SIN-TR-S004

ทัวร์สิงคโปร์ ช้อปปิ้ง สิงคโปร์ 4D3N (TR)

ราคาเริ่มต้น 12,777 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: SCOOT

วันที่1           ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี – วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งโชคลาภ– สิงคโปร์ ฟลายเออร์– ย่านคลาร์กคีย์ – ล่องเรือBumboat

วันที่2           วัดเทียนฮกเก๋ง – วัดศรีมาริอัมมัน – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ตรอกฮาจิเลน – บูกิสสตรีท มาร์เก็ต – การ์เด้นบายเดอะเบย์ – สะพานHelix – มาริน่าเบย์แซนด์ ชมโชว์ Light&Water

วันที่3           อิสระช้อปปิ้ง ไกด์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวการเดินทาง

(ราคาตั๋วยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ผู้ใหญ่ 1,990 บาท/เด็ก 4-12 ขวบ 1,590 บาท) หรือซื้อ Option มหาสนุกจ่ายเพิ่ม 2,777บาท/ท่าน *มีรถและไกด์บริการพาเที่ยว*

อุโมงค์ต้นไม้ – เกาะเซ็นโตซา – S.E.A Aquarium – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ(รวมตั๋ว) – ช้อปปิ้ง IMM เอาท์เล็ตที่ใหญ่ที่สุด

วันที่4           เมอร์ไลออน – Duty Free – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – Jewel Changi – ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่เดินทาง

มิ.ย. 65 – ม.ค. 66

ทัวร์สิงคโปร์

 

Day 1            ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี – วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งโชคลาภ– สิงคโปร์ ฟลายเออร์– ย่านคลาร์กคีย์ – ล่องเรือBumboat

07.30 น.       คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ … สายการบิน Scoot (TR)โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ

10.50 น.       ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์

14.15 น.        เดินทางถึงท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.)

สิงคโปร์ เป็นประเทศที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมีความทันสมัย เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของโลก หนึ่งในประเทศที่ฮิตอันดับต้นฯ ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ย่านช้อปปิ้งที่มีสีสัน และประชากรส่วนใหญ่มีรายได้ต่อหัวสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก

                      วัดเจ้าแม่กวนอิมกวนอิมตงฮุด เป็นวัดทางพุทธศาสนาในย่านบูกิสที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากทั้งสำหรับชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยว โดยจะมีผู้คนแวะเวียนมาสักการะเจ้าแม่กวนอิมเป็นจำนวนมากตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะในช่วงวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ และ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน เพราะมีความเชื่อว่าใครที่มาขอพรกับเจ้าแม่กวนอิมในวัดแห่งนี้แล้วจะได้สมความปรารถนา ตั้งอยู่ในย่านบูกิส น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง ได้รับการจดบันทึกสถิติจากกินเนสส์บุ๊กว่าเป็นน้ำพุที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อปี ค.ศ. 1998 (สูง 13.8 เมตร) โดยตัวน้ำพุตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างหมู่ตึกซันเทคทั้งห้าที่เชื่อว่ามีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุด เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมและแวะมารับพลังน้ำแห่งความร่ำรวย ตัวน้ำพุสร้างเป็นรูปวงแหวนทองแดงมีขาเป็นฐานสี่ข้าง

สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษในการชมวิวเมืองสิงคโปร์ในมุมสูงแบบ 360 องศา กับ สิงคโปร์ ฟลายเออร์(ไม่รวมค่าบัตร)  ชิงช้าสวรรค์ยักษ์สถานที่อยู่บริเวณริมอ่าวมารีน่า ซึ่งสูงจากพื้นดินถึง 165 เมตร หรือเทียบเท่ากับตึก 42 ชั้น มีทั้งหมด 28 แคปซูล อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ

ค่ำ                 บริการอาหารค่ำเมนู บักกุ๊ดเต๋

                      ย่านคลาร์กคีย์ เป็นย่านที่ครึกครื้นที่สุดในสิงคโปร์ เพียบพร้อมด้วยสถานบันเทิงยามค่ำคืน ชมโชว์แสงสีเสียงริมอ่าวมารีนา จากยอดตึกมาริน่าเบย์แซนด์ส เป็นการแสดงน้ำพุ  ไฟ  แสง  และเลเซอร์สุดอลังกาล และท่านยังสามารถ ล่องเรือ BumBoat ชมสถานที่ไฮไลท์ต่างๆ พร้อมเก็บภาพบรรยากาศแห่งความประทับใจโดยจะใช้เวลาประมาณ 40 นาที (ไม่รวมค่าบัตร 25 SGD/ท่าน)

พัก                Ibis hotel Bencoolen หรือเทียบเท่า

 

Day 2          วัดเทียนฮกเก๋ง – วัดศรีมาริอัมมัน – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ตรอกฮาจิเลน – บูกิสสตรีท มาร์เก็ต – การ์เด้นบายเดอะเบย์ – สะพานHelix – มาริน่าเบย์แซนด์ ชมโชว์ Light&Water

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดเทียนฮกเก๋ง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1839 โดยได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากชาวฮกเกี้ยนผู้มีชื่อเสียง อาทิ เศรษฐีผู้ใจบุญนามว่า ตัน ต็อก เส็ง เป็นวัดจีนที่มีความเก่าแก่ของสิงคโปร์ บูชาหม่าโจ่ว หรือเจ้าแม่ทับทิม(เทพธิดาแห่งท้องทะเล) ท่านจะได้สัมผัสสถาปัตยกรรมอันงดงามอลังการในสไตล์ศิลปะจีนดั้งเดิม วัดศรีมาริอัมมัน เป็นวัดที่มีรายละเอียดของรูปปั้นและการแกะสลักมาก โดยเฉพาะเจดีย์ 6ชั้น ที่อยู่ด้านบนของประตูทางเข้า ที่มีการแกะสลักรูปปั้นเทพและสัตว์ต่างๆตามนิทานปรำปราของศาสนาฮินดู จึงต้องมีการบำรุงรักษาอยู่เสมอ โดยเพิ่งผ่านการทาสีใหม่ทั้งหมดเมื่อปี 2010

                    วัดพระเขี้ยวแก้ว เป็นวัดขนาดใหญ่ออกแบบตามสถาปัตยกรรมจีนในสมัยราชวงศ์ถัง เป็นที่ประดิษฐานของ พระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นพระทนต์ของพระพุทธเจ้าบรรจุอยู่ในสถูปทองคำ ผู้คนนิยมมาวัดนี้เพื่อแก้ปีชง เสริมดวง ขอพรจากเทพเจ้าที่คุ้มครองปีเกิด

                    ตรอกฮาจิ  เป็นถนนช้อปปิ้งสายเล็กๆที่เต็มไปด้วยสินค้าแฟชั่นจากร้านค้าและดีไซเนอร์อิสระของวัยรุ่น ร้านค้าส่วนใหญ่จะเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า และพวกสินค้าไลฟ์สไตล์ต่างๆ ราคาไม่แพง

                    ตลาดบูกิส สตรีท เป็นแหล่งช้อปที่ขายของจิปาถะหลากหลาย อาทิ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ขนมปลไม้ อุปกรณ์อิเลคโทรนิค ของฝาก และของที่ระลึก แบ่งออกเป็นตรอกซอกซอยเล็กๆ

                    การ์เด้น บาย เดอะเบย์   ชมบรรยากาศสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ริมอ่าวมารีน่า มีพรรณไม้นานาชนิดจากทั่วโลก  ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1 ล้านตารางกิโลเมตร ด้วยงบการสร้างสูงถึง 1,035 ล้านดอลล่าสิงคโปร์ หรือประมาณ 24,000 ล้านบาท (ไม่รวมค่าบัตร Super Tree 8 SGD/ท่าน)

