SIN-CRUISE-S010

ทัวร์สิงคโปร์ สิงคโปร์-น่านน้ำสากล-สิงคโปร์ 3D2N (CRUISE ONLY)

ราคาเริ่มต้น 10,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

(สิงคโปร์-น่านน้ำสากล-สิงคโปร์)

3 วัน 2 คืน <Cruise Only>

ออกเดินทางทุกวันศุกร์

โปรแกรมรวม เรือสำราญ กิจกรรมและอาหารทุกมื้อบนเรือ

วันที่เดินทาง

ก.ค. 65 – เม.ย. 66

ทัวร์สิงคโปร์

 

วันที่ 1              ประเทศสิงคโปร์ ท่าเรือ (Marina Bay Cruise Center)    

14.00 น.           เช็ค-อิน ณ ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร์(ท่านควรมาเช็คอินที่ท่าเรือก่อนเรือออก3ชั่วโมง)

20.00 น.          เรือล่องออกจากท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการล่องเริอสากล 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง หลังจากนั้นท่านสามารถรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลักที่โชวอยู่บน บัตรCruise Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานทห้องอาหาร บฟเฟต์ นานาชาติได้ตามอธยาศัยหลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(ท่านที่จะชมโชว์จะต้องทำการจองรอบที่โต๊ะ Box Office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobby ชน 6) และดนตรีสด ตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือและพักผ่อนตามอัธยาศัย(หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีและคาสิโนจะเปิดให้บริการ)

ท่านสามารถเขาร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้ง ทริปจาก Dream Daily หนังสือพิมพื ประจำวันที่มีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันที่ห้องงพักของท่าน ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้

* ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ้งตั้งอยู๋บนชั้น 16
** ห้องอาหาร Dream Dining Lower

Dream Dining Upper

(Walk-in open seating)

 อาหาร  ตะวันตก ชั้7

อาหาร จีน ชั้น 8

ท่านสามารถทานไดไม่จำกัด

Genting Dream  เรือสำราญในตระกูลของ Dream Cruise สร้างขึและนำลงทะเลล่องในปี 2016 มีความใหญ่โตถึง 150,659 ตัน มีความสูงถึง 19 ชั้นและจุผู้โดยสารทั้งหมด 3,352 คนและลูกเรืออีก 2,016 คน มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 1,674 ห้องและ ห้องพักแบบสวีท 142 ห้อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าในทุกระดับนอกจากความใหญ่และความจุแบบอลังการแล้วยังมาพร้อมกับ ความบันเทิงและร้านอาหารมากมายให้คุณได้ลิ้มลองแบบนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว

 

วันที่  2                น่านน้ำสากล – สนุกกับกิจกรรมต่างๆบนเรือ

เช้า/กลางวัน        ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ใหดังนี้

* ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ้งตั้งอยู๋บนชั้น 16
** ห้องอาหาร Dream Dining Lower

Dream Dining Upper

(Walk-in open seating)

 อาหาร ตะวันตก ชั้7

อาหาร จีน ชั้น 8

ท่านสามารถทานไดไม่จำกัด

ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางเรือจัดให้หรือพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ                        รับประทานอาหารค่ำ ตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้

หลังจากนั้น ท่านสามารถรับชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(กรุณาสำารองที่นั่งล่วงหน้า) หรือดนตรีสดตามบาร์ตางๆทั่วทั้ง ลำเรือ หลงจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

**รือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน**

ช่วงค่ำ                 เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพีกของท่าน ให้ท่านนำกระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น(สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ

** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตันเองไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก**

 

วันที่3                 ประเทศสิงคโปร์  

เช้า                      ท่านสามารรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียม ไว้ให้ ดังนี้

* ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ้งตั้งอยู๋บนชั้น 16
** ห้องอาหาร Dream Dining Lower

Dream Dining Upper

(Walk-in open seating)

 อาหาร ตะวันตก ชั้7

อาหาร จีน ชั้น 8

ท่านสามารถทานได้ไม่จำกัด

10.00 น.            เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร์ หลังจากที่ทุกท่านลงจากเรืออจะผ่าน พิธิการตรวจคนเข้าเมืองและรับ กระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง

เดินทางกลับถึง กรงเทพ ฯ โดยสว้สดิภาพ **อย่าลืมตรวจสัมภาระของท่านก่อนออกจากเรือ**

 

ทัวร์สิงคโปร์