banner_square-KBX44_070524-145912

ทัวร์เกาหลี SEE YOU SUMMER SEOUL 5วัน 3คืน (BX)

ราคาเริ่มต้น 15,888 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน:

เที่ยวชม… พระราชวังเคียงบกกุง หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก
จุดเช็คอินใหม่ Starfield library in Suwon, INSPIRE MEDIA ART, Fairy Tale Village
สุดฮิต DIOR POP-UP STORE ถนน SEONGSU-DONG
ช้อปปิ้ง HYUNDAI PREMIUM OUTLET ถนน HONGDAE, MYEONGDONG

เมนูพิเศษ! Shabu Shabu และ BBQ สไตล์เกาหลี
พิเศษพัก! โซล 3 คืน

เดินทางโดยสายการบิน AIR BUSAN (BX) น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 Kg. / Carry on 7 Kg..

วันที่เดินทาง

กรกฏาคม 67 – สิงหาคม 67

ทัวร์เกาหลี
19.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ โดยสายการบิน AIR BUSAN (BX) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารติดแท็กกระเป๋า
22.20 น. นำท่านเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR BUSAN (BX) เที่ยวบินที่ BX748

06.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
อินชอน มีความสำคัญหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ มีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมากมาย ตะลุยชิมอาหาร CHINA TOWN เต็มไปด้วยร้านอาหารจีน ที่มีทั้งร้านอาหาร ทั้งขนมให้เลือกมากมาย รวมทั้งทั้งคาเฟ่น่ารักๆ มีจุดเช็คอินมากมาย และ เดินชิลๆ FAIRYTALE VILLAGE หรือ หมู่บ้านนิยาย บ้างก็เรียก หมู่บ้านสีรุ้งเพราะทุกตรอกซอกซอยทาสีตัวอาคารสีสันสดใส มีตัวการ์ตูนน่ารัก และมีร้านค้ามากมาย รวมไปถึงคาเฟ่สุดชิค สไตล์เกาหลี

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) เมนู พูแดจีแก (BUDAEJJIGAE) หรือมาม่าหม้อไฟสไตล์เกาหลี

พิพิธภัณฑ์มีเดียอาร์ตสุดอลังการ INSPIRE MEDIA ART (ค่าทัวร์รวมค่าเข้าชม) ผลงานศิลปะระดับโลก ที่รวมศิลปะกับเทคโนโลยีดิจิทัลสุดล้ำ ทำให้เกิดภาพ แสงสี ตระการตา หากถ่ายภาพหรืออัดคลิปออก มาต้องถูกใจแน่นอน
ที่เที่ยวถ่ายรูปสุดชิคแห่งใหม่ Suwon Starfield Library ห้องสมุดที่ได้รับความสนใจอย่างมากเพราะถือเป็นครั้งแรกที่มีการสร้างห้องสมุดในห้างสรรพสินค้าและเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ มีการออกแบบและตกแต่งได้อย่างอลังการสวยงามแปลกตามาก มีหนังสือทั้งหมดประมาณ 500,000 เล่ม เป็นคอลเล็กชันหนังสือขนาดใหญ่ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) เมนู บูลโกกิ (Bulgogi)
ที่พัก : GIMPO L’ART HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน*กรณีที่พักใน โซล ไม่สามารถพักได้ อาจจะเปลี่ยนเป็นเมืองใกล้เคียง (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)
สู่แหล่งช้อปปิ้งที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี(COSMETIC CENTER) เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ท่านได้เลือกซื้อในราคาพิเศษ ชมพิพิธภัณฑ์สาหร่าย (Seaweed Museum) เรียนรู้การทำสาหร่ายของชาวเกาหลีและประวัติความเป็นมา จากนั้นเรียนรู้วิธีการทำข้าวห่อสาหร่าย หรือคิมบับ (KIMBAP) อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทานกันอย่างแผ่หลาย โดยการนำข้าวสุก และส่วนผสมอื่นๆ หลากชนิด เช่น แตงกวา แครอท ผักโขม ไข่เจียว ปูอัด แฮม เป็นต้น แล้วแต่วัตถุดิบที่ท่านสะดวก วางบนแผ่นสาหร่ายแล้วม้วนเป็นแท่งยาวๆ แล้วก็หั่นออกเป็นชิ้นพอดีคำ สุดเก๋สวม ชุดฮันบก (Hanbok) ซึ่งเป็นชุดประจำชาติของประเทศเกาหลีใต้ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเพื่อไปอวดคนทางบ้าน
เที่ยง  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4) เมนูพิเศษ!! BBQ ปิ้งย่างเกาหลี.

