series_banner_8601716954339

ทัวร์เกาหลี AUTUMN IN LOVE 5 วัน 3 คืน บิน (BX)

ราคาเริ่มต้น 18,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน:

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังแลนด์มาร์คดังของกรุงโซล “หอคอยโซลทาวเวอร์” ( SEOUL TOWER ) ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับหอคอยโซลทาวเวอร์เป็นที่ระลึก และชมบรรยากาศบ้านเมืองของกรุงโซล บนยอดเขานัมซาน

วันที่เดินทาง

ตุลาคม 67 – พฤศจิกายน 67

ทัวร์เกาหลี

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

19.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 10 โปรดสังเกตป้ายต้อนรับที่สนามบิน “HAPPY TOGETHER” โดยมีหัวหน้าทัวร์คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

22.20 น. เดินทางสู่ประเทศ เกาหลีใต้ โดยสายการบิน แอร์ปูซาน เที่ยวบิน BX 748
วันที่สอง สนามบินอินชอน – พาท่านไปเช็คอินแลนด์มาร์คใหม่!! ของเมืองซูวอน
“ ห้องสมุดสุดอลังการ STARFIELD SUWON ” – ถ่ายรูปกับป้อมฮวาซองที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองซูวอน – จิบกาแฟเบาๆ ชมวิวเมืองซูวอน ณ คาเฟ่ “ CAFE PALETSCENT” – ถ่ายรูปกับหอคอยโซลทาวเวอร์ – เข้าสู่ที่พัก
06.05+ น. ถึง สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

จากนั้นนำท่านไปถ่ายรูปกับ ห้องสมุดสุดอลังการ! เปิดใหม่ล่าสุดที่ซูวอน “สตาร์ฟิลด์ ซูวอน” (STARFIELD SUWON ) ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองซูวอนเลยทีเดียว
เพราะเพิ่งเปิดเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ที่ผ่านมานี้เอง และห้องสมุดแห่งนี้ยังมีขนาดใหญ่กว่าห้องสมุดที่ COEX MALL ที่โซล หลายเท่าเลยทีเดียว ภายในยังมีเครื่องดื่มและไอศกรีมให้เลือกซื้อทานได้ด้วย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านไปชม “ป้อมฮวาซอง” ( HWASEONG FORTRESS) เป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1794 ถึงปี ค.ศ. 1796 โดยพระดำริของพระเจ้าจองโจ ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่ 22 แห่งอาณาจักรโชซอน เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที ต่อพระบิดาของพระองค์ และเพื่อการบุกเบิกเมืองแห่งใหม่ อันนำไปสู่การเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และการมีอำนาจทางเศรษฐกิจให้แก่ราชวงศ์ กำแพงของป้อมปราการนั้น มีความยาวรวม 5.52 กม. ซึ่งได้รับการออกแบบ เพื่อการปกป้องเมือง และอำนวยความสะดวกทางการทหาร ได้แก่ รูระหว่างก้อนอิฐนั้น มีขนาดใหญ่พอที่จะยิงปืนลูกศร หรือหอกยาวผ่านได้ ในกรณีที่มีการโจมตี รวมไปถึงประตูของป้อมปราการ ซึ่งหันหน้าไปยัง 4 ทิศ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนูชาบู ชาบู (1)

จากนั้นนำท่านไปแวะจิบกาแฟ หรือ เครื่องดื่มอร่อยๆ “ CAFÉ PALETSCENT ” คาเฟ่น่ารักๆ ของเมืองซูวอน ที่มีมุมสวยให้ถ่ายรูป คาเฟ่ที่สามารถมองเห็นวิวของประตูจังอันมุน (ประตูฝั่งเหนือป้อมฮวาซอง) สำหรับตัวร้านจะอยู่ชั้น 2 ท่านสามารถนั่งจิบเครื่องดื่ม และทานของว่าง และชมวิวของป้อมฮวาซอง ให้ฟิลอบอุ่นไปอีกแบบ สำหรับสายถ่ายรูปห้ามพลาด ไฮไลท์ของร้านนี้ คือ ชั้น 3 ที่เป็นชั้นดาดฟ้า สามารถขึ้นไปถ่ายรูปและชมวิวประตูเมืองของป้อมฮวาซอง แบบ 180 องศาเลยทีเดียว

