แถบเมนุข้อมูลรายการทัวรื_V01_edit01

ทัวร์ฮ่องกง 早晨 โจ๋ว สั่น HONGKONG 3D2N (FD)

ราคาเริ่มต้น 12,888 ฿ จองทัวร์

สายการบิน: AirAsia

ไหว้พระขอพรวัดดัง เสริมดวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกง

วัดหวังต้าเซียน • เจ้าแม่กวนอิมทินหัว หาดรีพัลส์เบย์ • วัดแชกงหมิว

ช้อปปิ้งจิมซ่าจุ่ย • นาธาน • ชมแสงสียามค่ำคืนเกาะฮ่องกง Symphony of Lights

วันที่เดินทาง

ก.พ. 66 – มี.ค. 66

ทัวร์ฮ่องกง

 

วันที่หนึ่ง        ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง ประเทศฮ่องกง – ย่านจิมซ่าจุ่ย – จุดชมการแสดงโชว์ Symphony of Light

08.30 น.    พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 3เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR ASIA (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง

11.35 น.          นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง โดย สายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD500

15.15 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง ประเทศฮ่องกง นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) จากนั้นนำท่านเดินทางไปช้อปปิ้งที่ ย่านจิมซ่าจุ่ย (Tsim Sha Tsui) เป็นย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเกาะฮ่องกง ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากบริเวณนี้เป็นย่านที่เต็มไปด้วยโรงแรม ศูนย์การค้า ร้านอาหาร และพิพิธภัณฑ์ รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆที่ขึ้นชื่ออีกด้วย ให้ท่านอิสระเลือกซื้อเลือกช้อปกันอย่างเพลิดเพลินตามอัธยาศัย พร้อมกับการตะเวนชิมร้านอาหารชั้นนำ และสินค้าอีกมากมาย

จากนั้นนำท่านถ่ายภาพเช็คอินสุดอลังการ จุดชมการแสดงโชว์ Symphony of Light ริมแม่น้ำ จะมองเห็นตึกของฮ่องกงที่เรียงกัน พร้อมเปิดไฟขึ้นพร้อมกันอย่างสวยงาม แต่ละตึกจะยิงแสงเลเซอร์สีต่างๆให้เข้ากับจังหวะเพลงที่เปิดตลอดการแสดงโชว์ (การแสดงอาจงดโชว์ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ ณ ขณะนั้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

เย็น                ä รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่1)

ที่พัก : Ease Hotel Access  หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

 

วันที่สอง      อิสระท่องเที่ยว 1 วัน พิเศษ!!! OPTIONAL TOUR PACKAGE สุดคุ้ม!!!

เช้า              ä ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารเช้า Option! ติ่มซำ (DimSum) เป็นอาหารว่างหรืออาหารเรียกน้ำย่อยของจีน เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก เป็นคำเรียกรวมอาหารหลายอย่าง มักเป็นอาหารจำพวกปรุงด้วยการนึ่ง เช่น ขนมจีบ, ซาลาเปา, ฮะเก๋า, เกี๊ยวซ่า เป็นต้น บรรจุในภาชนะขนาดเล็ก เช่น เข่งไม้ไผ่ หรือจานใบเล็ก (เพิ่มท่านละ 400 บาท)

OPTION A HONGKONG DISNEYLAND +รถรับส่ง ท่านละ 4,490 บาท (ขั้นต่ำ 5 ท่าน ไม่มีไกด์)