สถานที่ใหม่ต้องห้ามพลาด ถ่ายภาพด้านนอก DIOR POP-UP STORE แฟชั่นทันสมัย ตัวตึกสง่างาม ที่ถูกออกแบบอย่างจัดเต็มมาทั้งในแง่ความยิ่งใหญ่ หรูหราและอลังการ
(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มหรือสินค้าภายใน และไม่รับจองคิว หรือ ต่อคิวเพื่อเข้าชม DIOR POP-UP STORE)
คนเกาหลีเองยังเรียกที่นี่ว่า Hot Place ถนน SEONGSU-DONG หรือ ย่านซองซู ย่านสุดป๊อปบนถนนสุดชิค มีทั้งร้านเด็ดร้านดัง เหล่าสายถ่ายภาพ ก็ชอบเพราะตึกอาคารตกแต่งสวยงาม หรือ สายเดินเล่นชิลๆ ก็มีค่าเฟ่ให้ดื่มด่ำในรสชาติ หรือสายแฟชั่น ตามเก็บป๊อปอัพสโตร์และอีเวนต์ลิมิเต็ดที่มีอยู่ทุกมุมถนน เช็คแฟชั่นโคเรียสไตล์เก็บไอเท็มของหายากที่ ย่านฮงแด (Hongdae) เป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย มีร้านกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจำหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆ ก็ยังไม่แพงอีกด้วย

เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
ที่พัก : GIMPO L’ART HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน*กรณีที่พักใน โซล ไม่สามารถพักได้ อาจจะเปลี่ยนเป็นเมืองใกล้เคียง (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5)
ช้อปปิ้ง ศูนย์โสมรัฐบาล (Ginseng center) ซึ่งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบำรุงร่างกายให้ท่านซื้อเป็นของฝาก ช้อปปิ้งต่อศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine) เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6) เมนูพิเศษ!! Shabu Shabu สไตล์เกาหลี

เที่ยวชม พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าชุด Hunbok) เป็นพระราชวังหลวง รวมถึงเป็นศูนย์กลางการปกครองของประเทศ ที่นี่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาพระราชวังทั้งห้าแห่ง ที่สร้างขึ้นโดยราชวงศ์โชซ็อน เดิมทีพระราชวังมีอาคารและตำหนักต่างๆ มากกว่า 200 หลัง แต่ถูกทำลายลงในช่วงสงครามอิมจิน ปัจจุบันมีอาคารประมาณ 10 หลังที่ได้รับการบูรณะ (พระราชวังเคียงบกกุงปิดทุกวันอังคาร)

ย้อนรอยอดีตกลับไปยังสมัยโชซอนหมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก (BUKCHEON HANOK VILLAGE) หมู่บ้านแห่งนี้ยังรักษาความสวยงามของหมู่บ้านโบราณดั้งเดิมเอาไว้และมีชื่อเสียงมากที่สุด ปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ซึ่งบ้านฮันอกหลายหลังในหมู่บ้านได้ถูกดัดแปลงให้เป็นศูนย์วัฒนธรรม ร้านอาหารมากมาย ที่นี่มุมถ่ายรูปชิคๆ ที่พลาดไม่ได้
ช้อปปิ้งที่แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี (Duty Free) ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา, แว่นตา, เครื่องสำอาง, กระเป๋า, กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่ ไปลุยช้อปปิ้งกันต่อย่านเมียงดง (Myeongdong) เลือกสินค้าเทรนด์แฟชั่นล่าสุดของเกาหลีได้ที่นี่โดยเฉพาะสินค้าวัยรุ่นเช่นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ ของแบรนด์เนมชั้นนำต่างๆ เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เครื่องสำอางเช่น ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ
เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
ที่พัก : GIMPO L’ART HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน*กรณีที่พักใน โซล ไม่สามารถพักได้ อาจจะเปลี่ยนเป็นเมืองใกล้เคียง (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่7)
ช้อปปิ้ง ศูนย์สมุนไพร (Hogaenamu Herb) รวมเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณ ช่วยขับสารพิษตกค้างต่างๆ ออกจากตับอย่างปลอดภัยเนื่องจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ มีขายเฉพาะในประเทศเกาหลีเท่านั้น ช้อปปิ้งร้านพลอยอเมทิสต์ (Amethyst) อัญมณีตระกูลควอตส์ที่สีม่วง หรือที่เรียกกันว่า พลอยสีดอกตะแบก เป็นสัญลักษณ์ของความจริงใจและความมั่นคงทางจิตใจ และยังได้รับความนิยมในกลุ่มทางศาสนาเพราะเชื่อว่าช่วยดลบันดาลให้เกิดความเที่ยงธรรมแก่ผู้ปฏิบัติ
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่8) ข้าวยำเกาหลี บิบิมบับ (Bibimbap)

เอาท์เล็ตขนาดใหญ่Hyundai Premium Outlet ที่มีแบรนด์ดีไซเนอร์มากมาย และแบรนด์ยอดนิยมที่ถูกรวบรวมไว้ที่นี่ มีสินค้าให้เลือกมากมายรวมถึงเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ และสินค้าสำหรับใช้ในครัวเรือน แวะละลายเงินวอนต่อที่ Local Super Market โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช็อคโก้พาย น้ำจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
17.15 น. เดินทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR BUSAN (BX) เที่ยวบินที่ BX747
21.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์เกาหลี