S__48160795

ทัวร์เกาหลี WONDER COLORFUL SPRING IN KOREA 5D3N (BX)

ราคาเริ่มต้น 17,888 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน:

นำท่านเดินทางสู่ สวนอินชอน แกรนด์ ปาร์ค (Incheon Grand Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของเมืองอินชอน มีพืชพันธ์ต้นไม้กว่า 6,000 ชนิด ภายในในบริเวณของสวนพฤษศาสตร์ที่เป็นที่ตั้งของสวนกุหลาบหลากสายพันธุ์ พร้อมกับยังมีสวนสัตว์ขนาดย่อม (Children’s Zoo) ซึ่งมีสัตว์อาศัยอยู่ราว 200 ตัว เช่น กวาง ลิง นกกระจอกเทศ เป็นต้นซึ่งและในช่วงเทศกาลสำคัญของเกาหลีในแต่ละฤดู สวนนี้มักถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานบ่อยๆ เช่น เทศกาลดอกซากุระ เทศกาลดอกกุหลาบ

วันที่เดินทาง

มีนาคม 67 – พฤษภาคม 67

ทัวร์เกาหลี
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
17.30 น. พร้อมกันที่สนามบิน สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4
ประตู 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินแอร์ ปูซาน (BX) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าและการเช็คอินแก่ท่าน
22.20 น. เหิรฟ้าสู่กรุงโซล โดยสายการบิน AIR BUSAN เที่ยวบินที่ BX748 (บินประมาณ 05 – 05.30ชั่วโมง)
***ไม่มีบริการอาหารบนเครื่องทั้งขาไปและขากลับ***
(รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กก. และถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กก./ท่าน)
***หากท่านต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม***
วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – สวนอินชอน แกรนด์ ปาร์ค-ซูซานพาร์ค คาเฟ่ –
หมู่บ้านศิลปะกิมโป – โซล  (- /เที่ยง/เย็น)
06.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.)
นำท่านเดินทางสู่ สวนอินชอน แกรนด์ ปาร์ค (Incheon Grand Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของเมืองอินชอน มีพืชพันธ์ต้นไม้กว่า 6,000 ชนิด ภายในในบริเวณของสวนพฤษศาสตร์ที่เป็นที่ตั้งของสวนกุหลาบหลากสายพันธุ์ พร้อมกับยังมีสวนสัตว์ขนาดย่อม (Children’s Zoo) ซึ่งมีสัตว์อาศัยอยู่ราว 200 ตัว เช่น กวาง ลิง นกกระจอกเทศ เป็นต้นซึ่งและในช่วงเทศกาลสำคัญของเกาหลีในแต่ละฤดู สวนนี้มักถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานบ่อยๆ เช่น เทศกาลดอกซากุระ เทศกาลดอกกุหลาบ

นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับการตั้งแคมป์ปิกนิคของครอบครัวในช่วงฤดูร้อน เนื่องจากบริเวณในการตั้งแคมป์แวดล้อมไปด้วยทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีทิวเขาสูงใหญ่อยู่เบื้องหลัง นับว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ในการสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย
เที่ยง รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1) ชาบูชาบู สุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ
ประกอบด้วย หมูสไลด์และผักสดนานาชนิด เสิร์ฟพร้อมน้ำซุปร้อนๆ

