RJ-XJ034 banner 240216

ทัวร์ญี่ปุ่น เรียล เรียล… ฮอกไกโด สีสัน คัลเลอร์ฟูล 6D4N (XJ)

ราคาเริ่มต้น 41,919 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: download

ตลาดซัปโปโรโจไง (Sapporo Jogai Market) ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร เพราะมีร้านค้ามากกว่า 80 ร้าน เรียงรายตลอดบล็อกขึ้นไปนอกตลาดขายส่งซัปโปโร ใครที่อยากชิมทั้งอาหารทะเลแบบสดๆ รวมไปจนถึงผลไม้เลื่องชื่อ ควรมาเป็นอย่างมาก ร้านค้าต่างๆ นั้นจำหน่ายอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ เช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล์ ผลผลิตอื่นๆ ในท้องถิ่น เช่น ข้าวโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดูกาล ราคาก็เหมาะสม ไม่แพงมากนัก

วันที่เดินทาง

11 พ.ค. 67 – 16 พ.ค. .67, 18 พ.ค. 67 – 23 พ.ค. 67

ทัวร์ญี่ปุ่น

22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
วันที่สอง สนามบินนิวชิโตะเสะ-เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า-รูปปั้นหินจำลองโมอาย-เมืองฟุราโน่-หมู่บ้านเทพนิยายนิงเกิ้ลเทอเรส-เมืองอาซาฮิคาว่า-อิสระช้อปปิ้ง AEON MALL ASAHIKAWA EKIMAE

02.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ 620 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.35 ชั่วโมง
10.40 น. คณะเดินทางถึง สนามบินนิวชิโตะเสะ ประเทศญี่ปุ่น (**เวลาที่ประเทศญี่ปุ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม. ควรปรับนาฬิกาของท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า (Makomanai Takino Cemetery) ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองซัปโปโร เกาะฮอกไกโด เป็นองค์พระพุทธรูปครอบไว้ด้วยโดมทรงกลมใต้ดิน มีอุโมงค์ความยาวกว่า 40 เมตร เป็นทางเดินทอดนำสายตาเข้าไป นอกจากนั้นในบริเวณดังกล่าวยังมีร้านกาแฟ และร้านอาหารเล็กๆ รวมทั้งรูปปั้นหินจำลองของโมอายแห่งเกาะอีสเตอร์ และรูปปั้นหินจำลองโมอาย (Moai Statue) ให้ท่านได้เดินชม และถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ เมืองฟุราโน่ (Furano) ขึ้นชื่อว่าเป็นสวรรค์บนดิน ดินแดนดอกไม้ แต่นอกจากดอกไม้ที่สวยมากๆ ของที่นี่แล้ว ก็ยังมีทั้งชีสฮอกไกโดที่ขึ้นชื่อ และยังมีชีสพิเศษที่หาทานได้แค่ที่ฮอกไกโดเท่านั้นอีกด้วย นำท่านเข้าชม หมู่บ้านเทพนิยายนิงเกิ้ลเทอเรส (Ningle Terrace) เป็นหมู่บ้านงานฝีมือ และทางเดินไม้ในป่าที่เหมือนกับศิลปะในเทพนิยาย ซึ่งประกอบด้วยร้านค้ากว่า 15 ร้าน ที่จำหน่ายสินค้าแบบท้องถิ่น ร้านค้าต่างๆ จะอยู่ไม่ไกลกันมาก ทำให้ดูเหมือนเป็นหมู่บ้านซึ่งอยู่ท่ามกลางป่าคล้ายบ้านในเทพนิยาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่น และถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า (Asahikawa) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของจังหวัดฮอกไกโด รองจากเมืองซัปโปโร ให้ท่าน อิสระช้อปปิ้ง Aeon Mall Asahikawa Ekimae แหล่งช้อปปิ้งของอาซาฮิกาว่า ตั้งอยู่ด้านหน้าสถานี JR อาซาฮิกาวะ (JR Asahikawa) เป็นแหล่งรวมขนมหวานชื่อดัง และอาหารรสเลิศมากมายจากทั่วฮอกไกโด ที่นี่มีครบทุกสิ่งที่ต้องการ อีกทั้งยังสามารถลิ้มรสอาหารอร่อยจากร้านอาหารแฟรนไชส์ชื่อดังมากมาย ส่วนชั้น 4 มีร้านอาหารแบบมีที่นั่งรับประทานในร้านตั้งเรียงรายอยู่ มีครบทุกอย่างตั้งแต่สเต็กแบบอเมริกันไปจนถึงพาสต้า ชุดอาหารญี่ปุ่น และสุกี้ยากี้ญี่ปุ่น หรือจะเลือกซื้อของฝากที่มีอยู่มากมาย ที่นี่สามารถซื้อหาของฝากได้ทุกอย่าง ทั้งขนมหวานชื่อดังของฮอกไกโด ขนมหวานที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ไปจนถึงของฝากที่ไม่เหมือนใครในท้องถิ่นอาซาฮิกาว่า
เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก HOTEL AMANEK ASAHIKAWA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
วันที่สาม เมืองยูเบ็ทสึ-สวนคามิยูเบ็ทสึ-Kamiyubetsu Tulip Fair-เมืองอะบะชิริ-สวนดอกชิบะซากุระฮิงาชิโมโคโตะ-เมืองอาซาฮิคาว่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (2)

