KBX43-ADS-002_0

ทัวร์เกาหลี KOREA SEOUL NAMI EVERLAND SEOUL TOWER 5วัน 3คืน (BX)

ราคาเริ่มต้น 17,888 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน:

เมนูพิเศษ! Shabu Shabu และ BBQ สไตล์เกาหลี พิเศษพัก! โซล 3 คืน

เช็คอิน “เกาะนามิ” ตะลุยสวนสนุก Everland สะพานโซยางคัง

Suwon Starfield Library พระราชวังเคียงบกกุง หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก

N Seoul Tower ช้อปปิ้ง ย่านเมียงดง และย่านฮงแด และ Outlet

วันที่เดินทาง

เมษายน 67 – มิถุนายน 67

ทัวร์เกาหลี

19.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ โดยสายการบิน AIR BUSAN (BX) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารติดแท็กกระเป๋า
22.20 น. นำท่านเดินทางออกสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR BUSAN (BX) เที่ยวบินที่ BX748
06.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน ที่มีชื่อเสียงด้านสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมากมาย พาท่านเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในเมืองชุนชอนคือเกาะนามิ พาทุกท่านเดินชมเกาะนามิ (Nami island) เป็นสถานที่โด่งดังมาจากซีรีส์เกาหลีเรื่อง Winter Sonata (2002) โดยใช้เกาะนามิเป็นสถานที่ถ่ายทำฉากโรแมนติก และห้ามพลาดที่จะถ่ายภาพคู่กับรูปปั้นอย่าง เบยองจุน และชเวจีอู พระเอก-นางเอก จากซีรีส์เรื่องดังกล่าว ทำให้ที่นี่ถูกขนานนามให้เป็น “เกาะแห่งความรัก” เกาะนามิมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 270 ไร่ และมีลักษณะเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว มีความสวยงามทั้งปี ให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติก สามารถถ่ายภาพเก็บเป็นความประทับใจได้

