KBX41-ADS-new_0

ทัวร์เกาหลี PINK BLOSSOM BUSAN YEOSU POHANG 5วัน 3คืน (BX)

ราคาเริ่มต้น 18,888 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน:

ชมดอก Cherry Blossom Yeongildae Lake Park และ Nakdongjebang

ตามรอยซีรีส์ Hometown Cha Cha Cha! เช็คอิน I Museum และ Yeosu Art land

ขอพร วัดแฮดงยงกุงชา จัตุรัสอีซุนชิน ช้อปปิ้ง ย่านนัมโพดง LF Square Mall

 

เมนูพิเศษ! BBQ Buffet และ Shabu สไตล์เกาหลี, Jimdak    พิเศษพัก! ยอซุู 2 คืน พัก ปูซาน 1 คืน

วันที่เดินทาง

12 เม.ย. 67 – 16 เม.ย. 67, 28 มี.ค. 67 – 1 เม.ย. 67, 4 เม.ย. 67 – 8 เม.ย. 67, 10 เม.ย. 67 – 4 เม.ย. 67

ทัวร์เกาหลี
19.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ โดยสายการบิน AIR BUSAN (BX) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารติดแท็กกระเป๋า
22.55 น. นำท่านเดินทางออกสู่ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR BUSAN (BX) เที่ยวบินที่ BX726

06.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
จากนั้นนำท่านไปตามรอยซีรีส์ดังอย่าง Home Town Cha Cha ที่เมืองโพฮัง (Pohang) เป็นเมืองสวยที่ตั้งอยู่ใน จังหวัดคยองซังเหนือ เป็นเมืองท่าหลัก ของทั้งในภูมิภาคแทกู-คยองบุก โดยบริเวณของโพฮังนั้น จะตั้งอยู่ที่ปากแม่น้ำฮยองซัน ทำให้มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอย่างมาก และเมืองนี้ยังเป็นที่รู้จักในฐานะ “เมืองแห่งแสงไฟ” ด้วย พาท่านเริ่มต้นเช็คอินที่ ตลาดชองฮา (Cheongha Market) เป็นตลาดเล็กๆ แห่งหนึ่งในเมืองโพฮัง เป็นตลาดที่ดูเรียบง่ายตามแบบฉบับตลาดของคนในท้องถิ่น โดยในซีรี่ส์จะใช้ชื่อว่า ตลาดกงจิน ซึ่งเป็นตลาดที่มักจะปรากฏอยู่ในซีรี่ส์อยู่หลายแห่ง ร้านกาแฟโอยุน เป็นสถานที่ถ่ายทำที่นางเอกจะชอบแวะมาซื้อกาแฟทุกเช้า ชื่อร้านคือ Live Café & Pub Coffee in the middle of the day and beer in the moonlight หรือแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า ร้านกาแฟตอนกลางวันกับเบียร์ใต้แสงจันทร์ และถัดมาข้างๆ ก็จะพบกับ รูปปั้นปลาหมึก (Octopus Monument) เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่มักจะปรากฏในซีรีส์บ่อยๆ จากนั้นพาท่านไปถ่ายภาพกับ สะพานชมวิวอิการิ (Igari Anchor Observatory) หนึ่งในแลนด์มาร์คแห่งเมืองโพฮังที่มีสะพานยื่นออกนอกทะเลให้เราสามารถชมวิวได้แบบ 360 องศา รูปร่างเหมือนสมอเรือ และยังอยู่กับสถานที่ถ่ายทำซีรีส์อีกด้วย นำท่านไปเช็คอินกันต่อเนื่องกันที่ คลินิกหมอยุนฮเยจิน (Yoon Dental Clinic) เป็นคลินิกของนางเอกอย่างหมอยุนมากประสบการณ์ที่ถูกให้ออกจากงานในกุรงโซลและมาเปิดคลินิกทำฟันของตัวเองที่เมืองโพฮัง เพื่อหนีจากความวุ่นวายในเมืองและมาพักผ่อนพักใจที่นี่ ในตอนนี้ได้กลายเป็นคาเฟ่หมอยุน ที่มีเครื่องดื่มและอาหารที่หลากหลายจำหน่ายอีกด้วย

