Exiting South Africa OCT

ทัวร์แอฟริกา ซันซิตี้ – โจฮันเนสเบิร์ก – พรีทอเรีย – เคปทาวน์ 8 วัน 5 คืน (SQ)

ราคาเริ่มต้น 129,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: AFR-SQ-G008 Tag:
สายการบิน: logo-footer-singaporeairlines

ขอนำท่านสู่ดินแดนแห่งการผจญภัย “แอฟริกาใต้” ดินแดน ที่มากด้วยความหลากหลาย และความตื่นเต้น ท่องซาฟารีผจญกับผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง5 หรือ เดอะบิ๊กไฟ้ว์  ในแบบป่าเปิดที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งเที่ยวพรีทอเรีย เมืองหลวงแห่งประเทศที่มีดอกแจ็กคารันดาบานสวยที่สุดในโลก ชมแหลมกู้ดโฮป เที่ยวเกาะแมวน้ำ พักในโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว THE PALACE สถานที่รวมของความวิจิตรงดงาม และความยิ่งใหญ่อลังการ ชื่นชมกับความน่ารัก

น่าเอ็นดูของนกเพนกวินหลายร้อยตัวที่เมือง SIMON’S TOWN

วันที่เดินทาง

23 ต.ค. 67 – 30 ต.ค. 67, 7 ส.ค. 67 – 14 ส.ค. 67

ทัวร์แอฟริกา
วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์
18.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
21.15 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยเที่ยวบินที่ SQ719
วันที่สอง สิงคโปร์ – โจฮันเนสเบิร์ก – พริทอเรีย – ซันซิตี้
00.35 น. เดินทางถึงสิงคโปร์เพื่อเปลื่ยนเครื่องเดินทางต่อไปยังประเทศแฟริกาใต้
01.30 น. เดินทางโดยสายการสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ478 บินตรงสู่เมืองโจฮันเนสเบิร์กประเทศแอฟริกาใต้
06.10 น. เดินทางถึงเมืองโจฮันเนสเบิร์ก นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
นำท่านเดินทางสู่ เมืองพริทอเรีย เมืองแห่งดอกไม้สีม่วง “City of Jacarandas” ต้นแจกการันดา (Jacaranda) ที่มีดอกสีม่วงสดบานสะพรั่งดั่งเช่นซากุระของชาวญี่ปุ่น ซึ่งโดดเด่นและอาจถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมือง ** ช่วงที่ดอกแจกการันดาผลิดอกบานสะพรั่งทั่วทั้งเมืองจะอยู่ในช่วงเดือนก.ย. – ต.ค.ของทุกปี **
เมืองพริทอเรียยังเป็นเมืองหลวงด้านการบริหารของแอฟริกาใต้ โดยตั้งชื่อเมืองตามชื่อของแอนดีส์ พรีทอรีอัส (Andries Pretorius) วีรบุรุษของการต่อสู้รบระหว่างพวกบัวร์ (Boer) กับชนพื้นเมืองผิวดำ ภายในเมืองมีการจัดวางผังเมืองอย่างดี และสวยงามเป็นระเบียบ เดินทางถึง เมืองพริทอเรีย จากนั้นนาท่านเที่ยวชมสถานที่สาคัญของเมือง บริเวณจัตุรัสกลางเมือง (CHURCH SQUARE) ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พอล ครูเกอร์ (Paul Kruger Monument) ประธานาธิบดีของรัฐอิสระชาวบัวร์ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ชาวบัวร์มาชุมนุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการปกครอง และรับรู้ข่าวสารบ้านเมืองกัน ผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี (UNION BUILDING) ที่ทาการของรัฐบาลที่ใหญ่โตมโหฬารราวกับพระราชวัง จนติดอันดับว่าเป็นทาเนียบประธานาธิบดีที่สวยที่สุดในโลก ผ่านชมอนุสาวรีย์วูร์เทรคเกอร์ (VOORTREKKER MONUMENT) ศูนย์รวมจิตใจของชนผิวขาวเชื้อสายดั้งเดิมของชาวบัวร์ อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงการเดินทางอพยพของพวกบัวร์จากปลาย แหลมของทวีปเข้าสู่ใจกลางประเทศแอฟริกาใต้และร่วมฉลองครบรอบ 100 