เพรชบูรณ์

คักอีหลี… เพชรบูรณ์ เลย บึงกาฬ 3วัน 2คืน VAN

ราคาเริ่มต้น 3,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: PNB-VAN-001 Tag:
สายการบิน: Van

คักอีหลี… เพชรบูรณ์ เลย บึงกาฬ 3วัน 2คืน
“สุดคูลเขาค้อ สโลว์ไลฟ์เชียงคาน อลังการ! บึงกาฬ”
สุดสวย 3 สกายวอล์คแห่งอีสาน
พักเชียงคาน 1คืน บึงกาฬ 1คืน ราคาเริ่มต้น 3,999 บาท
เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศVIP เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 64

วันที่เดินทาง

12-14 เม.ย. 64, 23-25 เม.ย. 64, 2-4 พ.ค. 64, 13-15 เม.ย. 64, 2-4 เม.ย. 64, 9-11 เม.ย. 64, 14-16 เม.ย. 64, 16-18 เม.ย. 64, 30 เม.ย.-02 พ.ค. 64, 1-4 พ.ค. 64

วันแรก จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เวลา 05.00 น. – เขาค้อ – ไร่ B.N.Farm –
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว – Pino Latte คาเฟ่ – สกายวอล์คเชียงคาน (สกายวอล์คภูคกงิ้ว) –
ถนนคนเดินเชียงคาน  อาหารเที่ยง,เย็น