จากนั้นนำท่านสู่ เมืองยูเบ็ทสึ (Yubetsu) เมืองที่อยู่ในเขตปกครองย่อยโอค็อตสค์ ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮฮกไกโด ตั้งอยู่บริเวณต้นน้ำของแม่น้ำยูเบทสึ เป็นเมืองที่มีประชากรไม่ถึง 10,000 คน เมืองแห่งนี้ไม่มีจุดเด่นอะไรไปมากกว่าแหล่งปลูกแอปเปิ้ลที่อยู่เหนือสุดของญี่ปุ่น และทุ่งดอกทิวลิปนั่นเอง จากนั้นนำท่านเข้าชม Kamiyubetsu Tulip Fair ณ Kamiyubetsu Park เป็นสวนที่ดังมากๆ เกี่ยวกับความงดงามอลังการของดอกทิวลิป ภายในสวนปลูกดอกทิวลิปสายพันธุ์ต่างๆ มากกว่า 120 ชนิด ประมาณ 1,200,000 ต้น บนเนื้อที่ 70,000 ตร.ม. นอกจากนี้ ยังมีพิพิธภัณฑ์ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และร้านอาหารสำหรับชมดอกไม้ไปพร้อมๆ กับรับประทานอาหารมื้อพิเศษ ที่แห่งนี้ ได้เริ่มปลูกทิวลิปเมื่อปี ค.ศ. 1957 เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชาวสวน ซึ่งได้นำหัวต้นทิวลิป 22 สายพันธุ์ ราวๆ 60,000 หัว เข้ามาปลูกจนได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งดอกไม้เพื่อส่งออกหัวต้นทิวลิป และเมื่อเริ่มนิยมปลูกกันในปลายๆ ประเทศ ราคาจึงตกต่ำลง และในปี ค.ศ. 1987 จึงเปลี่ยนจากการส่งออกมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนั่นเอง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนดอกชิบะซากุระฮิงาชิโมโคโตะ (Higashimokoto Shibazakura Park) เมืองอะบะชิริ (Abashiri) สวนแห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่องความสวยงามของทุ่งดอกชิบะซากุระหรือดอกมอส หนึ่งในดอกไม้ที่นิยมปลูกกันมากในช่วงฤดูใบไม้ผลิของประเทศญี่ปุ่นที่จะเปลี่ยนให้ทั้งเนินขากลายเป็นสีชมพูสดใสบนเนื้อที่กว่า 100,000 ตารางเมตร จะเริ่มเบ่งบานตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนมิถุนายนของทุกปีซึ่งจะเริ่มบานหลังดอกซากุระ ภายในสวนจะเป็นทางเดินยาว บางช่วงเป็นบันไดขึ้นลงเนินเขา ทำให้มองเห็นวิวของทุ่งดอกพิงค์มอสที่สวยงาม และบนเนินดอกชิบะซากุระก็มี ศาลเจ้ายะมัทสึมิ (Yamatsumi Shrine) ที่โดดเด่นด้วยเสาโทริอิสีชมพูสดใส เป็นมุมถ่ายรูปยอดนิยมของบรรดาคู่รัก และสาวๆ ทั้งหลาย โดยในวันอาทิตย์จะมีการแสดง งานออกร้านขายของ และให้ชิมพร้อมจำหน่ายอาหารแสนอร่อยในท้องถิ่น นอกจากนี้ร้านค้าภายในสวนยังมี ซอฟต์ครีมชิบะซากุระ สีชมพูหวานใสที่เหมือนกลีบดอกชิบะซากุระให้ได้เอร็ดอร่อยกันอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองอาซาฮิคาว่าอีกครั้ง
เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก HOTEL AMANEK ASAHIKAWA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
วันที่สี่ บ่อน้ำสีฟ้า-ช้อปปิ้ง Duty Free-ศาลเจ้าฮอกไกโด-เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-คาเฟ่คิตตี้-เมืองซัปโปโร-อิสระช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (4)