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) แจยุกบ๊อกกึม หรือหมูผัดซอสเกาหลี เป็นอาหารที่คนเกาหลีนิยมทานพอๆ กับเมนูยอดฮิตอย่างบุลโกกิ รสชาติเผ็ดนิดๆ หวานหน่อยๆ รับประทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ หรือวางหมูลงบนผักสด พร้อมด้วยเครื่องเคียงต่างๆ หรือสามารถห่อเป็นคำรับประทานได้ตามใจชอบ
นำท่านชมดอกพ็อตกตหรือดอกเชอร์รี่บลอสซัม Yeongildae Lake Park สวนยงอิลแด เป็นสวนสาธารณะริมทะเลขนาด 58,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ริมหาดยงอิลแด เมืองโพฮัง ประเทศเกาหลีใต้ พอเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ผลิ ประมาณปลายเดือนมีนาคมอาจจะได้เห็นดอกพ็อตกตหรือดอกเชอร์รี่บลอสซัมออกดอกบานสะพรั่ง สีสวยสดใส เป็นสถานที่นิยมในการไปเดินเล่นเพลิดเพลิน และสัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติก (การบานของดอกพ็อตกตหรือดอกเชอร์รี่บลอสซัม เร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี)
จากนั้นพาทุกท่านอิสระช้อปปิ้งที่ LF Square Mall ช้อปปิ้งมอลล์ที่รวมแบรนด์ดังไว้มากมาย ถึง 257 แบรนด์จากทุกหมวดหมู่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย อีกทั้งยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟและคาเฟ่เล็กๆ รวมไปถึงศูนย์บริการด้านความบันเทิงอีกมากมาย
เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
ที่พัก : HOTEL KENNY YEOSU หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่2)
จากนั้นนำทุกท่านเข้าชม I Museum ซึ่งจัดนิทรรศการศิลปะในรูปแบบ มีเดียอาร์ท โดยใช้มัลติมีเดียประกอบกับศิลปะจนเกิดเป็นผลงานสุดสร้างสรรค์ ซึ่งในแต่ละห้องแสดงจะมีธีมการแสดงเรื่องราวที่แตกต่างออกไป อิสระให้ท่านถ่ายรูปได้อย่างสนุกสนาน ที่มีแสง สี เสียง โดดเด่นด้วยสื่อแบบมัลติมีเดีย (ค่าทัวร์รวมค่าเข้าพิพิธภัณฑ์)
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่3) BBQ Buffet ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
จากนั้นพาทุกท่านเข้าชม Yeosu Art land ชมงานศิลปะหลายชิ้นมีที่ดูชีวิตในพิพิธภัณฑ์ 3D ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ สามารถเดินไปตามอุโมงค์ยาว 150 เมตร ของสวนประติมากรรมในร่มจนทะลุไปถึงนิทรรศการกลางแจ้งริมทะเล เพื่อเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของทะเลโดยรอบ และถ่ายภาพกับจุดเช็คอินยอดฮิต Midas’ Hand ประติมากรรมยอดฮิตรูปมือ อิสระให้ท่านเดินชมและถ่ายภาพตามอัธยาศัย(ค่าทัวร์รวมค่าเข้าชม Yeosu Art land)