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) เมนูทัคคาลบี้ Dak-kalbi หรือไก่ผัดเผ็ดเป็นอาหารเกาหลียอดนิยมที่ทำจากไก่หั่นเต๋าหมักในซอสโคชูจัง ที่มีมันฝรั่งหวานกะหล่ำปลีใบเพริลล์ต้นหอมต้นตำรับและส่วนผสมอื่นๆ
จากนั้นนำท่านเปิดประสบการณ์หวาดเสียวเดินเล่นบน สะพานโซยางคัง (Soyanggang Sky Walk) เป็นสะพานกระจกใสที่ยาวที่สุดในเกาหลีใต้ พื้นสะพานเป็นกระจกใสยาว 156 เมตร กว้าง 1.5 เมตร สูงจากพื้นดิน 70 เมตร บนสะพานสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบเอียมโฮ (Uiamho Lake) และภูเขาโดยรอบได้แบบ 360 องศา ปลายทางจะเป็นลานชมวิวให้เราได้ถ่ายภาพกับธรรมชาติที่สวยงาม
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) เมนูชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และเนื้อ หมูสไลด์น้ำซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทานชาบู พร้อมข้าวสวย
ที่พัก : GIMPO L’ART HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน*กรณีที่พักใน โซล ไม่สามารถพักได้ อาจจะเปลี่ยนเป็นเมืองใกล้เคียง (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)
นำท่านสู่ที่เที่ยวถ่ายรูปสุดชิคแห่งใหม่ Suwon Starfield Library ห้องสมุดที่ได้รับความสนใจอย่างมากเพราะถือเป็นครั้งแรกที่มีการสร้างห้องสมุดในห้างสรรพสินค้าและเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ มีการออกแบบและตกแต่งได้อย่างอลังการสวยงามแปลกตามาก มีหนังสือทั้งหมดประมาณ 500,000 เล่ม เป็นคอลเล็กชันหนังสือขนาดใหญ่ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย
ให้ท่านเพลิดเพลินกับ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (Everland) (ค่าทัวร์รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่น) ถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี สวนสนุกเปิดในหุบเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ภายในสวนสนุกประกอบไปด้วยโซนต่างๆ 5 โซน ทั้งโซน American Adventure, Zoo Topia, Global Fair, Magic Land และ European Adventure การท่องเที่ยวภายในสวนสนุกแห่งนี้ แนะนำว่า ควรขึ้นรถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบว่าเจ้าป่าสิงโตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข และชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างดีไม่ว่าจะตัวใหญ่มากถึงใหญ่น้อย ท่านสามารถทดลองสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด เช่น รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบัดชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิง หมุนตีลังกาสองตลบ เป็นต้น
เที่ยง  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4) เมนู BBQ ปิ้งย่างเกาหลี ทานพร้อมเครื่องเคียงที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือผักกาดหอม
กิมจิ ซอส และเกลือ นอกจากนี้ก็มีใบงา หัวไชเท้าดอง ถั่วงอก หัวหอม กระเทียม และ ต้นหอมอีกด้วย
นำทุกท่านสู่แหล่งช้อปปิ้ง ที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี(COSMETIC CENTER)
เช่นROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ท่านได้เลือกซื้อในราคาพิเศษ จากนั้นพาท่านไปอิสระช้อปปิ้ง ย่านฮงแด (Hongdae) เป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย มีร้านกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจำหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆ ก็ยังไม่แพงอีกด้วย
เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก : GIMPO L’ART HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน*กรณีที่พักใน โซล ไม่สามารถพักได้ อาจจะเปลี่ยนเป็นเมืองใกล้เคียง (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5)
นำทุกท่านช้อปปิ้ง ศูนย์โสมรัฐบาล (Ginseng center) ซึ่งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบำรุงร่างกายให้ท่านซื้อเป็นของฝาก พาทุกท่านช้อปปิ้งศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine) เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย จากนั้นพาทุกท่านเที่ยวชม พระราชวังเคียงบกกุง(Gyeongbokgung Palace) (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าชุด Hunbok) พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1394 โดยใช้เป็น ศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณโดยเป็นทั้งที่ประทับและฐานอำนาจของพระ เจ้าแทจอนและต่อเนื่องมาถึงกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอนพระที่นั่งคึนชองจอนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ว่าราชการต่อมาคณะปกครองเกาหลีของญี่ปุ่นได้สร้างอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึ้นคั่นเพื่อต้องการแสดงนัยเด่นชัดว่าต้องการตัดความผูกพันระหว่างพระราชวงศ์กับราษฎรอาคารหลังนี้ได้ถูกรื้อถอนไปในโอกาสครบรอบ 50 ปี การปลดแอกจากญี่ปุ่นในเขตพระราชวังยังมีพระตำหนักเคียวฮเวรู เป็นอาคารสองชั้น ตัวพระตำหนักถูกสร้างให้ยื่นออกไปกลางสระน้ำที่เต็มไปด้วยฝูงหงส์สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดงานเลี้ยงพระราชทาน