134974

ทัวร์เกาหลี ซุปตาร์…รอรักที่เกาหลี 5Days 3Nights (TW)

ราคาเริ่มต้น 19,888 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: tway-airline-logo

 ชม เทศกาลดอกพ็อดกด หรือซากุระเกาหลีที่ถนนยออิโด
 ถ่ายรูปกับจุดเช็คอินใหม่ที่ STARFIELD LIBRARY SUWON
 สนุกเต็มพิกัด กับ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พร้อมเครื่องเล่นมากมาย
 ช็อปปิ้งสองย่านดังเกาหลี ตลาดเมียงดง และถนนคนเดินฮงแด

วันที่เดินทาง

เมษายน 67 – พฤษภาคม 67

ทัวร์เกาหลี

วันแรก ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
22.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 6 เคาท์เตอร์ M สายการบิน T’WAY โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ

วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – CHINA TOWN – หมู่บ้านเทพนิยาย – STARFIELD LIBRARY SUWON SOYANGANG SKYWALK
01.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ณ ประเทศเกาหลีใต้ สายการบินทีเวย์ (TW) เที่ยวบินที่ TW102
08.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่เกาหลีเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไชน่าทาวน์ ย่านชุมชนชาวจีนของเมืองอินชอนซึ่งเป็นไซน่าทาวน์หนึ่งเดียวในประเทศเกาหลี โดยย่านนี้ถือกำเนิดในช่วงเดียวกันกับการเปิดท่าเรืออินชอนประมาณ ค.ศ. 1883 ในอดีตเคยเป็นเคยเป็นร้านขายของต่างๆของเมืองจีน แต่ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งร้านอาหารต่างๆ โดยสถานที่แห่งนี้เป็นต้นกำเนิดและศูนย์รวมร้านขาย จาจังมยอน บะหมี่ซอสดำชื่อดังของเกาหลี นอกจากนี้แล้วที่นี่ยังเต็มไปด้วยร้านค้ารวมถึงศิลปะต่างๆในแบบของจีนอีกด้วย
จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านเทพนิยายเกาหลี (Donghwa Village) หมู่บ้านนี้เป็นถนนสายหนึ่งที่ตั้งอยู่ใกล้กับย่านไซน่าทาวน์ โดยชาวเมืองได้ตกแต่งที่นี่ด้วยประติมากรรมต่างๆ ตัวละครต่างๆจากดิสนีย์ โดยต้นกำเนิดหมู่บ้านแห่งนี้เกิดจากช่วงปีค.ศ.1884 ซึ่งเป็นช่วงที่ชาวจีนอพยพเข้ามาเป็นจำนวนมาก ในทางกลับกันชาวเกาหลีที่เป็นคนท้องถิ่นกลับอพยพออกไปใช้ชีวิตที่เมืองอื่นมากขึ้นทำให้หมู่บ้านแห่งนี้กลายเป็นหมู่บ้านที่เกือบร้าง ชาวเมืองที่เหลืออยู่จึงพยายามเพิ่มสีสันให้ชุมชนด้วยการตกแต่งสร้างสรรค์ ภาพวาดจากเทพนิยาย การ์ตูน และลายเส้นสดใส ให้กับตัวอาคารที่พัก และรั้วบ้าน จนมาเป็นหมู่บ้านเทพนิยายในปัจจุบัน อิสระให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน เมนู ทัคคาลบี

นำท่านสู่ที่เที่ยวถ่ายรูปสุดชิคแห่งใหม่ Suwon Starfield Library ห้องสมุดขนาดใหญ่ 2 ชั้น พื้นที่กว้างขวางถึง 2,800 ตารางเมตร ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ตั้งอยู่ใน Starfield COEX Mall ด้วยการออกแบบและตกแต่งได้อย่างอลังการสวยงามแปลกตา มีหนังสือให้เลือกหลายหมวดหมู่ประมาณ 50,000 เล่ม

จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมทัศนียภาพที่สวยงามที่ Soyanggang Sky Walk สะพานกระจกใส อยู่ในเมืองชุนชอน โดยสะพานโซยังกังเป็นสะพานกระจกใส ที่มีความยาว 156 เมตร เหนือทะเลสาบเอียมโฮ เวลาที่เดินอยู่บนสะพานแห่งนี้จะสามารถมองเห็นวิวด้านล่างใต้สะพานที่เป็นทะเลสาบได้อย่างชัดเจน อิสระให้ท่านถ่ายรูปที่ระลึกกับรูปปั้นหญิงสาว Soyang gang Virgin Girl ที่เป็นเด็กสาวในเพลงพื้นบ้านของเกาหลีที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบนี้นั่นเอง
เย็น รับประทานอาหารเย็น เมนู ชาบู ชาบู
ที่พัก JK BLOSSOM HOTEL โรงแรม 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สาม สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์เครื่องสำอาง – ช้อปปิ้งฮงแด
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (Everland Theme Park) ถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาให้ท่านได้อิสระเที่ยวชมท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกที่นี่ท่านจะพบเจ้าป่าสิงโตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับรถได้เป็นอย่างดี หรือเข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยังสามารถสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปซทัวร์รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซึ่งกำลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน : สวนดอกกุหลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวันหรือดอกกุหลาบ/ สิงหาคม-กันยายน : สวนดอกลิลลี่/ ตุลาคม-พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จัดตามตารางประจำวันด้วยบัตรเข้าชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นได้ทุกเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ เลือกชมและเลือกซื้อช้อบปิ้งในร้านค้าของที่ระลึกต่างๆอย่างมากมาย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน เมนู คาลบี หมูย่างเกาหลี

