275857dc6970652120072a998e81e29d

ทัวร์เวียดนามใต้ ซุปตาร์…PHU QCOC สุดฟิน อินแบบตะโกน !! 4 วัน 3 คืน (VZ)

ราคาเริ่มต้น 14,888 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: TVJ
  • ชมเมืองที่ไม่เคยหลับไหล Grand World Phu Quoc
  • เล่นเครื่องเล่นหวาดเสียวชวนสนุกระทึกใจที่ Vin Wonder สวนสนุกใหญ่สุดในเวียดนาม
  • ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Aquarium Vinpearl อาคารรูปเต่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก
  • สนุกเพลิดเพลินนั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกชมวิว 360 องศา
  • สนุกกับเครื่องเล่นและสวนน้ำ Sun World Hon Thom Nature Park

“มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด”

วันที่เดินทาง

พฤศจิกายน 66 – มีนาคม 67

ทัวร์เวียดนาม
วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติฟูก๊วก – Corona Casino
Grand World Phu Quoc – ชมการแสดงชุด “The Color of Venice ”
06.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้า 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ
09.45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองฟูก๊วก ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ980
11.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองฟูก๊วก ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้วนำท่านรับสัมภาระ (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)
บ่าย บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
อิสระให้ทุกท่านได้มีเวลาเล่นคาสิโนเสี่ยงโชค รับทรัพย์ที่ Corona Casino
นำท่านเดินทางสู่ Grand World Phu Quoc – The Sleepless City เมืองที่ไม่เคยหลับใหล ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของ Phu Quoc United Centerที่ยกเอาสถานที่ช๊อปปิ้งยอดฮิตจากรอบโลก อาทิ เวนิส เซี่ยงไฮ้ ถนนนเดินในเกาหลี และเวียดนาม มาจำลองไว้ในพื้นที่กว่า 500 ไร่ ให้ทุกคนได้เพลิดเพลินกับการช๊อปปิ้งและบรรยากาศอันแสนคึกคักของเทศกลางต่างๆ มีร้านอาหารให้เลือกช้อปเลือกชมมากมาย อาทิเช่น ร้านเบียร์ ร้านกาแฟ สตรีทฟู้ด เป็นต้น ได้รับฉายานามว่า Venice แห่งเวียดนาม อิสระให้ท่านเที่ยวชม Grand World Phu Quoc ตามอัธยาศัย

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)
นำทุกท่านเข้าชมการแสดงชุด “The Color of Venice” ณ ส่วนจัดแสดง
(เวลาโชว์ 21.30 – 22.00 น.)

ที่พัก โรงแรม Wyndham Hotel Phu Quoc ระดับ 4 ดาว

วันที่สอง สวนสนุก Vin Wonders Phu Quoc – Aquarium Vinpearl – ศาลเจ้าดิงเกา –
ชมโรงน้ำปลาขึ้นชื่อของฟูก๊วก – Duong Dong Night Market
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นำท่านสู่ Vin Wonders Phu Quoc สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุดในเวียดนาม รวมเครื่องเล่นกว่า 100 ประเภท มีทั้งหมด 6 โซน ได้แก่ Fantasy World, Mysterious Viking Village, Adventure World, The Sea Shell, Typhoon World, European Streetmostphere (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำเพื่อเข้าสวนน้ำ หรือ หากไม่ต้องการเข้าสวนน้ำสามารถ เล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกและถ่ายรูปภายในได้)

จากนั้นนำท่านชม Aquarium Vinpearl เป็นอาคารรูปเต่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีสัตว์น้ำนานาชนิดให้ท่านได้เดินชม นอกจากนั้นยังมีโชว์นางเงือก และ โชว์โลมาให้ทุกท่านได้เพลิดเพลิน
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ที่ VINWONDER (4)
ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าดิงเกา (Ding Cau) เป็นศาลเจ้าเล็กๆที่ยื่นออกมาจากชายฝั่งริมทะเล เป็นสถานที่แสดงให้เห็นถึงความเก่าแก่ของวัฒนธรรมจีนที่มีอิทธิพลคู่เกาะนี้มายาวนาน