นำทุกท่านเดินทางสู่ ซูซานพาร์ค คาเฟ่ ทะเลทิพย์แห่งเมืองกิมโป สำหรับคนที่ชอบไปทะเลจะต้องชอบร้านนี้อย่าง
แน่นอน เรียกได้ว่ามาครบจบในที่เดียว เพราะทางร้านจะเนรมิตชั้น 1 เป็นทะเลจำลอง มีหาดทราย และผืนน้ำ
ทะเลสีฟ้าคราม มองดูแล้วสบายตามากๆ เสิร์ฟทั้งขนมและเบอเกอรี่หน้าตาน่าทานมีให้เลือกหลากหลายเมนู ส่วน
ชั้น 2 มาในธีมป่าเขตร้อน ขายซูชิที่เค้าการันตีว่าสดมากๆ เพราะร้านอยู่ใกล้ทะเลนั่นเอง ส่วนดาดฟ้าด้านบน
ตกแต่งเป็นวิวท้องฟ้าสีสันสดใส มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากๆ พาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านศิลปะกิมโป Gimpo art
village แหล่งรวมประเพณีและศิลปะในพื้นที่ศิลปะวัฒนธรรมฮันอกลักษณะเป็นหมู่บ้านเกาหลีดั้งเดิม เต็มไปด้วยสิ่ง
อำนวยความสะดวกด้านศิลปะวัฒนธรรมทุกประเภท ตั้งแต่บ้านศิลปะและศูนย์นิทรรศการเพื่อการศึกษา ซึ่งผู้เข้า
ชมสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมประสบการณ์ศิลปะ ไปจนถึงสตูดิโอสร้างสรรค์งานศิลปะ
ค่ำ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2) เมนูข้าวยำเกาหลี บิบิมบับ มีส่วนผสมของข้าวสวย
ผัก ถั่วงอก หมู ไข่ดาว ซอสโกชูจัง คลุกเคล้าให้เข้ากัน เมนูนี้อร่อยมาก

ที่พัก  L’ART HOTEL หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
วันที่สาม COSMETIC SHOP – สวนสนุกลอตเต้เวิล์ด – Dior Pop-up Store – ย่านฮงแด –
ย่านยอนนัมดง  (เช้า /เที่ยง/-)
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่3)
นำท่านไปช้อปปิ้งที่ ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี(COSMETIC SHOP)เช่น WATER DROP (ครีมน้ำแตก) , SNAIL CREAM (ครีมเมือกหอยทาก) ,BOTOX (โบท็อกซ์) ,ALOE VERA PRODUCT (ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรว่านหางจระเข้) ROJUKISS ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัวและบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย

นำท่านไป สวนสนุกลอตเต้เวิล์ด(Lotte World Adventure)เป็นหนึ่งในสวนสนุกที่ดังที่สุดของเกาหลี ซึ่งมีอาคารสวนสนุกในร่มที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก การมาเที่ยวเล่นที่นี่จึงสามารถทำได้ทั้งปีโดยไม่ต้องดูสภาพอากาศกันเลย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่รวบรวมความบันเทิงและการชมวิวทิวทัศน์ ภายในมีเครื่องเล่นที่น่าตื่นเต้น ลานไอซ์สเก็ต ทะเลสาบ พิพิธภัณท์หมู่บ้านโบราณเกาหลี(Traditional Folk Museum) ขบวนพาเหรดรูปแบบต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเกาหลีและชาวต่างชาติมาเข้าชมกว่า 6 ล้านคนต่อปีสวนสนุกลอตเต้เวิล์ดแบ่งออกเป็นโซนใหญ่ๆได้ 2 โซน ได้แก่ “ธีมผจญภัย(Adventure)”ที่เป็นสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ “เกาะเวทมนต์(Magic Island)”เป็นสวนสนุกกลางแจ้ง ตั้งอยู่ด้านนอกติดกับทะเลสาบซกชอนโฮซู (Seokchonhosu Lake)
เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร PORK KALBI (มื้อที่4) อาหารปิ้งย่างสไตล์เกาหลี รับประทานพร้อมเครื่อง
เคียงของเกาหลี ผักสด กิมจิ ซุป

