ทัวร์ชลบุรี

ทัวร์One Day Trip ชลบุรี ฉะเชิงเทรา

ราคาเริ่มต้น 199 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: CBI-001 Tag:

ชลบุรี
ตลาดโบราณ 100 ปี บ้านใหม่ วัดหลวงพี่แซม ตลาดเก่าทุ่งเหียง บางปู

วันที่เดินทาง

20 มี.ค. 63

ชลบุรี
วันแรก กรุงเทพฯ-ชลบุรี-องค์หลวงพ่อโสธร-วัดหลวงพี่แซม-พญานาค 7 เศียร-ตลาดเก่าบ้านทุ่งเหียง-ศูนย์เครื่องจักรสาน-วัดหงษ์ทอง-สถานตากอากาศบางปู-วัดอโศการาม-กรุงเทพฯ
06.00 น. ทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมายโรงแรม เดอะ บาซาร์ แบงค็อก รัชดา เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน ร่วมพิธีเปิดงานไทยช่วยไทย โดยผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
06.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ VIP สู่ ชลบุรี มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง เพื่อความสะดวก ระหว่างทาง บริการอาหารเช้าแบบปิกนิก
08.00 น. เดินทางถึง ตลาดโบราณ 100 ปี จ.ฉะเชิงเทรา เดินเล่น ชิม ช้อป เช็คอิน ในบรรกาศสุดคลาสสิคย้อนยุด
09.00 น. นำท่าน เข้าสักการะ องค์หลวงพ่อโสธร พระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา และนำท่านสู่ วัดหลวงพี่แซม ชมถ้ำลอดมหาจักรพรรดิ์ ให้ท่านได้สักการะ พญานาค 7 เศียร (อนันตนาคราช) จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดน้ำ 4 ภาค จ.ชลบุรี
เที่ยง ให้ท่านได้เลือกอิ่มอร่อยอย่างอิสระ ณ ตลาดเก่าบ้านทุ่งเหียง
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ ศูนย์เครื่องจักรสานใหญ่ที่สุดในโลก อ.พนัสนิคม นำชมเครื่องจักรสานที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นเดินทางสู่ วัดหงษ์ทอง ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่กลางป่าชายเลนริมฝั่งอ่าวไทย แล้วมุ่งหน้าสู่ สถานตากอากาศบางปู สถานที่ท่องเที่ยวในแบบพักผ่อนตากอากาศ จากนั้นเดินทางสู่ วัดอโศการาม วัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญ เป็นศาสนสถานที่มีความงดงามทางสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะพระธุตังคเจดีย์
18.00 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ส่งท่าน ณ จุดนัดพบโดยสวัสดิ์ภาพ
หมายเหตุ :เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ
ชลบุรี