จากนั้นนำท่านสู่ บ่อน้ำสีฟ้าชิโรกาเนะ (Shirogane Blue Pond) สีฟ้าของบ่อน้ำที่เห็นเกิดจากการสร้างเขื่อนขึ้นในบริเวณนั้นเพื่อกักน้ำไว้ เป็นการป้องกันการเกิดโคลนถล่มจากภูเขาไฟ ดังนั้นอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ที่เกิดจากจากการปะทุของภูเขาไฟแถวนั้น ทำให้น้ำในบ่อทั้งหมดกลายเป็นสีฟ้าสวยงาม แปลกตาอย่างที่เห็น แต่ว่าสีฟ้าในบ่อน้ำสีฟ้า จะเข้มหรือจางมากแค่ไหน ขึ้นอยู่กับจุดที่เรายืนชม และปริมาณของแสงแดดที่ส่องกระทบผิวน้ำในแต่ละวันนั่นเอง อีกทั้งในฤดูใบไม้ร่วงนั้น รอบๆ บ่อนั้นจะเต็มไปด้วยต้นไม้สีส้ม แดง เหลืองตัดกับสีของบ่อน้ำ ส่วนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนั้นที่ จะมีการประดับไฟไลท์อัพตั้งแต่เวลา 17.00 น. อีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร (Sapporo) เป็นเมืองหลักของเกาะฮอกไกโด มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของญี่ปุ่น มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์สมัยแรกเริ่มของเกาะฮอกไกโด มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งแหล่งช้อปปิ้ง ประวัติศาสตร์ และการค้า อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการเดินทางไปยังหลายๆ สถานที่ต่างๆ ภายในเกาะฮอกไกโด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
จากนั้นนำท่านสู่ ร้านจำหน่ายของฝากของที่ระลึกปลอดภาษี (Duty Free) ที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองซัปโปโร ภายในมีสินค้าลดราคามากมาย ใครที่กำลังมองหาของฝาก เช่น ขนมยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อ เครื่องสำอางตัวดัง สินค้าที่ระลึกจากญี่ปุ่น ก็สามารถหาซื้อได้จากที่นี่ อิสระให้ท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้งอย่างจุใจ จากนั้นนำท่านขอพรกับ ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) หรือเดิมชื่อศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ (Otaru) เป็นเมืองท่าที่สำคัญของเกาะฮอกไกโด ด้วยจุดที่ตั้งของตัวเมืองสามารถมองเห็นอ่าวอิชิกะริที่อยู่ด้านหน้า ทัศนียภาพเทือกเขาที่ล้อมรอบงดงามราวกับเป็นเมืองแห่งความฝัน ตัวอาคารบ้านเรือนที่ยังคงอนุรักษ์ตามลักษณะดั้งเดิม รวมไปถึงการที่มีสถานที่ท่องเที่ยวดีๆ โดนๆ ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างตบเท้ากันมาเมืองนี้อย่างต่อเนื่อง นำท่านชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) คลองขนาดใหญ่ตัดผ่าใจกลางเมืองโอตารุ เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงความเจริญของเมืองแห่งนี้ ในอดีตชาวเมืองและพ่อค้าใช้คลองนี้เป็นเส้นทางหลักในการส่งสินค้าและค้าขาย บริเวณตลิ่งจึงเรียงรายไปด้วยโกดังมากมาย คลองแห่งนี้มีความยาวถึง 1,140 เมตรประดับตกแต่งด้วยโคมไฟสไตล์วิคตอเรียนอยู่ทั้งสองฝั่งของถนน จุดที่เคยเป็นคลังสินค้าที่สร้างแนวอิฐดูดิบๆ อาร์ตๆ ของอดีตก็กลายมาเป็นร้านอาหารหรือคาเฟ่ชิคๆ นับเป็นจุดถ่ายรูปที่นิยมอีกแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวเลยทีเดียว จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี (Otaru Music Box Museum) ตั้งอยู่ภายในอาคารเก่าเมืองโอตารุ บริเวณด้านหน้าอาคารมีหอนาฬิกาขนาดใหญ่ที่ทางรัฐบาลแคนาดามอบเป็นของขวัญให้กับรัฐบาลญี่ปุ่น ด้านในอาคารมีกล่องเสียงเพลงมากมายหลากหลายรูปแบบให้ท่านได้เชยชม มีการจัดแสดงกล่องดนตรีโบราณและหลากสไตล์กว่า 25,000 ชิ้น อีกทั้งยังมีส่วนจัดแสดงตุ๊กตาคาระกุริ (Karakuri dolls) อันเป็นตุ๊กตาแบบดั้งเดิมของยุคศตวรรษที่ 17 ถึงศตวรรษที่ 19 ที่หาดูได้ยากมากๆ ให้ได้ชมอีกด้วย ส่วนใครที่ติดใจอยากได้กล่องดนตรีกลับบ้านแล้วละก็ไม่ต้องเสียใจไป เพราะที่นี่ยังมีส่วนที่เป็นร้านจำหน่ายกล่องดนตรีแบบสั่งทำตามใจจะเอาตุ๊กตาตัวไหน สีอะไร เพลงอะไรสั่งได้ ไว้เป็นของที่ระลึกแบบไม่เหมือนใครกันอีกด้วย จากนั้นนำท่านเข้าชม โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ (Kitaichi Glass Otaru) โดยในอดีตนั้นจุดประสงค์ของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นของใช้ หรือของที่ระลึกแทน ภายในอาคารมีการตกแต่งด้วยโคมไฟแก้วจำนวนมากอย่างหรูหรา ประกอบด้วยส่วนต่างๆ อย่าง คาเฟ่ ที่มีบริการทั้งขนมหวาน และอาหารญี่ปุ่นตกแต่งด้วยเครื่องแก้วนานาชนิดดูงดงาม ส่วนจัดแสดงเครื่องแก้วชนิดต่างๆ ตั้งแต่ในยุคอดีต ชมการสาธิตการเป่าแก้วด้วยกรรมวิธีโบราณ และหากใครชื่นชอบการประดิษฐ์หรือต้องการของที่ไม่เหมือนใครก็สามารถเข้าร่วมเวิร์คช็อปทำเครื่องแก้วแบบ DIY เพื่อสร้างเครื่องแก้วที่มีชิ้นเดียวในโลกได้อีกด้วย จากนั้นให้ท่าเดินชม คาเฟ่คิตตี้ (Hello Kitty Cafe) คาเฟ่ชื่อดังในเมืองโอตารุ เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตูนแมวชื่อดัง Hello Kitty นอกจากนั้น ยังมีสินค้าเกี่ยวกับคิตตี้ และผองเพื่อนให้เราได้เลือกซื้อสินค้า และถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองซัปโปโรอีกครั้ง จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ย่านทานุกิโคจิ (Tanuki-koji Shopping Street) ถือว่าเป็นย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองซัปโปโร แหล่งช็อปปิ้งในร่ม มีหลังคาคลุมยาวตามแนวถนนยาวกว่า 1 กิโลเมตร โดยสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 200 ร้าน ทั้งขายของที่ระลึก ขนม ของเล่น เครื่องสำอาง ช็อคโกแล็ต เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ และร้านอาหารให้เลือกรับประทานมากมายในย่านนี้ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย
เย็น รับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟ่ต์ (6) Nanda Seafood Buffet Sapporo Susukino (https://g-nanda.com/menu/) (60 นาที) ขาปู 3 ชนิด/เนื้อวากิวแบบพรีเมี่ยม/ซูชิ/ซาชิมิ/หอยเชลล์/อาหารทะเลสดๆ/สลัดบาร์ เมนูพิเศษโดยเชฟจากร้านทำกันสดๆ พร้อมผลไม้ และของหวานขึ้นชื่อของฮอกไกโดอีกมากมาย
ที่พัก TMARK CITY HOTEL SAPPORO ODORI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ห้า อิสระเต็มวัน (**ไม่มีรถบัสบริการ**)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (7)