05.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความให้ทุกท่าน มีการพ่นยาฆ่าเชื้อในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้าและเจลแอลกอฮอล์ ออกเดินทางสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ5-6ชั่วโมง) อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตาม นำท่านเดินทางสู่ เขาค้อ เป็นชื่อเรียกรวมบริเวณเทือกเขาน้อยใหญ่ของเทือกเขาเพชรบูรณ์ มีจุดท่องเที่ยวหลายแห่งและพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งที่พัก ร้านอาหาร คาเฟ่วิวสวยๆมากมาย เดินทางสู่ ไร่ B.N.FARM มีทุ่งดอกไม้ (ตามฤดูกาล)ที่สวย บนเนินเขากว้างใหญ่ (รวมค่าเข้าชมสวนดอกไม้ 20 บาท) ไร่ บี.เอ็น. แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 โซนให้เที่ยวคือโซน The Front by B.N.Farm เป็นบริเวณทุ่งดอกไม้บนพื้นที่กว้างประมาณ 15 ไร่กว่าและอีกโซนคือโซน B.N.Farm ที่ทางเข้าเป็นอุโมงค์ต้นไผ่ มีสวนผลไม้&พันธุ์ไม้ต่างๆมากมาย และมีร้านค้าจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรทั้งสดและแปรรูป นอกจากนี้ยังมีร้านกาแฟ ชื่อร้านThe Front by B.N.Farm บริการชา กาแฟเครื่องดื่มขนม สามารถนั่งชิวๆชมวิวสวยๆได้ มีสนามหญ้ากว้างๆไว้ให้เดินเล่น ถ่ายรูปได้อิสระตามอัธยาศัย
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุผาซ่อนแก้ว หรือ นี้ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง เขาค้อ ที่เรียกว่า “ผาซ่อนแก้ว” เนื่องจากมีภูเขาสูงใหญ่ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม และบนยอดเขา มีถ้ำอยู่บนปลายยอดเขา มีชาวบ้านทางแดงหลายคน ได้เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้า และลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และต่างถือว่าเป็นสถานที่มงคล มีความศักดิ์สิทธิ์และเรียกตามๆ กันว่า ผาซ่อนแก้ว วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนี้เป็นสถานปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ให้ได้มาพักกายพักใจในที่ซึ่งรายล้อมไปด้วยหุบเขาที่แสนสงบเงียบในอากาศเย็นสบาย นอกจากยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่ง เพราะรอบๆ วัดตัวประดับประดาด้วยกระจกหลากสีสัน ไปจนกระทั่งถึงเจดีย์ ทำให้ความสวยงามของที่นี่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยียนอย่างไม่ขาดสาย นำท่านเดินทางสู่ พีโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ ร้านกาแฟสุดชิคแห่งเมืองเพชรบูรณ์ ร้านตกแต่งได้ทันสมัย สวยงามสไตล์โมเดิลและลอฟท์ มีมุมระเบียงที่สามารถชมวิวแบบพาโนราม่าได้อย่างสวยงาม นอกจากนี้มีกาแฟ เครื่องดื่ม ของท่านเล่นที่รสชาติอร่อยให้ชวนลอง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.เชียงคาน จ.เลย (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3ชั่วโมง)
นำท่านชม สกายวอล์คเชียงคาน (สกายวอล์คภูคกงิ้ว) แลนด์มาร์คแห่งใหม่เมืองเลย ให้ท่านได้ท่องเที่ยวสัมผัสความสวยงามและความเสียวจากมุมสูง มีความสูงกว่าระดับแม่น้ำโขง 80 เมตร หรือเท่ากับตึก 30 ชั้น มีทางเดินพื้นกระจก 2 เมตร ความยาว 80 เมตร มองเห็นแม่น้ำเหืองที่ไหลผ่านมาบรรจบแม่น้ำโขง ที่กั้นพรมแดนไทย-ลาว และให้ท่านได้กราบไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระใหญ่ภูคกงิ้ว เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร สูงกว่า 19 เมตร อยู่ใกล้บริเวณสกายวอล์คเชียงคาน
ค่ำ  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2)
นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินเชียงคาน อยู่บริเวณถนนสายล่าง ในตัวอำเภอเมืองเชียงคาน ซึ่งเป็นถนนที่เลียบไปกับแม่น้ำโขง หรือที่เรียกว่า “ถนนชายโขง” ถนนเส้นนี้มีเสน่ห์ที่บ้านเรือนไม้ในบรรยากาศเก่าๆที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดผู้คนให้มาเยือน ปัจจุบันจัดให้มีการปิดถนนทำเป็นถนนคนเดินเชียงคาน ในเย็นวันศุกร์ และวันเสาร์ ตั้งแต่หน้าวัดท่าครก(เชียงคานซอย20) เรื่อยไปจนถึงวัดศรีคุนเมือง(เชียงคานซอย6) ส่วนวันอื่นๆนั้นไม่ได้ปิดถนนอย่างเป็นทางการรถสามารถวิ่งได้ แต่จะเป็นการวิ่งรถแบบ one way และร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก ส่วนใหญ่เปิดให้บริการกันตามปกติ บนถนนคนเดินเชียงคาน จะเต็มไปด้วย ที่พัก รีสอร์ท โฮมสเตย์ จำนวนมากตลอดแนวถนน มีร้านอาหาร และร้านกาแฟน่ารักหลายร้านเปิดให้บริการ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ที่พักเชียงคาน ระดับ 3 ดาว
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)
วันที่สอง ตักบาตรข้าวเหนียว- แก่งคุดคู้ -หนองคาย – วัดผาตากเสื้อ Sky Walk – วัดหินหมากเป้ง
Sky Walk – วัดโพธิ์ชัย หลวงพ่อพระใส – วัดไทยโพนพิสัย – วัดอาฮง
 อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น

06.00 น. นำท่านร่วม ตักบาตรข้าวเหนียว เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง ของเมืองเชียงคาน ในยามเช้า นักท่องเที่ยวจะมานั่งรอใส่บาตร ข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานของวิถีชีวิตที่สงบ เรียบง่าย (ไม่รวมชุดใส่บาตร อิสระซื้อหน้างาน) อิสระให้ท่านเดิน สัมผัสวิถีชีวิตคนเชียงคานที่ ตลาดเช้าเชียงคาน

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)
นำท่านเดินทางสู่ แก่งคุดคู้ เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ขวางอยู่กลางลำน้ำโขง ตัวแก่งกว้างใหญ่เกือบจรด สองฝั่งแม่น้ำโขง มีกระแสน้ำไหลผ่าน ไปเพียงช่องแคบ ๆ ใกล้ฝั่งทะเลไทย ซึ่งกระแสน้ำเชี่ยวกราก เวลาที่เหมาะ ที่จะมาชมแห่งคุดคู้ที่สุด คือ เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นเวลาที่น้ำแห้ง สามารถมองเห็นเกาะแก่งต่าง ๆ ชัดเจนบริเวณแก่ง มีร้านอาหารและร้านจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้า มากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จ.หนองคาย (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3ชั่วโมง)