นำท่านเดินทางชม โรงงานน้ำปลา สินค้าขึ้นชื่อของเกาะฟูก๊วก
นำท่านเลือกช้อปปิ้ง Duong Dong Night Market เป็นตลาดที่เป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มนักท่องเที่ยวคล้ายๆถนนคนเดินบ้านเรา มีสินค้าให้ทุกท่านได้เลือกชมหลากหลายอย่างทั้งของกิน ของใช้ ทุกท่านสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆและอาหารพื้นเมืองได้อย่างอิสระ
เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ที่ Duong Dong Night Market
ที่พัก โรงแรม Stellar Hotel Phu Quoc ระดับ 3 ดาว
วันที่สาม นั่งกระเช้าสู่ Sun World Hon Thom Nature Park – Aquatopia Water Park – Exotica Village
ชายหาด Hon Thom – โซนเมดิเตอเรเนียน – สะพานจูบ – ร้านผ้าไหม
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
นำทุกท่านนั่งกระเช้าข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกด้วยความยาวถึง 7,899 เมตร สู่เกาะ Hon Thom นำท่านเดินทางสู่ Sun World Hon Thom Nature Park ซึ่งภายในเกาะจะมีกิจกรรมต่างๆให้ทำมากมาย ไม่ว่าจะเป็น สวนน้ำ สวนสนุก โรงแรม และหาดทราย ให้ท่านได้นั่งพักผ่อนชิวๆ ถ่ายรูปสวยๆ พร้อมกิจกรรมทางน้ำให้ท่านได้เลือกเล่นมากมาย (ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์) อาทิเช่น เจทสกี พาราเซลลิ่ง บานาน่าโบ๊ท พายเรือคายัค ฯลฯ

ให้ท่านสนุกเพลิดเพลินกับ นำท่านสนุกเพลิดเพลินกับ โซนสวนน้ำอควาโทเปีย Aquatopia Water Park สวนน้ำชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจะมีโซนให้ท่านได้เลือกเล่นมากมาย (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำเพื่อเข้าสวนน้ำ หรือ หากไม่ต้องการเข้าสวนน้ำสามารถ เล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกและถ่ายรูปภายในได้)
โซน Exotica Village มีเครื่องเล่น อาทิ รถไฟรางไม้ The anger of the wooden snake เครื่องยก Eagle’s Eye ชม วิว 360 องศา ของเกาะ Hon Thom ด้วยมความสูงกว่า 120 เมตร

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บน เกาะ Hon Thom (6)
หลังจากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินเดินชม ชายหาด Hon Thom อย่างอิสระ ถึงเวลาอันสมควรานำท่านนั่งกระเช้ากลับ นำท่านถ่ายรูป Mediterranean Town โซนใหม่บนเกาะฟูก๊วก ที่จำลองบ้านสไตล์เมดิเตอเรเนียนแสนสวย สุดโรแมนติกมาให้ท่านถ่ายรูปอย่างจุใจ จากนั้นชม Kiss Bridge สะพานจูบที่อยูใจกลางเมืองเมดิเตอเรเนียน ได้รับแรงบันดาลใจจากความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุด จูบที่หอมหวาน และเรื่องราวความรักของ Nguu Lang และ Chuc Nu ในเทพนิยายเวียดนาม

หลังจากนั้นนำทุกท่านช้อปปิ้ง ร้านผ้าไหม
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (7)
ที่พัก โรงแรม Stellar Hotel Phu Quoc ระดับ 3 ดาว

วันที่สี่ ท่าอากาศยานเมืองฟูก๊วก – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองฟูก๊วก เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
12.00 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) เที่ยวบินที่ VZ981
13.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ทัวร์เวียดนาม