นำท่านย้อนรอยอดีตกลับไปยังสมัยโชซอนหมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก (BUKCHEON HANOK VILLAGE) หมู่บ้านโบราณที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางเมืองใหญ่ ในแต่ละฤดูกาลจะมีบรรยากาศที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง หมู่บ้านแห่งนี้ยังรักษาความสวยงามของหมู่บ้านโบราณดั้งเดิมเอาไว้ได้เป็นอย่างดีถือเป็นหนึ่งในหมู่บ้านแบบฮันอกที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ในประเทศเกาหลีปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม และยังถูกล้อมรอบไปด้วยสถานที่เชิงประวัติศาสตร์อาทิ พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังชางด็อกกุง ซึ่งบ้านฮันอกหลายหลังในหมู่บ้านได้ถูกดัดแปลงให้เป็นศูนย์วัฒนธรรม ร้านอาหารมากมาย ที่นี่มุมถ่ายรูปชิคๆ ที่พลาดไม่ได้ถึง 8 จุด หากใครที่มีเป้าหมายว่าจะเก็บให้ครบทั้ง 8 จุดก็เตรียมฟิตร่างกายให้ดีๆ เพราะในบางจุด จะเป็นเนินที่ค่อนข้างลาดชัน
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6) เมนู บูลโกกิ (Bulgogi) อาหารยอดนิยมอีกหนึ่งอย่างของครัวเกาหลีทำจากเนื้อหมูที่หมักจนได้ที่แล้วนำมาผัดกับผักต่างๆ และวุ้นเส้นของเกาหลี พอให้มีน้ำขลุกขลิกเล็กน้อยปรุงรสให้ออกรสหวานเล็กน้อย รับประทานคู่กับข้าวสวย และกิมจิชนิดต่างๆ
ถ่ายภาพด้านหน้า N Seoul Tower ให้ท่านเพลิดเพลินชมทัศนียภาพที่สวยงามของแต่ละฤดูที่แตกต่างกันในช่วงปลาย บรรยากาศแสนโรแมนติก และให้ท่านได้ถ่ายรูปและสัมผัสความสวยงามของบรรยากาศ ที่นี่ยังเป็นที่ๆ มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากคู่รักเพื่อมาคล้องกุญแจไว้ด้วยกันที่ระเบียงทุกด้านของ SEOUL TOWER จึงเต็มไปด้วยกุญแจหลากหลายสี (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าลิฟท์) จากนั้นพาท่าน ช้อปปิ้งที่แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี (Duty Free) ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา, แว่นตา, เครื่องสำอาง, กระเป๋า, กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่ จากนั้นให้นำท่านสู่ย่านเมียงดง (Myeongdong) เลือกสินค้าเทรนด์แฟชั่นล่าสุดของเกาหลีได้ที่นี่โดยเฉพาะสินค้าวัยรุ่นเช่นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ ของแบรนด์เนมชั้นนำต่างๆ เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เครื่องสำอางเช่น ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ
เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก : GIMPO L’ART HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน*กรณีที่พักใน โซล ไม่สามารถพักได้ อาจจะเปลี่ยนเป็นเมืองใกล้เคียง (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่7)
ช้อปปิ้ง ศูนย์สมุนไพร(Hogaenamu Herb) รวมเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณ ช่วยขับสารพิษตกค้างต่างๆ ออกจากตับอย่างปลอดภัยเนื่องจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ มีขายเฉพาะในประเทศเกาหลีเท่านั้น ช้อปปิ้งร้านพลอยอเมทิสต์ Amethyst อัญมณีตระกูลควอตส์ที่สีม่วง หรือที่เรียกกันว่า พลอยสีดอกตะแบก เป็นสัญลักษณ์ของความจริงใจและความมั่นคงทางจิตใจ และยังได้รับความนิยมในกลุ่มทางศาสนาเพราะเชื่อว่าช่วยดลบันดาลให้เกิดความเที่ยงธรรมแก่ผู้ปฏิบัติ นำท่านชมพิพิธภัณฑ์สาหร่าย (Seaweed Museum) ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การทำสาหร่ายของชาวเกาหลีและประวัติความเป็นมา จากนั้นนำท่านเรียนรู้วิธีการทำข้าวห่อสาหร่าย หรือคิมบับ (KIMBAP) อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน โดยการนำข้าวสุก และส่วนผสมอื่นๆ หลากชนิด เช่น แตงกวา แครอท ผักโขม ไข่เจียว ปูอัด แฮม เป็นต้น แล้วแต่วัตถุดิบที่ท่านสะดวก วางแผ่บนแผ่นสาหร่ายแล้วม้วนเป็นแท่งยาวๆ จากนั้นให้ท่านสวมชุดฮันบก (Hanbok) ซึ่งเป็นชุดประจำชาติของประเทศเกาหลีใต้ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเพื่อไปอวดคนทางบ้าน
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่8) ข้าวยำเกาหลี บิบิมบับ ข้าว ผักโขม เห็ดหอม ถั่วงอก เห็ดเข็มทอง แตงกวา แครอท และหมูสไลซ์ จัดวางกิมจิและโคชูจังลงไป ท้ายสุดตอกไข่ไก่ใส่ลงตรงกลาง พร้อมเสิร์ฟ หรือ เมนูชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี
อิสระช้อปปิ้ง Hyundai Premium Outlet เป็นเอาท์เล็ตขนาดใหญ่ที่มีแบรนด์ดีไซเนอร์มากมาย และแบรนด์ยอดนิยมที่ถูกรวบรวมไว้ที่นี่ มีสินค้าให้เลือกมากมายรวมถึงเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ และสินค้าสำหรับใช้ในครัวเรือน แวะละลายเงินวอนต่อที่ Local Super Market โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช็อคโก้พาย น้ำจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย
จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
17.15 น. เดินทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR BUSAN (BX) เที่ยวบินที่ BX747
21.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์เกาหลี