BX_KR_Autumn-Lover-OCT—NOV_2024_1

ทัวร์เกาหลี Autumn Lover 5 วัน 3 คืน (BX)

ราคาเริ่มต้น 18,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน:

จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้ง “เครื่องสำอางปลอดภาษี” COSMETIC OUTLET เครื่องสำอางขึ้นชื่อของเกาหลี อาทิ Botox , ครีมรักษาฝ้ากระ, ครีมบำรุงลดเลือนริ้วรอย , กันแดด , EE ครีม ซึ่งบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย  จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งต่อที่ “ตลาดฮงแด” แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น ย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก ภายในถนนเส้นนี้เต็มไปด้วยร้านค้า 2 ข้างทาง เสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้า กระเป๋า หมวก แว่นตา อีกทั้งเป็นสตรีทฟู้ดที่มีอาหาร เครื่องดื่ม และขนมทานเล่น ให้เลือกทานมากมาย และในช่วงวันเสาร์อาทิตย์วัยรุ่นเกาหลีก็จะจัดการแสดงร้องเพลง เต้นฮิปฮอป ให้นักท่องเที่ยวได้ชมแบบฟรีๆ

วันที่เดินทาง

กันยายน 67 – พฤศจิกายน 67

ทัวร์เกาหลี
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

19.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 10 โปรดสังเกตุป้ายต้อนรับที่สนามบิน “HAPPY TOGETHER” โดยมีหัวหน้าทัวร์ และเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

22.20 น. เดินทางสู่ประเทศ เกาหลีใต้ โดยสายการบิน แอร์ปูซาน เที่ยวบิน BX 748

วันที่สอง สนามบินอินชอน – ชมความงดงามของ “เกาะนามิ” แลนด์มาร์คเกาหลีชื่อดัง
ไฮไลท์!! ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – สักการะ
ขอพรวัดชื่อดังของซอรัคซาน “วัดชินฮึงซา” – พักซอรัคซาน 1 คืน

06.10 น. ถึง สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

จากนั้นนำท่านไปชมความงดงามของ “เกาะนามิ” แลนด์มาร์คชื่อดังของเกาหลี นำท่านขึ้นเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปยังเกาะนามิใช้เวลาเพียง 5 นาที ท่านสามารถขึ้นไปชมวิวบนดาดฟ้าของเรือ เพื่อชมวิวธรรมชาติรอบๆ เกาะนามิ และเมื่อเดินทางถึงเกาะนามิ ท่านจะได้เห็นความงดงามและธรรมชาติที่สวยงามของเกาะนามิ อากาศเย็นสบาย ให้ท่านได้สูดโอโซนที่สดชื่นอย่างเต็มที่
ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี เดือนตุลาคม – กลางเดือนพฤศจิกายน นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวและถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศ ณ เกาะแห่งนี้ เพราะต้นไม้นานาชนิดจะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีแดง สีเหลือง สีส้ม สร้างสีสันสวยงามให้กับเกาะแห่งนี้เป็นอย่างมาก อีกทั้งอากาศที่เย็นสบายๆ ประมาณ 10 – 15 องศา จึงทำให้บรรยากาศเหมาะแก่การมาพักผ่อนและถ่ายรูป ไฮไลท์ 2 จุดของเกาะนามิก็คือ “ทิวต้นสน” ว่ากันว่าถ้ามาเกาะนามิแล้วไม่ได้ถ่ายรูปที่ทิวต้นสนนี้ เหมือนมาไม่ถึงเกาหลีเลยทีเดียว และอีกจุด!! คือ ทิวต้นแปะก๊วย ที่เปลี่ยนสีเหลืองอร่ามสวยงามเป็นอย่างมาก อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