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์เวชสำอาง (Cosmetic Shop) ให้ท่านเลือกซื้อคอสเมติกหลากยี่ห้อคุณภาพที่ชาวเกาหลีให้ความสำคัญกับเรื่องผิวหน้าค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบำรุงผิวพื้นฐาน Skin Care และเครื่องสำอางผสมสมุนไพร
นำท่านเดินทางสู่ ย่านฮงแด เป็นแหล่งรวมวัยรุ่น เพราะอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยฮงอิก ร้านค้าในย่านนี้ก็จะออกแนววัยรุ่น ราคาไม่แพง จาพวกเครื่องสาอางแบรนด์ชั้นนาของเกาหลี เช่น Etude, Nature Republic, It’s’ Skin และเสื้อผ้าแฟชั่นสวยทันสมัยให้ช้อปตลอดข้างทาง

ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก JK BLOSSOM HOTEL โรงแรม 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่ ศูนย์โสม – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังชางด็อกกุง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม ศูนย์โสม (Ginseng) ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพื่อนำไปบำรุงร่างกาย หรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ

นำท่านชม ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine) เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ามันสน มีสรรคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายได้เป็นอย่างดี

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังชางด๊อกกุง (Changdeokgung Palace) พระราชวังที่ได้ขึ้นทะเบียนจาก Unesco ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของเกาหลีเป็นพระราชวังอันดับสองที่สร้างขึ้นต่อพระราชวังเคียงบก
โดยสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1405 ในรัชสมัยกษัตริย์แทจง ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์หลายพระองค์ในราชวงศ์โชซอล โดยภายในวังจะแบ่งเป็นเขตพระราชฐานชั้นในและเขตพระราชฐานชั้นนอก พระราชวังแห่งนี้ได้รับสมญานามว่า พระราชวังตะวันออกหรือทงวอล ในปัจจุบันพระราชวังชางด๊อกกุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเกาหลี
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน เมนู ไก่ตุ๋นโสม

นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ให้ท่านได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆของการทำสาหร่ายและประวัติความเป็นมาต้นกำเนิดของการผลิตสาหร่ายพร้อมทั้งให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติสาหร่ายของเกาหลีแบบดั้งเดิม และสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากอีกด้วย

จากนั้นนำท่านแวะ ดิวตี้ฟรี (Duty Free) ช็อปปิ้งแหล่งปลอดภาษี สินค้าแบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสำอาง,กระเป๋า,กล้องถ่ายรูปหรือจะเป็นน้ำหอม เครื่องสำอางแบรนด์ชั้นดัง ต่างๆ อาทิ Sulwhasoo, DKNY, Shiseido, Dior
นำท่านช้อปปิ้งตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่นอีกมายให้ท่านได้เลือกซื้อซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 2-3 เท่า

ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก JK BLOSSOM HOTEL โรงแรม 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ห้า ชมดอกพ็อดกดหรือซากุระเกาหลีที่สวนยออิโด – หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก – ฮอกเกนามู – PREMIUM HYUNDAI OUTLET – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นเดินทางสู่ สวนสาธารณะยออีโด ( Yeouido Park) เป็นสวนสาธารณะริมแม่น้ำฮันกัง เป็นสถานที่พักผ่อนเดินเล่นริมแม่น้ำ ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมมากมายในแต่ละปี เช่น เทศกาลดอกซากุระบานในฤดูใบไม้ผลิ, เทศกาลดอกไม้ไฟระดับโลกในฤดูใบไม้ร่วง, คอนเสิร์ต และมาราธอน เป็นต้น
*กรณีที่หมดเทศกาลชมดอกพ็อดกดแล้วหรือมีเหตุที่ไม่สามารถไปสถานที่นี้ได้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำท่านไป และไปโปรแกรมถัดไป*
จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village) หมู่บ้านนี้มีบ้านแบบดั้งเดิมซึ่งเรียกว่า
ฮันอก ตั้งเรียงรายอยู่กว่าร้อยหลัง ใกล้ๆ กับหมู่บ้านยังเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางประวัติศาตร์ของเกาหลีหลายแห่ง ที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงจุดท่องเที่ยวเท่านั้นแต่บ้านที่มีคนอาศัยอยู่จริง นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านชา และเกสต์เฮ้าส์อีกด้วย
จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ (Heotge Namu) ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา

นำท่านเดินทางช้อปปิ้ง HYUNDAI PREMIUM OUTLET เป็นช้อปปิ้งเอาท์เลทขนาดใหญ่ของอาณาจักรฮุนได ร้านสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย หลายพันร้านค้าในราคาถูก มีหลากหลายชั้นด้วยกัน ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า สินค้าแฟชั่น ร้านอาหาร คาเฟ่ต์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน เมนู บลูโกกิ

นำท่านช็อปปิ้งละลายเงินวอนที่ ณ ซุปเปอร์มาร์เก็ต มีสินค้าต่างๆมากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
20.05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน T’WAY (TW) เที่ยวบินที่ TW101
00.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ทัวร์เกาหลี