HKG-HX-T004

ทัวร์ฮ่องกง ครบ จบ ที่ฮ่องกง 2D1N (HX)

ราคาเริ่มต้น 16,599 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: HONGKONG AIRLINES

ไหว้พระ ขอโชคลาภ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์

วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  รีพัสล์ เบย์

ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย ชมแสงสีเสียง SYMPHONY OF LIGHT

วันที่เดินทาง

ม.ค. 66 – มี.ค. 66

ทัวร์ฮ่องกง

 

วันแรก              สนามบินสุวรรณภูมิ  – สนามบินเช็กแลปก๊อก (ประเทศฮ่องกง) – หาดรีพัสล์ เบย์ – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย – ชมโชว์แสงสีเสียง SYMPHONY OF LIGHT 

23.00 น.         คณะพร้อมกัน  ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ K  สายการบิน HONG KONG AIRLINE (HX) มีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง

02.00 น.         ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINE เที่ยวบินที่ HX780

เที่ยวบินและเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้กำหนด

05.50 น.         เดินทางถึง สนามบินเช็กแลปก๊อก (CHEK LAP KOK) ฮ่องกง เมื่อเดินทางถึงสนามบินฮ่องกง ทางเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจคัดกรอง RT-PCR TEST ตามนโยบาย และมาตรการจำกัดในสถานการณ์ COVID-19 จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง, ศุลกากรและรับสัมภาระเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นประเทศฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) กรุณาปรับนาฬิกาให้ตรงตามเวลาท้องถิ่น เพื่อสะดวกในการนัดหมาย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทาง

นำท่านเดินทางสู่ หาดรีพัสล์ เบย์ เป็นที่ตั้งของวัดเจ้าแม่กวนอิม หนึ่งในเทพที่ชาวฮ่องกงให้ความเคารพนับถืออย่างมาก ไม่ว่าจะขอพรสิ่งใดก็จะสมความปรารถนาทั้งสิ้น เริ่มต้นด้วยการ เดินเข้าวัดด้วยเท้าซ้าย และออกด้วยเท้าขวา เป็นเคล็ดลับที่ชาวฮ่องกง และคนจีนบอกว่าคล้ายกับการเดินของเข็มนาฬิกา ก็จะทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้า และก่อนที่จะเดินเข้าวัดให้แวะเสริมดวงแห่งโชคลาภได้ด้วยการลูบลูกแก้วในปากสิงโตด้านหน้าวัด เพื่อให้มีแต่ความโชคดี

หลังจากนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม แล้ว นำท่านไหว้สักการะ เทพแห่งโชคลาภ หรือ เทพไฉ่ซิงเอี้ย หรือ บางคนเรียกว่า เจ้าแม่ทับทิม  รูปปั้นเจ้าแม่ทับทิม ถือเป็นเทพแห่งโชคลาภ ที่คอยปกปักษ์รักษาท้องทะเล ผู้ที่มาที่นี่ มักจะใช้มือลูบจากเคราลงมาถึงถุงเงินของ และกำมาใส่ในกระเป๋าของเรา เหมือนกับเป็นเคล็ดว่าให้หาเงินทองได้คล่อง เงินไม่รั่วไหล ถือเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่ว่า เงินทองไหลมาเทมาเข้ากระเป๋าเรา ถัดมา รูปปั้นไข่หิน ว่ากันว่าคนที่ยังไม่ได้แต่งงาน ถ้าไปลูบรูปปั้นนี้จะทำให้ได้แต่งงานกัน ส่วนคนที่แต่งงานแล้วจะมาขอพรเพื่อให้มีลูก ใกล้กันนั้นเป็น รูปปั้นเฒ่าประมงตกปลา มักมาขอพรเพื่อหวังได้กำไร ร่ำรวย ดั่งเฒ่าประมงตกปลา ที่จับปลาได้อยู่เต็มข้องเสมอ รูปปั้นแพะสามตะวันเบิกฟ้า เป็นสัญลักษณ์มงคลแทนความมั่งคั่ง โชคดี แพะสามตัวเป็นสัญลักษณ์แทนพระอาทิตย์สามดวง คือ พระอาทิตย์สีเขียว สีแดง และสีขาว หมายถึง อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ซึ่งแฝงความหมายว่า “ใต้หล้าทั่วแดนดิน ทุกสิ่งขอให้สมหวังสมปราถนา” รูปปั้นปลาแห่งความมั่งคั่ง ผู้คนมักนิยมโยนเหรียญใส่ปากปลา โดยเชื่อว่าหากโยนเข้าปากปลา พรที่ขอไปจะสัมฤทธิผล ปลาเป็นหนึ่งในสัตว์มงคลของชาวจีน โดยเฉพาะปลาหลีฮื้อ ซึ่งมีความหมายว่า “ไม่ว่าชีวิตเราจะทำอะไรก็ตามจะมีแต่ความสำเร็จ”

หลังจากนมัสการขอพรจากเทพเจ้าและรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว บริเวณหน้าขององค์เจ้าแม่ทับทิม จะมีวงกลมอยู่วงหนึ่งบนพื้น ให้เดินวนรอบๆวงกลมนั้น เมื่อเดินครบรอบแล้วให้ก้าวออกมา ซึ่งจะหมายความว่าเราได้นำสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกาย และจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้น

จากนั้น            ให้ท่าน เดินข้ามสะพานศักดิ์สิทธิ์เพื่อต่ออายุ ทำให้อายุจะยืนยาว สะพานต่ออายุ ตั้งอยู่ตรงบริเวณริมชายหาด ทาสีแดง สามารถสังเกตุเห็นได้อย่างชัดเจน เชื่อกันว่า หากท่านเดินข้ามสะพานแห่งนี้ไปแล้วจะทำให้เราอายุยืนไปอีก 3 ปี ให้เดินผ่านไปแล้วอ้อมกลับมาอีกทางหนึ่ง ห้ามไม่ให้เดินย้อนกลับ เพราะว่าจะทำให้เราอายุสั้นลงไป 3 ปี แล้วเดินไปด้านหน้าของวัด เพื่อไปลูบๆ คลำๆ ที่ลูกแก้วสารพัดนึกที่ลิ้นมังกร และอธิฐานเพื่อสิ่งที่ต้องการ จะทำให้สมความปรารถนาทุกประการ

จากนั้น            นำท่านเดินทางสู่ วัดหว่องไทซิน (WONG TAI SIN TEMPLE) หรืออีกชื่อว่า วัดหวังต้าเซียน เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีชื่อเสียงของฮ่องกง ด้วยอาคารของวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม รวมทั้งซุ้มประตูทางเข้าที่ยิ่งใหญ่อลังการ ได้รับอิทธิพลมาจาก ลัทธิเต๋า ศาสนาพุทธ และลัทธิขงจื้อ ผู้คนมักเดินทางมากราบไหว้ เพราะมีความเชื่อว่าพระหวังต้าเซียนนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ ขอพรสิ่งใดก็จะสมปรารถนาทุกประการ จึงทำให้วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมา พระหวังต้าเซียน หรือที่รู้จักกันในชื่อ ฮวงชูปิง (HUANG CHU-PING) เกิดในช่วงประมาณศตวรรษที่ 4 เดินทางจากเมืองจีนมาเผื่อแผ่ศาสนาในฮ่องกง และสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมา อีกหนึ่งไฮไลท์ความศักดิ์สิทธิ์ของวัดหวังต้าเซียนคือ ห้อง “ไทซิวตี่” หรือ “ไท่โส่ยเอี้ย” ที่อยู่ข้างๆวิหารหลัก ภายในห้องเต็มไปด้วยรูปเคารพของเหล่าพระและทวยเทพตามปีนักษัตรจีน โดยมีการจัดแต่งที่มากไปด้วยสีสัน ดูงดงามตระการตา ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของชาวฮ่องกงว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของวัดหวังต้าเซียน

วัดนี้คนนิยมมาขอพรกับเทพเจ้าด้ายแดง “เทพเจ้าหยุคโหลว” หรือที่รู้จักกันในนามเทพเจ้าแห่งจันทรา หรือผู้เฒ่าแห่งดวงจันทร์ (THE OLD MAN FROM THE MOON) ที่โด่งดังเรื่องการขอเนื้อคู่ สำหรับคนโสดที่อยากมีคู่ บริเวณรูปปั้น เทพเจ้าแห่งจันทรา เชื่อกันว่า เป็นเทพที่ดลบัลดาลให้สมหวังในเรื่องความรัก ด้านข้างมีรูปปั้นเจ้าบ่าวและเจ้าสาวที่นักท่องเที่ยวนิยมมาผูกด้ายแดง เพื่อขอให้พบกับคู่ครองหรือมีความรักที่มั่นคงและยืนยาว

 