ปีของการสู้รบกับชาวพื้นเมือง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ซันซิตี้ หรือ The Lost City เมืองลับแลแห่งหุบเขาแสงตะวัน เป็นเมืองที่ถูกเนรมิตขึ้นจากความคิดของอภิมหาเศรษฐีที่ชื่อว่า ซอล เคิร์ซเนอร์ (sol Kerzner) ที่ลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาลถึง 28,000 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้างนาน 18 ปี และความพยายามอีกล้นเหลือในการเนรมิตผืนดินอันว่างเปล่า และแห้งแล้งในแคว้น Bophuthatswana กลางอัฟริกาใต้ให้กลายเป็นเมืองแห่งความสำราญบันเทิงทุกรูปแบบ บริเวณที่ตั้งของซันซิตี้นี้ คือ ซอล เคิร์ซเนอร์ ก็ได้มาเป็นผู้บันดาลความฝันในอดีตให้กลับกลายมาเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม โดยการเริ่มสร้าง
โรงแรมไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่ โรงแรมเดอะซันซิตี้ (Sun City Hotel) โรงแรมเดอะคาบานาส (The Cabanas) โรงแรมเดอะคาสเคทส์ (The Cascades) จนในปี ค.ศ. 1992 เขาก็ได้สร้างโรงแรมที่หรูราคาแพงที่สุดในบรรดาโรงแรมทั้งหลายที่ได้กล่าวมานามว่า เดอะพาเลซ (The Palace or The Palace of The Lost City) ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมอัฟริกา และตกแต่งภายในสไตล์
อัฟริกา ที่ตั้งในเขตรัฐอิสระ Bouphuthatswana
นำท่านเข้าเช็คอินที่โรงแรม เดอะพาเลซ โรงแรมที่หรูหราและใหญ่ที่สุดในแอฟริกา
พักที่โรงแรมสุดหรูระดับ 5 ดาว ++ ( THE PALACE OF THE LOST CITY) หรือเทียบเท่า
ที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟริกัน และตกแต่งภายในในสไตล์แอฟริกัน
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม
หลังอาหารให้ท่านได้เสี่ยงโชคกับเกมส์การพนันนานาชนิด ในสถานคาสิโนของโรงแรม
วันที่สาม ซันซิตี้ – GAMES DRIVE พิลาเนสเบิร์กซาฟารีตามล่าหา Big Five – ซันซิตี้
05.30 น. นำท่านเดินทางสู่ แหล่งสงวนพันธุ์สัตว์ป่า พิลาเนสเบิร์ก ให้ท่านทำกิจกรรมส่องสัตว์ (GAME DRIVE) นำท่านสู่ ดินแดนแห่งซาฟารี สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทายความมันส์ และเพลิดเพลินกับ การนั่งรถเปิดประทุนส่องสัตว์ เพื่อค้นหา BIG 5 สัตว์ป่ายิ่งใหญ่ และเป็นสัญลักษณ์ของแอฟริกใต้ นั้นก็คือ สิงโตเสือ, แรด, ควายป่า และช้างป่า ท่ามกลางป่าซาฟารีในประเทศแอฟริกาใต้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินสนุกสนานกับการส่องสัตว์ พร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึก จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
อิสระให้ท่านพักผ่อนในบริเวณโรงแรมของเครือ Sun International ณ อาณาจักรอลังการดาวล้านดวง
แห่งนี้ซึ่งว่ากันว่าเดินทั้งวันก็ไม่ทั่ว สำหรับการพักผ่อน มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ และทะเลน้ำจืดเทียม
ขนาดใหญ่ยักษ์ที่เรียกว่า Valley of Wave มีลักษณะเหมือนทะเลจริง ๆ แวดล้อมด้วยขุนเขาหรือ
ต้นไม้ที่จัดตกแต่งอย่างเป็นระเบียบสวยงาม ใกล้ ๆ กันคือ สะพานแห่งกาลเวลา Bridge of Time สอง
ข้างสะพานมีช้างแกะสลักเรียงรายอยู่สะพานนี้เชื่อมต่อกับกองหินมหึมา ที่เชื่อว่าเป็น The Lost City ที่สูญหายไป และเพื่อเป็นการตอกย้ำระลึกถึงความทรงจำ เขาเลยสร้างสะพานแห่งนี้ขึ้น ทุกๆหนึ่ง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคารใน THE SUN CITY