** หมายเหตุ : การเปลี่ยนสีของใบไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ บริษัทฯ ไม่สามารถกำหนดได้ **

จากนั้นระหว่างทางกลับ จะมีร้านค้า 2 ข้างทาง อาทิ ร้านซาลาเปา ร้านไส้กรอก ขนมแพนเค้ก ให้ท่านเลือกทานตามอัธยาศัย หรือจะเลือกนั่งจิบกาแฟร้อนๆ ในร้าน Coffee Shop ในเกาะนามิ จากนั้นได้เวลานัดหมาย นำท่านนั่งเรือเฟอร์รี่ กลับมายังจุดขึ้นรถ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (เมนูทัคคาลบี ไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี) (1)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน” หรือ สวิสเซอร์แลนด์เกาหลี ภายในอุทยานจะมีรูปปั้นหมีดำตั้งเป็นสัญลักษณ์ด้านหน้า และวิวโดยรอบจะมีเทือกเขาสูงใหญ่ และรายล้อมไปด้วยต้นไม้ที่เปลี่ยนสีเป็นสีแดง สีเหลือง สีส้ม สวยงามจนเหมือนภาพวาดเลยทีเดียว อุทยานซอรัคซานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง ที่สามารถเที่ยวได้ทุกฤดูกาล ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี คนเกาหลีนิยมมาปีนเขา และขึ้นกระเช้าเคเบิ้ลคาร์เพื่อขึ้นไปชมวิวด้านบนยอดเขาซอรัคซาน อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย ( ราคานี้ยังไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์ )
จากนั้นนำท่านไปสักการะขอพร “พระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ ณ วัดชินฮึงซา” เป็นวัดเก่าแก่ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะนิยมมาทำบุญถวายข้าวสาร ถวายเทียน เพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิต อีกทั้งมีความเชื่อว่า “หากมาขอพรที่วัดแห่งนี้จะสมหวังดั่งคำอธิษฐานเกือบทุกราย”
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร เมนูบูลโกกิ (หมูผัดซอสเกาหลี ) (2)

ที่พัก SEORAK I PARK RESORT หรือ SEORAK PINE RESORT หรือ OCEAN TO YOU หรือ HANWHA RESORT SEORAK SORANO โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่สาม พาท่านไปชิมผลไม้สดๆ จากไร่ “แอปเปิ้ลผลโตๆ” – สนุกกับเครื่องเล่น
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ช้อปปิ้งเครื่องสำอางค์ COSMETIC – อิสระช้อปปิ้ง
ตลาดฮงแด ( ตลาดย่านมหาลัยฮงอิก) – เข้าสู่ที่พัก
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3)
จากนั้นนำท่านสู่ “ไร่แอปเปิ้ล” ท่านจะได้เห็นไร่แอปเปิ้ลของคนเกาหลีแบบไร้สารพิษ และได้ผลผลิตลูกโตๆ ให้ท่านได้ชิมแอปเปิ้ลสดๆจากไร่ จากนั้นอิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

( หมายเหตุ : ผลผลิตของต้นแอปเปิ้ลขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ บริษัทฯ ไม่สามารถกำหนดได้

** ในกรณีที่ไร่แอปเปิ้ลปิดให้เข้าชม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นำท่านไปถ่ายรูปใบไม้เปลี่ยนสีที่ “มหาวิทยาลัยอีฮวา” ชดเชยแทน **

จากนั้นนำท่านไปสนุกสนานกับเครื่องเล่นที่ “สวนสนุกเอเวอร์แลนด์” สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ภายในสวนสนุกแห่งนี้จะเต็มไปด้วยสีสันของต้นไม้ ใบไม้ที่เปลี่ยนสีเป็นสีแดง สีส้ม สีเหลือง นอกจากนี้ยังมีเครื่องเล่นไฮไลท์ อาทิ T-Express (รถไฟรางไม้) HURRICANE , DOUBLE ROCK SPIN ,COLUMBUS ADVENTURE ,AMAZON EXPRESS หรือ สนุกกับล่องแก่ง

อีก 1 ไฮไลท์คือ “โซนซาฟารี เวิล์ด” ท่านจะได้ชมความน่ารักและแสนรู้ของสัตว์ป่า อาทิ น้องหมีแพนด้า น้องหมีดำ เสือโคร่ง สิงโตเจ้าป่า ยีราฟ และสัตว์อื่นๆอีกมากมาย และ “โซน LOST VALLEY” ให้ท่านได้นั่งรถชมสัตว์ป่าทั้งบนบกและในน้ำ พร้อมทั้งถ่ายรูปกับน้องยีราฟ และน้องม้าลาย ที่เข้ามาถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวแบบใกล้ชิด
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เพื่อให้ท่านได้สนุกอย่างเต็มที่

จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้ง “เครื่องสำอางปลอดภาษี” COSMETIC OUTLET เครื่องสำอางขึ้นชื่อของเกาหลี อาทิ Botox , ครีมรักษาฝ้ากระ, ครีมบำรุงลดเลือนริ้วรอย , กันแดด , EE ครีม ซึ่งบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งต่อที่ “ตลาดฮงแด” แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น ย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก ภายในถนนเส้นนี้เต็มไปด้วยร้านค้า 2 ข้างทาง เสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้า กระเป๋า หมวก แว่นตา อีกทั้งเป็นสตรีทฟู้ดที่มีอาหาร เครื่องดื่ม และขนมทานเล่น ให้เลือกทานมากมาย และในช่วงวันเสาร์อาทิตย์วัยรุ่นเกาหลีก็จะจัดการแสดงร้องเพลง เต้นฮิปฮอป ให้นักท่องเที่ยวได้ชมแบบฟรีๆ
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (4) เมนูจิมดัก ไก่ผัดพะโล้กับวุ้นเส้นเกาหลี

ที่พัก L’ART HOTEL หรือ HOTEL BERNOUI SEOUL หรือ AVENTREE HOTEL หรือ
JK BLOSSOM HOTEL หรือ PENTA STAR HOTEL หรือโรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่สี่ โสมเกาหลี + ฮ็อกเก็ตนามู – พิเศษ!! ใส่ชุดฮันบก ไปถ่ายรูปใน
พระราชวังเคียงบกกุง (พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของกรุงโซล )
ชมโรงงานสาหร่าย + เรียนรู้การทำคิมบับ ( ข้าวห่อสาหร่าย ) – ดิวตี้ฟรี
ช้อปปิ้งตลาดสตรีทฟู้ด ชื่อดังของเกาหลี “ตลาดเมียงดง”
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (5)
จากนั้นนำท่านไปชมสมุนไพรเกาหลี “โสมเกาหลี” ที่มีคุณสมบัติช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง จากนั้นนำท่านไปชม “ศูนย์สมุนไพร ฮ็อกเก็ตนามู” สมุนไพรที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน เพื่อช่วยป้องกันโรคตับแข็ง จากการดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ หรือสารตกค้างจากอาหารและยาที่ทานเข้าไปสะสมเป็นเวลานาน

พิเศษ!! จากนั้นนำท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี กับ “การใส่ชุดฮันบก” ชุดประจำชาติเกาหลี” ( ราคาทัวร์นี้รวมค่าเช่าชุดฮันบกแล้ว แต่ไม่รวมค่าเครื่องประดับอื่นๆ ) จากนั้นนำท่านไปถ่ายรูปในพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโซล “พระราชวังเคียงบกกุง” พระราชวังที่ สร้างมาตั้งแต่ในยุคโชซ็อน มีหมู่อาคารถึง 200 กว่าอาคาร แต่ในสมัยที่ญี่ปุ่นทำสงครามกับเกาหลี วังแห่งนี้ถูกเผาและทำลายลงไปส่วนหนึ่ง ต่อมาได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่ตามแบบแผนเดิมในสมัยของพระเจ้าโคจอง เมื่อราวร้อยกว่าปีที่ผ่านมา แต่มีการสร้างเฉพาะตำหนักสำคัญๆ เพียง 10 ตำหนัก ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีการบูรณะอาคารสำคัญๆ ก่อนเข้าไปด้านในพระราชวัง ด้านหน้าของพระราชวังจะมีทหารเวรยามผลัดเปลี่ยนยืนประจำการ ซึ่งเป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวที่ได้ถ่ายรูปกับทหารที่ใส่ชุดเกาหลีโบราณ เหมือนหลุดไปอยู่ในซีรีย์เลยทีเดียว
จุดถ่ายรูปที่เป็นแลนด์มาร์ค คือ “พระที่นั่งคึนจองจอน” เป็นพระที่นั่งที่กษัตริย์ใช้ออกว่าราชการและเป็นที่ทรงงานของพระองค์ ภายในพระที่นั่งไม่สามารถเข้าไปชมภายในได้แต่สามารถถ่ายภาพจากด้านนอกได้

( หมายเหตุ : พระราชวังเคียงบกกุง “ปิดทุกวันอังคาร” ดังนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนวัง พาท่านไปชมพระราชวังชางด็อกกุงแทน ซึ่งเป็นพระราชวังเกาหลีที่มีความงดงามไม่แพ้กันเลยทีเดียว )

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนูหมูย่างเกาหลี (6)

จากนั้นพาท่านชม “โรงงานสาหร่ายเกาหลี” ให้ท่านได้ชมกรรมวิธีในการผลิตสาหร่ายเกาหลีพร้อมชิมสาหร่าย จากนั้นไปเรียนรู้ “การทำคิมบับ” (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน

จากนั้นนำท่านไป “ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม” DUTY FREE อาทิ นาฬิกา,แว่นตา, กระเป๋า, น้ำหอม เครื่องสำอางแบรนด์ ชั้นดัง อาทิ SULWHASOO , LANEIGE , SHISEIDO, SKII และ กระเป๋าแบรนด์ดัง อาทิ MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL
จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งต่อกันที่ “ตลาดเมียงดง” MYEONGDONG ตลาดแห่งนี้ท่านจะพบกับสินค้า อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น แบรนด์ดังต่างๆ ZARA , SPAO , Uniqlo รองเท้าแบรนด์ NIKE Adidas New Balance หรือจะเลือกช้อปปิ้งเครื่องสำอางที่มีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย ที่สำคัญตลาดแห่งนี้ยังโด่งดังเรื่อง Food Street อีกด้วย 2 ข้างทางยังมีร้านอาหาร และเครื่องดื่ม ให้ท่านเลือกทาน อาทิ ต๊อกบกกี โอเด้งปลา มันฝรั่งทอด ปลาหมึกย่าง เกาลัดคั่วร้อนๆ ขนมเค้กไข่ รวมถึงของฝากของที่ระลึก ตุ๊กตาเกาหลี พวงกุญแจ ช้อน ตะเกียบ ฯลฯ

ค่ำ อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้สะดวกในการช้อปปิ้ง

ที่พัก L’ART HOTEL หรือ HOTEL BERNOUI SEOUL หรือ AVENTREE HOTEL หรือ
JK BLOSSOM HOTEL หรือ PENTA STAR HOTEL หรือโรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่ห้า ถ่ายรูปกับใบไม้เปลี่ยนสีสวยๆ ณ นัมซานพาร์ค – น้ำมันสนแดง
โรงงานพลอยอเมทิส – แวะซื้อของฝากร้านละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (7)

จากนั้นนำท่านไปถ่ายรูปสวยๆ ที่ “สวนสาธารณะนัมซาน” (NAMSAN PARK) เป็นสวนสาธารณะบนเนินเขาที่เห็นวิว Seoul Tower เป็นฉากหลัง และรอบๆ ก็โอบล้อมไปด้วยต้นไม้ ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่นี้เป็นแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกันเป็นอย่างมาก ต้นไม้ ใบไม้ที่อยู่ 2 ฝั่งเปลี่ยนสีสวยงาม เหมาะเป็นมุมถ่ายรูปที่ห้ามพลาดเลยทีเดียว อีกทั้งที่นี้ยังเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำซีรีย์เรื่องดังอย่าง Itaewon Class อีกด้วย
** หมายเหตุ : การเปลี่ยนสีของต้นไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ บริษัทฯไม่สามารถกำหนดได้ **

จากนั้นนำท่านไปชม “น้ำมันสนเข็มแดง” RED PINE สมุนไพรชื่อดังที่ได้รับความนิยมมากเพราะมีสรรพคุณช่วยลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือด ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด ล้างสารพิษหรือดีท็อกซ์ เลือดให้สะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น เหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน ไขมันอุดตันในเส้นเลือด คอเลสเตอรอลในเลือดสูง ไขข้อเสื่อม

จากนั้นนำท่านแวะชม “โรงงานพลอยอเมทิส” เพื่อชมพลอยสีม่วงเกาหลี ซึ่งเป็นพลอยสีม่วงที่เกิดเองตามธรรมชาติ มีตั้งแต่สีม่วงอ่อนไปจนถึงสีม่วงเข้ม คนเกาหลีมีความเชื่อว่า “พลอยสีม่วงเป็นพลอยนำโชค” ซึ่งภายในโรงงานจะนำพลอยสีม่วงมาทำเป็นเครื่องประดับ อาทิ สร้อยคอ แหวน กำไล หรือ พวงกุญแจ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนูชาบู ชาบู (8)

นำท่านแวะซื้อของฝากที่ “ร้านละลายเงินวอน” ร้านที่มีขนมเกาหลีให้เลือกมากมาย อาทิ เวเฟอร์ช็อกโกแลต มาม่าเกาหลีรสต่างๆ ป็อกกี้ บราวนี่ มันฝรั่ง ต๊อกบกกี ถั่วอัลมอนด์ สาหร่ายเกาหลี เหล้าโซจู หม้อหุงข้าว ฯลฯ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควร…นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพื่อทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบิน
16.50 น. เดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน แอร์ปูซาน เที่ยวบิน BX 747

21.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ทัวร์เกาหลี