นำท่านเดินทางสู่สถานที่ใหม่ห้ามพลาดสำหรับคนที่จะไปเยือนกรุงโซล Dior Pop-up Store สาขานี้ตั้งอยู่กลางย่านแฟชั่น
แห่ง ใหม่อย่างย่าน Seongsu-dong ซึ่งเป็นเขตโรงงานรองเท้า ก่อนที่จะถูกนำมาพัฒนาให้เป็นย่านฮิป ที่เต็มไปด้วย
ร้านอาหาร คาเฟ่ และร้านแฟชั่นงานคราฟท์ เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นเกาหลี และ Dior ถือเป็นแบรนด์แรกที่บุกไปตั้งกลาง
ตลาด high street fashion แห่งนี้ Dior Pop-up Store มีแผนจะตั้งอยู่ที่นี่ 3 ปี และแม้จะเป็นโครงสร้างชั่วคราว แต่ก็
ออกแบบจัดเต็มมาทั้งในแง่ความยิ่งใหญ่และหรูหรา ฉีกนิยามคำว่าป๊อปอัพไปเลย
***สามารถถ่ายรูปข้างหน้าได้เท่านั้น หากจะเข้าคาเฟ่จำเป็นจะต้องมีการจองก่อนและบังคับสั่งเครื่องดื่มท่านละ 1แก้ว ค่ะ**
จากนั้นเดินทางต่อไปยัง ย่านฮงแด เป็นย่านที่อยู่ใกล้ๆ กับมหาวิทยาลัยฮงอิก มีร้านช็อปมากมายทั้งเสื้อผ้า เครื่องสำอางค์ รองเท้า ยิ่งช่วงกลางคืนจะคึกคักเป็นพิเศษ มีผับ บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารมากมาย นอกจากจะเป็นแหล่งช็อปปิ้งแล้ว ยังเป็นแหล่งรวมสุดยอดร้านอาหารชื่อดังมากมาย ทั้งของคาว ของหวาน อาหารว่าง อาทิ ร้านวันดังคัมจาทัง ร้านคัมจาทังที่ที่สุดในฮงแด ร้านตั้งอยู่ตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 3, ร้าน Peony ร้านเค้กโฮมเมดเจ้าดัง เมนูที่ห้ามพลาดคือ Strawberry Short Cake และ Strawberry Bingsu ร้านตั้งอยู่ตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 9, ร้าน 50pick ร้านนั่งชิลที่มีค็อกเทลให้เลือกทั้งหมด 50 แบบ ร้านตั้งอยู่ตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 8, ร้านฮงงิกเกจาง กับเมนูสุดแซ่บอย่างปูสดดองซีอิ๊ว บุฟเฟ่ต์ปูดอง กุ้งดองแบบครบเซ็ทเติมไม่อั้น ราคาแรงแต่รับรองความอร่อย ร้านตั้งอยู่ตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 2, ร้านเซมาอึลชิกดัง ร้านหมูย่างชื่อดัง กันสาดสีเหลือง กับเมนูที่ต้องสั่งคือ ซุปกิมจิ 7 นาที ร้านตั้งอยู่ตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 9, ร้านพิพิรี ร้านบิบิมบับแบบรีฟิล 5000 วอน เป็นร้านยอดนิยมของวัยรุ่นและวัยทำงานเพราะราคาถูกมาก ร้านตั้งอยู่ตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 9 และร้านคาเฟ่ King ‘s Cross คาเฟ่นี้สาวกแฮร์รี่ห้ามพลาด! เป็นการจำลองฉากในหนัง แฮร์รี่ พอตเตอร์ มาไว้ที่ฮงแด

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นชาวเกาหลี ย่านยอนนัมดง Yeonnam dong centeal park เป็นสวนสาธารณะที่ดัดแปลงมาจากทางรถไฟเก่า ซึ่งอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูในหมู่คนไทยนัก แต่ฮิตมากๆ ในหมู่คนเกาหลี ยอนนัมดงเป็นย่านที่เต็มไปด้วยร้านคาเฟ่เก๋ๆ ชิคๆ แต่ละร้านจะมีธีมการตกแต่งทีแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นสายฮิป สายอาร์ต สายแบ๊ว สายดอกไม้ ก็มีให้เลือกตามสไตล์ความชอบของแต่ละคน นอกจากร้านคาเฟ่แล้วก็ยังมีร้านขายเครื่องประดับ ร้านขายดอกไม้ เทียนหอม และของกุ๊กกิ๊กอีกมากมาย สำหรับใครที่ชอบคาเฟ่แนวๆไม่เหมือนใคร และแฟนคลับซีรีย์ W ต้องไม่พลาดร้านนี้!!คาเฟ่ YEONNAM-DONG 239-20คาเฟ่ดีไซน์ลายเส้นคอมมิคคาเฟ่สุดชิคที่ออกแบบร้านให้เหมือนเราหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของการ์ตูน ซึ่งกำลังฮิตและถูกอัพเดทลงในอิสตาแกรมของชาวเกาหลีอย่างหนักหน่วง