ชั่วโมงสะพานจะถูกเขย่าเสมือนแผ่นดินไหว นอกเหนือ จากนี้ยังมีสนามกอล์ฟระดับมาตรฐานโลก ที่ใช้เป็นสถานที่นัดแข่งขันกอล์ฟนัดสำคัญ ๆ มาหลายต่อหลายครั้งแล้ว ออกแบบโดยนักกอล์ฟชื่อดังของโลก Gary Player คือ Gary Player Golf Course และ Sun City Golf Course โรงภาพยนตร์ ร้านค้า ดิสโก้เธค คาสิโนที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้เมืองนี้ไม่เคยหลับใหล สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ที่รวบรวมพันธ์ไม้จากทั่วโลกเอาไว้ พร้อมน้ำตก และธารน้ำไหลรินเอื่อย ๆ ที่สร้างความสดชื่นสบาย ๆ อย่างบอกไม่ถูก บางสถานที่และกิจกรรมบางประเภทถูกสงวนไว้สำหรับแขกที่มาพัก The Palace เท่านั้น ให้ท่านได้สัมผัสกับความอลังการของโรงแรมเดอะพาเลซที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในโลกกับทุนสร้างถึงกว่า 7,000 ล้านบาท ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับความงดงามตระการตาของโรงแรม และบริเวณรอบโรงแรม
19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่โรงแรมสุดหรูระดับ 5 ดาว ++ ( THE PALACE OF THE LOST CITY) หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ซันซิตี้- OPTION BALLOON – โจฮันเนสเบิร์ก – เคปทาวน์
เช้าตรู่ ท่านที่เลือกซื้อบอลลูน (OPTION) ออกเดินทางแต่เช้าตรู่ เพื่อให้ท่านขึ้นบอลลูนชมวิวทัศน์ยามเช้า ให้ท่านประทับใจมิรู้ลืมไปกับ HOT AIR BALLOON ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศยามเช้าบนน่านฟ้าของแอฟริกาใต้ ยังจะได้เห็นชีวิตของเหล่าสัตว์ต่างๆ อีกด้วย ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การขึ้นบอลลูน ส่วนมากนิยมกันตอนเช้าตรู่และตอนเย็นเพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตก การขึ้นบอลลูน ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์การท่องเที่ยว ที่ไม่ควรพลาดจะได้ทั้งความทรงจำและภาพความประทับใจดีๆกลับไป ปิดท้ายกิจกรรมด้วยจิบไวน์และรับใบ Certificate (หมายเหตุ: การขึ้นบอลลูนนั้นจะขึ้นได้ในสภาพอากาศที่ไม่แปรปรวน)

***ค่าขึ้นบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ประมาณท่านละ USD 440-480 ต่อ 1 ท่าน
***หากท่านสนใจ สามารถสอบถามราคาได้จากหัวหน้าทัวร์ ก่อนชำระเงิน ***