หมายเหตุ : คาเฟ่ปิดทุกวันอังคาร ทางบริษัทฯ ขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมพาท่านไปถ่ายรูปบ้านโบราณสไตล์ฮันอก ที่ Suwon Traditional Culture Center แทน
จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังแลนด์มาร์คดังของกรุงโซล “หอคอยโซลทาวเวอร์” ( SEOUL TOWER ) ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับหอคอยโซลทาวเวอร์เป็นที่ระลึก และชมบรรยากาศบ้านเมืองของกรุงโซล บนยอดเขานัมซาน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูบูลโกกิ (หมูผัดซอสเกาหลี ) (2)

ที่พัก L’ART HOTEL หรือ HOTEL BERNOUI SEOUL หรือ AVENTREE HOTEL หรือ
JK BLOSSOM HOTEL หรือ PENTA STAR HOTEL หรือโรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว
วันที่สาม ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง – พาท่านถ่ายรูปกับใบไม้เปลี่ยนสีสวยๆ สวนป่ากรุงโซล
( SEOUL FOREST ) – ถ่ายรูปกับมหาลัยชื่อดัง “มหาลัยอีฮวา” – อิสระช้อปปิ้ง
ตลาดฮงแด ( แหล่งช้อปปิ้งย่านมหาลัย ) – เข้าสู่ที่พัก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3)
จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้ง “เครื่องสำอางปลอดภาษี” COSMETIC OUTLET เครื่องสำอางขึ้นชื่อของเกาหลี อาทิ Botox , ครีมรักษาฝ้ากระ, ครีมบำรุงลดเลือนริ้วรอย , กันแดด , EE ครีม ซึ่งบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย จากนั้นนำท่านไปถ่ายรูปสวยๆ กับ “สวนป่ากรุงโซล” (SEOUL FOREST) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล ที่มีพื้นที่ถึง 1.16 ล้านตารางเมตร!! สวนป่ากรุงโซลเป็นอีก 1 แลนด์มาร์คที่ห้ามพลาด ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี เพราะมีต้นไม้ทั้งใบเมเปิล ต้นแปะก๊วย รวมถึงต้นไม้นานาชนิด ที่เปลี่ยนสีเป็นสี เหลือง แดง ส้ม สวยงามเหมือนอยู่ในเทพนิยายเลยทีเดียว

หมายเหตุ : การเปลี่ยนสีของต้นไม้ใบไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ บริษัทฯไม่สามารถกำหนดได้

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (4) เมนูจิมดัก ไก่ผัดพะโล้กับวุ้นเส้นเกาหลี

บ่าย จากนั้นนำท่านไปถ่ายรูปกับมหาลัยชื่อดังที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกัน “มหาวิทยาลัยอีฮวา” (EWHA WOMANS UNIVERSITY) โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ อาคาร Ewha Campus Center (ECC) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม โดยสร้างอาคารเรียนผ่านเนินเขา และกระจกทั้ง 2 ด้าน ด้านในจะเป็นห้องเรียน ห้องอาหาร คาเฟ่ ห้องสมุด ฯลฯ บริเวณทางเดินด้านนอกก็เป็นจุดพักผ่อน นั่งชิล และทบทวนบทเรียน เมื่อรวมกับทัศนียภาพที่สวยงาม จึงทำให้บริเวณนี้กลายเป็นจุดถ่ายรูปยอดฮิต และในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีภายในมหาลัยแห่งนี้บรรดาต้นไม้ต่างๆ ก็เปลี่ยนสีเป็นสีแดง สีเหลือง สีส้ม บอกเลยว่าสวยงามเหมือนภาพวาดเลยทีเดียว

จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งต่อที่ “ตลาดฮงแด” แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น ย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก ภายในถนนเส้นนี้เต็มไปด้วยร้านค้า 2 ข้างทาง เสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้า กระเป๋า หมวก แว่นตา อีกทั้งเป็นสตรีทฟู้ดที่มีอาหาร เครื่องดื่ม และขนมทานเล่น ให้เลือกทานมากมาย และในช่วงวันเสาร์อาทิตย์วัยรุ่นเกาหลีก็จะจัดการแสดงร้องเพลง เต้นฮิปฮอป ให้นักท่องเที่ยวได้ชมแบบฟรีๆ
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ณ ตลาดฮงแด ( ให้ท่านได้เดินเล่นและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย )

ที่พัก L’ART HOTEL หรือ HOTEL BERNOUI SEOUL หรือ AVENTREE HOTEL หรือ
JK BLOSSOM HOTEL หรือ PENTA STAR HOTEL หรือโรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่สี่ โสมเกาหลี + ฮ็อกเก็ตนามู – โรงงานสาหร่าย – เรียนรู้การทำคิมบับ (ข้าวห่อ
สาหร่าย ) – พิเศษ!! ใส่ชุดฮันบก ถ่ายรูปในพระราชวัง“ถ็อกซูกุง” และเดิน
เล่นถ่ายรูปกับถนนสายโรแมนติก “กำแพงหิน STONE WALL ROAD”
ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งตลาด สตรีทฟู้ด ชื่อดังของเกาหลี “ตลาดเมียงดง”

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (5)

จากนั้นนำท่านไปชมสมุนไพรเกาหลี “โสมเกาหลี” ที่มีคุณสมบัติช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง จากนั้นนำท่านไปชม “ศูนย์สมุนไพร ฮ็อกเก็ตนามู” สมุนไพรที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน เพื่อช่วยป้องกันโรคตับแข็ง จากการดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ หรือสารตกค้างจากอาหารและยาที่ทานเข้าไปสะสมเป็นเวลานาน
จากนั้นพาท่านชม “โรงงานสาหร่ายเกาหลี” ให้ท่านได้ชมกรรมวิธีในการผลิตสาหร่ายเกาหลีพร้อมชิมสาหร่าย จากนั้นไปเรียนรู้ “การทำคิมบับ” (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนูหมูย่างเกาหลี (6)

พิเศษ!! จากนั้นนำท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี กับ “การใส่ชุดฮันบก” ชุดประจำชาติเกาหลี” ( ราคาทัวร์นี้รวมค่าเช่าชุดฮันบกแล้ว แต่ไม่รวมค่าเครื่องประดับอื่นๆ ) นำท่านไปถ่ายรูปกับ “พระราชวังถ็อกซูกุง” หนึ่งในพระราชวังที่สำคัญใจกลางกรุงโซล พระราชวังแห่งเดียวที่รายล้อมไปด้วยอาคารแบบตะวันตก และยังเป็นพระราชวังที่เล็กที่สุดในบรรดาพระราชวังทั้งห้า
โดยด้านหน้าพระราชวังจะมีพิธีการเปลี่ยนเวรยามของทหารเฝ้าหน้าพระราชวัง โดยเหล่าทหารจะใส่ชุดโบราณทำการแสดง พิธีเปลี่ยนเวรยามนี้จะมีในเวลา 11 โมง บ่ายสอง และ บ่ายสามโมงครึ่ง ทำให้เป็นที่สนใจของเหล่านักท่องเที่ยวอย่างมาก เมื่อเดินเข้ามาด้านในพระราชวังท่านจะได้ชมความสวยงามของธรรมชาติที่ร่มรื่นภายใน และในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี พระราชวังแห่งนี้เองมีต้นแปะก๊วยจำนวนมาก ทำให้ช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ภายในพระราชวังเหล่าต้นแปะก๊วยจะเปลี่ยนสีเหลืองทองสวยงามอย่างมาก อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

