ทัวร์ชลบุรี

ทัวร์One Day Trip ชลบุรี 1 วัน

ราคาเริ่มต้น 199 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: CBI-003 Tag:

นำท่าน เข้าสักการะ องค์หลวงพ่อโสธร พระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร แล้วเดินทางนำท่านสู่ วัดหลวงพี่แซม ชม ถ้ำลอดมหาจักรพรรดิ์ ให้ท่านได้สักการะ พญานาค 7 เศียร (อนันตนาคราช) จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดน้ำ 4 ภาค จ.ชลบุรี

วันที่เดินทาง

20 มี.ค. 63

กำหนดการเดินทาง วันศุกร์
สถานที่เที่ยว กรุงเทพฯ – ชลบุรี – สมุทรปราการ
06.00 น. ทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมายโรงแรม เดอะ บาซาร์ แบงค็อก รัชดา เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน ร่วมพิธีเปิดงานไทยช่วยไทย โดย ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
06.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ VIP สู่ ชลบุรี มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง เพื่อความสะดวก ระหว่างทาง  บริการอาหารเช้าแบบปิกนิก
08.00 น. ถึง ตลาดโบราณ 100 ปี จ.ฉะเชิงเทรา เดินเล่น ชิม ช้อป เช็คอิน เซลฟี่ ในบรรกาศสุดคลาสสิคย้อนยุดให้เพลิดเพลิน
09.00 น. นำท่าน เข้าสักการะ องค์หลวงพ่อโสธร พระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร แล้วเดินทางนำท่านสู่ วัดหลวงพี่แซม ชม ถ้ำลอดมหาจักรพรรดิ์ ให้ท่านได้สักการะ พญานาค 7 เศียร (อนันตนาคราช) จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดน้ำ 4 ภาค จ.ชลบุรี
เที่ยง  ให้ท่านได้เลือกอิ่มอร่อยอย่างอิสระ ณ ตลาดเก่าบ้านทุ่งเหียง ตลาดเก่าบ้านไม้สองชั้นที่สวยงาม และมีความสมบูรณ์มากที่สุดในจังหวัดชลบุรี
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ ศูนย์เครื่องจักรสานใหญ่ที่สุดในโลก อ.พนัสนิคม นำชมเครื่องจักรสานที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นเดินทางสู่ วัดหงษ์ทอง ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่กลางป่าชายเลนริมฝั่งอ่าวไทย นำชมตัวโบสถ์ยื่นลงไปกลางทะเล ด้วยความที่โบสถ์สีทอง ฟ้าสีน้ำเงิน แดดส่องตัวโบสถ์ทำให้เห็นสีทองอร่ามที่เปล่งประกาย แล้วมุ่งหน้าสู่ สถานตากอากาศบางปู สถานที่ท่องเที่ยวในแบบพักผ่อนตากอากาศ ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของสมุทรปราการ จากนั้นเดินทางสู่ วัดอโศการาม วัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญ เป็นศาสนสถานที่มีความงดงามทางสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะพระธุตังคเจดีย์ เจดีย์สีขาวขนาดใหญ่ เป็นปูชนียสถานประดิษฐานพระบรมสารีริธาตุ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่จุดหมายปลายทาง
18.00 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ (เวลาโดยประมาณ 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่ที่สภาพการจราจรในวันเดินทาง) ด้วยรอยยิ้มโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงหรือสลับได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