ทัวร์ภูเก็ต

Package Club Med Phuket 3D2N

ราคาเริ่มต้น 7,800 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: PKT-003 Tag:

แพ็กเกจที่พัก All Inclusive รวมอาหารและเครื่องดื่ม บริการแบบไม่อั้น

วันที่เดินทาง

5-9 เม.ย. 63, 15-29 มี.ค. 63, 14-30 เม.ย. 63, 05 พ.ค.-24 มิ.ย. 63, 29 ส.ค.-28 ก.ย. 63, 8-30 ต.ค. 63, 25 มิ.ย.-28 ส.ค. 63

X.XX น. ลูกค้าทำการเช็คอินด้วยตัวเอง ณ สนามบินดอนเมือง หรือ สนามบินสุวรรณภูมิ (ตามสายการบินที่ลูกค้าเลือก)
XX.XX น. ออกเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต โดยสายการบิน………… เที่ยวบิน…………
XX.XX น. ถึงสนามบินภูเก็ต รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นพบเจ้าหน้าที่รีสอร์ทตรงประตูทางออก ถือป้ายในนาม “CLUB MED PHUKET” นำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศชมเมืองภูเก็ต มนต์เสน่ห์เมืองอันดามัน (กรณีจองรถรับ-ส่ง) ตลอดการเดินทาง เมื่อถึง CLUB MED PHUKET เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับท่านด้วยน้ำดื่ม และผ้าเย็น จากนั้นเช็คอิน ณ เคาเตอร์รีสอร์ทและพักผ่อนตามอัธยาศัย ชมความงดงามของรีสอร์ทที่ได้รับการตกแต่งสวยงามและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีสไตล์การออกแบบที่สะท้อนถึง