร์สญาจาง (VinWonders NHA TRANG) สัมผัสกับสวรรค์แห่งความบันเทิงที่ได้การรับรองโดยกรมการท่องเที่ยวเวียดนาม ว่าเป็นสวนสนุกที่น่าดึงดูดที่สุดของประเทศเวียดนาม จากนั้นให้ทุกท่านเต็มอิ่มกับกิจกรรมมากมายบนเกาะ ซึ่งพื้นที่ภายใน แบ่งออกเป็น 4 โซนหลักๆ ได้แก่
• สวนน้ำ (Splash Bay) สวนน้ำที่รวบรวมความสนุกไว้ในที่เดียว พร้อมกับเครื่องเล่นอีกมากมาย บนพื้นที่กว่า 4,200 ตารางกิโลเมตร ภายในสวนน้ำแบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่ Amusement Ride Zone รวมเครื่องเล่นหวาดเสียว ตามด้วย Family and Children Games Area เหมาะสำหรับเด็กๆ มีสระน้ำไซส์เล็ก ปิดท้ายด้วย Beach Sport Games แหล่งรวมกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมทางน้ำไว้ให้คนรักการผจญภัยขั้นสุด (สำหรับท่านที่ต้องการเล่นสวนน้ำ แนะนำให้เตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วย)
• สวนสนุก ที่รวบรวมเครื่องเล่นที่ได้รับประกันมาตรฐานความปลอดภัยจากทั่วโลกโดยเฉพาะ รถไฟเหาะ Alpine Coaster เป็นรถไฟเหาะบนเกาะแห่งแรกของเอเชียระยะทางกว่า 1.76 กิโลเมตร ที่จะทำให้ท่านตื่นเต้นระทึกใจไม่แพ้ที่อื่น เครื่องเล่น Roller Coaster ให้ท่านได้เติมประสบการณ์มันส์ๆ และยังมีทั้งสวนสนุกในร่มและกลางแจ้งให้ท่านได้เลือกเล่นกันอย่างจุใจ
• อควาเรียม (Aquarium) สถานที่ที่รวบรวมพันธ์สัตว์น้ำกว่า 30,000 ชนิด เช่น ฉลามสีเทา ปลากระเบน เต่าทะเล ที่นี่ยังมีอุโมงค์ใต้น้ำ ซึ่งจะทำให้รู้สึกเหมือนเดินเดินอยู่ในโลกใต้ท้องทะเล
• สวนสัตว์ (Vinpearl Land Safari) สวนสัตว์ที่รวมสัตว์บกน่ารักไว้มากมาย ให้ทุกท่านรวมถึงน้องๆ หนูๆ ได้ชมและสัมผัสแบบตัวเป็นๆ และสวนดอกไม้ Bloom Hill ภายในโดมขนาดใหญ่แห่งนี้ได้รวมไม้ดอกนานาพันธุ์ และไม้ดอกที่ขึ้นชื่อจากหลากหลายประเทศมาให้ท่านได้ชม
สำหรับท่านที่อยากชมโชว์ต่างๆ ทาง VinWonders NHA TRANG ยังมีโชว์ต่างๆ ให้ชมดังนี้
• การแสดงของปลาโลมาและแมวน้ำ (Dolphin&Seal Show) เวลา 14.00 – 14.30
• การแสดงนางเงือก (Mermaid Show) เวลา 15.00 – 15.10
• การแสดงให้อาหารสัตว์น้ำ (Feeding Show) เวลา 17.00 – 17.15
• การแสดงขบวนพาเหรด (Carnival Show) เวลา 16.15 – 16.45
(เวลาการแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมดังนั้นแนะนำให้ท่านเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง)
*** อิสระอาหารมื้อกลางวัน เพื่อการสนุกสนานกับท่องเที่ยวในสวนสนุกอย่างต่อเนื่อง ***
สมควรแก่เวลานำท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้าข้ามทะเล กลับสู่ ตัวเมืองญาจาง (ใช้เวลานั่งกระเช้าประมาณ 15 นาที)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (เมนูพิเศษบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด)
ที่พัก โรงแรม MARIS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สาม ท่าอากาศยานกามซัญ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกามซัญ เมืองญาจาง ประเทศเวียดนาม เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย

ทัวร์เวียดนามใต้