88ICN02

ทัวร์เกาหลี Autumn Ganghwa 5 วัน 3 คืน (TW)

ราคาเริ่มต้น 18,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: tway-airline-logo

Autumn Ganghwa 5 วัน 3 คืน

  

“เช็คอิน Landmark เกาะนามิ • ชมห้องสมุด Starfield ซูวอน

ช้อปปิ้งห้างดัง Coex Mall • ชมกำแพงเมืองเก่า ป้อมฮวาซอง

สนุกสนานกับการขับ LUGE ลงเขา • ชมพระราชวังเคียงบกกุง • หมู่บ้านโบราณอึนพยอง

 ตามรอยคุณป้า Netflix ที่ตลาดกวางจัง • พิเศษ ทานหมูย่างเกาหลีสไตล์แคมป์ปิ้ง

ช้อปปิ้งย่านดัง! เมียงดง • ฮงแด • DutyFree

เดินทางโดยสายการบิน Tway (TW)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 10 kg.

วันที่เดินทาง

กันยายน 67 – ตุลาคม 67

ทัวร์เกาหลี

DAY : 1 กรุงเทพฯ • อินชอน
 21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบิน T-Way เคาน์เตอร์ M ประตูทางเข้าหมายเลข 6 เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
 01.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน T-Way เที่ยวบินที่ TW 102

DAY : 2 สนามบินอินชอน • เกาะนามิ • Starfield Coex Mall SUWON
 08.55 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
หลังผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นเดินทางสู่ เกาะนามิ โดยเรือเฟอร์รี่ เพื่อข้ามฝากไปยังเกาะ ซึ่งเป็นสถานที่โรแมนติกอีกแห่งหนึ่งสำหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ที่โด่งดังมาจากซีรีย์เกาหลีเรื่อง Winter Sonata (2002) ที่ทำให้ที่นี่ถูกขนานนามให้เป็น “เกาะแห่งความรัก” เกาะนามิมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 270 ไร่ และมีลักษณะเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงโซลที่ยังรักษาความอุดมสมบูรณ์และความบริสุทธิ์ของธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดี เพราะนอกจากจะมีต้นไม้ใหญ่อย่าง ต้นสน และ ต้นแปะก๊วย ขึ้นเป็นจำนวนมากแล้ว ก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่าง ๆ เช่น กระรอก กระแต หงส์ และ นกกระจอกเทศ ด้วยเช่นกัน
 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันเมนู เมนูทัคคาลบี้
จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ ห้าง Starfield Coex Mall SUWON หลายๆท่านอาจจะรู้จักสาขา SEOUL แต่จริงๆแล้วห้องสมุดยังมีอีกสาขาก็คือ SUWON บอกเลยว่าถึงจะอยู่นอกเมือง แต่ความอลังการของห้องสมุดนั้น ใหญ่กว่าโซลหลายเท่าตัว ด้านในยังมีทั้งร้านกาแฟ และร้านไอศครีมให้ทุกท่าน ได้นั่งพักผ่อนจิบกาแฟ ถ่ายรูปและเดินเล่นได้ตามอัธยาศัย

 เย็น รับประทานอาหารเย็น เมนูชาบู ชาบู
นำท่านเข้าเช็คอินน์ THE TRAINY , HOMESTAY ,
CS PREMIER HOTEL หรือเทียบเท่า

