แพ็กเก็จกระบี่

Package กระบี่ เที่ยวกระบี่ 4 เกาะ โดยเรือ Speed Boat 1 วัน

ราคาเริ่มต้น 400 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: KBI-003 Tag:

สอบถามเพิ่มเติม

วันที่เดินทาง

วันนี้จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 2563

รายละเอียด
08.00-08.30 รถรับคณะ ตามโรงแรมต่างๆ ในเขตพื้นที่เมืองกระบี่ อ่าวนาง คลองม่วง ทับแขก เดินทางสู่ท่าเรือ บริการเครื่องดื่ม ขนมไทย บริเวณท่าเรือ
09.00 ลงเรือ Speed Boat ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ เดินทางมุ่งหน้าท่องทะเลกระบี่
(ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) บนเรือบริการน้ำดื่ม
09.00-14.00 เที่ยวชมทะเลกระบี่ 4 เกาะ

จุดที่ 1
ไร่เลย์
นำท่านสู่ หาดถ้ำพระนาง ชายหาดที่สวยงามระดับโลก ติดอันดับ 1 ใน 10 ด้านความสวยงาม นำชม’ถ้ำพระนาง ถ้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวเรือ กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล อ่าวไร่เลย์ ตะวันออก สถานที่ปีนผาระดับโลก ชมนักปีนผาที่มาจากทั่วโลก ที่มาทดสอบความสวยงามของหน้าผาหินปูนแห่งนี้

จุดที่ 2
Tup Island
นำท่านชม ทะเลแหวก Unseen in Thailand สันทรายที่เชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทับและเกาะหม้อ เกิดขึ้นได้ทุกวัน นำท่านเดินทางบนสันทรายซึ่งเปรียบว่าท่านได้เดินอยู่กลางท้องทะเล

จุดที่ 3 เกาะไก่
ถ่ายรูป เกาะไก่ เกาะหินปูนกลางทะเลที่ถูกทั้งลมและฝน กัดกล่อนเป็นเขารูปร่างเหมื่อน หัวไก่ เชิญทุกท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย นำท่านสู่ เกาะสี่ เกาะหินปูนกลางทะเล เชิญทุกท่านดำน้ำดูปะการังที่สวยงาม ชมฝูงปลาเสือที่มีมากมาย ปลานกแก้ว ชมดอกไม้ทะเลและ ปลาการ์ตูน ที่มีมากมาย
จุดที่ 4 เกาะปอดะ
นำท่านขึ้น เกาะปอดะ บริการ อาหารกลางวันแบบปิกนิก ท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสน สบายๆ ด้วยเสียงคลื่นและสายลมที่พัด ให้ทุกท่านได้ผ่อนคลาย ให้ทุกท่านได้ผ่อนคลาย หลังอาหารเชิญทุกท่านเล่นน้ำตามอัธยาศัย
14.00 เดินทางถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