***อิสระทานอาหารค่ำ มีอาหารหลากหลายให้ท่านเลือกทาน***
ที่พัก  L’ART HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine) – ใส่ชุดฮันบกถ่ายรูปที่พระราชวังเคียงบ๊อค –
หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – Shinsegae Duty Free- ช้อปปิ้งย่านเมียงดง  (เช้า /เที่ยง/-)
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)
นำท่านชมศูนย์โสม (Ginseng) ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่าเพื่อนำไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ นำท่านชมศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine) เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสนมีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกายลดไขมันช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายได้เป็นอย่างดี จากนั้นชม พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุด กว่า 600 ปี ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึด ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์ ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน้ำเคียงเฮวรู ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ(ให้เวลาท่านเช่าชุดฮันบกสวยๆหน้าพระราชวังและถ่ายรูปตามอัธยาศัย **ค่าเช่าชุดรวมไม่รวมในค่าทัวร์***)
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 6) Budae Jjigae มาม่าหม้อไฟเกาหลี เมนูฮิตตาม
รอยซี่รี่ย์ส่วนประกอบหลัก เส้นมาม่า เกาหลี สแปม แฮม เต้าหู้ ซอสโคชูจัง และผักเคียงต่างๆ

จากนั้นนำท่านไป หมู่บ้านบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village) หรือบางคนเรียกว่า หมู่บ้านบุคชอนฮันอ๊ก เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัยของกรุงโซลนั้น หมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนในสมัยโบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ เหมาะสำหรับคนที่ชอบสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ หมู่บ้านบุกชอนฮันอกถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่เมื่อนักท่องเที่ยวได้ไปเยือนแล้ว จะได้พบกับบ้านของขุนนางระดับสูงของเกาหลีในสมัยก่อน ภายในหมู่บ้านมีอาคารแบบดั้งเดิมของเกาหลีกว่า 100 หลัง (รูปแบบบ้านแบบดั้งเดิมของเกาหลีเรียกว่า ฮันอก(hanok)) ซึ่งเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโชซอน ส่วนชื่อ บุคชอน(Bukchon) แปลว่าหมู่บ้านทางตอนเหนือ ซึ่งตั้งตามตำแหน่งที่อยู่ทางทิศเหนือของสถานที่สำคัญ 2 แห่งของกรุงโซล คือ คลองชองกเย นำท่านชมแหล่ง ช้อปปิ้งปลอดภาษี Shinsegae Duty Free ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม มากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสำอางค์,กระเป๋า,กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่ จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ย่านเมียงดง (Myeongdong Market) แหล่งละลายทรัพย์ในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่งนี้จะมีเสื้อผ้า กางเกง รองเท้า น้ำหอม เครื่องสำอางค์ทั้งแบรนด์เนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด์ รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากที่ตลาดนี้ อาทิเช่น ร้านเครื่องสำอางค์ค์ที่คุ้นหูคนไทยที่ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครื่องสำอางค์ค์จะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย หรือจะเป็นร้านขายรองเท้าแบรนด์ดังอย่างร้าน MBC MART ก็มีรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นต้น จุดแนะนำ “เมียงดงสตรีทฟู้ด” มีอาหารหรือของทานเล่นให้ได้ลิ้มลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลล์ย่างตัวใหญ่อบน่ากิน ขนมไข่หรือเครันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุ้งล็อบสเตอร์ตัวใหญ่ๆ ย่างชีสมีรสหวาน ชีสย่าง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบไม้แล้วเอาไปย่าง ต๊อกโบกี เค้กข้าวที่ขึ้นชื่อของเกาหลี ปรุงรสด้วยซอสเผ็ดสไตล์เกาหลี เมนูนี้มีอยู่เกือบทุกซอกทุกมุมที่ในตลาดเมียงดง บะหมี่ดำจาจังมยอน หนึ่งในเมนูสุดฮิตที่เห็นกันบ่อยในซีรี่ส์เกาหลี มันฝรั่งเกลียวทอดกรอบเสียบไม้ พบเห็นได้ทั่วไปในเมืองไทย แต่ของที่นี่จะมีไส้กรอกเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งชั้น ปลาหมึกยักษ์ทอดกรอบ เสียบไม้แบบอลังการโรยด้วยเกลือ เป็นต้น แต่หากคนที่ชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจ้าดัง ซึ่งไอติมที่กดมาใส่โคนนั้นสูงถึง 2 ฟุต
**อิสระทานอาหารค่ำ มีอาหารหลากหลายให้ท่านเลือกทาน***
ที่พัก  L’ART HOTEL หรือเทียบเท่าหรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ฮอกเกตนามู – สวนสาธารณะยออีโด – HYUNDAI PREMIUM OUTLET – ซุปเปอร์มาเก็ต
ละลายเงินวอน-สนามบินอินชอน  (เช้า /เที่ยง/-)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7)
นำท่านเลือกซื้อ สมุนไพรฮอกเกตนามู เป็นผลิตภัณฑ์ผลของฮ๊อกเก็ตนามูที่เติบโตกลางป่าดงดิบกว่า 20 ปี มี
สรรพคุณช่วยกรองสารพิษในตับ เหมาะสำหรับคนที่ทำงานหนัก ดื่มเหล้า นอนดึก หรือเป็นไวรัสตับอักเสบ ตับแข็ง ให้ท่านอิสระเลือกซื้อให้ตัวเองและฝากครอบครัวหรือญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรัก จากนั้นเดินทางสู่ สวนสาธารณะยออีโด (Yeouido Park) เป็นสวนสาธารณะริมแม่น้ำฮันกังที่ปกติจะเป็นสถานที่พักผ่อนเดินเล่น ชิลๆริมแม่น้ำ ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมมากมายในแต่ละปี เช่น เทศกาลดอกซากุระบานในฤดูใบไม้ผลิ, เทศกาลดอกไม้ไฟระดับโลกในฤดูใบไม้ร่วง, คอนเสิร์ต และมาราธอน เป็นต้น และกิจกรรมสุดคลาสสิกของคนเกาหลีก็จะรวมตัวกันออกมาปิกนิกริมแม่น้ำฮัน จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศการปิกนิกสไตล์คนเกาหลี สุดชิลริมแม่น้ำฮัน ก็ต้องจิบเบียร์กับกินไก่ทอด หรือจะหาขนมขบเคี้ยวอร่อยๆ กับมาม่าเกาหลีสักถ้วยเหมือนที่เคยเห็นในซีรีส์ บอกเลยว่ากิจกรรมธรรมดาๆ แต่เรียบง่ายแบบนี้ ก็ทำให้เราเอนจอยกับการเที่ยวเกาหลี ได้แล้ว
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) เมนูจิมดัก เป็นไก่พะโล้ผัดกับวุ้นเส้นและผักอร่อย
มากมายเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียงต่างๆ

จากนั้นนำท่านไปยัง ฮุนได เอ้าท์เลท (HYUNDAI PREMIUM OUTLET) แหล่งช๊อบปิ้งขนาดใหญ่มีทั้งหมด 3 ชั้น เต็มไป
ด้วยร้านแบรนด์แฟชั่นกว่า 230 ร้าน มีร้านสินค้าแบรนด์ต่างประเทศให้เลือกมากมาย อาทิเช่น GUCCI, COACH,
GIORDANO, DKNY, CALVIN KLEIN เป็นต้น รวมถึงสินค้าแบรนด์ดังจากเกาหลีที่มีให้ท่านได้เลือกสรรกันอย่างละลานตาจากนั้นนำท่านแวะซื้อของที่ ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอนสาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแล๊ตหินซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบรากฝอยของโสม ในรูป ขนม โสม โสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้น และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ เป็บเปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง(มาม่าเกาหลี) สมควรเวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
16.50น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานครโดยเที่ยวบินที่ BX747
21.20น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ทัวร์เกาหลี