แวะถ่ายภาพที่ จัตุรัสอีซุนชิน (Yisunshin Square) เป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์ของนายพลอีซุนชิน รูปปั้นทองสัมฤทธิ์ที่จ้องมองอย่างชัดเจนหันหน้าไปทางท่าเรือและทะเลของเมืองนี้ และเรือประจัญบานหรือเรือเต่า Geobukson Turtle เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ได้รับการจดจำมากของนายพลอีซุนชินในสมัยสงคราม และเที่ยวชมตลาดพื้นเมือง (Traditional market) ที่มีร้านอาหารสด อาหารพร้อมทาน ผักผลไม้ และร้านเบเกอรี่ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4) เมนูจิมดัก (Jimdak) หรือ ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม เป็นไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดำ ทานกับข้าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเครื่อง
ที่พัก : HOTEL KENNY YEOSU หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5)
พาทุกท่านช้อปปิ้ง ศูนย์โสมรัฐบาล Ginseng center ซึ่งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบำรุงร่างกายให้ท่านซื้อเป็นของฝาก และศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb รวมเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณ ช่วยขับสารพิษตกค้างต่างๆ ออกจากตับอย่างปลอดภัยเนื่องจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ มีขายเฉพาะในประเทศเกาหลีเท่านั้น นำท่านแวะละลายเงินวอนที่ ร้านสมุนไพร Red Pine เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปูซาน (Busan) หรือออกเสียงอีกอย่างว่า พูซาน เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีรองจากกรุงโซล ล้อมรอบไปด้วยทัศนียภาพที่มีเทือกเขาสูง และแม่น้ำต่างๆ ที่สวยงาม อากาศที่นี่ดีมากทำให้เหมาะกับการมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี และบ้านเมืองยังมีสีสันสวยงามแปลกตาอีกด้วย
รถไฟจิ๋ว…
SKY CAPSULE
พาท่านไปตื่นตาตื่นใจกับรถไฟจิ๋วสกายแคปซูล อันโด่งดัง Sky capsule Haeundae Blue Line Park อีกหนึ่งกิจกรรมยอดฮิตแห่งใหม่ที่ดังไปทั่วโซเชียล สายคอนเทนท์ห้ามพลาด เป็นรถไฟน่ารักๆ รถไฟสไตล์มินิมอล ที่มีสีสันสดใส โดยจะมีทั้งหมด 4 สี คือ สีเหลือง สีเขียว สีน้ำเงิน สีแดง เป็นสีสันที่ถ่ายรูปออกมาแล้ว ก็คือตัดกับท้องฟ้าสวยๆ ได้ดีมากๆ ซึ่งต่อหนึ่งคันรถนั้น จะสามารถโดยสารได้มากสุด 4 คน วิ่งอยู่บนรางรถไฟริมทะเลของปูซาน สามารถมองเห็นได้ทั้งวิวเมือง แลนด์มาร์คสวยๆ ของปูซานอย่าง สะพาน Gwangan สะพานที่ยาวเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ประภาคารต่างๆ และวิวชายหาดแฮอึนแด Haeundae beach ชายหาดทรายขาว เป็นชายหาดที่สวยและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้ ชายหาดทรายละเอียด ยาว 1.5 กม. และยังเป็นเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งปี เป็นภาพของบรรยากาศที่หาไม่ได้จากที่ไหน (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบัตร Sky Capsule)
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6) เมนูชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และเนื้อหมูสไลด์น้ำซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทานชาบู พร้อมข้าวสวย
จากนั้นพาทุกท่าน ไหว้พระขอพรที่ วัดแฮดงยงกุงซา Haedong Yonggungsa Temple เป็นวัดพุทธที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากของเมืองปูซาน สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1376 โดยวิหารหลักของวัด ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1970 และตั้งอยู่บนเขาริมทะเล ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ผู้คนนิยมมาที่วัดเพื่อชมพระอาทิตย์แรกของปี และไหว้พระขอพรพร้อมกับบรรยากาศของเสียงคลื่นทะเล ช้อปปิ้ง แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี (Duty Free) แหล่งจำหน่ายสินค้ามากมาย อาทิ แฟชั่นการแต่งกาย รองเท้า เสื้อผ้ากระเป๋า หรือ เครื่องสำอาง น้ำหอม และอื่นๆ อีกมากมาย ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่ จากนั้นนำท่านสู่ แฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต (Haeundae Night Market) เป็นตลาดที่มีอาหารพื้นเมืองหลากหลายให้ลองลิมรสชาติ เช่นร้านขายของทอด โอเด้งเสียบไม้ ข้าวห่อสาหร่าย และต๊อกโบกี อาหารทะเล ราคาประหยัดอีกมากมาย รวมไปถึงร้านค้าจำหน่ายขนมท้องถิ่น ให้ท่านเลือกซื้อกลับเป็นของฝากได้
เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก : CONNECT HOTEL BUSAN หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนวันเดินทาง)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่7)
พาทุกท่านช้อปปิ้งศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลีเช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ท่านได้เลือกซื้อในราคาพิเศษ และ Local Super Market ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าเกาหลีได้อีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช็อคโก้พาย น้ำจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทยจากนั้นพาทุกท่าน พาทุกท่านช้อปปิ้งกันที่ นัมโพดง (Nampo Dong market) ถนนช้อปปิ้งสุดชิคที่ใหญ่ที่สุดในปูซาน ศูนย์รวมของสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องสำอาง ร้านกาแฟ และร้านอื่นๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งซื้อของกัน

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่8) Pork Gukbap อาหารชื่อดังของเมืองปูซาน เป็นซุปจากกระดูกหมูต้มจนเป็นสีขาว มากับหมูสามชั้นต้มจนเปื่อย เปื่อยแบบมันสามชั้นละลายในปากเลยทีเดียว
ถ่ายรูปเช็คอินดอกพ็อตกตหรือดอกเชอร์รี่บลอสซัม ที่ Nakdongjebang หรือ Namcheon-dong Cherry Blossom Road คือที่ถนนย่านนัมชอนดง (Namcheon-dong) ที่นี่มีการปลูกต้นพ็อตกตหรือดอกเชอร์รี่บลอสซัมเรียงรายตลอดสองฝั่งถนนและเมื่อถึงช่วงฤดูใบไม้ผลิก็อาจจะได้เห็นดอกพ็อตกตหรือดอกเชอร์รี่บลอสซัม บานสะพรั่งสวยงาม สามารถเดินเล่น และเพลิดเพลินถ่ายภาพในบรรยากาศสุดโรแมนติก (การบานของดอกพ็อตกตหรือดอกเชอร์รี่บลอสซัม เร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี)
จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ ประเทศเกาหลี เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
18.00 น. เดินทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR BUSAN (BX) เที่ยวบินที่ BX725
21.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์เกาหลี