– ตลาดซัปโปโรโจไง (Sapporo Jogai Market) ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร เพราะมีร้านค้ามากกว่า 80 ร้าน เรียงรายตลอดบล็อกขึ้นไปนอกตลาดขายส่งซัปโปโร ใครที่อยากชิมทั้งอาหารทะเลแบบสดๆ รวมไปจนถึงผลไม้เลื่องชื่อ ควรมาเป็นอย่างมาก ร้านค้าต่างๆ นั้นจำหน่ายอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ เช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล์ ผลผลิตอื่นๆ ในท้องถิ่น เช่น ข้าวโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดูกาล ราคาก็เหมาะสม ไม่แพงมากนัก
– ย่านทานุกิโคจิ (Tanuki-koji Shopping Street) ถือว่าเป็นย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองซัปโปโร แหล่งช็อปปิ้งในร่ม มีหลังคาคลุมยาวตามแนวถนนยาวกว่า 1 กิโลเมตร โดยสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 200 ร้าน ทั้งขายของที่ระลึก ขนม ของเล่น เครื่องสำอาง ช็อคโกแล็ต เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ และร้านอาหารให้เลือกรับประทานมากมายในย่านนี้ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย
– สวนนากาจิมะ (Nakajima Koen) ตั้งอยู่กลางค่อนไปทางทิศใต้ของเมืองซัปโปโร ที่นี่ถือว่าเป็นสวนสาธารณะวิวดีบรรยากาศเยี่ยม และยังเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในเมืองซัปโปโรอีกด้วย ยิ่งมาช่วงเย็นๆ วันฟ้าโปร่งๆ นั่งรับลม และยังได้นั่งเพลินไปกับวิวริมแม่น้ำอีกต่างหาก เพราะที่นี่นั้น มีแม่น้ำ Kamo-kamo ที่ไหลมาจากแม่น้ำ Toyohira กลางสวนมีสระน้ำขนาดใหญ่ ต่อมามีการสร้าง Sapporo Concert Hall และรอบๆ สวนก็มีการสร้างคอนโดมิเนียมมากมาย เรียกได้ว่าเป็นสวยสวยกลางเมืองที่ใครๆ ก็สามารถมาสูดอากาศบริสุทธิ์ได้
เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก TMARK CITY HOTEL SAPPORO ODORI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
วันที่หก สนามบินนานาชาตินิวชิโตเสะ-กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ) (XJ621 CTS-BKK 11:55-17:50)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (8)
หลังรับประทานอาหารเช้าเสร็จ ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินนิวชิโตเสะ…
11.55 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ 621 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 7.55 ชั่วโมง
17.50 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ…

ทัวร์ญี่ปุ่น