Travel,Woman,Choosing,Lanterns,In,Hoi,An,,Vietnam

ทัวร์เวียดนาม สวยเวอร์ Vietnam 3D2N (VZ)

ราคาเริ่มต้น 9,977 ฿ จองทัวร์

สายการบิน: TVJ

 เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง สะพานญี่ปุ่น บ้านเลขที่101 นั่งสามล้อชมเมือง ไนท์มาร์เก็ตฮอยอัน
หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – บานาฮิลล์ ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า สะพานลอยฟ้า โกลด์เด้นบริด นั่งรถราง สวนดอกไม้แห่งความรัก อุโมงค์เก็บไวน์ หมู่บ้านฝรั่งเศส
โบสถ์เซนต์เดนิส สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – ชมสะพานมังกร ไนท์มาร์เก็ตดานัง –  วัดหลินอึ๋ง ผลิตภัณฑ์เยื่อไผ่

วันที่เดินทาง

พ.ย. 65 – มี.ค. 66

ทัวร์เวียดนาม

 

Day 1                   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานดานัง เวียดนาม (บริการร้อนอาหารบนเครื่อง) – เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง สะพานญี่ปุ่น บ้านเลขที่101 นั่งสามล้อชมเมือง (หากสนใจกรุณาแจ้งในวันจองจ่ายเพิ่ม 359 บาท/ท่าน) ไนท์มาร์เก็ตฮอยอัน

07.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น  4  เคาน์เตอร์สายการบิน VietJet โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ

10.50 น. บินลัดฟ้าสู่ ท่าอากาศยานดานัง เวียดนาม โดยสายการบิน VietJet เที่ยวบิน VZ 960

12.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดานัง เวียดนาม

เที่ยงä                  บริการอาหารกลางวัน บริการขนมปังฝรั่งเศส

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลกฮอยอัน (ใช้เวลาประมาณ 50 นาที) (ระหว่างเดินทางบริการขนมปังพื้นเมือง) เมืองโบราณที่ยังคงอนุรักษ์ให้เป็นเมืองเก่าที่คงสภาพเดิมไว้เป็นอย่างดีและได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 2542 และมีการขยายพื้นที่มรดกโลกไปจนถึงเกาะจาม

เดินทางสู่…หมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร เพลิดเพลินไปกับกิจกรรม!! ล่องเรือกระด้ง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมืองสนุกสนาน

อิระถ่ายภาพที่ สะพานญี่ปุ่น สะพานเก่าแก่กว่า 400 ปี  และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมรดกโลกฮอยอันชมบ้านโบราณเลขที่101 บ้านตันกี เป็นบ้านไม้สองชั้นที่สวยงามและเก่าแก่ที่สุดในฮอยอัน หลังคาทรงกระดองปูศิลปะผสมผสานกันอย่างลงตัวถึง 3 ชาติคือ จีน ญี่ปุ่นและเวียดนาม

แนะนำ!! นั่งสามล้อชมเมืองฮอยอัน (หากสนใจกรุณาแจ้งในวันจองจ่ายเพิ่ม 359 บาท/ท่าน)

นำท่านช้อปปิ้ง ไนท์มาร์เก็ตฮอยอัน ตลาดกลางคืนอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ขาดไม่ได้ เพราะว่ามันเต็มไปด้วยของกินและของฝากที่จะแสนจะเวียดน๊าม เวียดนาม โดยเฉพาะ Street Food เวียดนาม ร้านอาหารริมทางที่นี่เขาจะใช้โต๊ะเล็ก ๆ กับเก้าอี้ ตัวน้อย ๆ เหมือนเอาโต๊ะเขียนหนังสือเด็กมาตั้งให้นั่งทานกัน

ค่ำ                      บริการอาหารค่ำ เมนูอาหารพื้นเมือง

พัก                     River Suites Hoi An Hotel หรือเทียบเท่า

 

 

 

Day 2                 หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – บานาฮิลล์ ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า สะพานลอยฟ้า โกลด์เด้นบริด นั่งรถราง สวนดอกไม้แห่งความรัก อุโมงค์เก็บไวน์ หมู่บ้านฝรั่งเศส โบสถ์เซนต์เดนิส สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – ชมสะพานมังกร ไนท์มาร์เก็ตดานัง

เช้า                      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เยี่ยมชม… หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน เป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพแกะสลักหินอ่อนมานานกว่า 300 ปี ซึ่งหินที่ใช้แกะสลัก นำมาจากเขาที่อยู่ในบริเวณไกล้เคียงหมู่บ้าน ปัจจุบันเหลือน้อยและต้องนำมาจากแหล่งอื่นๆ เพราะช่างแกะสลักที่มีควาามชำนาญนั้นต้องช่างจากหมู่บ้านนี้เท่านั้นซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในงานฝีมือการแกะสลักหินอ่อน

บานาฮิลล์ (Ba Na Hills) เปรียบเสมือนเมืองหมู่บ้านฝรั่งเศสที่ถูกเนรมิตขึ้นมาบนภูเขาช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 ชาวฝรั่งเศสเข้าไปล่าอาณานิคมในเวียดนามและได้สร้าง ‘บานาฮิลส์’ เป็นหมู่บ้านฝรั่งเศส เมื่อฝรั่งเศสถอนกำลังกลับก็ถูกทิ้งร้างไปจนถึงช่วงปี ค.ศ. 2000 ที่นี่ก็ได้รับการบูรณะฟื้นฟู โดยบริษัท Sun World สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายจึงเป็นสถานที่นิยมของทั้งนักท่องเที่ยว

