SIN-CRUISE-S002

ทัวร์สิงคโปร์ สิงคโปร์-มะละกา/กัวลาลัมเปอร์-สิงคโปร์ 3D2N (CRUISE ONLY)

ราคาเริ่มต้น 9,700 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

DayDestinationETA (Local)ETD (Local)
WEDSingapore21.00
THUMelaka (Port Dickson)10.0020.00
FRISingapore10.00

วันที่เดินทาง

ก.ค. 65 – เม.ย. 66

ทัวร์สิงคโปร์

 

วันที่ 1               สิงคโปร์ ท่าเรือสำราญ Marina Bay Cruise Center

15.00 น.            เช็ค-อิน ณ ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร์

21.00 น.            เรือล่องออกจากท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร์

ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการล่องเรือสากล 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง หลังจากนั้นท่านสามารถ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลักจากที่โชว์อยู่บน บัตร Cruise Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาติได้ตามอัธยาศัยหลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(ท่านที่จะชมโชว์จะต้องทำการจองรอบโต๊ะที่ Box Office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobby ชั้น 6) และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือและพักผ่อนตามอัธยาศัย(หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีและคาสิโนจะเปิดให้บริการ)

ท่านสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งทริปจาก Dream Daily หนังสือพิมพ์ประจำวันที่มีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน

ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้

*  ห้องอาหาร The Lido  ชั้น 16ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือ
** ห้องอาหาร Dream Dining Lower ชั้น 7

                       Dream Dining Upper ชั้น 8

(Walk-in open seating)

ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก

ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารจีน

ท่านสามารถทานได้ไม่อั้น

 

วันที่  2             กัวลาลัมปอร์ / มะละกา (พอร์ตดิกสัน), มาเลเซีย

เช้า                    ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ดังนี้

*  ห้องอาหาร The Lido  ชั้น 16ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือ
** ห้องอาหาร Dream Dining Lower ชั้น 7

                       Dream Dining Upper ชั้น 8

(Walk-in open seating)

ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก

ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารจีน

ท่านสามารถทานได้ไม่อั้น

10.00 น.            เรือจอดเทียบท่าที่ เมืองมะละกา ท่าเรือพอร์ตดิกสัน(Port Dickson) ประเทศมาเลเซีย

สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถ ลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ พอร์ตดิกสันจะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัว เมืองมะละกา(Melaka)อีกด้วย

                           ***กรุณากลับถึงเรือก่อนเรือออก 1 ชั่วโมง***

                          (สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง  ณ บริเวณท่าเรือ และกรุณากลับถึงเรือก่อนเรือออก 1 ชั่วโมง)

สำหรับท่านที่ประสงค์ที่จะอยู่บนเรือ ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางเรือจัดให้หรือพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ                      รับประทานอาหารค่ำ ตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้

หลังจากนั้น ท่านสามารถรับชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า) หรือดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือ  หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

20.00 น.           เรือออกจาก เมืองมะละกา ท่าเรือพอร์ตดิกสัน(Port Dickson), ประเทศมาเลเซีย

**เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน**

ช่วงค่ำ               เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนำกระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น(สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ )

** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก**

 

วันที่  3               สิงคโปร์

เช้า                      ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียม ไว้ให้ ดังนี้

*  ห้องอาหาร The Lido  ชั้น 16ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือ
** ห้องอาหาร Dream Dining Lower ชั้น 7

                       Dream Dining Upper ชั้น 8

(Walk-in open seating)

ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก

ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารจีน

ท่านสามารถทานได้ไม่อั้น

10.00 น.            เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร์

หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับ กระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง

เดินทางกลับถึง กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ

 

ทัวร์สิงคโปร์