( หมายเหตุ : พระราชวังถ็อกซูกุง “ปิดทุกวันจันทร์” ดังนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนวัง พาท่านไปชมพระราชวังเคียงบกกุงแทน ซึ่งเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโซล)
จากนั้นนำท่านไปเดินเล่นและถ่ายรูปกับ “ถนนสายโรแมนติก” หรือถนนกำแพงหิน STONE WALL ROAD ข้างพระราชวังถ็อกซูกุง และเป็นแลนด์มาร์คดังอีกจุดหนึ่งที่ห้ามพลาดสำหรับฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกับบรรยากาศแสนโรแมนติกของต้นแปะก๊วยที่เปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองอร่ามสวยงามเหมือนอยู่ในซีรีส์เกาหลีเลยทีเดียว
จากนั้นนำท่านไป “ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม” DUTY FREE อาทิ แว่น GENTLE MONSTER เสื้อ ACMÉ DE LA VIE , เสื้อ MARITHÉ , นาฬิกา , กระเป๋า, น้ำหอม เครื่องสำอางแบรนด์ ชั้นดัง อาทิ SULWHASOO , LANEIGE , SHISEIDO, SKII และ กระเป๋าแบรนด์ดัง อาทิ MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL

จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งต่อกันที่ “ตลาดเมียงดง” MYEONGDONG ตลาดแห่งนี้ท่านจะพบกับสินค้า อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น แบรนด์ดังต่างๆ ZARA , SPAO , Uniqlo รองเท้าแบรนด์ NIKE Adidas New Balance หรือจะเลือกช้อปปิ้งเครื่องสำอางที่มีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย ที่สำคัญตลาดแห่งนี้ยังโด่งดังเรื่อง Food Street อีกด้วย 2 ข้างทางยังมีร้านอาหาร และเครื่องดื่ม ให้ท่านเลือกทาน อาทิ ต๊อกบกกี โอเด้งปลา มันฝรั่งทอด ปลาหมึกย่าง เกาลัดคั่วร้อนๆ ขนมเค้กไข่ รวมถึงของฝากของที่ระลึก ตุ๊กตาเกาหลี พวงกุญแจ ช้อน ตะเกียบ ฯลฯ
ค่ำ อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้สะดวกในการช้อปปิ้ง
ที่พัก L’ART HOTEL หรือ HOTEL BERNOUI SEOUL หรือ AVENTREE HOTEL หรือ
JK BLOSSOM HOTEL หรือ PENTA STAR HOTEL หรือโรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว
วันที่ห้า น้ำมันสนเข็มแดง – ชมโรงงานพลอยอเมทิส – แวะซื้อของฝากร้านละลายเงิน
วอน – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (7)

จากนั้นนำท่านไปชม “น้ำมันสนเข็มแดง” RED PINE สมุนไพรชื่อดังที่ได้รับความนิยมมากเพราะมีสรรพคุณช่วยลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือด ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด ล้างสารพิษหรือดีท็อกซ์ เลือดให้สะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น เหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน ไขมันอุดตันในเส้นเลือด คอเลสเตอรอลในเลือดสูง ไขข้อเสื่อม

จากนั้นนำท่านแวะชม “โรงงานพลอยอเมทิส” เพื่อชมพลอยสีม่วงเกาหลี ซึ่งเป็นพลอยสีม่วงที่เกิดเองตามธรรมชาติ มีตั้งแต่สีม่วงอ่อนไปจนถึงสีม่วงเข้ม คนเกาหลีมีความเชื่อว่า “พลอยสีม่วงเป็นพลอยนำโชค” ซึ่งภายในโรงงานจะนำพลอยสีม่วงมาทำเป็นเครื่องประดับ อาทิ สร้อยคอ แหวน กำไล หรือ พวงกุญแจ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนูไก่ตุ๋นโสม (8)

นำท่านแวะซื้อของฝากที่ “ร้านละลายเงินวอน” ร้านที่มีขนมเกาหลีให้เลือกมากมาย อาทิ เวเฟอร์ช็อกโกแลต มาม่าเกาหลีรสต่างๆ ป็อกกี้ บราวนี่ มันฝรั่ง ต๊อกบกกี ถั่วอัลมอนด์ สาหร่ายเกาหลี เหล้าโซจู หม้อหุงข้าว ฯลฯ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควร…นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพื่อทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบิน
17.15 น. เดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน แอร์ปูซาน เที่ยวบิน BX 747

21.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ทัวร์เกาหลี