เปิดประสบการณ์ขึ้นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกเทือกเขาบานาฮิลล์ ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมือง บนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานาฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวระยะทางที่ยาวที่สุดในโลกขึ้นไปสถานีเฟรนช์ฮิลล์ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามา

สะพานโกล์เด้นบริด (GOLDEN BRIDGE) จุดชมวิวแห่งใหม่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก สะพานบนมือยักษ์มีความยาว 150 เมตร ทางเดินแบ่งออกเป็น 8 ช่วง โค้งไปตามแนวเขา มีอุ้งมือหินขนาดยักษ์ที่แบกรับสะพานสีเหลืองทองนี้เอาไว้ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพได้ตามอัธยาศัย

สวนดอกไม้แห่งความรัก สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ที่จัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม แบ่งออกทั้งหมด 9 สวน ซึ่งแต่ละสวนจะมีคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างกันออกไป เต็มไปด้วยดอกไม้หลากหลายชนิดและสีสันที่สามารถเห็นได้ตลอดทั้งปี ท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ให้ท่านอิสระถ่ายภาพที่ระลึกกับบรรยากาศสุดโรแมนติกตามอัธยาศัย

อุโมงค์เก็บไวน์ Debay Wine Cellar  โรงบ่มไวน์ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ถูกสร้างขึ้นให้เป็นห้องเก็บไวน์ที่อยู่ลึกลงไปเกือบ 100 เมตร และไวน์ที่นี่ได้ถูกเก็บรักษาไว้ในระดับอุณหภูมิ 16 – 20 องศา

เที่ยงä บริการอาหารกลางวัน บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

หมู่บ้านฝรั่งเศส ที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรปคลาสสิค ประกอบด้วยจตุรัสลานกว้าง, โบสถ์, เมือง, หมู่บ้าน, โรงแรม, ร้านอาหาร ไฮไลท์ คือ โบลถ์ เซนต์เดนิส โบสถ์คาทอลิกที่หมู่บ้านฝรั่งเศสบนบานาฮิลส์, เวียดนาม ซึ่งจำลองแบบมาจากโบสถ์ Notre-Dame ที่ปารีส ด้านในตกแต่งสวยงามด้วยกระเบื้องปูพื้นสีน้ำตาลตัดกับสีขาว

สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค สวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่มีหลายโซนให้ร่วมสนุกไม่ว่าจะเป็น จูราสสิก พาร์ค (Jurassic Park) ท่องโลกล้านปี , เอาท์รัน (Outrun) สนุกสุดเหวี่ยงกับเกมขับรถราวกับอยู่สนามแข่ง, อันเดอร์กราวด์ ทริป (Underground Trip) ผจญภัยแกนโลกกับความมืดใต้ดิน , สไปเดอร์แมน (Spider Man) ไต่หน้าผาสูง 21 เมตร , ภาพยนตร์ในระบบ 3D,4D, 5D ,  บ้านผีสิง

นำท่านเดินทางสู่เมืองดางนัง (ใช้เวลาประมาณ 50 นาที) ชมสะพานมังกร มีจุดเด่นสำคัญอยู่ที่มังกรทองตัวยักษ์ที่อยู่กลางสะพาน อันเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง และเป็นสัตว์ในตำนานที่ชาวเอเชียรู้จักกันดี

ช้อปปิ้ง Night Market ที่นี่มีสินค้ามากมายให้เลือกช้อป ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า หรือของฝากของขวัญต่างๆ แถมยังมีอาหารเวียดนามสไตล์ Local ด้วย

ค่ำä บริการอาหารค่ำ เมนูอาหารพื้นเมือง

พัก Yes Hotel Danang หรือเทียบเท่า

 

 

Day3              วัดหลินอึ๋ง ผลิตภัณฑ์เยื่อไผ่ – ท่าอากาศยานดานัง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วัดหลินอึ๋ง ไหว้เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดของดานัง มีความสูง 67 เมตรหรือเท่าอาคาร 30 ชั้น โดยเป็นรูปปั้นท่ายืนสูงถือแจกันโปรยน้ำทิพย์ประทานพรให้ชาวบ้านที่ออกจับปลาในทะเลมีความปลอดภัย นักท่องเที่ยวนิยมขอพรเรื่องสุขภาพ การทำมาค้าขาย ความแคล้วคลาด และมีลูกยาก

นำท่านช้อปปิ้ง ผลิตภัณฑ์เยื่อไผ่ สินค้าที่ทำมาจากไม้ไผ่ เป็นสินค้า OTOP ของเวียดนาม ให้ท่านเลือกซื้อเพื่อเป็นของฝาก และสินค้าอื่นๆมากมาย

นำท่านเดินทางสู่… ท่าอากาศยานดานัง เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯระหว่างรอขึ้นเครื่องให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรีในสนามบิน

13.15 น.  เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน VietJet เที่ยวบิน VZ 961
14.55 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

 

ทัวร์เวียดนาม