ทัวร์กาญจนบุรี

ทัวร์One Day Trip กาญจนบุรี 1 วัน

ราคาเริ่มต้น 199 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: KRI-005 Tag:

เดินทางสู่ วัดถ้ำเสือ กราบนมัสการพระธาตุ และพระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรีตัวองค์ พระสวยงามประดับ ด้วยโมเสคสีทองทั้งองค์ เมื่อเดินทางมาถึงด้านบน ก็พบกับความสดชื่นของลมที่พัดเย็น และแรงทีเดียว มองไปด้านล่างเห็นเป็นทุ่งนาเขียวขจี

วันที่เดินทาง

20 มี.ค. 63

กำหนดการเดินทาง วันศุกร์
สถานที่เที่ยว กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี
06.00 น. ทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมายโรงแรม เดอะ บาซาร์ แบงค็อก รัชดา เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน ร่วมพิธีเปิดงานไทยช่วยไทย โดย ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
06.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ จังหวัดกาญจนบุรี มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง เพื่อความสะดวก ระหว่างทาง  บริการอาหารเช้าแบบปิกนิก
08.30 น. นำท่านสัมผัสบรรยากาศสุดชิว กับวิวหลักล้าน @ Meena Cafe’ แลนด์มาร์คอีกแห่งของเมืองกาญจน์ เชิญท่านชิวกับกาแฟสด และเครื่องดื่มอื่น ๆ มากมาย หรือชิวกับบรรยากาศที่สวยงามกลางทุ่งนาเขียวขจี ( อิสระเครื่องดื่ม )
10.30 น. เดินทางสู่ วัดถ้ำเสือ กราบนมัสการพระธาตุ และพระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรีตัวองค์ พระสวยงามประดับ ด้วยโมเสคสีทองทั้งองค์ เมื่อเดินทางมาถึงด้านบน ก็พบกับความสดชื่นของลมที่พัดเย็น และแรงทีเดียว มองไปด้านล่างเห็นเป็นทุ่งนาเขียวขจี
12.00 น. จากนั้นพาทุกท่านเดิน Street Art ท่าม่วง ชมสถาปัตยกรรมอาคารโบราณ และภาพวาดสีสันสวยงาม
เที่ยง  อิสระอาหารกลางวัน ณ ตลาดเก่าท่าม่วง
ช่วงบ่าย พาทุกท่านไปเดิน สะพานข้ามแม่น้ำแคว ใช้เวลาสร้างเพียง 1 เดือน โดยนำเหล็กจากมลายูมาประกอบเป็นชิ้น ๆ ปัจจุบัน มีการยกย่องให้เป็น สัญลักษณ์แห่งสันติภาพ สมควรแก่เวลาพาทุกท่านไป วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม ตั้งอยู่ใกล้กับสะพานข้ามแม่น้ำแคว สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของกาญจนบุรี สร้างขึ้นโดยมูลนิธิกวงอิมสุนทรธรรม ระหว่างทางกลับแวะ ตลาดน้ำดอนหวาย เป็นตลาดที่ยังเหลือสภาพตลาดเก่าในอดีตสมัยรัชกาลที่ 6 ให้เห็น ลักษณะตัวอาคารเป็นอาคารไม้เก่าที่อยู่ติดริมแม่น้ำท่าจีน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับการจับจ่ายซื้อของฝาก สิ้นค้าท้องถิ่น
18.00 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ส่งท่าน ณ จุดนัดพบโดยสวัสดิ์ภาพ

หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงหรือสลับได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