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
10.00 น. นำท่านเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม และนำท่านเดินทางสู่เมืองโจฮันเนสเบิร์ก
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร CARNIVORE
นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สู่เมืองเคปทาวน์
…….. น. ออกเดินทางสู่ เมืองเคปทาวน์ เที่ยวบินที่…….
…….. น. เดินทาง ถึงเมืองเคปทาวน์
เมืองเคปทาวน์ เมืองที่ตั้งอยู่ในแหลมทางใต้สุดของประเทศ เป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศ และยังมีแหลมต่างๆที่มีชื่อเสียงและรู้จักกันดีเช่น แหลมกู๊ดโฮป และแหลมอากุลฮาส ซึ่งตั้งอยู่ปลายใต้สุดของทวีปแอฟริกา เป็นจุดที่มหาสมุทรแอตแลนติค และมหาสมุทรอินเดียมาบรรจบกัน จึงทำให้มีอากาศแปรปรวน มักมีหมอกหนาทึบ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าพักที่โรงแรม CAPE TOWN RADISSON RED HOTEL, V&A WATERFRONT (4*) หรือ เทียบเท่า
วันที่ห้า เคปทาวน์ – เทเบิ้ลเม้าเท่น – ชิมไวน์ที่ไร่ Groot Constantia – ช้อปปิ้ง
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านขึ้นสู่ยอดเขา เทเบิ้ลเม้าเท่น (Table Mountain) โดยรถกระเช้าลอยฟ้า เพื่อชมความงดงามของเมืองเคปทาวน์จากยอดเขาสูงสุดของเมือง เทเบิ้ลเม้าเท่น เป็นภูเขาสูงยอดตัดตรงเหมือนกับโต๊ะ นำท่านขึ้นสู้ด้านบน ซึ่งมีเส้นทางเดินลัดเลาะไปตามแนวขอบเขา เพื่อให้ท่านได้ชมวิวรอบด้านได้อย่างชัดเจน บนเขานี้มีสุตว์ชนิดหนึ่ง หน้าตาน่ารักชื่อตัว แดสซี่ หรือกระต่ายหิน Rock Hyrax มีลักษณะผสมระหว่างกระต่ายกับกระรอก เป็นมิตรกับผู้มาเยือน จากยอดเขานี้เราจะเห็นภูเขาล้อมรอบหลายต่อหลายลูก ที่โดดเด่นคือ ไลอ้อนเฮด Lion Head ภูเขาที่มีลักษณะคล้ายหัวของสิงโต ในเวลาที่ดวงอาทิตย์ใกล้ตกภูเขาลูกนี้จะมีสีแดงสวยงามมาก
*** หมายเหตุ ในเดือนสิงหาคมกระเช้าขึ้นเทเบิ้ลเม้าเท่นจะปิดซ่อมแซมประจำปีหรือในเดือนอื่นๆหากมีลมแรง มีฝนตกหนักกระเช้าจะหยุดให้บริการเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ดังนั้นทางทัวร์จะนำท่านขึ้นไปชมวิวที่ Signal Hill แทน ***