เดินทางไปพบกับความสุขและความสนุกสุดเต็มเปี่ยมที่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ มีเครื่องเล่น การแสดง และจุดที่น่าสนใจมากมาบ รวมเครื่องเล่นแล้วมีมากกว่า 100 อย่าง กระจายตามโซนต่าง ๆ มีทั้งหมด 7 โซน เริ่มต้นที่ โซนที่ 1 โซน Grizzly Gulch พบกับ Big Grizzly Mountain Runaway Mine Cars รถไฟตะลุยเหมืองในเทือกเขาบิ๊กก ริซลี โซนที่ 2 โซนTomorrowland พบกับ Space Mountain รถไฟตะลุยจักรวาลที่มีเทคนิคแสงสีเสียงอลังการสุดๆ เหมือนได้นั่งอยู่บนยานอวกาศในสนามรบหลบกระสุนให้หวาดเสียว เป็นหนึ่งในเครื่องเล่นไฮไลท์ของสวนสนุกดิสนีย์ทั่วโลก โซนที่ 3 โซน Toy Story Land พบกับ RC Racer  รถไฟเหาะบนรางตัว U ตัวรถไฟเหาะถูกออกแบบให้หน้าตาเหมือนกับรถบังคับ RC ของเล่นของ Andy ในเรื่อง Toy Story นั่นเอง โซนที่ 4 โซน Adventureland พบกับ Jungle River Cruise ล่องเรือผจญภัยไปในดินแดนของสัตว์ป่านานาชนิด เรือลำเล็ก ๆ ในป่าแห่งนี้จะพาเราไปเจอสัตว์ต่าง ๆมากมาย ประหนึ่งว่าเป็นเมาคลี โซนที่ 5 โซน Fantasyland พบกับ เติมเต็มทุกจินตนาการในดินแดนแห่งเทพนิยาย มีปราสาท เครื่องเล่นแนวแฟนตาซี โซนนี้ก็คือ it’s a small world และ Sleeping Beauty Castle ปราสาทเจ้าหญิงนิทรา โซนที่ 6 โซน Main Street USA โซนแรกที่เมื่อเดินเข้าไป จะพบกับร้านค้าของฝากและของที่ระลึกที่เรียงรายตลอดเส้นทาง อย่างสินค้ามิกกี้เม้าส์ ตุ๊กตา พวงกุญแจ เครื่องประดับ รวมไปถึงของใช้ แก้วน้ำสวยๆ จาน ชาม และ โซนที่ 7 โซน Mystic Point เป็นโซนของเรื่องราวลึกลับ ผจญภัยในคฤหาสน์ Mystic Manor ปราสาทที่รวบรวมของแปลกจากทั่วทุกมุมโลกเอามาจัดแสดงโชว์ด้วยธีมกลิ่นอายแบบพ่อมด

OPTION B ทัวร์กระเช้า นองปิง 360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา + รถรับส่ง ท่านละ 2,390 บาท

(ขั้นต่ำ 5 ท่าน ไม่มีไกด์)

นำท่านนั่งกระเช้า นองปิง 360 (Ngong Ping 360) ขึ้นไปไหว้พระใหญ่ที่ วัดพระใหญ่โป่หลิน วัดสวยบนยอดเขาโป่หลินที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวฮ่องกง ไฮไลท์ของวัดคือ พระพุทธรูปเทียนถาน (Tian Tan Buddha Statue) พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ใต้ฐานองค์พระนั้นจะเป็นที่ประดิษฐ์สถาน พระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้าที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกาให้เราได้ไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ยังสามารถไปเดินเล่นที่หมู่บ้านนองปิงได้อีกด้วย

 

OPTION C ทัวร์วิคตอเรียพีค, Old Town Central, วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน ท่านละ 2,590 บาท

(ขั้นต่ำ 5 ท่าน มีไกด์)

นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวพาโนราม่าฮ่องกง ที่อยู่ด้านบนของยอดเขา วิคตอเรีย พีค (Victoria Peak) เป็นภูเขาที่สูงที่สุดบนเกาะฮ่องกง ที่สูงถึง 1,818 ฟุต (554 ม.) สามารถมองเห็นวิวความสวยงามของเมืองฮ่องกงได้แบบพาโนราม่า 360 องศาเลย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Old Town Central เป็นย่านเก่าแก่มากแห่งหนึ่ง ยังเป็นย่านที่มีวัดหลายแห่งอายุนับร้อยปี และยังมีศิลปะวัฒนธรรมอันเก่าแก่ สะท้อนให้เห็นความเป็นอยู่ของคนฮ่องกงที่แท้จริง  นอกจากนี้แล้วยังมีร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ให้ท่านได้เลือกช้อปกันอีกด้วย จากนั้นนำท่านไหว้ขอพร วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของฮ่องกง ชื่อเสียงในเรื่องการให้โชคลาภเงินทอง ภายในศาลจะมีธูปเรียงกันเยอะมาก มีตำนานเล่าขานมาจนมาถึงปัจจุบัน ว่าระหว่างการก่อสร้างถนนแห่งนี้ คนงานได้เจาะถนน แล้วปรากฏว่า มี น้ำสีแดงไหลออกจากใต้ดิน คนงานเชื่อกันว่าเป็น “เลือดมังกร” ชาวบ้านแถวนั้น ก็เลยร่วมกันบริจาคเงินแล้วบูรณะวัดขึ้นมาอีกครั้ง และขอให้เจ้าแม่กวนอิม ช่วงปกป้องชาวบ้านถิ่นนี้ให้พ้นภัย ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่นั้นมักจะมาขอพรในเรื่องการเงินกันอย่างล้นหลาม