DAY : 3 ป้อมฮวาซอง • Ganghwa Seaside Luge • Cosmetic • ช้อปปิ้งย่านฮงแด
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ป้อมฮวาซอง Hwaseong Fortress และกำแพงเมือง ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เพื่อเป็นรากฐานสำหรับการสร้างเมืองใหม่ในบริเวณนี้ สร้างขึ้นด้วยหิน และอิฐเผา ในยุคของ อาณาจักรโชซอน สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1794 – 1796 โดยพระเจ้าจองโจ พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 22 แห่งราชอาณาจักรโชซอน นอกจากนี้ยังใช้เป็นที่ประทับและ เป็นที่ฝังพระศพขององค์ชายรัชทายาทจังฮอน (องค์ชายซาโด) ที่ถูกพระอัยกาของพระองค์ (พระเจ้ายองโจ) ลงโทษโดยการขังองค์ชายไว้ในถังข้าวและให้อดข้าวอดน้ำ พอผ่านไป 7 วันจึงสิ้นพระชนม์ภายในถังข้าว กำแพง ป้อมฮวาซอง มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีป้อมปราการ หรือประตูเมือง ทั้งหมด 4 ทิศ ประกอบด้วยเชิงเทิน 48 หลัง และมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงาม น่าเสียดายที่บางส่วนถูกทำลายไปในช่วงสงครามเกาหลี
นำท่านเดินทางสู่ Ganghwa Seaside Luge สัมผัสประสบการณ์ขับรถ Ganghwa Luge สุดมันส์ (ลูจ หรือที่คนเกาหลีเรียกว่า ลูจี้ ) มีเส้นทางยาวกว่า 1.8 กม. จุดปล่อยตัวจะอยู่ยอดเขา เราจะนำทุกท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นไปยังจุดปล่อยตัว ระหว่างนั่งกระเช้าไฟฟ้าท่านจะได้ชมวิวมุมสูง 360 องศา และสูดอากาศระหว่างทาง วิธีการขับ: เพียงแค่ผลักหรือดึงแฮนด์เพื่อหยุด หรือปล่อยให้รถลูจเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเท่านั้นเอง ส่วนการเลี้ยวซ้ายขวาก็แค่ขยับแฮนด์เหมือนกับการบังคับจักรยาน และสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย
 เที่ยง รับประทานกลางวัน เมนู หมูย่างสไตล์เกาหลีแบบ แคมป์ปิ้ง ให้ทุกท่านเอ็นจอยกับการย่าง แบบไพรเวทด้วยเต็นท์ติดแอร์ พร้อมทานคู่กับเครื่องเคียงที่จะทำให้รสชาติของหมูย่างอร่อยยิ่งขึ้น เช่น กิมจิ ,ไชเท้ดอง ผักเคียง เป็นต้น
จากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสำอางแบรนด์ดังของเกาหลี ณ ร้านเครื่องสำอาง COSMETIC มีให้เลือกมากมายหลายยี่ห้อ เช่น ครีมน้ำแตกที่โด่งดัง ครีมหอยทาก ฯลฯ พร้อมทั้งอัพเดตสินค้าด้านความงามแบบใหม่ ๆ เคล็ดลับความงามที่สาวเกาหลีนิยมใช้กัน
ช้อปปิ้งถนนฮงแด ย่านดังกลางกรุงโซล สถานที่เดทยอดฮิตของคู่รัก ที่มีทั้งร้านอาหาร ร้านเสื้อผ้า ไนท์คลับ และช็อปดังๆ เช่น Carlyn ,Underground ,Pop Mart เป็นต้น ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินไปกับ ลานแสดงโชว์ความสามารถของวัยรุ่นเกาหลี และสินค้าแฟชั่นราคาย่อมเยาว์อีกมากมาย