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไร่ไวน์ Groot Constantia Wine Estate อีกหนึ่งไร่ไวน์ที่มีชื่อเสียงในเมืองเคปทาวน์ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์น้อยๆของดินแดนแห่งไวน์ ชมทัศนียภาพของไร่ไวน์อันงดงามและในวันที่อากาศสดใสจะสามารถเห็นวิวของเทือกเขาเทเบิ้ลเม้าท์เท่นได้อีกด้วย ซึ่งไร่ไวน์แห่งนี้มีพื้นที่กว้างใหญ่และยังให้ท่านสามารถชมวิธีการผลิตในไร่ไวน์ตามขั้นตอนและให้ท่านได้ชิมไวน์ นอกจากนี้ยังให้ท่านได้เลือกซื้อไวน์สายพันธ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ชาร์ดอนเนย์ เมร์โล เซมิลยอง และ ซีราส เพื่อเป็นของฝากคนทางบ้าน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ในไร่ไวน์
นำท่านชม “ฟาร์มนกกระจอกเทศ” ชมการสาธิตการเพาะเลี้ยงลูกนก การวางไข่ แล้วให้ท่านบันทึกภาพบนหลังนกกระจอกเทศกับฉากเบื้องหลังของ เทเบิ้ลเม้าเท่น ที่สวยงาม และเลือกชมสินค้าแปลกตาจากนกกระจอกเทศ เช่น เข็มขัด กระเป๋าหนัง หรือเปลือกไข่นกกระจอกเทศเพ้นท์สีสวยงาม
นำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่สุดในเมืองเคปทาวน์ VICTORIA & ALFRED WATERFRONT แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากที่สุด ซึ่งเป็นท่าเรือที่มีอายุเก่าแก่กว่า 140 ปี ชมความงามของสถาปัตยกรรมอันงดงามและพบกับร้านค้าต่าง ๆ มากมายกว่า 250 ร้านค้า ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น สินค้าหัตถกรรมและสินค้าพื้นเมืองมากมาย และแหล่งรวมร้านอาหารชั้นนำไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง หรือสินค้าแบรนด์ดัง จากทั่วทุกมุมโลก เพื่อให้ท่านเพลิดเพลินเลือกซื้อสินค้ากับร้านรวงต่าง มากมาย ทั้งภัตตาคาร ผับ ร้านอาหาร คาเฟ่ สินค้าพื้นเมือง Art & Craft รวมทั้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่มาจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ ARMANI, BURBERRY, GUCCI เป็นต้น และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวดังของสถานที่ต่าง ๆ เช่น อะแควเรี่ยมโลกใต้ทะเลสองมหาสมุทรหรือพิพิธภัณฑ์ทางทะเลแห่งแอฟริกาใต้ หรือชมประวัติความเป็นมาของเรือต่าง ๆ มากมายที่เดินทางมายังบริเวณแหลมกู้ดโฮปและหอนาฬิกาที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงประธานาธิบดีเนลสันแบนเดล่า อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการสำรวจราคาสินค้า เลือกชมและเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึก ของฝากตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายใน V&A WATERFRONT
นำท่านกลับที่พัก โรงแรม CAPE TOWN RADISSON RED HOTEL, V&A WATERFRONT (4*) หรือ เทียบเท่า
วันที่หก เคปเพนนินซูล่า – เกาะแมวน้ำ – ชายหาดโบลเดอร์ – แหลมกู๊ดโฮป
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านออกเดินทางจากโรงแรมเพื่อให้ท่านท่องเที่ยวตลอดทั้งวัน เริ่มที่ชมความงามของชายฝั่งบริเวณ เคปเพนนินซูล่า ลัดเลาะสู่ชายหาดที่สวยสะดุดตา Sea Point เรื่อยไปจนถีง Camps Bay บริเวณเทือกเขา Twelve Apostles หากอากาศเอื้ออำนวย นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือฮูทเบย์ (Hout Bay) เพื่อล่องเรือไปชมฝูงแมวน้ำจำนวนมากที่เกาะดุยเกอร์ ที่พากันมานอนอาบแดดรับความอบอุ่นจากแสงอาทิตย์อย่างมีความสุขกันตามธรรมชาติอยู่บริเวณเกาะซีล (Seal Island) ซึ่ง เป็นวิถีชีวิตน่ารักๆ อิริยาบทอันน่ามหัศจรรย์ของสัตว์โลกน่ารักอีกชนิดที่หาดูไม่ได้ในบ้านเรา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ลิ้มรสความอร่อยของกุ้งมังกร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไซม่อนส์ซึ่งเมืองนี้บ้านเรือนจะตั้งลดหลั่นกันอยู่ตามเนินเขาหันหน้าออกทะเล และเจ้าของบ้านส่วนใหญ่เป็นคนมี ฐานะดีทั้งนั้น นำท่านชมอาณาจักรนกเพนกวินตัว
จิ๋ว ให้ท่านชมความน่ารักของเพนกวินอย่างใกล้ชิด ที่หาดโบลเดอร์ เป็นนกเพนกวินพันธุ์ Jackass ซึ่งมีเท้าเป็นสีดำ และเป็น1ใน15ชนิด ที่มีอยู่ในโลกและใกล้จะสูญพันธุ์ ชมความน่ารักและชีวิตความเป็นอยู่ของนกเพนกวิน
นำท่านเดินทางเข้าสู่ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติแหลมกู๊ดโฮป (CAPE OF GOOD HOPE NATURE RESERVE) ปลายสุดของแหลมจะมีประภาคารขนาดใหญ่ ซึ่งท่านจะได้เห็นรอยตะเข็บระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแอตแลนติคที่มาบรรจบกันได้อย่างชัดเจนบนผิวน้ำที่แตกต่าง จากนั้นนำท่าน ขึ้นรถรางเพื่อไปชมทิวทัศน์อันสวยงามที่ CAPE POINT จุดเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแอตแลนติกตามความเชื่อของนักเดินทางเรือในอดีต ท่านจะได้ชมแหลมแห่งความหวัง CAPE OF GOOD HOPE ที่เป็นที่เลื่องลือทางประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่งการค้นพบเส้นทางการค้าจากโลกตะวันตกสู่โลกตะวันออก
จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเคปทาวน์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารไทย ณ ภัตตาคาร
นำท่านกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม CAPE TOWN RADISSON RED HOTEL, V&A WATERFRONT (4*) หรือ เทียบเท่า
วันที่เจ็ด เคปทาวน์– สิงคโปร์
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เคปทาวน์
10.40 น. เดินทางสู่สิงคโปร์โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ SQ479

วันที่แปด สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ.
06.10 น. ถึงสนามบินกรุงอะดิสอะบาบ่า เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน
09.30 น. เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เที่ยวบินที่ SQ708
11.00 น. เดินทางถึงสนามบินสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ.โดยสวัสดิภาพ..

ทัวร์แอฟริกา