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)

เดินทางสู่ วัดผาตากเสื้อ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 500 เมตร ซึ่งวัดแห่งนี้ถือว่าเป็นจุดชมวิวของที่ สวยที่สุดแห่งหนึ่งของ จ.หนองคาย ชม สกายวอล์ค (Sky Walk) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็น ทัศนียภาพแบบพาโนรามาของเมืองหนองคาย สามารถมองเห็นแม่น้ำโขงยาวเป้นสายเห็นเมืองสังข์ทอง และแขวงกำแพงนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว เดินทางสู่ วัดหินหมากเป้ง กราบไหว้รูปเหมือนของ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคอีสาน และชมความงามของ สกายวอล์ค (Sky Walk) มีความสูงยกขึ้นเหนือแม่น้ำโขง มีทางเดินพื้นกระจก มองเห็นแม่น้ำโขง อย่างงดงามซึ่งทางวัดได้จัดเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเพื่อความปลอดภัยและเนื่องจากวัดหินหมากเป้ง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่พุทธศาสนิกชนเดินทางมาปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก จึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาที่วัดให้สำรวมกิริยา วาจา อย่างเคร่งครัดเพื่อไม่เป็นการรบกวนทั้งพระและผู้มาปฏิบัติธรรม
จากนั้นเดินทางสู่ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญสังกัดนิกายมหานิกาย เดิมเรียกกันว่า วัดผีผิว ไม่ปรากฎหลักฐานเมื่อแรกสร้าง แต่สันนิษฐานว่าเป็นพระอารามสำคัญของเวียงจันทน์มาแต่เดิม เป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปสำคัญคู่เมืองหนองคายเป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัยหล่อด้วยทองสีสุก นำท่านชม วัดไทย ตำนานเล่าขานกันถึงเมืองหลวงของพญานาคแห่ง ถ้ำพญานาค หรือ ถ้ำเมืองบาดาลจำลอง โลกบาดาลใต้แม่น้ำโขง เชื่อกันว่า อยู่ที่ริมแม่น้ำโขงหน้าวัดไทยและเป็นจุดชมบั้งไฟพญานาคที่ได้รับความนิยมที่สุดของ จ.หนองคาย และยังมี รูปปั้นพญานาคนาคปรก 9 เศียร “นาคชัยยัญ” และถ้ำเมืองบาดาลจำลอง ในปี พ.ศ. 2550 เป็นปีที่ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ครบรอบการก่อตั้งเมืองครบ 100 ปี ในคืนหนึ่ง เจ้าอาวาสวัดไทยได้นิมิตว่า มีหญิงชาย ร่างกายสีดำมานิมนต์ให้สร้างสัญลักษณ์ประจำเมืองบาดาล หรือเมืองพญานาคไว้เมืองมนุษย์ ณ บริเวณวัดไทย ท่านเจ้าอาวาสจึงดำริสร้างสิ่งแทนโลกบาดาล สร้างถ้ำเมืองบาดาลจำลอง ภายในมีถ้ำจำลอง 7 ห้อง แต่ละห้องแสดงถึงเรื่องราวของเมือง นอกจากนี้ บริเวณริมฝั่งโขงหน้าวัดไทย เป็นจุดชมบั้งไฟพญานาคที่ได้รับความนิยมที่สุดของ จ.หนองคาย ซึ่งในวันออกพรรษา 15 ค่ำเดือน 11 ขอเชิญทุกท่านมาพิสูจน์ตำนานแห่งพญานาค นำท่านเดินทางสู่ จ.บึงกาฬ (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) นำท่านชม วัดอาฮงศิลาวาส เป็นวัดเก่าแก่ที่ไม่ปรากฎหลักฐานว่าสร้างเมื่อใด ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณแก่งอาฮง แอ่งน้ำขนาดใหญ่จากฝั่งไทยถึงฝั่งลาวที่มีความยาวประมาณร้อยกว่าเมตร พื้นที่ติดกับแม่น้ำโขงเป็นแนวโค้งยาวประกอบกับมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องพญานาค มีความเชื่อกันว่าบริเวณหน้าวัด คือ จุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงซึ่งมีความลึก 200 เมตร บริเวณนี้จะมีน้ำจะไหลเชี่ยววนจนเป็นหลุมรูปกรวย หากมีพวกเศษไม้ ใบไม้หรือวัตถุเล็กๆ ติดอยู่จะถูกกระแสน้ำหมุนวนเป็นรูปกรวยประมาณ 20-30 นาที แล้วจึงหลุดเคลื่อนไปในที่อื่น เมื่อมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวมาอีกก็จะต่อตัวเป็นรูปกรวยขึ้นมาใหม่เกิดสลับกันไปตลอดทั้งวัน จึงทำให้เชื่อว่าที่นี่คือ จุดที่เป็น สะดือแม่น้ำโขง ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมของทุกปี สามารถมองเห็นแก่งอาฮง แก่งหินกลางลำน้ำโขงปรากฏขึ้นมาเหนือน้ำ กลุ่มหินมีชื่อเรียกตามลักษณะของหิน เช่น หินลิ้น นาค หินปลาเข้ ถ้ำปลาสวาย นอกจากเป็นแหล่งพักผ่อนและสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว ชาวบ้านโดยรอบยังอาศัยทำการประมงด้วย และยังเป็นจุดชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ “บั้งไฟพญานาค” ในช่วงออกพรรษา วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้เป็นจำนวนมาก