 เย็น รับประทานอาหารเย็น เมนู จิมตัก
นำท่านเข้าเช็คอินน์ BERNOUI , L’ART , JK BLOSSOM , HANGANG HOTEL หรือเทียบเท่า
DAY : 4 ศูนย์สมุนไพรฮอกเก • พระราชวังเคียงบกกุง • พิพิธภัณฑ์สาหร่าย • ดิวตี้ฟรี
• ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรฮอกเก ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา นำท่านสู่ น้ำมันสนเข็มแดง RED PINE สมุนไพรชื่อดังที่ได้รับความนิยมมาก เพราะมีสรรพคุณช่วยลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือด ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด ล้างสารพิษหรือ ดีท็อกซ์ เลือดให้ สะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้ สะดวกขึ้น เหมาะกับผู้ป่วย โรคเบาหวาน ความดัน ไขมันอุดตันในเส้นเลือดคอเลสเตอรอลในเลือดสูง ไขข้อเสื่อมนำทุกท่านเดินทางสู่ พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อันยาวนานของเกาหลีใต้ และยังเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่พลาดไม่ได้ เดิมทีนั้นภายในพระราชวังมีอาคารและตำหนักต่างๆมากกว่า 200 หลัง แต่เมื่อมีการรุกรานของญี่ปุ่น อาคารส่วนใหญ่ก็ได้ถูกทำลายลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10 หลังเท่านั้น
จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การทำสาหร่ายของชาวเกาหลีประวัติความเป็นมาและความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่าย อีกทั้งยังให้ท่านได้ลองฝึกทำข้าวห่อสาหร่ายเป็นอาหารยอดนิยมอีกชนิดของคนเกาหลี
 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันเมนู บูลโกกิ
บ่าย จากนั้น นำท่านช้อปปิ้ง สินค้าปลอดภาษี ที่ทันสมัยซึ่งมีสินค้าต่างๆ ให้ท่านเลือกมากมายที่ ดิวตี้ฟรี อาทิเช่น
เครื่องสำอาง เสื้อผ้า กระเป๋าแบรนด์เนม น้ำหอม และอื่นๆ อีกมากมาย
นำทุกท่าน ช้อปปิ้งตลาด MYEONGDONG (เมียงดง) แหล่งช้อปปิ้งขึ้นชื่อที่รวมแฟชั่นชั้นนำของกรุงโซล หรือที่คนไทยรู้จักในนาม สยามแสควร์เกาหลี ท่านจะได้พบกับสินค้าวัยรุ่นหลากหลายยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางแบรนด์ดังต่างๆเช่น ETUDE HOUSE, THE SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสตรีทฟู๊ด ร้านอาหารเกาหลี เมนูแปลกใหม่ให้ท่านได้ลิ้มรส ลองชิมลองทานได้อีกด้วย
 เย็น เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาช้อปปิ้ง อิสระรับประทานอาหารเย็น ที่ ตลาดเมียงดง
นำท่านเข้าเช็คอินน์ BERNOUI , L’ART , JK BLOSSOM , HANGANG HOTEL หรือเทียบเท่า

DAY : 5 ศูนย์โสม • หมู่บ้านโบราณอึนพยอง • ตลาดกวางจัง • Local Supermarket •
สนามบินอินชอน • สนามบินสุวรรณภูมิ
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชม ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่า เป็นโสมที่มีคุณภาพ
นำท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านโบราณอึนพยอง เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลีหมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนในสมัยโบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ เหมาะสำหรับคนที่ชอบสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ มีคาเฟ่มุมสวยๆไว้ให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกอีกด้วย

นำท่านสู่ ตลาดกวางจัง (Gwangjang Market) เป็นตลาดเก่าแก่ 100 ปี และถือเป็นหนึ่งในตลาดที่เก่าแก่ของชาวเกาหลี ของสดก็มีขายมากมายเช่นกัน ทั้งผักสด ผลไม้ กิมจิ ปลาสดปลาแห้ง ขนบขบเคี้ยว แม้กระทั่งของฝากน่ารักๆ และที่โดดเด่นมากๆ คือ Street Food เป็นตลาดขายอาหารพื้นเมืองต้นตำรับของชาวเกาหลี แถมราคาไม่แพงอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกเลือดหมู คิมบับ หัวหมู ต๊อกบ๊กกี ออมุก บินแดด็อก และอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่ออีกมากมาย
 เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ที่ ตลาดกวางจัง
 บ่าย นำท่านอิสระช้อปปิ้งขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว และของฝากของที่ระลึก ที่ท่านพลาดโอกาสในการซื้อไม่ได้ที่ ร้านซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน
 20.10 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน T-Way เที่ยวบินที่ TW 101
 23.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

ทัวร์เกาหลี