                   คลาวด์ฟอเรสต์ (CLOUD FOREST) ไม่รวมค่าเข้า 20 SGD/ท่าน ภายในประกอบไปด้วยน น้ำตก ทางเดินลอยฟ้า ธารน้ำ และต้นไม้นานาชนิด ภายใต้ พื้นที่ขนาดใหญ่ มีความสูงถึง 58 เมตร โดมแห่งนี้ไม่มีเสาเพื่อค้ำยันแม้แต่ต้นเดียว ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างโครงสร้างทางวิศวกรรมที่น่า ทึ่ง ส่วนหลังคาของโดม ประกอบด้วยแผ่นแก้ว 2,577 ชิ้น โดมแห่งนี้มีการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิไว้ที่ 23-25 องศาเซลเซียส คงสภาพของป่าฝนเขตร้อนชื้นไว้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นทุกคน ที่มาเยือนจะได้สัมผัสถึงบรรยากาศเหมือนกับอยู่ท่ามกลางหุบเขาในป่าฝน

                  ฟลาวเวอร์ โดม (FLOWER DOME) ไม่รวมค่าเข้า 20 SGD/ท่าน โดมเรือนกระจกที่จัดแสดงไม้ดอกสวยงามจากทั่วทุกมุมโลก โดยมีการควบคุม อุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง 23-25 องศา ภายในโดมแบ่งเป็น 9 โซน ได้แก่ สวน ออสเตรเลีย สวนแอฟริกาใต้ สวนอเมริกาใต้ สวนแคลิฟอร์เนีย สวนเมดิเตอร์เรเนียน สวนมะกอก จุดที่เป็นไฮไลท์คือสวนดอกไม้ตรงกลางโดมที่มีทั้งสวนฝรั่งเศส สวนทิวลิป สวนเปอร์เซียน และสวนญี่ปุ่นที่จะมีการหมุนเวียนไม้ดอกไปตามฤดูกาลและ ตามธีมพิเศษของแต่ละเทศกาลนั้นๆ

                  สะพานเกลียว Helix Bridge เปิดเมื่อ ค.ศ.2010 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวออสเตรเลีย มีความยาวประมาณ 920 ฟุต เป็นสะพานคนเดินที่มีรูปทรงทันสมัยตั้งอยู่ที่อ่าวมาริน่าเชื่อมระหว่าง Marina Center กับ Marina South โดยในยามค่ำคืนจะมีการเปิดไฟที่ประดับไว้ให้ความสวยงามเป็นนอย่างมาก

                  มาริน่าเบย์แซนด์ เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของความเจริญก้าวหน้าทางสถาปัตยกรรม แหล่งรวมความสะดวก ความบันเทิงมากมายมีรีสอร์ทหรูขนาดใหญ่ 3 อาคาร ห้างสินค้าแบรนด์เนมระดับไฮเอน พื้นที่ด้านในประกอบไปด้วยโรงแรม ห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์ คาสิโน โรงภาพยนตร์ และช้อปแบรนด์เนม อาทิ เช่น LOUIS VUITTON, GUCCI, CHANEL  สระว่ายน้ำและจุดชมวิวบนอาคารมารีน่าเบย์แซนด์สามารถมองเห็นเมืองสิงคโปร์ในมุม 360 องศา จุดชมวิวสูงเสียดฟ้าบนตึกที่เป็นเรือ คาสิโนสุดหรู ตามกฎหมายประเทศสิงโปร์ท่านที่จะเข้าคาสิโนต้องแสดงพาสปอร์ตและมีอายุ 21 ปีขึ้นไปแต่งกายสุภาพ  (ไม่รวมค่าขึ้น Sand Sky Park)

                  ชม Wonder Full Light(ฟรีค่าเข้าชม กรณีซื้อบัตรขึ้น Sand Sky Park) มีรอบการแสดงดังนี้ อา.-พฤ. 20.00น./21.00น.

ศ.-ส. 20.00น./21.00น./22.00น.