**พิเศษ! ท่านสามารถซื้อ OPTION B+C ได้จาก ราคาปกติ 4,980 บาท จ่ายเพียงท่านละ 4,480 บาทเท่านั้น!! (ขั้นต่ำ 5 ท่าน ออกเดินทาง มีไกด์ทั้งวัน)**

ä อิระอาหารเที่ยงและเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก : Ease Hotel Access หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

 

วันที่สาม    วัดเจ้าแม่กวนอิมทินหัว – อ่าวรีพัลส์เบย์ – พระสังกัจจาย – วัดต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – เครื่องรางกังหันลมนำโชค – ร้านหยก – ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง – ท่าอากาศยานดอนเมือง  

เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่2)  เมนู ติ่มซำ (DimSum)

นำท่านเดินทางไปไหว้ขอพรที่ วัดเจ้าแม่กวนอิมทินหัว ตั้งอยู่ริมทะเล อ่าวรีพัลส์เบย์ (Tin Hau Temple Repulse Bay) วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อคุ้มครองชาวประมงในการออกเรือไปหาปลา ซึ่งเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของฮ่องกง บริเวณวัดจะมีเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ ผู้คนนิยมขอพรอธิษฐานจิตให้ได้ลูกดั่งสมใจ และยังมี ที่เชื่อกันว่าสามารถขอเพศของลูกได้ โดยการลูบที่ท้องของพระสังกัจจาย ลูกชายให้ลูบท้องซ้าย ลูกสาวให้ลูบท้องขวา และบริเวณใกล้เคียงกันจะมีสะพานเล็ก ๆ เชื่อกันว่าหากเดินข้ามสะพานก็จะมีอายุยืนนาน

จากนั้นนำท่านเดินทางไปขอพรกันต่อที่ วัดต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงด้านการขอเนื้อคู่ ความรัก และด้านสุขภาพ การขอเรื่องความรักหรือเนื้อคู่นั้นเราไม่ได้ขอกับองค์หวังต้าเซียน แต่เป็นเทพเจ้าจันทรา หรือ เทพเจ้าหยุคโหลว เทพเจ้าแห่งความรักและการแต่งงานที่เป็นที่เลื่องชื่อในตำนาน ส่วนองค์เจ้าหวังต้าเซียนนั้นผู้คนนิยมมาขอพรด้านสุขภาพกันเป็นอย่างมาก

เที่ยง               ä รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่3)

นำท่านขอพรที่ วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป็นที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ เรื่องของกังหันลมที่พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต เชื่อว่าการหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ ทำให้วัดนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วัดกังหันลม เดิมทีวัดนี้เป็นวัดเล็ก ๆ ที่เก่าแก่และได้อนุรักษ์ไว้เป็นโบราณสถาน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงท่านแชกง นักรบผู้ซึ่งปกป้องจักรพรรดิราชองค์สุดท้ายแห่งวงค์ซ่ง จากนั้นนำท่านเดินทางไปช้อปปิ้ง เครื่องรางกังหันลมนำโชค ที่เต็มไปด้วย แหวน สร้อย และเครื่องประดับอื่น ๆอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อไปเป็นของฝากหรือใส่เป็นมงคลได้ด้วยเช่นกัน เครื่องประดับที่นี่มีลักษณะโดดเด่น สวยงาม และยังมีกังหันลมที่มีชื่อเสียงและเป็นมงคลอีกด้วย และช้อปปิ้งต่อกันที่ ร้านหยก คนจีนนั้นถือว่าหยกเป็นหินที่เป็นตัวแทนของความสวยงามและความบริสุทธิ์ และมีความเชื่อว่าถ้าพกติดตัวไว้จะอายุยืนและสุขภาพดี หยกนั้นมีหลากหลายรูปแบบ เช่น กำไล แหวน สร้อย และอื่น ๆอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อปกันได้ตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

16.15 น.          นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD501

18.15 น.          เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

 

ทัวร์ฮ่องกง