แพ็คเก็จกระบี่

Package กระบี่ เที่ยวกระบี่ 3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น 2,300 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: KBI-002 Tag:

สอบถามเพิ่มเติม

วันที่เดินทาง

วันนี้จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 2563, 01 พ.ค.-31 ต.ค. 63

รายละเอียดโปรแกรม
วันแรก เจ้าหน้าที่รับสนามบินกระบี่ หรือ บขส. กระบี่ – ถ่ายรูปลานปูดำ สัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ -นำท่านส่งโรงแรมที่พัก
วันที่สอง รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก-เลือกทัวร์เสริม 1 รายการ (รวมอาหารกลางวัน)
1.ทัวร์ 4 เกาะ ชมทะเลแหวกโดยเรือ Speed Boat
2.ทัวร์ หมู่เกาะห้องโดยเรือ Speed Boat
3.ทัวร์แช่ธารน้ำร้อน เดินป่า สระมรกต
4.ทัวร์พายเรือคายัค ณ อ่าวท่าเลน
(กรณีโปรแกรมทัวร์ไม่สามารถเดินทางได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม เป็นนวดไทย 1 ช.ม.)
วันที่สาม รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก-อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย-เช็คเอาท์จากที่พัก- เลือกซื้อของฝาก-นำท่านส่งสนามบินกระบี่ หรือ บขส. กระบี่