เที่ยง         บริการอาหารเที่ยง เมนู ข้าวมันไก่ Boon Tong Kee

ค่ำ             เพื่อไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาอันแสนสนุกอิสระรับประทานอาหาร ณ มาริน่าเบย์แซนด์

พัก            Ibis hotel Bencoolen หรือเทียบเท่า

 

Day 3        อิสระช้อปปิ้ง ไกด์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวการเดินทาง

(ราคาตั๋วยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ผู้ใหญ่ 1,990 บาท/เด็ก 4-12 ขวบ 1,590 บาท) หรือซื้อ Option มหาสนุกจ่ายเพิ่ม 2,777 บาท/ท่าน *มีรถและไกด์บริการพาเที่ยว*

                     อุโมงค์ต้นไม้ – เกาะเซ็นโตซา – S.E.A Aquarium – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ(รวมตั๋ว) – ช้อปปิ้ง IMM เอาท์เล็ตที่ใหญ่ที่สุด

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                      อุโมงค์ต้นไม้ อยู่ที่สวนสาธารณะฟอร์ทแคนนิง Fort Canning Park ลักษณะเป็นเหมือนบันไดวนขึ้นด้านบน ปากปล่องรูปวงกลม ถือเป็นแลนมาร์คของนักท่องเที่ยวฮิตมาถ่ายรูปสวย ๆ กับอุโมงค์แห่งนี้

                     เกาะเซ็นโตซ่า เกาะแห่งความบันเทิงและความสนุกสนาน จากพื้นที่บนเกาะประกอบไปด้วยสวนสนุกชื่อดังอย่างยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง สวนน้ำ ชายหาด เครื่องเล่นต่างๆ รวมไปถึงโรงแรมและรีสอร์ทชั้นนำมากมาย S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดใน โลก มีสัตว์ทะเลมากกว่า 800 สายพันธุ์ จำนวนมากกว่า 100,000 ตัว เช่นปลาฉลามหัวค้อน ฉลามครีบเงิน กระเบนราหู โลมา และที่นี่จะพาท่านดำดิ่งสู่การผจญภัยในโลกใต้ทะเลที่ใหญ่ที่สุดโลก (ไม่รวมตั๋ว 1,000 บาท)

                      IMM Outlet Mall เป็นห้างสรรพสินค้าที่รวบรวมร้าน outlet แบรนด์ดังต่างๆ ไว้มากที่สุดในสิงคโปร์

เที่ยง             เพื่อไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาอันแสนสนุกอิสระรับประทานอาหาร ณ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

ค่ำ                 เพื่อไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาอันแสนสนุกอิสระรับประทานอาหาร ณ IMM

พัก                 Ibis hotel Bencoolen หรือเทียบเท่า

 

Day 4           เมอร์ไลออน – Duty Free – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – Jewel Changi – ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เช้า                บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                      เมอร์ไลออน เครื่องหมายประจำชาติของประเทศสิงคโปร์ เป็นสิ่งที่คนทั่วโลกรู้จัก และเป็นแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดของประเทศ ถูกออกแบบขึ้นปี ค.ศ. 1964 อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย นำท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี Duty Free

                     ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศสิงคโปร์ สินค้าแบรนด์เนมมากมาย ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่…

                       jewel changi เปิดใช้ในปี ค.ศ.2019 ออกแบบโดยสถาปนิกสัญชาติอิสราเอล – อเมริกัน เป็นอาคารที่มีไลฟ์สไตล์แบบห้างสรรพสินค้าท่ามกลางธรรมชาติที่อลังการมาก ๆ ด้วยความสูง 10 ชั้น มีขนาดพื้นที่ถึง 135,700 ตารางเมตร มีน้ำตกในอาคารที่สูงที่สุดในโลก มีต้นไม้มากกว่า 100,000 ต้น พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น ร้านอาหาร และร้านค้าช้อปปิ้งแบรนด์ดังมากกว่า 300 ร้าน โรงแรม   โรงภาพยนตร์ สวนสนุก และยังมี เคาน์เตอร์เช็คอิน ล่วงหน้า รวมถึงทางเชื่อมต่อทุกเทอมินอล นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร

15.25น.       ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

16.55น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

ทัวร์สิงคโปร์