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้นนำท่านอิสระ ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย เป็นสวรรค์ของนักช้อป ที่นี่มีร้านค้าแบรนด์เนม แผงขายของ และร้านบูติกที่ไม่ซ้ำแบบใครเรียงรายสุดลูกหูลูกตา ลูกค้าสามารถเดินเล่นแถว ถนนนาธาน หรือที่คนท้องถิ่นเรียกว่า “โกลเด้นไมล์”  สัมผัสบรรยากาศ ร้านเสื้อผ้า ร้านอาหาร และร้านขายเครื่องประดับ ใกล้ๆ บริเวณนี้จะมีห้างสรรพสินค้ามากมาย เช่น ห้าง THE ONE, ห้าง ISQUARE นอกจากนี้ยังมี HARBOUR CITY ศูนย์การค้ายักษ์ใหญ่ของฮ่องกง ซึ่งมีร้านค้ากว่า 450 ร้าน ทางด้านตะวันออก จะมีบาร์ และร้านอาหารริมน้ำ สถานที่เดินเล่นบริเวณใกล้ๆ TSIM SHA TSUI เริ่มต้นจากหอนาฬิกาสมัยอาณานิคม แถวนี้มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งสำหรับการชมเส้นขอบฟ้าตามแนวท่าเรือของเกาะฮ่องกง คุณจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพในมุมกว้างของท่าเรืออีกด้วย

 อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาในการช้อปปิ้งของท่าน

จากนั้น           เวลาประมาณ 20.00 น. นำท่านชมการแสดง โชว์แสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ SYMPHONY OF LIGHT ที่ริมอ่าววิคตอเรีย ซึ่งจะมองเห็นตึกสูงระฟ้ากว่า 40 ตึกทั้งฝั่งฮ่องกงและเกาลูน เป็นการจัดแสดงที่ละลานตาไปด้วย แสงไฟเลเซอร์, ไฟ LED และแสงหลากสีสันสวยงาม ประกอบเสียงดนตรีที่มีชีวิตชีวา โดยในปี ค.ศ. 2017 SYMPHONY OF LIGHT ได้เปลี่ยนดนตรีประกอบใหม่ ให้เป็นซิมโฟนีที่แท้จริง ในสไตล์ที่ยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด ทิศตะวันออกพบทิศตะวันตก (EAST MEETS WEST) โดยใช้วงดุริยางค์ฟิวชั่นฮอลล์ ที่เต็มไปด้วยความสดใสและร่วมสมัย ผสมผสานร่วมกับขลุ่ยจีนและเครื่องสายแบบดั้งเดิม

ที่พัก  O HOTEL หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่สอง     วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – CITY GATE OUTLET – **OPTIONAL TOUR** นั่งกระเช้า สักการะพระใหญ่นองปิง – **OPTIONAL TOUR** สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง – สนามบิน

 เช้า                รับประทานอาหารเช้า (เมนู ติ่มซำ)

 ** นักท่องเที่ยวต้องตรวจ RAPIT-TEST ที่โรงแรม ก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว **

นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว (CHE KUNG TEMPLE) เป็นที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ เรื่องของกังหันลมที่พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต เชื่อว่าการหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ ทำให้วัดนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วัดกังหันลม เดิมทีวัดนี้เป็นวัดเล็กๆ ที่เก่าแก่และได้อนุรักษ์ไว้เป็นโบราณสถาน อยู่ทางด้านหลังของเรือนใหม่ ส่วนเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงท่านแชกง นักรบผู้ซึ่งปกป้องจักรพรรดิราชองค์สุดท้ายแห่งวงค์ซ่ง

เมื่อเข้ามาภายในวัดแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ของทางวัดจำหน่ายธูป และเครื่องบูชาต่างๆ เมื่อได้ธูปแล้วก็นำไปให้เจ้าหน้าที่จุดธูปที่ลานกว้าง เขียนชื่อที่อยู่ในใบสะเดาะเคราะห์ ทำให้เกิดสิริมงคล ปัดเป่าเรื่องร้ายๆ ออกไป วิธีการคาราวะ และขอพร คือให้หันหน้าออกจากวัด กล่าวแจ้งฟ้าดินก่อน โดยบอกชื่อ ที่อยู่ อายุ และวัตถุประสงค์ที่มาทำบุญที่วัดในครั้งนี้ จากนั้นก็นำธุป 3 ดอก ไปปักทุกกระถาง

 

จากนั้น        นำท่านชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง โดยการย่อส่วนใบพัดของกังหันวัดแชกงมาทำเป็นเครื่องประดับ เช่น จี้ แหวน กำไล เพื่อทำให้เป็นเครื่องประดับติดตัว ในการส่งเสริมดวงชะตาและเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย

จากนั้น        นำท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยก เช่น กำไลหยก หรือสัตว์นำโชคอย่างปี่เสี่ยะ อิสระให้ได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกนำโชคแด่ตัวเอง

อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

จากนั้น        ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ CITYGATE OUTLET เป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำ แห่งแรกในประเทศฮ่องกง ซึ่งมีสินค้าต่างประเทศกว่า 80 แบรนด์ดัง ในหลากหลายประเภทของสินค้า ได้แก่ สินค้าแฟชั่น, กีฬา, ความงาม, เสื้อผ้า, ของเด็กเล่น และของใช้ภายในบ้าน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสปา, ร้านอาหารอาหารเอเชีย และอาหารนานาชาติ, และโรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

OPTION TOUR  HILIGHT!! นั่งกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่ พระพุทธรูปปางสมาธิที่ใหญ่ที่สุดในโลก กระเช้านองปิงที่ใช้ขึ้นมาด้านบนมีให้เลือก 2 แบบ คือ กระเช้านองปิงแบบธรรมดา และกระเช้านองปิงแบบคริสตัล ซึ่งทั้งสองแบบเหมือนกันตรงที่จะได้มองเห็นวิวทิวทัศน์ของเกาะลันเตา ฮ่องกงแบบ 360 องศา แต่กระเช้านองปิงแบบคริสตัลนั้นจะพิเศษตรงที่พื้นเป็นกระจกใส ทำให้มองเห็นภาพเบื้องล่างได้อีกด้วย ทั้งสวยและหวาดเสียวไปพร้อมๆกัน หลังจากขึ้นมาถึงด้านบนแล้วท่านจะพบกับ “หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง” ที่เต็มไปด้วยร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกจำนวนมากให้เพื่อนๆ ได้เลือกซื้อเลือกหากัน พอเดินมาจนสุดทางของหมู่บ้านแล้วก็จะพบกับลานนองปิง มีซุ้มประตูทางเข้าขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมทางเหนือตามราชวงศ์ชิง อีกทั้งยังมีตะเกียงทรงดอกบัว 40 อัน รูปปั้นของแม่ทัพศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 12 นาย แทนราศีทั้ง 12 ราศี ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ปกป้องพระพุทธเจ้า อีกทั้งบริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของวัดโป่วหลิน ที่มีชื่อแปลเป็นไทยว่าวัดดอกบัวศักดิ์สิทธิ์ บริเวณตรงข้ามเป็นที่ประดิษฐานของพระใหญ่เทียนถาน โดยชาวฮ่องกงมีความเชื่อว่าหากใครได้มากราบไหว้พระใหญ่เทียนถานจะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง มีความสุข ประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้านอีกด้วย เมื่อมาถึงแล้วแนะนำให้ท่านเดินขึ้นบันไดไป 268 ขั้น และเมื่อเดินขึ้นไปแล้วนอกจากจะได้กราบไหว้พระใหญ่เทียนถานอย่างใกล้ชิดเพื่อความเป็นสิริมงคล ท่านยังได้ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามทั้งภูเขาและทะเลอีกด้วย

(ค่าใช้จ่ายในการนั่งกระเช้านองปิง ราคาท่านละประมาณ 355 HKD/ท่าน *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้* สามารถสอบถามและชำระเงินได้ที่หัวหน้าทัวร์)

(เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทางการของฮ่องกงยังไม่อนุญาตให้เข้าชม พระอารามโป่วหลิน ตัวฐานองค์พระใหญ่ และยังไม่สามารถเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุได้)

 OPTION TOUR  HILIGHT!! ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (HONG KONG DISNEYLAND) สวนสนุกชื่อดังของโลก มีทั้งเครื่องเล่น การแสดงโชว์ ขบวนพาเหรดของตัวการ์ตูนดีสนีย์ หากใครพาเด็กๆไปเที่ยวก็ไม่ควรพลาด เพราะเป็นเหมือนแดนมหัศจรรย์ของเด็กๆเลย ถ้าเข้าไปแล้วก็สามารถอยู่ได้ทั้งวัน ด้านในของฮ่องกงดีสนีย์แลนด์ จะแบ่งเครื่องเล่นออกทั้งหมด 7 โซนด้วยกัน คือ ADVENTURELAND, FANTASYLAND, GRIZZLY GULCH, MAIN STREET, U.S.A., MYSTIC POINT, TOMORROWLAND และ TOY STORY LAND

(ค่าใช้จ่ายในการเข้าสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง ราคาท่านละประมาณ 695 HKD/ท่าน *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้* สามารถสอบถามและชำระเงินได้ที่หัวหน้าทัวร์)

ถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 

21.10 น.         ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINE เที่ยวบินที่ HX779

23.10 น.         เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

ทัวร์ฮ่องกง