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5)
ที่พักบึงกาฬ ระดับ 3 ดาว
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สาม บึงกาฬ- ภูสิงห์- หินสามวาฬ- น้ำตกถ้ำพระ – ร้านของฝาก – กรุงเทพฯ
 อาหารเช้า,เที่ยง,—
เช้า  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6)
เดินทางสู่ ภูสิงห์ ที่นี่โดดเด่นด้วยภูเขาหินทราย หน้าผา ถ้ำ กลุ่มหินรูปทรงต่างๆ และผืนป่าที่อุดม สมบูรณ์ ชม หินสามวาฬ โดยมีลักษณะเป็นภูเขาหินทรงมนทอดตัวยาวเรียงกัน 3 ก้อน มองจากทาง อากาศจะเห็นคล้ายเป็นวาฬพ่อ แม่ ลูก ว่ายน้ำด้วยกัน ซึ่งน้ำในที่นี่ก็คือผืนป่าที่เขียวขจีนั่นเอง และเมื่อ มองจากบนหินสามวาฬออกไป จะพบกับทัศนียภาพของป่าภูวัว ห้วยบังบาตร แก่งสะดอก หาดทราย แม่น้ำโขง และขุนเขาของเมืองปากกระดิ่ง สปป.ลาว หากมาในยามเช้าก็อาจได้เห็นทะเลหมอกลอยละ ล่องเหนือผืนป่าอีกด้วย ชม น้ำตกถ้ำพระ หรือ น้ำตกถ้ำพระภูวัว เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ 3 ชั้น ที่ไหล อยู่บนภูเขาหินทรายขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่และร่องน้ำที่สามารเล่นเป็นสไลเดอร์ ได้ ทำให้เล่นน้ำกันในลำธารกันได้อย่างสนุกสนาน แต่น้ำตกจะมีน้ำมากในฤดูฝนช่วงเดือนกรกฎาคม-ต้นตุลาคมเท่านั้น หากมาในช่วงเดือนอื่นน้ำค่อนข้างน้อยมาก
(กรณีเทศกาลวันหยุดยาว น้ำตกถ้ำพระอาจจะมีการจำกัดจำนวนการเข้า หรือการจราจรติดขัดมากทาง บริษัทขอปรับเปลี่ยนเที่ยววัดภูทอกแทน)
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)
นำท่าน แวะซื้อของฝาก และสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางต่อกลับสู่กรุงเทพฯโดยสวัสดิ (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง)14